Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » zapalki
Podobne tagi tematw
zapalki, zapalki.

Tematy oznaczone jako zapalki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 
10318 10

[Offer] Zapa³ki i etykiety zapa³czane <warczp>


Mam na wymianê takie pude³ka od zapa³ek (a w zasadzie w wiêkszo¶ci pe³ne nowe).
http://warczp.web-album.org/album/38903,zapalki
oraz etykiety zapa³czane
http://warczp.web-album.org/album/40586,etykiety-zapalczane

Wiêkszo¶æ z nich jest pe³na (nowa) - czê¶æ u¿ywana.
Proszê pytaæ - opiszê na ¿yczenie ka¿de.

Edit
Oferta uleg³a zmianie (uby³y i doby³y podk³adki) - zaktualizujê podk³adki na ¿yczenie.
9673 1

[Offer] Zapa³ki - pude³ka ró¿ne


Jak w temacie - ró¿ne pude³ka. Trzy pude³ka bez "szufladki" z zapa³kami (te napoleoñskie - z lat 60. XX wieku), reklamówki: papierosów, firm i wyborcza, pozosta³e ró¿ne ("Szewczyk" z Ukrainy, a kot - te¿ importowany, jaka¶ niemiecka z lat 80. - 90.), ta "Zwalczajmy s³odyszka rzepaku" - z Muzeum w Koz³ówce, nawet jedna z rozrywk± intelektualn± :-) .
Zamieniê na inne autografy lub pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/.
8593 2

[Offer] Zapa³ki browarowe


Trzy wzory - Namyslów i Zywiec pokazane z roznych stron. Warka z obu stron jednakowa, zas ta na osobnym zdjeciu - dwustronna

Moje zainteresowania tu.

Plus - zdekompletowane domino ¿ywieckie. Jeden pokazujê, a oferujê uk³ady:
0-0, 0-1, 0-3, 0-4, 0-6
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6
2-2, 2-3, 2-4, 2-5
3-4, 3-5, 3-6
4-4, 4-5, 4-6
5-6
6-6
6985 4

[Offer] Zapa³ki


Podwójne na wymianê
6574 6

EWON


:: ::
* Karty :
- CHIPICAO 3D - 45 szt. kart 3d z rogalików.
- Parada Muzyki - 37/50 kart z chipsów Star Foods + 61 powtórek.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Heroes IV - ok 175 szt. kart z chipsów Lay's. Praktycznie wszystkie karty s± w folijkach.
- Karty telekomunikacyjne - Wiele kart telefonicznych polskich oraz kilka niemieckich.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~

* Inne :
- EURO 2012 PANINI - Album + 183szt. naklejek.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Podstawki pod piwo - ró¿ne - Kilka ró¿nych tekturowych podstawek pod piwo polskich oraz niemieckich.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Podstawki pod piwo Braniewo - 43 szt. tekturowych podstawek pod piwo Braniewo.
~ ...
6205 1

Zapa³ki browarniane


Wymieniê na kapsle lub co¶ innego
5833 1

co to za zapa³ki?


Dosta³em dzi¶ fajne zapa³ki.Fajne dlatego ¿e z obu stron maj± taki obraz i poza tym nic.¯adnego znaku wytwórcy,odbiorcy albo importera.¯adnego punktu zaczepienia do identyfikacji sk±d s± i co przedstawiaj±. Mo¿e kto¶ co¶ wie?
3910 2

[Offer] Zapa³ki promocyjne ¯UBR


Zamieniê za co¶ z moich zainteresowañ

upload picture
3529 0

zapa³ki reklamowe w Trójmie¶cie


witam,
od niedawna ¿yciowe losy rzuci³y mnie do trójmiasta... i próbujê znale¼æ na jego obszarze choæby jeden sklepik gdzie mo¿naby zakupiæ/dostaæ pude³ka zapa³ek reklamowych...
przecie¿ napewno sprzedawcy w trafikach i innych tego typu sklepach dostaj± od producentów papierosów zapa³ki... podobnie jest z producentami alkoholi...

w innych miastach przewa¿nie udawa³o mi siê znale¼æ prêdzej czy pó¼niej taki sklep...
je¿eli chodzi o trójmiasto, to nie umiem...

czy kto¶ ma mo¿e z tym jakie¶ do¶wiadczenie?
czy kto¶ mo¿e ju¿ szuka³/znalaz³?

pozdrawiam i czekam na odpowied¼

iza
3211 0

zapa³ki


wymieniê na..., czekam na propozycje
3007 2

[Offer] Zapa³ki


Mam ma³± kolekcjê polskich browarnianych zapa³ek. Jakbym co¶ fajnego dosta³ - pozbêdê siê. Na zdjêciach tak¿e inne zapa³ki, nie zwi±zane z polskim piwem.

http://wymiana.web-album.org/album/47745,matchbox
2584 3

Zapa³ki firmowy z Niemiec


Mam kilka pude³ek niemieckich zapa³ek firmowych.Zdjêcia s± na fb.ale mogê dos³±æ w razie zainteresowania
2392 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne