Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » wstepu
Podobne tagi tematw
wstepu, wstepu.

Tematy oznaczone jako wstepu
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Bilety wstêpu stare i nowe - Polska


Mam bilety wstêpu starsze i nowe. Wymieniê za opakowania po czekoladzie.
7954 9

[Offer] Zagraniczne bilety wstêpu


Wymieniê na nastêpuj±ce rzeczy wypisane w tym temacie:
TO KOLEKCJONUJÊ

7294 1

[Offer] Bilety wstêpu


Do wymiany:

http://kasiucha.web-album.org/album/39901,bilety-wstepu-polska
6748 3

[Offer] Bilety wstêpu


Wymieniê na nastêpuj±ce rzeczy wypisane w tym temacie:
TO KOLEKCJONUJÊ
5545 1
5248 2

[Offer] Bilety wstêpu


Poni¿sze bilety wstêpu z chêci± wymieniê na znaczki pocztowe lub dukaty lokalne.
4993 3

Ró¿ne bilety wstêpu


Mam do zaoferowania bilety wstêpu jak na zdjêciach. Starsze i nowsze.

W podpisie rzeczy na które siê wymieniê
4831 2

[Offer] Bilety wstêpu do ZOO


Jak w temacie - kilka biletów do ZOO (g³ównie we Wroc³awiu). Zawieruszy³y mi siê tutaj te¿ dwa bilety do ZOO w Stuttgarcie (bardziej zagraniczne ni¿ polskie, ale mo¿e administratorzy mi wybacz± :-) ). Proszê zwróciæ uwagê, ¿e ulgowy bilet do wroc³awskiego ZOO zanim kosztowa³ 50 z³, by³ za 3 z³ (a by³a to po³owa lat 70. ubieg³ego stulecia, kiedy jako ubogi ¿ak owo ZOO zwiedza³em - mój w³asny bilet). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
4507 6

Kilka biletów wstêpu


Wymieniê na widokówki lub piny z herbami miast
4435 1

Bilety wstêpu, cyrkowe, polskie i zagraniczne


wymieniê bilety wstêpu polskie i zagraniczne, troche biletów cyrkowych - na bilety komunikacji miejskiej z Polski

link do albumu z biletami

https://goo.gl/photos/PAKoTGRT4jgtiGx37

Zapraszam do wymian ;)
4165 21

[Offer] Bilety wstêpu


Zainteresowanych zapraszam na PW.
4060 2

Bilety wstêpu zamieniê za kapsle


Zamieniê za kapsle piwne polskie bilety wstêpu GALERIA
3913 10

Bilety zagraniczne wstêpu + komunikacyjne


Mo¿e kto¶ chêtny na wymianê?

https://goo.gl/photos/XhMmX8hrXWnBNRT26
3901 2
3778 0

[Offer] Bilety wstêpu - parki narodowe, zamki i inne


Witam
posiadam bilety wstêpu takie jak na zdjêciu. Wymieni³bym siê za tazo Pokemony albo co¶ z W³adcy Pier¶cieni b±d¼ Gwiezdnych Wojen. Ewentualnie karty Cartoon Show b±d¼ Dragon Ball.
Pozdrawiam
Przemek
3313 2

bilety wstêpu, muzea, koncerty, kluby


Witam, wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ.
3289 1

[offer] Bilety wstêpu


Wymieniê bilety wstêpu (mam ich ³±cznie z zaproszeniami znacznie wiecej) na bilety sportowe.
3055 0

[offer] Ró¿ne bilety wstêpu


Ró¿ne bilety wstêpu (muzea,teatr etc)-polskie i zagraniczne wymieniê na bilety sportowe. (jest ich wiecje ni¿ na fotce ;)
3034 0

[Offer] Bilety wstêpu polskie i zagraniczne


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ - link do "poszukiwanych" w podpisie.

http://bileteria.web-album.org/album/46215,bilety-wstepu-entrance-tickets
2878 0

[Offer] Ró¿ne ciekawe, starsze bilety wstêpu polskie i zagra


Czy kto¶ oprócz Betewu by³by zainteresowany?
Spora ilo¶æ biletów (na zdjêciu nie widaæ wszystkiego), g³ównie bilety starsze, 80% pochodzi z Polski.

Wymieniê na bilety autobusowe z ca³ego ¶wiata lub polskie kapsle piwne.
Mogê te¿ przyj±æ bilety wstêpu, ale tylko z Krakowa.

Na ¿yczenie mogê przes³aæ zdjêcie w wiêkszej rozdzielczo¶ci lub dok³adne zdjêcia ka¿dego biletu.
2761 8

[Offer] Kilka biletów wstêpu z lat 90.


Jak w temacie - kilka biletów wstêpu z lat 90. Dwa piêkne bilety do Ogrodu Bajek w Miêdzygórzu z roku 1990 (dok³adnie :-) ),dwa bilety wstêpu do Tatrzañskiego Parku Narodowego (Dolina Str±¿yska, z piêkn± piecz±tk±-kozic± z ty³u, po 1995 - widaæ po cenie), dwa (normalny i ulgowy) wstêpu na Wielk± Skoczniê z roku 1992 oraz bilet na ciuchciê z wêdrownego weso³ego miasteczka (lata 1995-1996). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice. Oczywi¶cie mile bardzo widziane autografy.
2725 0

[Offer] Wietnamskie bilety wstepu


- bilety do Palacu Narodom w Ho Chi MIn City /przedtem Saigon/

- bilet do Teatru Lalek na wodzie w Ho Shi MInh City /przedtem Saigon/
2662 0

[Offer] Bilety wstêpu


Zagraniczne bilety wstêpu do wymiany:

http://kasiucha.web-album.org/album/45420,bilety-wstepu-zagranica
1804 0

[Offer] Bilety wstepu Japonia


- Museum of Art Kurashiki
- Park rozrywki Yomiuri Land /stary i nowy bilet/
- bilet na koncert z serii Piesni Polskich - tu piesni Kurpiowskie /w Tokyo/
- Tokyo Photographic Art Museum - film "Maria Sklodowska-Curie!
1696 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne