Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: 2018, collections.pl, maja, ogolnopolski, wroclaw, zlot

Autor Wiadomo
zlot ogólnopolski collections.pl - Wroc³aw 27 maja 2018
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-01-22, 11:58   zlot ogólnopolski collections.pl - Wroc³aw 27 maja 2018
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Cze¶æ Moi Mili! :-D

Pytanie brzmi:
Kiedy i gdzie nastêpny zlot ogólnopolski collections.pl?

Czekam na sugestiê i propozycje.

Pozdrawiam :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2018-03-27, 07:27, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2018-01-23, 10:51   Re: Kiedy i gdzie nastêpny zlot ogólnopolski collections.pl?
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


domimuseums napisa/a:
Pytanie brzmi:
Kiedy i gdzie nastêpny zlot ogólnopolski collections.pl?

Czekam na sugestiê i propozycje.


Bazuj±c na pomys³ach z shoutbox, popieram kwestiê Poznania albo Wroc³awia. Oba miasta chêtnie odwiedzê przy okazji zlotu. :-)
Termin pewnie do dogrania i zale¿ny mocno od gospodarza. Osobi¶cie pasowa³oby mi wstêpnie poza I po³ow± kwietnia i czerwcem, bo wtedy mam zawalony czas. No i zaplanowanie wstêpnie wypad na ³ódzki zlot bileciarzy. ;-)
_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-01-29, 14:56   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Acha... cisza :-D

Oki, to siê wy³±czam z tej burzliwej dyskusji i zobaczymy czy bêd± chêtni zorganizowaæ i uczestniczyæ :-P
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-02, 19:51   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Po 10 dniach plebiscytów, konkursów, ankiet, debat i burzliwych dyskusji jednog³o¶nie i przez aklamacjê zostaje wybrany.... WROC£AW! :-D

Monika, spokojnie mo¿esz dzia³aæ jako organizator. Za rok przygotujemy listê spo³eczn± i konkursow± bo w tym roku by³o tyle propozycji ¿e ciê¿ko by³o to ogarn±æ :-P

Przedni pomys³ poparli m.in. Anita i ja oraz ca³a reszta forum :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-02, 19:54   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


A czas jeszcze... Monika, masz woln± rêkê :-D mo¿e poza wakacjami bo wtedy ciê¿ko z kimkolwiek siê ustawiaæ. Ale przed i po... jestem gotowy. I je¶li nie wypadnie w tym samym czasie zlot warszawski ;-) to jestem pierwszym zg³aszaj±cym siê przysz³ym uczestnikiem!
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
monika_z 


Poland

Wiek: 37
Posty: 503
Skd: Kraków <-> Wroc³aw
Wysany: 2018-02-03, 07:51   
  Rodzaj kolekcji: Bilety autobusowe i kolejowe, kapsle polskie


Kurde sorry, ale nie widzia³am wcze¶niej tego tematu :oops: Mój wzrok z regu³y wêdruje na dzia³ bilety a pozosta³e ju¿ tylko pobie¿nie "przelatujê"...

Ale wracaj±c do tematu. Oczywi¶cie skoro organizacja zlotu przypad³a mnie, to siê podejmujê :-) ¯eby to wszystko mia³o rêce i nogi postaram siê przygotowaæ ankietê dotycz±c± zlotu. Tak chyba bêdzie najlepiej zorientowaæ siê w preferencjach ewentualnych uczestników. Miejscówki ju¿ mam na oku, ale na razie nie bêdê zdradzaæ.

Jak ankieta bêdzie gotowa to umieszczê link. Na podstawie wiêkszo¶ci g³osów wybierzemy termin, bo to chyba bêdzie najwa¿niejsza kwestia. Bêdziemy w kontakcie.
_________________
Zobacz czego poszukujê | Rzeczy na wymianê

Moja kolekcja biletów
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-03, 09:27   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Dziêki! :-D

Krótko, konkretnie i na temat :-D

To mamy ju¿ organizatora i miejsce - Wroc³aw!
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
monika_z 


Poland

Wiek: 37
Posty: 503
Skd: Kraków <-> Wroc³aw
Wysany: 2018-02-03, 12:39   
  Rodzaj kolekcji: Bilety autobusowe i kolejowe, kapsle polskie


Ankieta gotowa :-) Zapraszam do wype³niania.

https://goo.gl/forms/QboVz0ZprQhJYEiq1
_________________
Zobacz czego poszukujê | Rzeczy na wymianê

Moja kolekcja biletów
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-03, 14:08   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Fajna, bardziej rozbudowana ankieta ni¿ ta któr± mo¿na na forum wstawiæ.
Ju¿ wzi±³em udzia³! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
monika_z 


Poland

Wiek: 37
Posty: 503
Skd: Kraków <-> Wroc³aw
Wysany: 2018-02-03, 17:55   
  Rodzaj kolekcji: Bilety autobusowe i kolejowe, kapsle polskie


Jeszcze tylko takie ma³e pytanie - do kiedy ankieta ma obowi±zywaæ? Tak, ¿eby wyniki by³y najbardziej miarodajne, ale ¿eby znów nie by³o za pó¼no na interpretacje. Czy miesi±c wystarczy? Tzn. do koñca lutego? Czy krócej/d³u¿ej?
_________________
Zobacz czego poszukujê | Rzeczy na wymianê

Moja kolekcja biletów
 
     
betewu 

Poland

Wiek: 46
Posty: 316
Skd: Czêstochowa
Wysany: 2018-02-03, 18:04   
  Rodzaj kolekcji: bilety, stemple turystyczne


Ja ju¿ ankietê wype³ni³em. I cieszê siê niezmiernie, ¿e kolejny zlot siê szykuje. Bez wzglêdu na jego termin :mrgreen:
Monika, w ankiecie pierwszym proponowanym terminem jest maj wiêc mo¿e zostawiæ ankietê do koñca lutego. Pozostanie Ci ewentualnie okres dwóch miesiêcy na organizacjê, a wiem, ¿e mo¿e to wystarczyæ. Trzymam kciuki ;-)
_________________
Moja kolekcja:
www.tomas-tickets.blogspot.com
Zapraszam!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-03, 18:06   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Mo¿e dwa tygodnie i tyle. Zbyt d³ugo jak napisa³a Monika mo¿e byæ wynik niemiarodajny.
Hmmm... jest jeszcze problem ze w sumie go¶cie te¿ mog± braæ udzia³ w tej ankiecie... i mo¿na kilka razy :-/
Ale nie ma nigdy idealnych rozwi±zañ ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2018-02-03, 18:38, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
betewu 

Poland

Wiek: 46
Posty: 316
Skd: Czêstochowa
Wysany: 2018-02-03, 18:23   
  Rodzaj kolekcji: bilety, stemple turystyczne


Pozostaje liczyæ na uczciwo¶æ. Mo¿e Marek wrzuci te¿ tê informacjê na FB?
_________________
Moja kolekcja:
www.tomas-tickets.blogspot.com
Zapraszam!
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2018-02-03, 18:31   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Monika wrzuci³a.
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
monika_z 


Poland

Wiek: 37
Posty: 503
Skd: Kraków <-> Wroc³aw
Wysany: 2018-02-03, 18:43   
  Rodzaj kolekcji: Bilety autobusowe i kolejowe, kapsle polskie


Zmieni³am ustawienia ankiety tak, ¿eby mo¿na by³o wype³niæ j± tylko raz. Na razie nie by³o wielkiego odzewu, wiêc chyba zbytnio nikt na tym nie ucierpi ;-)

Kowalsik, ja wrzuci³am info na grupê, mo¿e chodzi o zamieszczenie na g³ównym profilu collections na FB?

A co do trwania ankiety to zobaczymy jaki bêdzie odzew, jak bêdzie ruch to potrzymam mo¿e do koñca miesi±ca, jak ruch ustanie, to zakoñczê szybciej.
_________________
Zobacz czego poszukujê | Rzeczy na wymianê

Moja kolekcja biletów
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2018-02-03, 18:52   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Wrzucone.
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-14, 15:18   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


monika_z napisa/a:
Ankieta gotowa :-) Zapraszam do wype³niania.

https://goo.gl/forms/QboVz0ZprQhJYEiq1


Trzeba przypominaæ aby wszyscy chêtni wype³nili! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2018-02-16, 17:38   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Czy bez zalogowania mo¿na wype³niæ ankietê?
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
monika_z 


Poland

Wiek: 37
Posty: 503
Skd: Kraków <-> Wroc³aw
Wysany: 2018-02-16, 18:13   
  Rodzaj kolekcji: Bilety autobusowe i kolejowe, kapsle polskie


Chyba nie...
_________________
Zobacz czego poszukujê | Rzeczy na wymianê

Moja kolekcja biletów
 
     
beatkaaa119922 


Poland

Wiek: 30
Posty: 608
Skd: Bialystok
Wysany: 2018-02-16, 18:27   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wizytówki z kotami


chyba mo¿na. Ja mam chwilowo zablokowane konto na facebooku a w ankiete mogê normalnie wej¶æ siê wszystko wy¶wietla;)
chyba ¿e nie o facebooka siê tu rozchodzi
_________________
Moja kolekcja biletów komunikacji miejskiej ->www.bileciki.info
Moje przedmioty na wymianê
 
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2018-02-16, 18:43   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Nie mam fb.
Bez zalogowania siê widzê pytania, ale nie mogê wype³niæ.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-20, 11:27   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Czyli blokada dzia³a.

Monika, czekamy do koñca miesi±ca z ankiet± czy ju¿ masz trochê g³osów uzbierane?
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
monika_z 


Poland

Wiek: 37
Posty: 503
Skd: Kraków <-> Wroc³aw
Wysany: 2018-02-20, 18:06   
  Rodzaj kolekcji: Bilety autobusowe i kolejowe, kapsle polskie


Mo¿e poczekajmy do koñca miesi±ca. G³osów jest dosyæ ma³o, zwa¿ywszy na liczbê u¿ytkowników :roll:
_________________
Zobacz czego poszukujê | Rzeczy na wymianê

Moja kolekcja biletów
 
     
dick 

Poland

Wiek: 51
Posty: 499
Skd: Tarnowskie Góry
Wysany: 2018-02-20, 19:19   
  Rodzaj kolekcji: polskie kapsle piwne/otwieracze polskich browarów/pocztówki Tarnowskich Gór


Ostatnie 3 weekendy spêdzi³em we Wroc³awiu, ale chêtnie siê pojawiê.
Lubiê to miasto i tyle.
_________________
Mam na wymianê | Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-20, 20:56   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ja te¿. Najmilej bêdzie siê spotkaæ w ogóle z Wami obojêtnie gdzie ale najlepiej we Wroc³awiu :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
monika_z 


Poland

Wiek: 37
Posty: 503
Skd: Kraków <-> Wroc³aw
Wysany: 2018-02-23, 17:01   
  Rodzaj kolekcji: Bilety autobusowe i kolejowe, kapsle polskie


Kto jeszcze chce wyraziæ swoje zdanie odno¶nie zlotu we Wroc³awiu, to mo¿e to zrobiæ jeszcze do 28 lutego czyli do ¶rody. 1 marca wrzucê na forum info co wynik³o z przeprowadzonej ankiety, zatem zapraszam do wype³nienia kto jeszcze tego nie zrobi³.
_________________
Zobacz czego poszukujê | Rzeczy na wymianê

Moja kolekcja biletów
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2018-02-24, 12:10   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Chcieæ to jedno...
Jak to zrobiæ bez zalogowania?
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
monika_z 


Poland

Wiek: 37
Posty: 503
Skd: Kraków <-> Wroc³aw
Wysany: 2018-02-24, 14:29   
  Rodzaj kolekcji: Bilety autobusowe i kolejowe, kapsle polskie


A co stoi na przeszkodzie, ¿eby siê zalogowaæ? ;-)
_________________
Zobacz czego poszukujê | Rzeczy na wymianê

Moja kolekcja biletów
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-24, 15:06   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


A najlepiej zarejestrowaæ na naszym forum jak chce wzi±æ udzia³ w ankiecie :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-24, 16:04   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Hej Kochani.

Proszê siê wykazaæ i wype³niæ ankietê.
I proszê nie krêciæ ¿e nie macie ochoty lub nie macie czasu uczestniczyæ w zlocie. Bo wiem ¿e to nieprawda :-D

Wiecie ¿e mam specjalne ¶rodki przymusu bezpo¶redniego? ;-) :-P
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Przyklejony: A mo¿e taka ma³a reklama Collections.pl ??
Rosomak O Forum 133 2017-11-16, 22:52
domimuseums
Brak nowych postw Zlot Ogólnopolski 2019
domimuseums Pub 126 2019-12-20, 09:05
domimuseums
Brak nowych postw Zlot kolekcjonerów biletów, 23.11.2013 Wroc³aw
monika_z Gie³dy 6 2013-12-13, 06:53
monika_z
Brak nowych postw Internetowe Muzeum FKRN Collections
warczp Pub 16 2019-09-04, 10:24
domimuseums
Brak nowych postw Znaczki 1 maja
Krzych £ód¼ Odznaki, piny, przypinki 0 2019-12-04, 10:08
Krzych £ód¼

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne