Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » zlot
Podobne tagi tematw
zlot

Tematy oznaczone jako zlot
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

zlot ogólnopolski collections.pl - Wroc³aw 27 maja 2018


Cze¶æ Moi Mili! :-D

Pytanie brzmi:
Kiedy i gdzie nastêpny zlot ogólnopolski collections.pl?

Czekam na sugestiê i propozycje.

Pozdrawiam :-D
9166 134

Zlot Ogólnopolski 2019


Cze¶æ,

zlot Ogólnopolski 2019.

Mo¿e w Warszawie. Co Wy na to?
Kto¶ zainteresowany?
8629 126

Zlot kolekcjonerów biletów, 23.11.2013 Wroc³aw


Informacja na razie bardzo wstêpna, ale istnieje szansa, ¿e 23 listopada roku bie¿±cego we Wroc³awiu odbêdzie siê coroczny, zimowy zlot kolekcjonerów biletów (kto z "bileciarzy" je¼dzi, wie o co chodzi ;-) )
Co do dok³adnego miejsca zlotu dam jeszcze znaæ. Natomiast data pozostanie niezmieniona, dlatego mo¿ecie sobie j± wstêpnie rezerwowaæ w kalendarzu.
Oczywi¶cie przewidujemy wydanie okoliczno¶ciowych biletów, a patronat nad zlotem obejmie e-biletowo.pl i byæ mo¿e jeszcze jedna instytucja, ale to na razie tajemnica ;)

Wszystkich serdecznie zapraszam!
4042 6

Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów


Zapraszam wszystkich na pierwsze tego typu wydarzenie! ;)

W sobotê 22.10. w godzinach 10:30-16:00 odbêdzie siê Pomorski zlot Kolekcjonerów Biletów. Spotkamy siê w Sopotece - Galerii Kultury Multimedialnej (ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 14, 81-704 Sopot – galeria znajduje siê na II piêtrze budynku dworca Sopot). Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udzia³ w nim jest bezp³atny.

Wydarzenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym zbieraniem biletów zwi±zanych z transportem zbiorowym. Bêdzie to idealna okazja nie tylko do wymiany i uzupe³nienia swoich zbiorów, ale tak¿e do nawi±zania kontaktów z innymi kolekcjonerami z Pomorza. Na wydarzenie zaproszone s± oczywi¶cie osoby tak¿e spoza województwa pomorskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego. Wydarzenie bêdzie organizowane w ramach obchodów 10-lecia Stowarzyszenia.

Wiêcej info bêdzie na bie¿±co aktualizowane na stronie: http://www.facebook.com/events/1789483787995766/
3781 7

28 sierpnia - Czechowice-Dziedzice - zlot Filumenistów


Je¶li kto¶ uzna, ¿e to miejsce jest nieodpowiednie do tego tematu to przepraszam, ale nie wyobra¿am sobie innego.

Tak wiêc dla zainteresowanych 28go (sobota) od 8 do 14 odbêdzie siêII Ogólnopolska Gie³da Filumenostyczna w Miejskim Domu Kultury przy ul. Niepodleg³o¶ci 42.

Na gie³dzie mo¿na kupic ca³± masê przeciekawych okazów pude³ek i(w wiêkszo¶ci) etykiet, cos mo¿na te¿ dostaæ za darmo jak kto¶ ma ³adne oczy ;), zobaczyæ wystawê i dowiedzieæ siê czego¶ wiêcej o zapa³kach itp i oczywi¶cie poznaæ ciekawych ludzi - przynajmniej tak by³o rok temu ;)
3658 1

Szósty Zimowy Zlot Bileciarzy


Zapraszam wszystkich kolekcjonerów biletów na Szósty Zimowy zlot Bileciarzy, który odbêdzie siê 24 listopada 2012r. w Krakowie.
Zbiórka uczestników o godz. 12:00 w hallu Dworca G³ównego (stary budynek) pod rozk³adami jazdy.
Stamt±d wspólny przejazd na miejsce zlotu, lub jak kto woli dojazd na w³asn± rêkê na miejsce spotkania.
Dok³adne miejsce zlotu podam w pó¼niejszym terminie.

Proszê wpisywaæ siê w tym temacie kto siê zjawi ;-)
3379 5

II Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów


W sobotê 21.10. w godzinach 9:00-14:30 odbêdzie siê Pomorski zlot Kolekcjonerów Biletów. Spotkamy siê w Sopotece - Galerii Kultury Multimedialnej (ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 14, 81-704 Sopot – galeria znajduje siê na II piêtrze budynku dworca Sopot). Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udzia³ w nim jest bezp³atny.

Wydarzenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym zbieraniem biletów zwi±zanych z transportem zbiorowym. Bêdzie to idealna okazja nie tylko do wymiany i uzupe³nienia swoich zbiorów, ale tak¿e do nawi±zania kontaktów z innymi kolekcjonerami z Pomorza. Na wydarzenie zaproszone s± oczywi¶cie osoby tak¿e spoza województwa pomorskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego.

Wiêcej info bêdzie na bie¿±co aktualizowane na stronie: https://www.facebook.com/events/160239847832399/
3199 2

Drugi Wroc³awski Zlot Bileciarzy


Drugi Wroc³awski zlot Bileciarzy odbêdzie siê 23 listopada (niedziela) od 7:00 do 12:00 w Klubie Kultury "Kolejarz" na Dworcu ¦wiebodzkim (czyli tam, gdzie w zesz³ym roku).

Wstêp bezp³atny, koszt stolika 10z³ - p³atny dla Stowarzyszenia.
Na Zlocie bêdzie mo¿na zakupiæ gad¿ety e-biletowo.

Patronat nad zlotem obejmie, jak w zesz³ym roku, portal Wroc³awska Komunikacja, który rozda uczestnikom firmowe gad¿ety, oraz Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wroc³awiu.
Krótki materia³ o Zlocie nakrêci Telewizja Wroc³aw. Oczywi¶cie bêd± okoliczno¶ciowe bilety. Na go¶ci bêdzie czeka³ skromny poczêstunek. Po Zlocie przewiduje siê spotkanie na piwko w okolicznych knajpkach.

Bardzo proszê o sygna³y kto bêdzie móg³ byæ na Zlocie, gdy¿ musimy daæ informacjê do Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich bileciarzy!
2992 0

III Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów


W sobotê 20.10.2018 w godzinach 9:00-15:00 odbêdzie siê Pomorski zlot Kolekcjonerów Biletów. Spotkamy siê w Sopotece - Galerii Kultury Multimedialnej (ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 14, 81-704 Sopot – galeria znajduje siê na II piêtrze budynku dworca Sopot). Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udzia³ w nim jest bezp³atny.

Wydarzenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym zbieraniem biletów zwi±zanych z transportem zbiorowym. Bêdzie to idealna okazja nie tylko do wymiany i uzupe³nienia swoich zbiorów, ale tak¿e do nawi±zania kontaktów z innymi kolekcjonerami z Pomorza. Na wydarzenie zaproszone s± oczywi¶cie osoby tak¿e spoza województwa pomorskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego.


Wiêcej info bêdzie na bie¿±co aktualizowane na stronie: http://bit.ly/2xk8xDp
2899 0

IV Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów


Zbierasz bilety komunikacji miejskiej lub kolejowe? A mo¿e dopiero zaczynasz interesowaæ siê tym tematem? W takim razie nie mo¿e Ciê zabrakn±æ zlocie kolekcjonerów biletów!

W sobotê 19.10.2019. w godzinach 9:00-14:00 odbêdzie siê IV Pomorski zlot Kolekcjonerów Biletów. Spotkamy siê w Sopotece - Galerii Kultury Multimedialnej (ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 14, 81-704 Sopot – galeria znajduje siê w budynku dworca Sopot).

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udzia³ w nim jest bezp³atny. Mo¿na do³±czyæ do wymiany biletowej w ka¿dym momencie trwania zlotu.

Wydarzenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym zbieraniem biletów zwi±zanych z transportem zbiorowym. Bêdzie to idealna okazja nie tylko do wymiany i uzupe³nienia swoich zbiorów, ale tak¿e do nawi±zania kontaktów z innymi kolekcjonerami z Pomorza. Na wydarzenie zaproszone s± oczywi¶cie osoby tak¿e spoza województwa pomorskiego.
2851 2

V Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów - 12.06.2021 Gdañsk


Zbierasz bilety komunikacji miejskiej lub kolejowe? A mo¿e dopiero zaczynasz interesowaæ siê tym tematem? W takim razie nie mo¿e Ciê zabrakn±æ zlocie kolekcjonerów biletów!

W sobotê 12.06.2021. w godzinach 9:00-14:00 odbêdzie siê V Pomorski zlot Kolekcjonerów Biletów. Spotkamy siê w pubie Polufka przy ul. Leczkowa 18 w Gdañsku.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udzia³ w nim jest bezp³atny. Mo¿na do³±czyæ do wymiany biletowej w ka¿dym momencie trwania zlotu.

Wydarzenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym zbieraniem biletów zwi±zanych z transportem zbiorowym. Bêdzie to idealna okazja nie tylko do wymiany i uzupe³nienia swoich zbiorów, ale tak¿e do nawi±zania kontaktów z innymi kolekcjonerami z Pomorza. Na wydarzenie zaproszone s± oczywi¶cie osoby tak¿e spoza województwa pomorskiego.
910 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne