Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » zetony
Podobne tagi tematw
zetony, zetony...

Tematy oznaczone jako zetony
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

¯etony do wózków sklepowych - ZBIERAM


szukam ¿etonów do wózków sklepowych, szczególnie interesuj± mnie metalowe, mo¿e jakie¶ propozycje?
14230 33

¯etony komunikacyjne


Ostatnio zainteresowa³ mnie temat ¿etonów transportowych,komunikacyjnych.Mam pytanie o te dwa ze zdjêcia.Co to za ¿etony,z jakich lat itd.Zale¿y mi na ka¿dej informacji na ich temat oraz na informacjach o podobnych ¿etonach np: z metra.Je¿eli macie jakie¶ ¿etony komunikacyjne to chêtnie zobaczê zdjêcia-tutaj albo proszê przes³aæ na mój adres e-mail: [email protected] Pozdrawiam.
6940 8

[Offer] <warczp> ¯etony pami±tkowe


Mam na wymianê takie ¿etony pami±tkowe wybijane w czasie wakacji.
5743 1

¯etony z nocy muzeów w Krakowie


Wymieniê ¿etony z nocy muzeów w Krakowie na bilety komunikacji miejskiej.
Niektórych ¿etonów mam po kilkana¶cie sztuk
5404 7

Wymieniam ¿etony na banknoty Polski.


Wymieniam ¿etony na banknoty. W pierwszej kolejno¶ci interesujê siê banknotami Polski. Ciekawe mi i banknoty ró¿nych pañstw ¶wiata. Rozpatrzê wszystkie propozycje.5107 27

¯etony (?)


Witam, mam do zaoferowania takie "cu¶", ale nie wiem co to jest dok³adnie, i pod jaki dzia³ to przyporz±dkowaæ. Wygl±da na jakie¶ ¿etony z cyrków b±d¼ parków rozrywki, ale niech siê eksperci wypowiedz±. Oczywi¶cie s± do wymiany. Oto zdjêcie:
Je¿eli zdjêcie siê nie wy¶wietla, dostêpne jest na Picasa Web Albums:
https://picasaweb.google.com/107382410614684916089/zetony?authuser=0&authkey=Gv1sRgCN_09-PFmtrsXA&feat=directlink
4738 7

¯etony do identyfikacji


Proszê o identyfikacjê kilku ¿etonów. Bêdê wdziêczny za ka¿d± informacjê.
4498 7
4450 2

[Offer][Want] ¯etony polskie


Chêtnie wymieniê siê na inne polskie ¿etony.

Nowe ¿etony 30.11.16

Przyk³adowe ¿etony których potrzebuje.


¯etony które mam na wymianê:
4336 3

Piny, buttony i inne w zamian za piny z herbami miast i gmin


To co na zdjêciach do wymiany. Wiêcej na priv
4294 4

¿etony snaki sporty za wielkie bitwy, motomania, dragonball


.
Szukam ¿etony star foods snaki sporty mianowicie numer 9, 14, 38.
Na wymiane Posiadam oko³o 100 kart wielkie bitwy na wymiane tak¿e karty motomania i dragonball

Moj e-mail [email protected]
3598 1

[Offer] ¯etony


Kilka polskich telefonicznych, 2 szt. MAUSER WERK BERLIN i 1szt. z SHELL'a TRAUM ELF 1969 (na odwrocie pi³karz Klaus Fichtel)
3595 2

¯etony


Czekoladowe ¿etony Disneya zamieniê na co¶ ze swoich zainteresowañ.

3412 2

[Offer] ¯etony do wózków sklepowych


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).
¯etony mo¿na obejrzeæ tutaj.
3400 0

[Offer] ¯etony i monety zagraniczne


¯etony oraz monety zagraniczne wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).
3184 0

¯etony z kasyna


¯etony z kasyn Kitzbuhel i Austria. Wymieniê na inne z kasyn. Mam te¿ sporo ¿etonów o ró¿nym przeznaczeniu, które wymieniê na ¿etony z kasyn.
2971 1

[Offer] ¿etony, dukaty


wymieniê

https://drive.google.com/drive/folders/1CLXahV6AsKY_I5pGZjFDqJQIP0D7SFiR?usp=sharing
2917 1

[Offer] ¿etony z mennicy i dukaty lokalne


Witam,

Oferujê: ¿etony z mennicy polskiej oraz dukaty lokalne
W zamian: inne ¿etony telefoniczne i transportowe z ca³ego ¶wiata lub inne ¿etony lecz tylko i wy³±cznie z polski

Proszê o wiadomo¶ci na priv


2851 0

[Offer] Medale - ¿etony hokejowe IHL


Dwa ¿etony (medale): San Antonio Dragons i Houston Aeros z serii Daysinn Team Collection.
2797 0

talony? ¿etony? medale? pro¶ba o identyfikacjê :)


Zwracam siê z pro¶b± o zidentyfikowanie rzeczy ze zdjêæ w za³±cznikach... Czymkolwiek te rzeczy s±: talony, ¿etony, medale, cokolwiek innego? ;-) Dodam, ¿e nie maj± ¿adnego zamocowania do zawieszenia i nie by³y równie¿ w ¿adnych pude³kach, które by wskazywa³y na cokolwiek lub dawa³y jak±kolwiek wskazówkê. ;-) Za³±czone zdjêcia przedstawiaj± po dwie strony ¿etonów/medali (jak by kto¶ mia³ w±tpliwo¶ci). :-P

Generalnie to by³am dzisiaj majówkowo na dzia³ce, przed remontem dachu domku letniskowego bracia czy¶cili stopniowo skrytki, a¿ dotarli do skrzynki, gdzie po¶ród licznych domowych "przydasi" znalaz³y siê takie oto rzeczy. Bêdê wdziêczna za pomoc. :-D


2719 2

[Offer] TAZO Star Wars - Album mocy + ¿etony


Album jak na fotkach i ok. 40 ¿etonów (czê¶æ siê powtarza).
Wymieniê za co¶ z moich zainteresowañ.
2575 0

[Offer] ¿etony telefoniczne i transportowe


Witam,

Oferujê: ¿etony telefoniczne i transportowe ze zdjêæ.
W zamian: inne ¿etony telefoniczne i transportowe z ca³ego ¶wiata lub inne ¿etony lecz tylko i wy³±cznie z polski

Proszê o wiadomo¶ci na priv


2359 0

[Want] ¯etony Chipicao


Witam,

Postawi³em sobie ambitne zadanie skompletowania wszystkich ¿etonów/tazosów z Chipicao. Sam jednak nie jestem w stanie zjadaæ takiej ilo¶ci rogalików, wiêc st±d ten temat.
Przyjmê ka¿d± ilo¶æ (najlepiej du¿e partie od razu), w stanie idealnym (najlepiej nieotwarte, ale ofc do dogadania).
Co mogê zaoferowaæ w zamian? To zale¿y od Waszych zainteresowañ, postaram siê byæ elastyczny, wiêc na bank nie poczujecie siê oszukani. ;)

Pozdro!
1861 1

Dukaty lokalne , ¿etony


poszukuje dukaty lokalne lub ¿etony lokalne
wymieniê na monety stare lub nowe - obiegowe
wymieniê te¿ na inne przedmioty ( w zale¿no¶ci od kolekcjonera i zainteresowania osoby wymieniaj±cej )
1291 5

¿etony z kasyna


witam posiadam ¿etony z kasyna 95 szt mo¿e kto¶ podpowiedzieæ z jakiego kasyna b±d¼ kraju i czy w ogóle s± co¶ warte z góry dziêkujê
418 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne