Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » widokowki
Podobne tagi tematw
widokowki

Tematy oznaczone jako widokowki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Widokówki zagraniczne


Do wymiany widokówki zagraniczne

http://kasiucha.web-album.org/album/40388,widokowki-zagraniczne
7420 1

[Offer] Widokówki z Polski


Do wymiany:

http://kasiucha.web-album.org/album/39737,widokowki-polska
7201 1

Zapalniczki za ksi±¿ki, widokówki lub p³yty


Zu¿yte zapalniczki gazowe - oko³o 500 sztuk - wymieniê na: ksi±¿ki Vernego, Mastertona, Forsythe'a, biblioteczkê "srebrnego kluczyka",
czyste - niezapisane - widokówki Wroc³awia,
p³yty cd i dvd, szklane pieski, okrêty i ¿aglowce w butelce lub wspó³czesne grosiki.
5773 11

Wymieniê widokówki na bilety komunikacji miejskiej


Mam kilka widokówek, które chcia³abym wymieniæ na polskie bilety komunikacji miejskiej:
4243 1

Widokówki ró¿ne


Jak w temacie - walentynkowe, ¶mieszne, z reklam± papierosów - wymieniê na czyste widokówki Wroc³awia.
4141 6

Oko³o 200 pocztówek z ca³ej Polski za piny z herbami miast


Witam. Mam do oddania oko³o 200 pocztówek z ca³ej Polski. Chêtnie oddam je w dobre rêce w zamian za piny z herbami miast. Wiêcej na priv.
3748 2

[Want] Widokówki z herbami dolno¶laskich miast


Poszukujê widokówek, takich z lat 80/90 lub te¿ obecnych, z herbami miast, ale tylko z Dolnego ¦l±ska. Na wymianê mam kilkana¶cie ró¿nych widokówek z Polski i zagranicy.
3631 3

Widokówki z Wroc³awia


Kilka widoków i krasnale:)Kilka krasnoludków(6 widokówek po dwa krasnale i mapka na jednej) mi "nie wesz³o",bo zdjêcie za du¿e,ale prze¶lê na maila lub obrobiê za kilka dni;)
3514 2

Zbieram widokówki z miast i miejscowo¶ci w Polsce i poza ni±


Witam
Jestem tu w zasadzie nowy :) Kolekcjonujê widokówki z miast i mniejszych miejscowo¶ci polskich i zagranicznych, w zasadzie od dziecka, tak bez napinki uzbiera³o siê ju¿ 381 szt :) Nie wiem czy to du¿o czy ma³o, ale powoli poszerzam kolekcjê dalej, gdy mam okazjê. Chêtnie nawi±za³bym kontakt z kolekcjonerami z innych regionów polski (lub mieszkaj±cych zagranic±?) którzy mogliby zdobyæ dla mnie co¶ nowego. W zamian oferujê mo¿liwe do zdobycia widokówki z mojej okolicy (Czêstochowa + okolice Jury Krakowsko-Czestochowskiej), mam tez trochê róznych pocztówek na wymianê, które dla mnie siê nie nadaj±.Mogê tez pomóc zdobyæ jakie¶ lokalne okazy do innych kolekcji z mojego miasta. Nawet pojedyncze widokówki mnie uciesz± :) na PW napisze wiêcej, na razie nie zamieszczam listy tego co sam mogê zaoferowaæ, bo to miks wszystkiego, choæ g³ównie te¿ z miast.

Osoby chêtne mi pomóc czy nawi±zaæ wspó³pracê proszê o PW, napisze dok³adniej ...
3418 12

[Offer] Ró¿ne Widokówki


Witam,
posiadam na wymianê stare widokówki. W zamian poszukujê ró¿nego rodzaju dodatków do czipsów: Kart Dragon Ball, Pokemon Tazo, kart W³adca Pier¶cieni, kr±¿ków Sport Snacker itp.

Je¶li jeste¶ zainteresowany pisz na PW.
3283 1

Widokówki w sepii z Dar³owa


w postaci ksia¿eczki
3268 3

[Offer] Wymieniê widokówki


Chêtnie wymieniê widokówki na pasuj±ce do mojej kolekcji - sam mam na wymianê ponad 200 szt, zapraszam na linki.

Widokówki które mam na wymianê - prawie wszystkie s± czyste z ty³u, nieliczne maj± piecz±tki turystyczne, albo np naklejone znaczki (ale niewypisane). Esteci powinni siê dopytaæ przed zamówieniem, gdy¿ niektóre miewaj± np uszkodzon± lakierowan± powierzchniê - czego nie widaæ wprost, ale pod ¶wiat³o bêdzie widaæ plamê. Wolê uprzedziæ.

Na wymianê widokówki polskie
http://horghorg.web-album...wymiane-polskie

Na wymianê widokówki zagraniczne
http://horghorg.web-album...ane-zagraniczne

Jeszcze kilka s³ów o wymaganiach, bo nie ka¿da widokówka siê nadaje do ojej kolekcji :)

- PRZEDE WSZYSTKIM - widokówki z róznych miast, miejscowo¶ci, wsi itp. Nie interesuj± mnie góry, regiony, jeziora itd. Równie¿ widokówki ³±czone z kilku miast odpadaj±. Jedno miejsce - jedna widokówka. W pozosta³ych przypadkach budz±cych w±tpliwosci ...
2524 2

Za kapsle etykiety zapa³cz. widokówki


Je¶li kto¶ z Was oprócz kapsli zbiera np etykiety zapa³czane, widokówki kalendarzyki odznaki itp to bym móg³ poleciæ pewnego rosjanina który chêtnie sie wymieni na kapsle polskie.
2518 2

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne