Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » wymiana
Podobne tagi tematw
wymiana, wymiana.

Tematy oznaczone jako wymiana
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

WYMIANA


Witam wszystkich kolekcjonerów
Poszukujê banknotów polskich i zagranicznych
W zamian mogê zaoferowaæ na wymianê nastêpuj±ce rzeczy:
-odznaki policyjne
-modele aut policyjnych skala 1:43
-karty telefoniczne
-znaczki pocztowe
-radiostacja milicyjna radmor
-czapki, berety policyjne i wojskowe
-monety
Czekam na kontakt od zainteresowanych wymian±
Daniel
9115 5

[OFFER] Naklejki Panini Euro 2016 wymiana


Mam na wymianê te numery naklejek: 21, 42(x4), 52, 74, 103(x2), 111, 115(x2), 119, 129, 133, 160, 168, 249, 257, 260, 264, 270, 279, 283(x2), 298, 321, 324(x2), 327, 331, 353, 361, 369, 381, 434, 448, 467, 495, 517,521, 529, 543, 547, 559, 563, 616, 649.

W albumie jeszcze du¿e braki, tak¿e je¶li jeste¶ zainteresowany wiêcej ni¿ 5 naklejkami, pisz PW ze swoimi propozycjami i na pewno siê dogadamy :)
8614 41

[Offer] Wymiana naklejek Panini EURO FRANCE 2016


WITAM! Jako, ¿e dzisiaj wystartowa³y u nas naklejki EURO 2016 to wrzucam ju¿ swoje powtórki do wymiany:

1, 21, 29, 33, 42, 49, 50, 51, 52, 63, 67, 68, 89, 91, 95, 99, 111, 129, 133, 134, 135, 136, 141, 144, 145, 149, 168, 172, 183, 194, 212, 241, 265, 274, 283, 286, 302, 314, 315, 319, 320, 321, 324, 361, 364, 365, 379, 389, 392, 394, 397, 401, 412, 428, 434, 467, 492, 495, 498, 506, 520, 521, 524, 525, 534, 538, 539, 559, 563, 564, 565, 566, 568, 579, 591, 598, 604, 606, 608, 628, 632, 633, 636, 637, 640, 648, 649, 651, 652, 659, 670, 674, 675, 678

A to moje brakuj±ce:

5, 9, 10, 11, 12, 43, 122, 126, 128, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 255, 256, 341, 346, 347, 348, 461, 462, 508, 512, ...
7888 32

[Offer] Wymiana monet polskich i zagranicznych


Proponujê wymianê poni¿szych monet. Monety te zamieniê na inne, najlepiej z obcych/egzotycznych/historycznych pañstw. Je¿eli interesuj± Pañstwa które¶ konkretne okazy i potrzebne s± zdjêcia, proszê pisaæ. W nawiasach podajê roczniki, a dalej ilo¶æ sztuk, które posiadam. Najchêtniej zamieniê w sposób: 1 moneta za 1 monetê. Poni¿szy spis jest aktualny i aktualizujê go na bie¿±co.

Bu³garia:
- 10 stotinek (1999) x1

Litwa:
- 10 centów (1997/98) x5

Euro:
- 1 cent (2002) x3 [Niemcy]
- 20 centów (2007) x1 [Niemcy]
- 50 centów (2002) x1 [W³ochy]

Wielka Brytania:
- 1 penny (1994/99/2000/01) x7 [monety posiadaj± dwa wzory wizerunku królowej: 2x typ starszy + 5x typ nowszy]
- 2 pensy (1997) x1

USA:
- 1 cent (1983/93) x4

Czechy:
- 50 halerzy (2000) x1
- ...
7666 2

Telefoniczne kartki. Wymiana na banknoty i monety.


Mam du¿o telefonicznych kartek. Ró¿nych krajów. Chcê zamieniæ ich na banknoty czy monety. Rozpatrzê wszystkie propozycje. W ilustracjach s± pokazane nie wszystkie kartki. U mnie ich wiêcej. Zwracajcie siê. Przy¶lê jeszcze obrazy.
6598 37

Wymiana 2,- z³ GN


Monety polskie 2,- z³ GN na wymianê:

6 czerwca 2001 - 100 Rocznica Urodzin Ksiêdza Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
12 wrze¶nia 2001 - XII Miêdzynarodowy Konkurs im. Henryka Wieniawskiego
24 maja 2004 - 15-lecie Senatu III RP
27 kwietnia 2005 - Dzieje z³otego - ¯aglowiec (2 z³ i 5 z³ z 1936 r.) 2 szt.
6 maja 2005 - 60. rocznica zakoñczenia II wojny ¶wiatowej
24 sierpnia 2005 - 350-lecie obrony Jasnej Góry
20 stycznia 2005 - Miko³aj Rej (1505-1569) - 500. rocznica urodzin
5 grudnia 2007 - Historyczne miasta w Polsce - K³odzko
7 listopada 2007 - Historyczne miasta w Polsce - Tarnów
20 grudnia 2007 - Konrad Korzeniowski/Joseph Conrad
2007 - Polscy Malarze XIX/XX Wieku Leon Wyczó³kowski 1852 - 1936
3 pa¼dziernika 2007 - 125. rocznica ...
6553 22

Wymiana znaczki pocztowe


Tu moja lista znaczków na wymianê.

http://colnect.com/pl/stamps/countries/swap_list/Graf-Orlok

Wysili³em siê aby zrobiæ fotki polskim znaczkom. Karteczki z opisami (wed³ug Podrêcznika Specjalizowanego Polskich Znaczków Pocztowych, czasem Fisher) po prawej stronie znaczka lub grupy znaczków.

https://drive.google.com/folderview?id=0BzVcI0fCZtPufkphZ2ViZW5pWHhQTGxnTU5EaklSR29CUkt3RDJqQ2h5YWRRamNjSU5Ubjg&usp=sharing
6493 6

Wymiana Vs. Sprzeda¿+Wymiana


Nurtuje mnie pytanie: Dlaczego jest zakaz sprzedawania i kupowania na forum? :-?
5743 12

[Wymiana] Naszywki stra¿y po¿arnej, oraz Wojska Polskiego


na wymianê posiadam
Stra¿ Po¿arna

- JRG Tychy
- JRG Pszczyna
- JRG Miko³ów
- JRG Katowice
- WSP Bielsko-Bia³a
- LSRG Warszawa Okêcie
- OSP Bieruñ Nowy
- OSP Bieruñ Stary
- OSP Lêdziny
- OSP Mas³owice

Wojsko Polskie
- Naszywka pilota (orze³ + napis Polska)
- Kompania Reprezentacyjna 2 Korpusu Zmechanizowanego
- Wojska Ochrony Pogranicza (wszystkie)
5434 3

Sven


Witam wszystkich :)
Zw± mnie Sven, mam swoje hobby, zbieram to co lubiê a na t± chwilê s± to:
G³ównie kolekcje lat 90, Pegasus IQ-502 wraz z grami, czasopisma z Grami(np.CD-A) oraz Telefonami (np.Android) oraz wszystkie rzeczy zwi±zane z Niemcami, Bayernem oraz Manchesterem United.

A poprzednio co kolekcjonowa³em, to tak¿e g³ównie lata 90 ;)
Czyli to co mogê zamieniæ (g³ownie powtórki), ca³e serie lub sztuki w dobre rêce:

-Pokemon Tazo, Tazo2, Flesh, Dua, Zepper, 350 sztuk
-Hereos IV Lays 27
-Kraje z walutami 26
-W³adca Pier¶cieni Lays 39
-Chipicao Hologram 41
-Bajki Snaki, min. Hercules, ¦nie¿ka itp 75
-Sporty Snaki 32
- Transformers 22
-Formula S Snaki 43
-Super moto Snaki 19
-M¦ 2002 Korea 20
-Karteczki z postaci Dinseya, Warner i wiele innych ~120
-Parada Muzyki 23
...
5089 2

Wymiana znaczków pocztowych na inne znaczki pocztowe


Witam,

Zainteresowane osoby zapraszam do wymiany znaczków pocztowych.

Znaczki jakie mam na wymianê mo¿na obejrzeæ tu:
http://colnect.com/pl/stamps/countries/swap_list/MarekJurek

Znaczki, które poszukujê:
http://colnect.com/pl/stamps/countries/wish_list/MarekJurek
4840 1

Wymiana znaczki Polska i ¶wiat


Witam,

Wymieniê znaczki polskie i zagraniczne dostêpne pod tym linkiem:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8ZqWE3PvXRddmw2UUxxdmloTEk&usp=sharing

Wymieniê tylko na inne znaczki.
4780 6

Wymiana


Wymieniê te pocztówki na inne z miast Polski ,piny z herbami polskich miast lub zamieniê np na lampy naftowe,znaczki,klasery,ciekawe ¶wieczniki i figurki s³oni
4756 1

[Offer] Wymiana polskich i zagranicznych kart telefonicznych


Witam,
Chcê nabyæ:
katalog polskie karty telefoniczne 2002/2003 - wydanie jubileuszowe,

polskie karty magnetyczne: 43a,
1178,1178a,
1340 z napisem, 1343 z napisem, 1347 z napisem , 1351 z napisem.

polskie karty komercyjne magnetyczne: 8bh,
20,21bh,
30 zibh,31bh,32,33,34,36 zibh,37 zibh,38 zibh,39 zibh,
40 zibh,41 zibh,42 zibh,43zh,44 zibh,45 zibh,47,49 zibh,
51 zibh,52 zibh,53 zibh,54 zibh,55 zibh,56 zh,58 zibh,59 zibh,
60 zibh,61 zibh,62 zibh,63 zh,64 zibh,65,66,67,68,69,
70,71 zibh,72 zibh,73 zibh,74 zibh,75 zibh,76 zibh,77 zibh,78 zibh,79 zibh,
80 zibh,81 zibh,82 zibh,83 zibh,88 zibh,89,
90,91,92,93,94 zibh,95 zibh,96 bh,97,98,99,
100,101,102,103,104,105,106,107,108 zibh,109 zibh,
110 zibh,111,112,113,114,116,117,119,
120,121,122 zibh,123,129 zibh,
130 zibh,131 zibh,132 zibh,133 zibh,134 zibh,135 zibh,136 zibh,137 zibh,138 zibh,139 zibh,
140 zibh,141 zibh,142 zibh,143 zibh,144,145,146.

telekomunikacja dêbicka, pilicka, karty próbne, serwisowe.

Posiadam kilkaset kart chipowych i magnetycznych zagranicznych, zdrapki, ...
4720 2

[Offer] Naklejki Panini Euro 2016 - wymiana


Naklejki Euro 2016:

AKTUALIZACJA 01.06

Posiadam na wymianê:

42ab, 46ab, 49, 50, 58, 67, 70, 71, 74, 75, 79, 83, 103, 107, 115, 119, 132, 136, 144, 165, 169, 173, 179, 218, 226, 250, 283, 312, 318, 320ab, 335, 338, 353, 357, 375ab, 378ab, 385, 389, 438, 448, 488ab, 495ab, 502, 549, 563, 566, 567, 568, 573, 593, 606ab, 616, 633, 637, 640, 655, 667, 670

Poszukujê:

1, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 35, 40ab, 43, 44ab, 45ab, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 69, 72, 77, 89, 92ab, 98ab, 99ab, 100ab

105, 109, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 147, 152ab, 153ab, 154ab, 155, 158ab, 161, 162, 163, 167, 170, ...
4405 12

Wymiana etykiet po napojach na znaczki pocztowe


Witam,

Mam bardzo du¿o etykiet po napojach ró¿nych na wymianê.
Wymieniê je na znaczki pocztowe.
Adres, pod którym mo¿na obejrzeæ etykiety:
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+od+coli
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+od+mango+i+grapefruit
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+od+win+zagranicznych
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+od+wodek+polskich
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+od+wodek+zagranicznych
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+po+egzotikach
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+po+lemonach+i+citronach
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+po+octach
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+po+olejach
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+po+orange
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+po+oranzadach
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+po+syropach+i+sokach
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+po+tonikach
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+po+wodach+mineralnych
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+z+win
http://chomikuj.pl/znaczkipocztowe/Etykiety+po+napojach+roznych
4264 2

[OFFER] Wymiana naklejek Panini - Euro France 2016


Witam serdecznie i zapraszam do wymiany naklejek Panini - Euro 2016 France

AKTUALIZACJA 21.06.2016 r. - godz. 16:00

Moje powtórki:
40, 42, 47, 49, 67, 76
100, 129, 134, 158, 162, 181, 186, 189, 194x2,
221, 225, 253, 265, 266, 283x2, 284x2, 285, 286, 287
306, 320, 337, 352, 353, 362*, 371, 385, 395
401, 423, 448, 482, 487x2, 494x2, 495x3,
512, 535, 542, 559, 563, 566, 567x2, 568, 576, 581, 599,
630, 633
362* - delikatnie zagiêty róg naklejki. S±dzê, ¿e po przyklejeniu do albumu nie bêdzie nic widaæ (mogê wys³aæ foto)

Poszukujê:
8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 26, 30, 34, 46, 58, 59, 66, 70, 73, 96,
114, 121, 125, 127, 141, 145, 148, 152, ...
4084 18

[Offer] Wymiana naklejek PANINI EURO 2016


Spis wszystkich braków i poszukiwanych naklejek. Czekam na propozycjê ;-)

Powtórki (217):
1,3,9,34,48(x2),54(x2),56,60(x2),63,64(x2),67(x2),68(x2),73,80,81,82,84,91,92,95(x2),97,99,101,110,115,117(x3),125,136,138(x2),139, 143(x2),147,149,150,153(x2),158,167,171,174,184,187,190,191(x2), 192,200,205(x3),209(x3),213,216,220(x4),224(x2),228(x3),229(x2), 231,235,242,243,246,250,254,255(x2),258(x2),259,262(x4),266,273, 276,277,282,283,284(x2),285,286(x2),288,295,296,304,307(x2), 308(x2),309,312,315,316,318,319,328,333,340,343,344,355,358,364, 371(x2),373(x2),385,386,389,391,393,406(x2),410(x2),412,417,421, 432(x3),436,438,446,468,480,485,486(x2),487,493,494,497,504,508, 512(x2),516(x2),517,523,527,528,530,538,550,554,555,560,561(x3), 563,566(x3),575,579,582,587,589,593,597(x2),600,603,608(x4), 610(x2),614(x2), 622(x2),626,634,635,642,643,648(x2),660,661,665, 668,669(x2),674,675.

Braki (254):
2,5,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,31,32,35,39,43, 49,52,61,65,66,69,70,79,86,87,88,90,93,94,96,102,103,104,107,111,113,114,116,118,119,120,123,124,127,129,130,131,133,144,145,151,156, 159,160,163,164,169,180,182,183,194,197,198,199,203,208,210,211, 212,214,218,221,223,225,226,233,234,239,240,241,244,245,247,248, 249,252,253,263,264,267,268,271,272,279,287,289,298,299,302,303, 306,310,313,314,321,322,324,329,335,338,339,342,345,346,347,348, 349,350,351,353,354,357,365,368,369,370,372,374,376,377,378,379, 382,384,390,395,396,397,399,400,401,402,404,405,408,409,415,420, 423,424,427,428,434,444,447,448,449,450,454,457,459,460,461,462, 465,466,467,469,472,477,478,481,483,489,492,498,501,502,503,506, 509,510,520,525,526,529,532,535,536,537,539,541,542,543,545,547, 548,549,551,552,553,557,559,571,572,573,574,576,581,584,585,586, 590,594,596,598,601,606,607,611,612,613,615,616,619,620,623,625, 629,630,633,636,640,646,649,651,654,657,659,662,663,664,670,676, 678,680.
4057 9

Wymiana banerów/linków stron ?


Witam, chcia³bym siê zapytaæ czy kto¶ by chcia³ wymieniæ siê banerem lub linkiem do stron ( oczywi¶cie o tematyce kolekcjonerskiej)
4027 5

[Offer] Wymiana SMYCZE na SMYCZE


Witajcie!

Mam na wymianê "trochê" smyczy reklamowych. Najlepiej wymiana na inne smycze. Poni¿ej zdjêcia obecnych egzemplarzy na zbyciu. Zamazane smycze nie s± ju¿ dostêpne. Zachêcam do kontaktu :)

Aktualna oferta zawsze dostêpna w mojej galerii "smyczy na wymianê".
4021 1

Wymiana ulotek


Hej,
Chêtnie wymieniê siê ulotkami, poni¿ej lista moich ulotek na wymianê:

NI¯EJ AKTUALNA LISTA :)

Zainteresowanych proszê o kontakt najlepiej na maila :))
4012 2

Wymiana 2 GN, sporo sztuk


Witam,
mam na wymianê:
1999 - Pa³ac Potockich
2000 - Dudek
2001 - Micha³ siedlecki
2003 - Jacek Malczewski
2003 - Przemys³ naftowy
2004 - Rocznica powstania warszawskiego
2004 - mor¶win
2004 - Igrzyska Olimpijskie
2004 - Rocznica powstania Policji
2005 - Woj. wielkopolskie
2005 - Konstanty Ildefons Ga³czyñski
2005 - W³oc³awek
2005 - Stanis³aw August Poniatowski
2005 - 25 lat Solidarno¶ci
2006 - Elbl±g
2006 - Sandomierz
2006 - Bochnia
2006 - Legnica
2006 - Ko¶ció³ w Haczowie
2006 - XX zimowe Igrzyska Olimpijskie - Turyn
2007 - P³ock
2008 - Herbert
2008 - Piotrków Trybunalski
2009 - Historia jazdy polskiej - husarz
2010 - Grunwald
2011 - Borsuk
2013 - Warta - Poznañ
2013 - gen. Pułaski
...
3967 4

Kartki na miêso prl- wymiana za inne


Mam kilka kartek ale wszystkie takie same, wiêc wymieniê siê na inne. Zaopatrzeniowe z PRL, te¿ takie nieu¿ywane.
3928 11

Lalki Barbie - wymiana za exlibrisy


Poszukuje lalek barbie lata 80-90.

Wymienie za Exlibrisy. Mam ich duzo rowniez inne niz na zdjeciach...
3790 10

KARTY PANINI EKSTRAKLASA 2014/15 ORAZ 2015/16 [WYMIANA]


Jak w temacie, mam bardzo du¿a ilo¶æ kart z obydwu kolekcji. Zainteresowanych proszê o kontakt pod postem lub na priv.

Poszukujê naklejek logo z kolekcji Ekstraklasa 2016
3691 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne