Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » znaczki
Podobne tagi tematw
znaczki, znaczki>>>>>>

Tematy oznaczone jako znaczki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Jakie znaczki s± cenniejsze?


Jakie znaczki s± cenniejsze. Te które s± ju¿ po przebiegu, i np. z piecz±tk± z poczty Polskiej w Gdañsku przeby³y drogê do Siedlec, czy te, które s± kupione w punktach sprzeda¿y, i tak s± kolekcjonowane ?
20257 8

[Offer] Znaczki polskie i zagraniczne


Wymieniê na nastêpuj±ce rzeczy wypisane w tym temacie:
TO KOLEKCJONUJÊ

Je¶li zdjêcia s± za ma³e, napisz, prze¶lê w oryginalnej rozdzielczo¶ci.

https://goo.gl/photos/VFiRGixWzanDZw7UA

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH PRZEGL¡DARKI MOG¡ NIE POKAZAÆ ZMIAN, DLATEGO WSZYSTKIM WCHODZ¡CYM PONOWNIE W GALERIÊ ZALECAM PRZE£ADOWAÆ CACHE PRZEGL¡DARKI (CTRL+F5), CELEM ZAKTUALIZOWANIA ZDJÊÆ.
10270 9

r0cky


Witam wszystkich forumowiczów.

Nazywam siê r0cky i kolekcjonujê metalowe odznaki zwi±zane z rugby.
Obecnie moja kolekcja liczy ponad 900 sztuk. Podzieli³em j± na dzia³y tematyczne.

Poni¿ej przedstawiam zdjêcie pierwszej czê¶ci - federacje miêdzynarodowe.
Federacje rugby - zdjêcie w rozdzielczo¶ci 2048px na 2048px

Zainteresowanych zapraszam równie¿ na mojego bloga, na którym zamieszczam wiêcej informacji zarówno o mojej kolekcji jak i o rugby.
r0cky pisze o rugby


Wkrótce kolejne zdjêcia kolekcji.
9823 36

[Offer] znaczki pocztowe na wymiane


Mam na wymiane sporo znaczkow pocztowych polskich i zagranicznych. Jesli kogos cos zainteresuje z wklejonych zdjec, to prosze pisac. napewno sie dogadamy.

SPORT:

9259 18

Znaczki op³aty skarbowej


Wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.
9181 0

[Offer] Znaczki pocztowe


To powolutku bêdê skanowa³...

Dodatkowo mo¿na popatrzeæ w tematach z kopertami itp. tam te¿ czêsto s± znaczki...
8659 14

Znaczki pocztowe polskie i zagraniczne


W podpisie rzeczy na które siê wymieniê
7090 2

Znaczki skarbowe,op³aty sk³adek cz³onkowskich i kwestarskie


znaczki z fotografii wymieniê na banknoty,guziki mundurowe,orze³ki z czapek,odznaki lub przedmioty zwi±zane z Podlasiem sprzed 1945 roku.
6964 3

Wymiana znaczki pocztowe


Tu moja lista znaczków na wymianê.

http://colnect.com/pl/stamps/countries/swap_list/Graf-Orlok

Wysili³em siê aby zrobiæ fotki polskim znaczkom. Karteczki z opisami (wed³ug Podrêcznika Specjalizowanego Polskich Znaczków Pocztowych, czasem Fisher) po prawej stronie znaczka lub grupy znaczków.

https://drive.google.com/folderview?id=0BzVcI0fCZtPufkphZ2ViZW5pWHhQTGxnTU5EaklSR29CUkt3RDJqQ2h5YWRRamNjSU5Ubjg&usp=sharing
6496 6

Znaczki na bilety km


Witam, Zamieniê te znaczki na bilety komunikacji miejskiej z Polski lub zagraniczne :)
6355 8

[Offer] Znaczki na wymianê


Witam.

Posiadam na wymianê znaczki pocztowe polskie i zagraniczne.
Mo¿na je zobaczyæ pod linkami:

znaczki polskie:
https://goo.gl/photos/L3tXkHbT465aJPjMA

znaczki zagraniczne:
https://goo.gl/photos/j48vh9ESw7KsRdQ16

Galeria znaczków bêdzie sukcesywnie powiêkszana i aktualizowana.
W razie problemów z edycj± - proszê o kontakt na PW.

znaczki te chêtnie wymieniê na inne znaczki (g³ównie zagraniczne).

Zainteresowanych zapraszam na PW lub mail
6229 3

[Offer] Znaczki rosyjskie i inne


Mam na wymianê znaczki rosyjskie z pe³nymi z±bkami i ze stemplem:Zainteresowanych zapraszam na PW.
6163 3

Znaczki metalowe


Trzy maj± mocowanie na szpilkê. Ten z czerwonym li¶ciem ma mocowanie na agrafkê. POS ma urwane mocowanie.
Je¶li nie widaæ tego dobrze to na jednym jest napis "Polski Zwi±zek Zapa¶niczy".
Wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.
5884 0

Czy takie znaczki s± chodliwe?


Je¿eli nie ten dzia³ proszê moderatora o przeniesienie. Czy jest sens odklejaæ np. na parze wodnej znaczki z kopert? W ¶rodowisku filatelistyków kto¶ siê za co¶ takiego wymienia? bo mam trochê tego i zastanawiam siê czy jest sens. [ Komentarz dodany przez: Morion: 2011-02-19, 23:00 ] Przeniesione do Pubu. Byæ mo¿e kiedy¶ siê komu¶ przyda albo kto¶ bêdzie chcia³ zadaæ podobne pytanie.
5845 4

Znaczki kwestarskie


Jak w temacie - znaczki przypinane do ubrania w czasie zbiórki na szczytne cele. Pochodz± z lat 70. i 80. ubieg³ego wieku.
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
5842 9

kalendarzyki, pocztówki, znaczki - za znaczki i pocztówki


Witam serdecznie,

oferujê kalendarzyki ró¿ne (1993-2001), pocztówki ró¿ne, znaczki krajowe i zagraniczne - nr wg katalogu Fischera lub zdjêcia - zapraszam do kontaktu, okre¶limy dziedzinê lub wy¶lê zdjêcia moich dostêpnych zdjêæ.

Wymiana najchêtniej na znaczki (g³ównie poszukujê flory, fauny i religijnych), mog± byæ te¿ pocztówki (widokówki Niemcy i PL)

Zapraszam do kontaktu - [email protected]
5803 7

Ró¿ne znaczki pocztowe.


Koledzy, podczas robienia porz±dków znalaz³em kiedy¶ uszykowane 20 kompletów znaczków.
Jestem sk³onny wymieni siê, za obrazki Turbo, karty Kwartet, karty MOTOMANIA (Star Foodf) itd. Ogólnie chodzi o obrazki zwi±zane z motoryzacj±.
Zdjêcia ustawione chronologicznie (od 1 do 20 zestawu).

ZDJÊCIA
5458 5

Znaczki na piny z herbami miast


Ewentualnie inne propozycje.
Przypinek z Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz z Konfrontacji Kulturalnych M³odych Po³czyn Zdrój mam kilka.
5299 1

Sven


Witam wszystkich :)
Zw± mnie Sven, mam swoje hobby, zbieram to co lubiê a na t± chwilê s± to:
G³ównie kolekcje lat 90, Pegasus IQ-502 wraz z grami, czasopisma z Grami(np.CD-A) oraz Telefonami (np.Android) oraz wszystkie rzeczy zwi±zane z Niemcami, Bayernem oraz Manchesterem United.

A poprzednio co kolekcjonowa³em, to tak¿e g³ównie lata 90 ;)
Czyli to co mogê zamieniæ (g³ownie powtórki), ca³e serie lub sztuki w dobre rêce:

-Pokemon Tazo, Tazo2, Flesh, Dua, Zepper, 350 sztuk
-Hereos IV Lays 27
-Kraje z walutami 26
-W³adca Pier¶cieni Lays 39
-Chipicao Hologram 41
-Bajki Snaki, min. Hercules, ¦nie¿ka itp 75
-Sporty Snaki 32
- Transformers 22
-Formula S Snaki 43
-Super moto Snaki 19
-M¦ 2002 Korea 20
-Karteczki z postaci Dinseya, Warner i wiele innych ~120
-Parada Muzyki 23
...
5092 2

Znaczki zagraniczne


znaczki wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.
5038 2

znaczki zaboru pruskiego


Szukam w necie katalogu znaczków w temacie: znaczki pocztowe Zaboru Pruskiego - nie mogê namierzyæ jakiego¶ katalogu tylko pojedyñcze znaczki w necie, w katalogu Fischera s± 3 zdjêcia i wyszczególnienie nomina³ów, czy naprawdê by³y trzy typy z ró¿nymi nomina³ami.
Pytam bo mam sporo znaczków niemieckich np. z opisem reich, lub austryjackich, rosyjskich, i chce z nich wy³owiæ te z zaborów, wiêc z polsk± zwi±zanych a nie mam ksi±¿kowych specjalistycznych katalogów, w necie znalaz³em niez³y dla GG - Generalnej guberni, WMG -Wolnego miasta Gdañska, ale te zabory co¶ nie moge namierzyæ.

leon
4879 2

Wymiana znaczków pocztowych na inne znaczki pocztowe


Witam,

Zainteresowane osoby zapraszam do wymiany znaczków pocztowych.

znaczki jakie mam na wymianê mo¿na obejrzeæ tu:
http://colnect.com/pl/stamps/countries/swap_list/MarekJurek

znaczki, które poszukujê:
http://colnect.com/pl/stamps/countries/wish_list/MarekJurek
4849 1

Wymiana znaczki Polska i ¶wiat


Witam,

Wymieniê znaczki polskie i zagraniczne dostêpne pod tym linkiem:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8ZqWE3PvXRddmw2UUxxdmloTEk&usp=sharing

Wymieniê tylko na inne znaczki.
4783 6

Znaczki polskie


Te trochê znaczków wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.
4756 0

Znaczki podziemnej Solidarnosci na zbyciu


znaczki, jednak wymienie na cos dla mnie ciekawego (czuje jednak do nich pewien sentyment).
4606 2

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne