Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » warszawa
Podobne tagi tematw
warszawa

Tematy oznaczone jako warszawa
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

II Spotkanie Forumowe, Warszawa, 17-18.09.2016


:: Zdjêcia z kalkulatora, zdecydowanie lepiej zobaczyæ na ¿ywo.
Mo¿e we wrze¶niu na zlocie? :-D ::
To ju¿ trzeba planowaæ termin :-)
17710 355

Puszki - Browar Warszawa


Wymieniê na kapsle lub klocki Lego. Puszki z browaru Kujawiak rozlane w Warszawie. Puszki Van Pura wyprodukowane w Warszawie.
6247 1

Pocztówki - Warszawa


Pocztówki z Warszawy
wymieniê na bilety komunikacyjne,znaczki pocztowe,akcesoria filatelistyczne,banknoty,monety.
6073 2

Ogólnopolska Gie³da Modeli Samochodów WARSZAWA


Ogólnopolska Gie³da Modeli Samochodów

- znana w ¶rodowisku ...i lubiana.

Dla kupuj±cych - WSTÊP DARMOWY.

warszawa - ul. Conrada 6 (gimnazjum 73)

Realny czas gie³dy - 9:00 do 12-00, chocia¿ niby trwa d³u¿ej ;)

DATA: 09.09.2012
5533 0

[Offer] Srebrna Warszawa orlen


Nie wklejam, fotki, bo wszyscy wiedza jak to wyglda.
5107 5

[Offer] Bilet z meczu Legia Warszawa vs Termalica Bruk-Bet N


Mam na wymianê bilet z ostatniego meczu ekstraklasy z 27/09 Legia warszawa vs Termalica Bruk-Bet Nieciecza.

Ciekawy mecz :-P
4795 2

Etykiety piwne - Warszawa


Wymieniê na kapsle piwne lub klocki Lego, najchêtniej z tego tematu.
4792 0

projekt fotograficzny o kolekcjonerach - Warszawa


Witajcie,

nazywam siê Marta Ko³odziejek i jestem studentk± III roku dziennikarstwa o spec. fotograficznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem w trakcie tworzenia mojej pracy licencjackiej, na któr± bêdzie sk³ada³ siê projekt fotograficzny. Tematem mojej pracy s± kolekcjonerzy.

Kilka s³ów o dyplomie:
Docelowo projekt bêdzie sk³ada³ siê z 40 zdjêæ, ka¿de z nich bêdzie po¶wiêcone innemu kolekcjonerowi. Na zdjêciu bêdzie znajdowa³a siê osoba wraz ze swoj± wyeksponowan± kolekcj±.

Dotychczas w projekcie wziê³o udzia³ ju¿ kilkana¶cie osób, s± to m.in. kolekcjonerzy instrumentów, obrazów, kubków, zabawek, cukrów czy znaczków samochodowych.

Ca³y czas jestem w trakcie poszukiwania nowych bohaterów: st±d mój post tutaj.

Czy s± w¶ród Was kolekcjonerzy z Warszawy, którzy chcieliby wzi±æ udzia³ w projekcie ?

Chêtnie odpowiem na pytania, je¶li tylko siê pojawi± :)

Pozdrawiam,
Marta
4486 2

[Offer] Naszywka Legia Warszawa nowa


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).
3985 1

[Offer] 5 odznak Legii Warszawa (w tym Liga Or³ów) na wymian


1. http://olx.pl/oferta/legia-warszawa-4-odznaki-na-srube-CID767-IDcYVnn.html

2. http://olx.pl/oferta/legia-warszawa-odznaka-liga-orlow-odznaki-CID767-IDbY3QR.html

5 odznak Legii warszawa wymieniê na odznaki Stali Rzeszów.
3772 0

[Offer] Kolekcja biletów do oddania za darmo [Warszawa]


Mam do oddania (nie chcê nic w zamian) kolekcjê kilkudziesiêciu (a mo¿e kilkuset) ró¿nych biletów komunikacyjnych (komunikacja miejska, poci±gi, autokary, samoloty) z Polski i ró¿nych czê¶ci ¶wiata (najdalsze z Azji Pd-Wsch). Odbiór jedynie osobisty, Centrum (w godzinach pracy) lub warszawa Wola (po pracy) najpó¼niej do czwartku. W kolekcji tak¿e bilety wstêpu.
3757 5

Poszukujê - prosze o pomoc


Witam serdecznie, tym razem prosze o pomoc w poszukiwaniu numizmatu. Jest to ten widoczny w tym linku: http://www.woper.2ap.pl/wanted.htm Mo¿e ktos ma taki, albo wie gdzie mo¿na go dostaæ. bardzo mi na nim zale¿y i na ka¿dej innej rzeczy z umieszczonym Pa³acem Kultury i Nauki. Proszê o kontakt. Z góry dziêkujê...
3709 2

II Ogólnopolskie spotkanie kapslarzy, Warszawa


Zapraszam na drugie ogólnopolskie spotkanie kapslarzy, czyli kolekcjonerów kapsli. Wymiana, kupno, sprzeda¿ plus pogaduchy.

Spotkanie organizujemy z okazji setnego, comiesiêcznego spotkania warszawskich kolekcjonerów kapsli. To ju¿ 100 miesiêcy! Owo setne odbêdzie siê dwa dni wcze¶niej, we czwartek, miejsce jeszcze nie znane. Na pewno te¿ bêd± atrakcje!

20 pa¼dziernika o 08:00 – 16:00, pub Eufemia, wej¶cie od Pasa¿u Ni¿yñskiego (od Hotelu Victoria), adres urzêdowy - Krakowskie Przedmie¶cie 5

https://www.facebook.com/events/668083463569349/

Zapraszamy!
3388 22

Warszawa


Widokówki Warszawy w ozdobnej obwolucie-teczce, formatu A-4 wymieniê na co¶ ze swoich zainteresowañ.

3301 7

[Offer] Kolekcja smyczy promocyjnych [Warszawa]


Mam do oddania za darmo (nie chcê nic w zamian) kolekcjê kilkudziesiêciu smyczy promocyjnych/konferencyjnych. Odbiór jedynie osobisty, Centrum (w godzinach pracy) lub warszawa Wola (po pracy) najpó¼niej do czwartku.
3277 0

[Offer] Kolekcja smyczy promocyjnych [Warszawa]


Mam do oddania za darmo (nie chcê nic w zamian) kolekcjê kilkudziesiêciu smyczy promocyjnych/konferencyjnych. Odbiór jedynie osobisty, warszawa Centrum (w godzinach pracy) lub warszawa Wola (po pracy) najpó¼niej do czwartku.
3133 0

[Offer] Figurki porcelanowe i szklane - za darmo [Warszawa]


Mam do oddania za darmo (nie chcê nic w zamian) kolekcjê figurek porcelanowych, szklanych, fajansowych i innych (jak na zdjêciu). Odbiór jedynie osobisty, warszawa Centrum (w godzinach pracy) lub warszawa Wola (po pracy) najpó¼niej do czwartku.
2758 2

[Offer] Warszawa - lotnisko Okêcie


Pocztówki wydane przez BW Ruch, w 1970 roku. Niezapisane.
Jest jeszcze pocztówka zbiorcza (czterozdjêciowa) z tymi samymi widokami.
2701 0

[Offer] Warszawa - ró¿ne tematy i lata


Pocztówki z ro¿nych lat wydania i ró¿nych wydawców. Czyste i zapisane.
2692 0

[Offer] Warszawa lotnisko Okêcie


Do wymiany pocztówki z warszawskiego lotniska Okêcie - starego i nowego. Starsze g³ównie wydane przez "Ruch". Zdecydowana wiêkszo¶æ niezapisana.
2692 0

[Want] Bilety na taras widokowy lotniska Warszawa Okêcie


Szukam biletów wstêpu na taras widokowy lotniska warszawa Okêcie - papierowe i kartonikowe.
2413 3

[Want] Bilety autobusowe Airport City Warszawa


Szukam biletów autobusowych Airport City warszawa.
2251 0

Warszawa, ¯yrardów, Grodzisk i okolice - co warto zobaczyæ?


Cze¶æ, dawno mnie tu nie by³o... i od razu pytanie. W zwi±zku z tym, i¿ ostatnimi czasy sporo bujam siê po woj. mazowieckim (patrz. tematu), powiedzcie mi proszê, co ciekawego mo¿na zobaczyæ / zwiedziæ w Warszawie, ¯yrardowie, Grodzisku Mazowieckim i najbli¿szych okolicach tych¿e miast. Dziêki za wszelkie wskazówki, nawet te najbardziej oczywiste.

Pozdrawiam
MarcinW
1924 7

Kartka pocztowa - Warszawa (Zamek Królewski)


Wymieniê b. ³adn±, czyst± kartkê pocztow± z Zamkiem Królewskim w Warszawie:


https://drive.google.com/drive/folders/1cKulyIZC_PJyTIQOwIQ-Zr8xsEkEuqOX

Zamieniê na inn± kartkê, b±d¼ co¶ innego do swoich kolekcji.
Zapraszam nie tylko Warszawiaków :)
1198 0

Kartka pocztowa Zamek Krolewski Warszawa


Wymieniê kartkê pocztow± z Zamkiem Królewskim w Warszawie - na co¶ ze swych kolekcji
(monety, banknoty, znaczki pocztowe), albo na inn± kartkê z tej serii:

https://drive.google.com/drive/folders/1cKulyIZC_PJyTIQOwIQ-Zr8xsEkEuqOX
1135 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne