Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: bassety, kolekcja, tematyczna, want

Autor Wiadomo
[Want] Bassety - Kolekcja tematyczna
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-07-16, 17:41   [Want] Bassety - Kolekcja tematyczna
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Zbiera³em ró¿ne walory kolekcjonerskie do kolekcji tematycznych innych osób czyli (w kolejno¶ci historycznej): cyrkowe, rysie, nietoperze, a ostatnio syrenki (chyba nic nie pomin±³em).
Piszê "walory kolekcjonerskie do kolekcji tematycznych" w odró¿nieniu od... (nie wiem jak to dobrze nazwaæ) "kolekcji jednorodnych" jak: pocztówki, odznaki, znaczki itp.
Zbieraj±c ró¿no¶ci, ale pod k±tem jednego tematu i mnie tak jako¶ wziê³o, ¿e zacz±³em zbieraæ wszystkie przedmioty kolekcjonerskie zwi±zane z bassetem (czasem bassety pisane s± te¿ "baset" - chyba niezbyt poprawnie).
Póki co moja Kolekcja jest skromna - tym ³atwiej bêdzie siê wymieniæ.
Wa¿ne ¿eby basset by³ "na wierzchu" - zdjêcie np. wewn±trz ksi±¿ki to za ma³o.
Poni¿ej, dla zobrazowania, kilka rzeczy z tych, które ju¿ mam, a ca³o¶æ znajduje siê tutaj.
Doda³em kilka (niby takich samych) pocztówek. Pocztówki te jednak ró¿ni± siê opisami z drugiej strony).

zka2006vD010.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 257.21 KB

zkthD010.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 237.28 KB

zpovD010 (Yugoslavia, 3z³).jpg
Plik cignito 0 raz(y) 254.1 KB

zpovD011 (7z³).jpg
Plik cignito 0 raz(y) 276.46 KB

zpovD030 (2.80z³+20gr).jpg
Plik cignito 0 raz(y) 226.92 KB

zpovD031 (8.50z³+50gr).jpg
Plik cignito 0 raz(y) 214.88 KB

zpovD040 (Gdañsk, 8.80z³+20gr).jpg
Plik cignito 0 raz(y) 206.21 KB

zpovD041 (Ruda ¦l., 34.80z³+20gr).jpg
Plik cignito 0 raz(y) 196.94 KB

zznWIET0010.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 76.59 KB

zznWIET0020.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 114.25 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-10-08, 18:06, w caoci zmieniany 9 razy  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-07-16, 17:59   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Pytaj±c o basseta spotyka³em siê nawet z pytaniem: "a co to jest basset?".
Dla u¶ci¶lenia za³±czam kilka zdjêæ (te po³±czone).
Na pierwszym i drugim jest piesek, który mnie interesuje - czyli basset hound.
Jest on mylony z beaglem. Dla odró¿nienia nastêpne dwa zdjêcia beagla - ten piesek mnie nie interesuje (choæ wygl±da bardzo sympatycznie).
Jest jeszcze inny rodzaj basseta (ostatnie zdjêcie) - basset griffon vendéen - ten piesek te¿ nie wchodzi w zakres mojego kolekcjonowania.

zdjêcia ze stron:
http://dogtime.com/dog-br...-hound#/slide/1
http://www.dogbreedslist....sset-Hound.html
https://royalcanin.pl/blog/czym-karmic-psa-rasy-beagle/
https://psy24.pl/rasy-psow,ac99/beagle-beagle-sa-najlepsze,238
http://psy-pies.com/artyk...5b8035a58da.jpg

edit

Wgryzaj±c siê w temat dorzuci³bym dwa bassety: basset artezyjsko-normandzki (Basset artésien normand) i basset gaskoñski (Basset bleu de Gascogne).
I tu mam pewien problem. S±dzê, ¿e nie tylko ja bo wygl±da mi, ¿e przynajmniej pierwszy z tych dwóch wystêpuje pod opisami "basset hound".
Przynajmniej na razie nie bêdê na si³ê ich rozdziela³. :-)

(zdjêcia z Wikipedii)

Basset artezyjsko-normandzki.jpg
Plik cignito 5221 raz(y) 34.8 KB

bha_776.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 194.37 KB

Basset bleu de Gascogne.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 222.49 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-09-28, 19:59, w caoci zmieniany 5 razy  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-07-16, 22:01   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Fajnie siê rodz± nowe kolekcje... :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-07-25, 20:08   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Na stacjach Orlen jest obecnie wywieszony plakat, który mnie interesuje. Teoretycznie mo¿na go ukra¶æ, ale nie jestem zainteresowany takim rozwi±zaniem.
Mo¿e kto¶ ma mo¿liwo¶æ legalnego za³atwienia takiego plakatu?

20170725_181018.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 178.52 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Mari 

Czech Republic

Wiek: 76
Posty: 704
Wysany: 2017-07-25, 20:35   Basset hound
  Rodzaj kolekcji: kubki firmowe


Poogladaj sobie

https://cz.depositphotos.com/129205626/stock-photo-basset-hound-dog.html
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-07-25, 20:39   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


:-)
Weso³e s± niektóre zdjêcia!
Dziêkujê za mo¿liwo¶æ poogl±dania ich. :-D
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-07-25, 21:34   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Postaram siê przy nastêpnej wizycie na Orlenie zdobyæ taki plakat.

Dzisiaj uwierzy³em jeszcze bardziej w siebie (a przynajmniej w swoje mo¿liwo¶ci) bo uda³o mi siê zdobyæ dwie ksi±¿ki o Warszawie - jedn± o Pasa¿u Simonsa a drug± o Koneserze na Pradze. I to u dewelopera! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-08-06, 21:05   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Orlenu jeszcze nie odwiedzi³em wiêc je¶li kto¶ bêdzie przede mn± to niech bierze dla Przemka taki plakat - jak mi siê uda to bêd± najwy¿ej dwa.

Przemku a to jest Basset?

Przypinka paliwowa to wiadomo dla kogo jest ;-)

DSCN5563.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 170.37 KB

DSCN5562.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 180.11 KB

_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-06, 21:12   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Trudno powiedzieæ, ale na pewno to pies do polowañ :-)
Czy dobrze rozumiem, ¿e ju¿ go masz? Bêdê musia³ obejrzeæ go w realu.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-08-06, 21:17   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Mam go ju¿ z dzisiejszej gara¿ówki wiêc nie mia³em czasu aby go trochê odkurzyæ :-D
Sygnowane Disney z Wietnamu. Podejrzewam ¿e pochodzi z tych budek gdzie s± bu³ki z kotletami ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-12, 20:17   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


[Zmotywowa³em siê / zosta³em zmotywowany]* i zdigitalizowa³em wszystkie bassety. :-)
Link w pierwszym po¶cie.

* Niepotrzebne skre¶liæ
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-08-12, 21:45   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ciekawe... :-D

Fajny jest ten korek bassetowy:
http://basset.web-album.o...assety-kolekcja
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-13, 08:53   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Butelka te¿ jest stosowna. Korek razem ze zdjêciem etykiety dosta³em od mojego Prezesa, ale to by³o ponad 2 lata temu - sam rozumiesz: butelki ju¿ teraz nie ma.

AH Hiszpania Basets 2012 etykieta przód.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 148.12 KB

AH Hiszpania Basets 2012 etykieta ty³.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 181.52 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-08-13, 09:47   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Rozumiem. Ta butelka po recyklingu mo¿e byæ ju¿ w innej butelce, niekoniecznie od wina :-D

£adna ta etykieta - ciekawe jak smakuje samo wino!
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-04, 04:44   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


W Poznaniu jest ciekawa :-) fontanna
Jednak nie jest to element mojej Kolekcji, ale pocztówkê z tego miejsca bym przyj±³.

IMG-20170903-WA0009.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 250.82 KB

IMG-20170903-WA0008.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 219.01 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-09-04, 04:45, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-10, 10:37   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Czy mo¿e Kto¶ pomóc z ras± (rasami) tych piesków?

zzzzzzz050.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 172.31 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-09-11, 23:44   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Nosacze koszykowe :-D

Czy kto¶ Ci za³atwi³ ten plakat na Orlenie?
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-12, 03:38   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


domimuseums napisa/a:
Nosacze koszykowe :-D

Hmmm...
Jednak poczekam na w³a¶ciwsze wyja¶nienie :-)

domimuseums napisa/a:
Czy kto¶ Ci za³atwi³ ten plakat na Orlenie?

Niestety nie.
Choæ kto¶ tu siê deklarowa³... Tylko kto to by³? ;-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-09-12, 13:33   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Nie wiem :-?

Niestety, w god³ach RCAF i RAF nie znalaz³em ¿adnych bassetów :-(

Ale w god³ach RAF wystêpuj± ró¿ne rasy psów. Retriever, Bernardyn i jeszcze inne...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
lynx007 


Poland

Wiek: 41
Posty: 392
Skd: Jaworzno <-> Kraków <-> Jordanów
Wysany: 2017-09-12, 14:24   
  Rodzaj kolekcji: Rysie


Czy w swojej kolekcji masz ju¿ plakaty/ulotki kinowe z filmu "Sekretne ¿ycie zwierzaków domowych"?
No moje oko - ten na wózku to basset:
http://www.filmweb.pl/fil...-700817/posters

Nie ¿ebym mia³ jakie¶ (choæ mogê sprawdziæ) - ale by³ taki kolekcjoner na forum, chyba warczp sie nazywa³... Mia³ strasznie du¿o ulotek na wymianê - mo¿e akurat z tego filmu :D
_________________
Zbieram wszystko z rysiami
Kolekcja
Oto co mam na wymianê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-12, 19:38   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


¦winte s³owa ;-)
To basset. I fakt: mam trochê ulotek, ale tej nie. Ten film przypad³ akurat na okres kiedy zmniejszy³em intensywno¶æ zdobywania ulotek ("i tak nikt nie chce siê wymieniaæ na nie").
Mówi±c inaczej - muszê poszukaæ :-)

PS
Mia³em ju¿ na oku maskotkê - w³a¶nie TEGO basseta, ale akurat to by³a ulubiona maskotka i nie mog³em jej podprowadziæ brzd±cowi. Ale sprawa jeszcze nie jest stracona :-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2018-06-05, 08:17, w caoci zmieniany 2 razy  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-09-12, 21:58   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Kiedy¶ przestanie j± lubiæ - Ty jeste¶ wytrwalszy :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-13, 18:49   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Ulotki jeszcze nie mam, ale zdjêcie ju¿ tak.
I faktycznie Pops (tak ma na imiê basset w tym filmie) jest na ulotce. Na przedniej stronie. :-)
Dziêkujê S³awku za podpowied¼ :-D

20170913_093818.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 260.27 KB

20170913_093828.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 267.98 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-09-13, 18:49, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-26, 04:02   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


I mam j± w realu u siebie.

S¯ZD.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 146.2 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-26, 04:31   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


A dziêki Marcinowi mam trzeci± "tak± sam±" pocztówkê.
Na tym przyk³adzie mo¿na zobaczyæ jak kiedy¶ postêpowa³a inflacja.

zpoczvD040 (Gdañsk, 8.80z³+20gr).jpg
Plik cignito 0 raz(y) 167.19 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-09-26, 06:06   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Na którym jest najbardziej wychudzony? ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-26, 16:55   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


"9z³", "35z³", "50z³" - sam wybierz :-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-09-26, 18:19   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ten rudy... z Rudy ¦l±skiej ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-27, 16:45   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


To jest kolejny dobry dzieñ.
Zarejestrowa³em siê na Forum mi³o¶ników bassetów. Oczywi¶cie s± to g³ównie ludzie, którzy maj± ¿ywe bassety - moje s± "innego typu": grzecznie siedz± w kartoniku :-)
Zosta³em mi³o przyjêty, a dodatkowo dzi¶ otrzyma³em powitaln± przesy³kê: magnes, smycz, bransoletkê, breloczek i naklejkê - wszystko oczywi¶cie z motywem forumowym. :-D
Dziêki temu moja Kolekcja wzbogaci³a siê o 5 ³adnych gad¿etów.
Serdecznie dziêkujê.

20170927_165302.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 261.26 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-09-27, 17:48   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Super! :mrgreen:

Fajne te gad¿ety. I jakie ró¿ne. U nas na forum te¿ by siê znale¼li entuzja¶ci poszczególnych czê¶ci przesy³ki... smyczek, breloków, naklejek, pewnie i magnesów :-D
¯e te¿ te magnesy siê zrobi³y takie popularne, przypinki przegrywaj± w tej nierównej bitwie... :-/

Hmmmm... dlaczego my nie mamy gad¿etów forumowych?
Mamy buttona i ciekawy obrazek ze zlotów.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw [Want] Maki - kolekcja tematyczna
rme_rme Inne 18 2018-05-07, 10:41
rwd8
Brak nowych postw znaczki kolekcja
adziu1987 Identyfikacja 0 2015-05-18, 12:22
Go
Brak nowych postw Kolekcja erek
EUPHORBIA Znaczki pocztowe i inne filatelia 5 2016-11-02, 21:41
MarcinW
Brak nowych postw kolekcja podstawek
Go Identyfikacja 1 2013-06-21, 21:38
domimuseums
Brak nowych postw Kolekcja breloków
Eworu Linki 2 2015-05-24, 09:52
Eworu

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne