Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: warczp

Autor Wiadomo
Warczp
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2011-03-28, 14:58   Warczp
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


W zasadzie "zawsze" co¶ zbiera³em.
Oczywi¶cie znaczki pocztowe, potem puszki od piw i innych napojów, butelki od alkoholi, pude³ka od papierosów, obrazki z gum do ¿ucia, etykiety zapa³czane, :-) etykiety od d¿emów, :-) etykiety od serków topionych i ró¿ne inne.
Szkoda, ¿e wiêkszo¶æ tych zbiorów gdzie¶ przepad³a :-( - ale mia³bym teraz "kapita³" do wymian ;-)

W listopadzie 2009 roku zacz±³em zbieraæ korki od win.
Obecnie (wrzesieñ 2017r.) mój zbiór korków od win liczy oko³o 8.000 sztuk. Wiele z nich zdoby³em dziêki wymianom na Forum.
Cieszê siê, ¿e kilka osób z Collections’a uwierzy³o, i¿ mo¿na korki zdobywaæ czê¶ciej ni¿ jeden raz :-)
Oprócz tego naklejki-wyró¿niki krajów (PL, D, UA, RUS,...). Mo¿e komu¶ uda siê trafiæ na takie.
A mo¿e ma kto¶ na wymianê odzaki-herby miast?
W lipcu 2017 roku rozpocz±³em bassetow± kolekcjê tematyczn±.

Przy okazji zacz±³em gromadziæ rzeczy na wymianê.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-09-24, 16:38, w caoci zmieniany 28 razy  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2011-03-28, 17:02   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Witamy, witamy... :-) i ju¿ nie raz siê wymieniamy... :-D
A to dopiero pocz±tek! :mrgreen:
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2011-11-16, 04:25   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Staram siê w mojej kolekcji korków zaprowadziæ jaki¶ porz±dek przypisuj±c je do kraju, regionu, producenta.
Oprócz tego digitalizujê je - podoba mnie siê to s³owo :-)
Zmontowa³em w tym celu przystawkê do skanera. Przez przetaczanie zgodnie z przesuwem skanera uzyskujê rozwiniêcie czê¶ci bocznej korka. Ewentualnie drugie skanowanie robiê korka od góry (gdy jest tam co¶ ciekawego np. rocznik). Potem jeszcze trzeba obrobiæ skan. Zajmuje to trochê czasu: korek po wyjêciu z butelki ma ró¿ne uszkodzenia powierzchni, po skanowaniu uzyskuje siê d³ug± wstêgê :-) , trzeba j± stosownie wyrównaæ, a potem jeszcze poprawiæ wygl±d skanu i ewentualnie po³±czyæ z górn± czê¶ci±.

03 przyk³adowy skan po obróbce.jpg
Plik cignito 27066 raz(y) 20.96 KB

01 widok ogólny.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 68.12 KB

02 korek w czê¶ci prowadz±cej.JPG
Plik cignito 2 raz(y) 99.81 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2011-11-16, 15:53   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Dla mnie sam pomys³ tej przystawki na skaner jest rewelacyjny a jego realizacja - bomba! :-D
Troszkê siê napracowa³e¶... ale i efekt pracy bardzo ciekawy.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2011-11-16, 18:59   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Warczp, powiniene¶ to opatentowaæ! :-D
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2011-11-16, 19:20   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Dziêki :-)
Ale najwy¿ej jako Wzór u¿ytkowy :-) bo jako Patent to by raczej nie przesz³o.
Bêdê otwarty: nie pogniewam siê jak kto¶ zastosuje moj± my¶l do skanowania korków i dziêki temu mawi±¿emy wspó³pracê! :-D
A mo¿e jeszcze j± rozwinie? Czemu nie.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
pawlos 


Poland

Wiek: 32
Posty: 91
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2011-11-16, 20:40   
  Rodzaj kolekcji: Materia³y reklamowe cyrków (bilety, ulotki, plakaty)


Wow... ja te¿ jestem pod wra¿eniem tej przystawki do skanera... ;-) Gratulujê pomys³u ;-)
_________________
Kliknij "o mnie", a dowiesz siê wiêcej na temat mojej kolekcji
Zbieram: cyrkowe ulotki, bilety, programy, plakaty, pocztówki, znaczki, koperty FDC i inne
 
     
tattinganna
[Usunity]

Wysany: 2011-11-17, 09:44   
  


Wow, niezwykle pomys³owe ... gratulujê :)
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2011-11-17, 09:50   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Wyprzedziles mysl techniczna. Rzucilem te fotki w robocie w dziale skanerow, zeby rozkminili o co loto i siedza do tej pory i gapia sie w fotki i kminia.

[ Komentarz dodany przez: tattinganna: 2011-11-17, 10:57 ]
:-D

[ Komentarz dodany przez: domimuseums: 2011-11-17, 13:24 ]
:mrgreen:
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2011-11-17, 12:37   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Najlepsze ¿e to wszystko warczp sam sobie wykombinowa³ w g³owie a potem wszystko z³o¿y³ w przystawkê. Ja nie ogarniam tego wszystkiego tylko poszczególne elementy... ;-)
Klamki u¿ywam do otwierania drzwi, spinacze do spiêcia dokumentów, kó³eczka do przesuwania fotela, ¿abki do zawieszenia firanki, breloka przy szlufce spodni, pleksi aby nie st³uc szyby w gablocie z odznakami... :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2011-11-17, 12:40, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2011-11-18, 04:18   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Wyja¶niê mo¿e dok³adniej dzia³anie.
Cztery roleczki w g³owicy wspomagaj± ruch obrotowy korka oraz zabezpieczaj± przed ruchami lewo-prawo. Zderzak zabezpiecza przed wysuwaniem siê korka z g³owicy i przed uzyskaniem "kopniêtego prostok±ta" zamiast skanu prostok±tnego.
Trochê gorzej siê skanuje gdy korek jest mocno silikonowany - ¶lizga siê wtedy.
Ale i tak jest niez³a zabawa :-)

Przestawkê do skanera robi³em d³ugo, a przedtem jeszcze d³u¿ej obmy¶la³em. Trwa³o to tyle bo niektóre elementy "domy¶liwa³em" i zmienia³em w trakcie.

Je¶li kto¶ wy¿ej wymienion± produkcjê :-) chce odbieraæ nadal na powa¿nie niech nie czyta dalszej czê¶ci ;-)

W obecnym stanie u¿y³em 26 ¶rubek z odpowiedni± ilo¶ci± nakrêtek! W ogóle oryginalne jest pierwotne pochodzenie i przeznaczenie elementów. I tak...

Prowadnica jest kupiona w sklepie meblowym (prowadzenie drzwi przesuwnych). Dla zabezpieczenia jej przed przesuwaniem zastosowa³em: ³añcuszek, kó³ko metalowe, uchwyt od starej zas³onki (nad wann±), kawa³ek sznureczka, na koñcu którego wisi tkanina, a wewn±trz niej dla obci±¿enia s±... kulki od myszki komputerowej.
Na prowadnicy je¿d¿± do kompletu rolki od drzwi przesuwnych. Po³±czone s± p³ytk± z polimetakrylanu metylu (plexi). Do tego, za pomoc± jaki¶ blaszek (chyba od drukarki) przymocowane s± zawiasy od drzwiczek do barku, a te dalej do g³owicy.
G³owica jest te¿ z plexi. Do tego przymocowa³em 4 rolki do szuflad, a z drugiej strony r±czkê od drzwiczek. Do plexi, za pomoc± du¿ej "¿abki" do papieru przymocowujê blaszkê, na której porusza siê zderzak. Koñcówka zderzaka to za¶lepka maskuj±ca ¶ruby meblowe. Za pomoc± kleju na gor±co przymocowana jest ona do stosownie ukszta³towanego spinacza biurowego, a ten osadzony jest w ¿abce do wieszania firan. Dla równiejszego poruszania siê tej ¿abki do metalowej blaszki przyklei³em klejem na gor±co dwa paski skóry.
By korek nie ¶lizga³ siê po szybie w trakcie skanowania dociskam go (nadaj±c mu jednocze¶nie ruch posuwisty) za pomoc± d³ugiego patyka od sztucznych ogni.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2011-11-18, 09:23   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Dla Adama S³odowego by³by¶ guru ;-)

Niesamowite! ¯e z takich rzeczy mo¿na zrobiæ tak± przystawkê do skanera.

FALUBAZ_ZG, rozkminili ch³opaki w dziale skanerów? :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2011-11-18, 09:33   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Nie, musialem im wytlumaczyc :)

Dzis przeslalem specyfikacje techniczna.
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2011-11-18, 13:30   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


:-D
Po przeczytaniu specyfiakcji pewnie nagle znikne³y takie rzeczy w biurze jak klamki, kulki w myszkach, plexi pomiêdzy biurkami, zawiasy, uchwyty w szafkach, znikne³y verticale bo brak ¿abek, spinacze, itd. ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2011-11-20, 16:25   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Dla ca³o¶ci obrazu wrzucam jeszcze skan przed obróbk±.
Komu korek z metra ;-)

Przyk³adowu skan.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 282.12 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2012-09-03, 14:15   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Tak sobie ostatnio pomy¶la³em ¿e trzeba od¶wie¿yæ ten temat aby uratowaæ przed zapomnieniem.
Napisz Warczp ile ju¿ tych korków naskanowa³e¶ i ile w ten sposób km korka rozwin±³e¶? :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2012-09-03, 14:18, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2012-09-03, 19:07   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Twój post zmotywowa³ mnie do policzenia skanów. :-)
Obecnie mam zeskanowanych oko³o 1300 korków.
Skanowanie wyjdzie raz lepiej raz gorzej: najczê¶ciej trzeba powtórzyæ operacjê (niekiedy nawet kilka razy).
Oprócz tego je¶li na górze korka jest co¶ ciekawego (rocznik, obrazek, odcisk) to na korek sk³adaj± siê od razu 2 skany.
A jak chodzi o ilo¶æ kilometrów ;-) skanów to nie my¶la³em dot±d pod tym k±tem.
Jeden skan ma d³ugo¶æ oko³o 27 cm.
Szacunkowo zrobi³em (dobrych i z³ych) skanów pewnie ko³o 3500 :shock:
Czyli ³±cznie da to co¶ ko³o jednego kilometra skanów :mrgreen: ho, ho, ho
Dziêki Dominiku :!:
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2012-09-30, 09:44   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


A to mogê zaoferowaæ (nie wszystko jeszcze obrobi³em - je¶li poni¿ej link jest nieaktywny napisz - pode¶lê zdjêcia/skany/spis):

Bilety KM
Dodatki do chipsów
Cukier w saszetkach
Bilety i inne walory cyrkowe
Opakowania od czekolad
Etykiety piwne
Jokery
Owijki od krówek
Kalendarzyki listkowe
Kapsle
Karty telefoniczne
Kopertki od herbat
Korki od win - przypadkowo ;-) mam te¿ kilka ;-) na wymianê
Komiksy
Magnesy
Naklejki z owoców
Obrazki z gum do ¿ucia
Odznaki
P³yty winylowe
Pocztówki
Podstawki (podk³adki) pod piwo
Pude³ka od zapa³ek
Smycze
Ulotki filmowe
Wizytówki osobiste
Wizytówki turystyczne
Zakrêtki od napojów
Zawieszki (ogonki) od herbat
Znaczki pocztowe
¯etony pami±tkowe
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-07-16, 14:20, w caoci zmieniany 20 razy  
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2014-08-24, 17:51   Re: Warczp
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


..
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-07-09, 18:23, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-04-03, 21:00   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Hehehe... wszystkiego dobrego i zdrowia do tego wszystkiego! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-11-02, 22:48   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Jako¶ wiêcej naszywek mi wpad³o wiêc trzeba siê podzieliæ...
Nafta.

DSCN4168.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 218.47 KB

_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2016-11-03, 17:03   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


:-)
Chcia³bym zobaczyæ pole naftowe!

Tak przynajmniej zobaczê je na naszywce.
Dziêki!
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-07-16, 17:25   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Ostatnio postanowi³em poszerzyæ swoje kolekcjonowanie o kolekcjê tematyczn±, a konkretnie w temacie basset hound.
Je¶li Kto¶ mia³by walory w tym temacie zapraszam.
http://collections.pl/wan...zna-vt26791.htm
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-07-16, 20:01, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2017-08-20, 20:46   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Kiedy¶ musia³ nast±piæ ten dzieñ gdy kto¶ powie Przemkowi g³o¶ne i zdecydowane NIE!
Niestety Przemku nie dostaniesz ode mnie tego korka - a przynajmniej do czasu gdy trafi mi siê dubel :-)

Panie i Panowie - przedstawiam pierwszy napotkany przeze mnie korek z RYSIEM!

Jako ¿e wiem (od Przemka) ¿e tego typu obrazki s± logotypami producentów korków - rozpoczynam poszukiwania kolejnych produktów tego dostawcy.

IMG_20170820_212809.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 73.09 KB

_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-20, 21:13   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Dok³adnie tak mi to wygl±da. I niestety nie mam takiego w mojej Kolekcji :-(
Ale spokojnie - wiem, ¿e jak S³awek trafi na taki kolejny to bêdzie mój :-)

A daj chocia¿ zdjêcia z pozosta³ych ujêæ.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-08-20, 21:16, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2017-08-20, 21:36   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Spokojna g³owa! Dubel siê trafi i to wkrótce.
Wino kupione w restauracji za kosmiczne pieni±dze - to fakt, ale pani kelnerka ju¿ urobiona - obieca³a odk³adaæ korki :-)
¯eby by³o zabawniej - wino produkowane jest (winnica - nie rozlewnia!) ¿e tak to ujmê "za miedz±" - w s±siedniej miejscowo¶ci!!! Zamierzam wybraæ siê tam na degustacjê. Mam nadziejê ¿e uda siê dowiedzieæ od w³a¶ciciela sk±d bierze korki (czyli kto jest producentem).

W³a¶ciwe fotki poni¿ej:

IMG_20170820_185736.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 34.6 KB

IMG_20170820_185746.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 27.4 KB

_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-08-20, 21:51   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ciekawe. Wino (a konkretnie winnica) na wysiêgniêcie rêki :-D

Wino smaczne?
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2017-08-20, 21:52, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2017-08-20, 21:56   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


O tak!
Wino ewidentnie w moim stylu (w sensie ¿e w takich gustujê, a nie ¿e sam robiê :-( )
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-20, 22:01   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


To ju¿ nie mogê siê doczekaæ!
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-21, 06:40   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Cel namierzony:
http://precisionelite.pt/en/

precisionelite_produtos_banner021.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 177.32 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Ogoszenie: warczp
Rosomak W 100 2020-12-12, 16:36
karoleena
Brak nowych postw [Offer] Krówki <warczp>
warczp Etykiety i opakowania spo¿ywcze 1 2020-08-08, 14:02
domimuseums
Brak nowych postw [Want] Pocztówki z wie¿ami ci¶nieñ <warczp>
warczp Pocztówki - Polska 3 2019-10-19, 21:43
alibaba
Brak nowych postw [Offer] Smycze <warczp>
warczp Smycze 1 2020-08-23, 08:26
domimuseums
Brak nowych postw [Offer] Pocztówki <warczp>
(równie¿ starsze)
warczp Pocztówki - Polska 1 2020-08-23, 08:31
domimuseums

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne