Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » znaczkow
Podobne tagi tematw
znaczkow, znaczkow.

Tematy oznaczone jako znaczkow
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Katalog znaczków WMG


Pilnie szukam katalogu znaczków Wolnego Miasta Gdañsk. Konkretnie mi chodzi o rozdzia³ (ok. 50 stron) o znaczkach WMG z Katalogu Polskich Znaków Pocztowych Tom 2 2010r Fischera. Wszystko jedno w jakiej formie, ksero, skan, po¿yczenie katalogu na parê tygodni. Albo przynajmniej szukam kogo¶, kto pomo¿e mi w wycenie klasera pe³nego znaczków - ja pode¶lê spis z numerami i nomina³em, a kto¶ ¿yczliwy uzupe³ni go o ceny.

Nie musi to byæ katalog Fischera, mo¿e to byæ dowolny polski katalog, góra 2-3 letni. Mo¿e to byæ katalog z jakiego¶ czasopisma. Wszystko jedno, byleby by³y w miarê aktualne ceny.
5236 0

Papier jak do znaczków


Mam pytanie i mam nadziejê ¿e kto¶ zna odpowied¼.
Jak nazywa siê papier który z jednej strony jest pokryty klejem ,tak jak w przypadku znaczków pocztowych.
I gdzie mo¿na takie co¶ kupiæ,nie interesuje mnie jego kolor,faktura ani nic z tych rzeczy,jedynie jego wytrzyma³o¶æ.

Dziêkuje za odpowiedzi.
5104 1

identyfikacja znaczków


Czy jest tu co¶ cennego? Ile w sumie mog± byæ one warte?
http://swirus221.fotosik.pl/albumy/639356.html
5035 1

kilka znaczków pocztowych


Siemka, mam kilkadziesi±t znaczków, pozrywanych z pocztówek. Mo¿e kto¶ oceniæ czy to zwyk³a makulatura, czy jest tam co¶ godnego uwagi :P
4975 6

Wycena znaczków


Witam,

Chcia³bym dowiedzieæ siê czy ten zbiorek jest co¶ wart. Niby zbiera³em znaczki, ale na zasadzie co wpadnie to do klasera wiêc warto¶ci nie znam. Chcia³bym je wymieniæ, ale przy okazji mi³o by by³o znaæ ich warto¶æ.


inne filatelia:4867 1

Wymiana znaczków pocztowych na inne znaczki pocztowe


Witam,

Zainteresowane osoby zapraszam do wymiany znaczków pocztowych.

Znaczki jakie mam na wymianê mo¿na obejrzeæ tu:
http://colnect.com/pl/stamps/countries/swap_list/MarekJurek

Znaczki, które poszukujê:
http://colnect.com/pl/stamps/countries/wish_list/MarekJurek
4849 1

[Offer] Katalogi znaczków pocztowych


Witam.

Posiadam na wymianê poni¿sze katalogi znaczków polskich:

- "Katalog popularny..." (1983); wyd.: Krajowa Agencja Wydawnicza
- "Katalog znaczków pocztowych ziem polskich" (1991); wyd.: LIBRA
- "Oficjalny katalog znaczków pocztowych" (1994); wyd. Postmark
- "Fischer Katalog polskich znaków pocztowych: tom I" (1997); wyd. Fischer
- "Fischer Katalog polskich znaków pocztowych: tom I" (2000); wyd. Fischer

Powy¿sze pozycje wymieniê na zagraniczne znaczki pocztowe, dukaty lokalne lub karty pi³karskie PANINI.

W razie zainteresowania proszê o kontakt na PW lub email.
4585 4

Papier jak do znaczków


Mam pytanie i mam nadziejê ¿e kto¶ zna odpowied¼.
Jak nazywa siê papier który z jednej strony jest pokryty klejem ,tak jak w przypadku znaczków pocztowych.
I gdzie mo¿na takie co¶ kupiæ,nie interesuje mnie jego kolor,faktura ani nic z tych rzeczy,jedynie jego wytrzyma³o¶æ.

Dziêkuje za odpowiedzi.
4549 1

targi monet i znaczków


Od 1 wrze¶nia w Warszawie odbêd± siê targi monet i znaczków w których uczestniczyæ ma Poczta Polska.
http://www.poczta-polska.pl/aktualnosci/pierwsze_targi_monet_i_znaczkow_w_polsce_14583.html
4153 3

Prosze o pomoc w wycenie albumu znaczków ZSRR


Witam !!
Nigdzie nie moge znale¶æ informacji na temat tego albumu i ile jest on wart. Jest on czysty w ¶rodku - miejsca do przyklejania znaczków.
Album znaczków ZSRR - zapewne okoliczno¶ciowy na znaczki od 1945 r do 1956 plus znaczki dop³aty z 1924 ,25, znaczki lotnicze urzêdowe - konsularne z 1922 i znaczki kontrolne o 1922 do 1934. Wydany w 1957 roku w Warszawie przez Biuro Wydawnicze " Ruch" Tom II
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da3a6a7f259eb808.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d95c0771a5dd870c.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97a3930ea2180482.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06b935e829a60a94.html

Jak te¿ mówi³em w ¶rodku jest czy¶ciutki . Tylko brzegi ma postrzêpione . Obszyty jakim¶ materia³em . Zawiera ok. 300 stron z czego na ka¿ej po kilka (5-20 znaczków ZSRR)

Proszê o rade i z góry dziêkujê[/list]
4111 0

du¿o znaczków na wymianê


Witam,
posiadam sporo znaczków na wymianê... na razie od 1918 (lub 1919)do 2004 - reszta jeszcze nie u³o¿ona.

Znaczki s± ró¿nej jako¶ci - s³abe, ¶rednie, ca³kiem dobre, kasowane z piêknym klejem, trafi± siê te¿ czyste. Mam te¿ bloczki.

Interesuj± mnie g³ównie znaczki stare, do 1964 roku i lata 1998-2012.

Mile widziany spis znaczków na wymianê wg numerów z katalogu Fischera.

A tu link do moich znaczków na wymianê:

https://picasaweb.google.com/100804838540501949616/ZNACZKINAWYMIANEPOLSKA?authuser=0&feat=directlink
3736 3

[Offer] 4 klasery znaczkow


Witam,

Znalazlem ostatnio kilka klaserow ze znaczkami, wydaja sie mi byc stare.
Chetnie wymienilbym je na cos z moich zainteresowan, ale nawet nie wiem jak takie znaczki mozna wycenic/jak mozna okreslic ich wartosc, by wymiana byla w porzadku i dla mnie i dla zainteresowanego zbieracza.

Wie ktos moze czy sa jakies roczniki z seriami i przykladowymi cenami?

Pozdrawiam
3190 2

wymiana znaczków


Wymieniê za inne znaczki - 1 za 1.
Tu moje znaczki na wymianê: https://drive.google.com/drive/folders/1z43ZoZB8IihKF8iAr9gaw1A9iF65PWhA
Pozdrawiam
3145 4

[Offer] kilkanascie znaczków
Zamiana oczywi¶cie na ... dzwonki:)
3010 3

[Offer] Trochê znaczków pocztowych


Wymieniê na co¶ ze swoich zainteresowañ - GALERIA
2950 2

Katalog znaczków o tematyce sportowej i ¿eglarskiej


Znaczkami siê nie interesujê , mam taki katolog w jêzyku niemieckim .
Byæ mo¿e komu¶ siê przyda.
Mogê wymieniæ na monety lub ¿etony.
2911 0

[Offer] Ogromn± ilo¶æ znaczków by³ej NRD w o¶miu orginalnych


Witam
s± to znaczki NRD z lat 1949-1973 , tak¿e pó¼niejsze, do tego jeszcze RFN , du¿olu¼nych w kopertach, przedwojenne, nawet polskie.
Jakie¶ okoliczno¶ciowe stêpolowania iiiii

https://www.magentacloud.de/share/vr.v-35gwq
2773 0

[Offer] Kilka znaczków


Zamieniê za co¶ z moich zainteresowañ

picture upload
2716 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne