Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » wizytowki
Podobne tagi tematw
wizytowki, wizytowki.

Tematy oznaczone jako wizytowki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Wizytówki <warczp>


Mam na wymianê:
http://warczp.web-album.org/album/38910,wizytowki

Oczywi¶cie orygina³y nie posiadaj± czerwonych zakre¶leñ :-)

S± te¿ nowe - pytaj.
7129 1

[Offer] Wizytowki


Kotki, politycy itp. Plus jakie¶ 400 firmowych i imiennych, których skany na ¿yczenie prze¶lê.
7120 4

[Offer] Wizytówki turystyczne


Mam na wymianê nastêpuj±ce wizytówki turystyczne (?turystyczne karty informacyjne) z Poznania.

1 L P - Ko¶ció³ ¶w. Jana Jerozolimskiego
2 L P - Nowe ZOO
3 L - Kolejka Parkowa Maltanka
4 L - Jezioro Maltañskie
5 L P - Centrum Sportowo-Rekreacyjne Malta Ski
6 L P - Ko¶ció³ ¶w. Kazimierza
7 L P - Ko¶ció³ ¶w. Ma³gorzaty
8 L - Katedra
9 L - Ko¶ció³ Naj¶wiêtszej Marii Panny
10 L P - Ko¶ció³ Wszystkich ¦wiêtych
11 L P - Muzeum Etnograficzne
12 L - Ko¶ció³ Bernardynów
13 L - Kolegium Pojezuickie
14 L - Ko¶ció³ Farny ¶w. Stanis³awa
15 L P - Dawna Szko³a Jezuicka
16 L P - Muzeum Archeologiczne
17 -
18 L - Stary Rynek
19 L - Ratusz
19 L - Muzeum ...
6487 1
6301 8

Wizytówki zagraniczne


Wymieniê na co¶.
Europa

Turcja

Korea P³d.

Tajlandia, a na koñcu Chiny i Hong-Kong

I jeszcze z Korei P³d. Ups! Ta na dole siê powtarza, ale nie bêdê ju¿ zmienia³.

I jeszcze dwie stare wizytówki z Czech i Szwecji.

I na koniec mnóstwo wizytówek z USA, g³ównie z Florydy. Musia³bym mieæ siln± motywacjê, ¿eby je przebraæ i porobiæ dok³adniejsze zdjêcia.
6016 0

Album na karty telefoniczne / wizytówki


Album na wizytówki lub karty telefoniczne.
W ¶rodku 12 koszulek, w ka¿dej miejsce na 3 karty/wizytówki.


5755 1

[Want] Wizytówki z kotami


Poszukujê wizytówek z kotami, najczê¶ciej s± to wizytówki hodowców kotów
o co¶ takiego

Mog± byæ Polskie jak i Zagraniczne :)

Pod tym linkiem http://www.noproblem.org.pl/index.php?k=5 mo¿na znale¼æ terminy wystaw. Jakby kto¶ siê wybiera³ bardzo proszê o pozbieranie wizytówek :)
5434 9

Kolekcjonujê kto¶ wizytówki ?


Otwieram ten temat, poniewa¿, chcia³bym siê dowiedzieæ ile osób kolekcjonujê wizytówki. Chêtnie tak¿e nawi±¿e kontakt z kolekcjonerami
5164 9

Vistaprint - wizytówki za darmo


Witajcie,

Otó¿ wpad³em na pomys³ zrobienia sobie wizytówki, tak dla znajomych, siebie (coby w³asne dane kontaktowe spamiêtaæ) i coby dorzucaæ do wymian. Znalaz³em ofertê darmowych wizytówek na tej stronie:

http://www.vistaprint.pl/vp/welcome.aspx?xnav=welcomeback&rd=2

i tak siê zastanawiam czy kto¶ ju¿ z tego korzysta³? Jaka jest jako¶æ us³ugi? Czy rzeczywi¶cie za darmo, jak to wszêdzie podkre¶laj± oraz ile wynosi koszt transportu, bo jako¶ tego siê tam nie doszuka³em.

Pozdrawiam
5044 1

Wymieniê wizytówki na bilety komunikacji miejskiej


Wymieniê wizytówki ilo¶æ siê co jaki¶ czas powiêksza.
Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej, jednorazowe, miesiêczne, karnety itp
Mog± byæ te¿ dodatkowo bilety pkp
4741 16

Wizytówki wymieniê


Czy zbiera kto¶ tu jeszcze wizytówki? Mam kilkaset sztuk zalegaj±cych w pude³ku, zarówno polskich jak i zagranicznych. Chêtnie wymieniê je za widokówki.
4735 4

Wizytówki


Zamieniê za pocztówki lub co¶ innego
kolejne wizytówki i jeden kalendarzyk siê zapl±ta³;)
4690 2

Wizytówki od FanatykaUnited


Witam , mam do zaoferowania kilka wizytówek . Najchêtniej wymieniê siê na rzeczy zwi±zane z Manchesterem United , lub bilety , odznaki i proporczyki pi³karskie. Je¶li masz co¶ na prawdê wartego uwagi , to napisz , mo¿e siê dogadamy ;)

Wizytówki : http://imageshack.us/photo/my-images/685/wizytowkik.jpg/

PS: Jak bêdê mia³ jakie¶ nowe , to bêdê robi³ aktualizacje ;)
4627 2

Wizytówki polskie


Wymieniê na co¶ co mnie interesuje


Trochê starsze:
4618 1

[Offer] Wizytówki z Angli Business cards from United Kingdom


Systematycznie bede wstawial kolejne. Wymienie na Bilety

Lewa na odwrocie ma dane kontaktowe / Prawa bia³a z nazwa firmy drukuj±cej
4060 3

[Offer] Wizytówki za wizytówki


Wymieniê poni¿sze wizytówki na wizytówki z szeroko rozumianego ¶wiata polityki (od samorz±du po prezydentów czy premierów wszystkich pañstw), wizytówki ze ¶wiata mediów, uczelni wy¿szych, wojska lub religijnych.
3886 1

oddam wizytówki w zamian za bilety KM lub kapsle, otwieracze


Witam, tak jak w temacie, oddam wizytówki w zamian za bilety KM lub kapsle albo otwieracze. Mam du¿± ilo¶æ oko³o 300-400 sztuk.
3742 5

Wizytówki typu minicards


Wizytówki typu minicards z Bydgoszczy
3673 2

[Offer] wizytówki


wymieniê
https://drive.google.com/file/d/117jm7cPmYWVnt65iJYZaOPY_qZG24-xP/view?usp=sharing

dla zaiteresowanych zrobiê zdjêcia
3628 7

[Offer] Wizytówki polskie i zagraniczne


Wymieniê poni¿sze wizytówki na autografy, pami±tki sportowe, d³ugopisy lub smycze reklamowe.3625 1

[Offer] Wymieniê wizytówki na kalendarzyki, bilety autobusow


Wymieniê polskie wizytówki reklamowe (ok. 700 ró¿nych i ci±gle przybywaj± nowe) na polskie kalendarzyki reklamowe,
skasowane bilety autobusowe lub co¶ innego np. karty telefoniczne. Czekam na wszelkie propozycje wymiany.
Pozdrawiam; £ukasz.
3577 1

[Offer] Ró¿ne wizytówki


Witam, mam do wymiany trochê wizytówek, wymieniê je na rzeczy z Dragon Ball oraz Pokemon lub Naruto3454 2

[Offer] Wizytówki


Witam :) Mam na wymianê wizytówki, kilkadziesi±t sztuk. Chêtnym wy¶lê oczywi¶cie zdjêcia :) Na pewno siê dogadamy, pozdrawiam :)
3445 1

[Offer] Wizytówki


Masa wizytówek. Wymiana na bilety wstêpu.
3262 0

Wizytówki taxi


Witam , czy kto¶ kiedy¶ zbiera³ tj. w temacie wizytówki taxi? Zbiera³em je jako¶ 98-2001 r. Posiadam ju¿ chyba nieistniej±cych korporacji. Wiêkszo¶æ laminowana. Z³ote srebrne karty, sta³ego klienta itp itd wiele wiele rodzajów. Je¶li kto¶ zbiera³ fajnie by³oby siê wymieniæ itp itd :)
2998 6

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne