Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » wars
Podobne tagi tematw
wars

Tematy oznaczone jako wars
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

(want) STAR WARS BLIX


Witam,
Z racji tego ¿e zebra³em ju¿ ca³± kolekcjê Star wars Tazos przyszed³ czas na zebranie do koñca kolekcji STAR wars BLIX.

Potrzebujê kr±¿ków numer: 1, 6, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 31, 38, 40, 42.

Pisaæ!!! Na pewno siê dogadamy jako¶ :-D
10849 2

[Offer] Karty Star Wars do albumu z Carrefoura


Karty do albumu Star wars Przebudzenie Mocy z Carrefoura.

Ja mam ju¿ komplet :-)

Pozosta³e wymieniê na co¶ z nowego do mojej kolekcji: ;-)

2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 32, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 69, 75, 79, 80x2, 87, 89, 98, 99, 100, 102, 103, 116, 118, 119
7540 1

Star Wars Carrefour karty


Witam,
je¶li kto¶ to jeszcze zbiera, mam na wymianê karty Star wars, które by³y dodawane do zakupów w Carrefour. Chêtnie siê ich pozbêdê :)
Posiadam nastêpuj±ce numery(niektóre karty siê powtarzaj±):
1, 4, 5, 8, 9, 23, 26, 31, 32, 33, 36, 38, 48, 59, 67, 69, 70, 74, 75, 84, 90, 93, 99, 101, 102
W zamian chcia³bym co¶ z Gwiezdnych Wojen, W³adcy Pier¶cieni, co¶ z Marvela. Ewentualnie co¶ z dodatków do chipsów lub innych artyku³ów spo¿ywczych jak np. Dragon Ball, Cartoon Show lub Pokemony tazo. Je¶li masz co¶ innego, pisz mo¿e siê dogadamy.
Pozdrawiam
Przemek
6340 6

[Offer] Karty Star Wars Carrefour


Mam na wymianê karty Star wars z Carrefoura.

Na wymianê mam 2, 4, 27, 31, 47, 48, 51, 59, 63, 69, 88, 91, 95.

I dwie b³yszcz±ce chyba karty specjalne z numerami 58 i 105.
4375 0

Karty Star Wars force attax i carrefour


Witam, zbieram karty star wars force attax (te nowe w których s± karty z przebudzenie mocy) oraz te które mo¿na kupiæ w carrefourze.
No wiêc tak: tych z carrefoura mam komplet, jednak posiadam ich 40 powtórek które mogê daæ w zamian za te force attax.
Powtórki kart z carrefoura:
Nowa nadzieja: 6,8,9,11,16,19 x2,20 x2,21,22,23,24,25,26,27,29
Imperium kontratakuje: 34 x2,40,42,43,46,50 x2,51,52,53,54,56,57 x2,
Powrót Jedi: 62 x2,67 x2,77 x2,79
Przebudzenie mocy: 90,91,93 x2,100,113,114,119
Powtórki force attax: 52,108 x2,138,140,144,192,199
Braki force attax: 3,9,12,13,18,20,22,23,28,34,35,36,38,39,40,42,43,48,53,56,59,60,63,66,68,70,73,76,82,85,86,89,96,98,99,
101,103,104,106,111,112,115,116,117,119,121,122,125,128,129,130,131,135,136,139,145,147,149,150,151,152,155,156,157,161,162,163,164,
167,170,173,174,175,176,177,178,179,180,181,183,184,185,187,190,193,196,197,198,202,203,205,207,210,212,214,216,217,219,220,221,222,223,335
Nie wiem czy jest wiêcej ale jak s± to poszukuje.Mam te¿ 3 karty z limitowanej edycji (Rey,Kylo Ren i Sokó³ Millenium).
Jakby kto¶ by³ zainteresowany to proszê pisaæ na mail: [email protected]
4273 0

[Offer] Karty STAR WARS z Carrefour


Witam

Mam do zaoferowania nastêpuj±ce nr kart STAR wars do albumu z Carrefour:

9, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 26, 27, 29, 34, 39, 43, 45, 47, 48, 54, 63, 64, 65, 72, 75, 78, 79, 80, 93, 95, 96, 97, 109, 116, 118
4030 0

Karty Star Wars - Decipher


Posiadam oko³o 1000 kart star wars ciemnej strony mocy wydanych przez decipher w latach 1995-2000 zamieniê na nintendo ds z gierk±. Lista kart i grubsze info priv
3997 0

Ksi±¿ki Star Wars NA Wymiane


Witam,
mam nastêpuj±ce ksi±¿ki Star wars na wymianê:

tom 1- Droga zag³ady
tom 2- Zasada dwóch
tom 3- Dynastia z³a
tom 6- Mroczne widmo

Ksi±¿ki w stanie idealnym, wymieniê za jakie¶ inne ksi±¿ki Star wars b±d¼ komiksy z Gwiezdnych Wojen.
3994 1

[Offer] Karty Invizimals/Star Wars Force Attax


Wymieniê karty z poni¿szych list na karty Pokemon, komiksy z serii Gigant/Gigant poleca lub ksi±¿ki z serii Gwiezdne Wojny.

[b]Invizimals:[/b]
- X10
- 001
- 005
- 006
- 017
- 020
- 022
- 024
- 033
- 038
- 043
- 048
- 057
- 059
- 068
- 085
- 089
- 093
- 095
- 101
- 111
- 114 (x3)
- 116
- 125
- 127
- 137
- 140
- 141
- 145 (x2)
- 155
- 161
- 180
- 181
- 184
- 199
- 204
- 206
- 210
- 211
- 214
- 215
- ...
3955 1

[OFFER] rozk³adane karty Star Wars


Wymieniê takie hmmm rozk³adane karty Star wars z chipsów Lays.

6 - stan bdb,
2 - Anakin i jar jar brakuje dolnej czê¶ci po roz³o¿eniu
2 - stan kiepski - widoczne na zdj.

Wymieniê na owijki i naklejki z gum.
3904 4

[Offer] Album z kartami Star Wars - Gwiezdne Wojny


Mam na wymianê album z kartami Star wars - Gwiezdne Wojny. Kto¶ zainteresowany?
3736 9

[Offer]Tazo Star Wars


Witam,
posiadam tazo Star wars jak na zdjêciu. Poszukujê numeru 14, ewentualnie co¶ z Pokemon Tazo.
Pozdrawiam
Przemek
3706 4

[Offer] Karty z CARREFOUR'a - STAR WARS


Kupka ok. 100szt., sporo dubli.
Chêtnie wymieniê na polskie kapsle piwne lub co¶ ciekawego.
3676 1
3655 1

[Offer] Puszki Star Wars


3 puszeczki Star wars wymieniê na co¶ ze swoich zainteresowañ.
3634 1

[Want] Stikeez - Star Wars, Smerfy, Warzywa, Zwierzêta


Hej

Razem z moimi dzieciakami wci±gnêli¶my siê w zbieranie Stikeezów Star wars z Lidla. Oczywi¶cie trochê za pó¼no no i akcja siê skoñczy³a, a my w lesie. No bo te¿ i zbieramy ambitnie na trzy albumy. Je¶li ma kto¶ jakie¶ na wymianê to bardzo proszê o info.
Poszukujemy:

Pierwszy zestaw: uda³o siê skompletowaæ :-D

Drugi zestaw: Pilot My¶liwca Tie

Trzeci zestaw: Pilot My¶liwca Tie, Admira³ Ackbar


Poprzednie edycje Stikeezów te¿ pewnie by mnie interesowa³y, a w szczególno¶ci albumy - bo nie mam ani, do smerfów ani do warzyw&owoców, a tym bardziej do zwierz±t.
Co do samych figurek to brakuje mi:
Smerfy: Ciamajda, £asuch
Warzywa i owce: Ananas, Banan, Ogórek, Pomidor, Sa³ata
Zwierzêta: WSZYSTKIE (oprócz delfina, kaczki, ¿ó³wia, krowy, ¿yrafy, hipopotama, s³onia, kota, fioletowego zêbatego potworka, ró¿owego je¿owego, ...
3613 19

[Want] Star Wars force attax movie series 1 i 2


Witam poszukuje kart star wars z edycji filmowej 1 i 2 W zamian mogê wymieniæ siê za nowsze edycje z przebudzenia lub za 3 serie filmow±
3283 0

[Offer] Pi³karze, Star Wars, Bonux, ¯ubr


Zamieniê za co¶ co zbieram
3280 0

Gwiezdne wojny - modele


Cze¶æ,

czy jest tu kto¶, kto mo¿e poleciæ jaki¶ sklep, w którym móg³bym znale¼æ soko³a millenium z gwiezdnych wojen do z³o¿enia? Najlepiej nie za drogi na pocz±tek.
Chcê zacz±æ zabawê z modelarstwem, a jestem fanem Gwiezdnych Wojen i dlatego chcia³bym zacz±æ od modelu soko³a millenium, ¿eby siê nie zniechêciæ.

Czy do sk³±dania modelu lepiej kupiæ osobno klej itp? A mo¿e macie jakie¶ sprawdzone przez siebie z³o¿one modele które polecacie?
3238 0

Karty Topps Star Wars


:: ::

Posiadam na wymianê du¿o powtarzaj±cy siê kart Star wars z ró¿nych edycji. Interesuj± mnie wy³±cznie karty w stanie bardzo dobrym, niegrane, nieprzytarte i bez zagiêæ. Sam równie¿ takie oferujê. Poszukujê tak¿e albumów do kart, które s± w jak najlepszym stanie, z ca³ymi kieszonkami, niezniszczone, ewentualnie mog± posiadaæ naturalne ¶lady u¿ytkowania.

Karty na wymianê:

2017 Topps Star wars Journey to the Last Jedi
4, 6, 8, 15, 19, 22, 24, 27, 35, 41, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 93, 98, 102, 103, 111, 113, 115, 118, 119, 121, 123, 128, 129, 132, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 155, 156, 157, 163, 164, 169, 172, 174, 177, 191, 197, 203, 215, 216,
LESA Rey[br ...
3004 0

NAKLEJKI STAR WARS ROGUE ONE


Witam. Mam na wymianê naklejki z albumu STAR wars ROGUE ONE.

Moje powtórki:

2, 7, 8, 12 X2 , 14, 16, 17,22, 23x2, 24, 26, 29, 30, 32x2, 38, 42, 43, 44x2, 47, 49, 50, 57, 60, 63, 64,66, 67,68, 69, 72, 82, 83, 85, 87, 91, 94, 98, 99, 101x2, 107, 124, 127, 128, 134, 135, 139, 141, 144, 147, 148, 154, 155, 156, 157x2, 158, 161, 162, 164, 166, 169, 170, 178, 184, 190, 196, 198


Moje braki:

6, 11, 27, 31, 33, 46, 53, 58, 59, 70, 78, 95, 96, 105, 112, 119, 136, 145, 149, 160, 167, 172, 173, 174, 193, 195, 199


Zainteresowanych zapraszam na priv. Pozdrawiam.
2602 0

[Offer] STAR WARS - naklejki


25szt. arkusików z naklejkami - na ka¿dym kilkana¶cie naklejek.
Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ.
2599 0

[Offer] TAZO Star Wars - Album mocy + ¿etony


Album jak na fotkach i ok. 40 ¿etonów (czê¶æ siê powtarza).
Wymieniê za co¶ z moich zainteresowañ.
2566 0

[Offer] Star Wars Stikeez z lidla


Wymieniê na rzeczy zwi±zane z Dragon Ball lub pokemon

2530 1

Star Wars - kolekcja komiksów


Kto¶ mo¿e zdecydowa³ siê kolekcjonowaæ te komiksy ze ¶wiata Gwiezdnych Wojen?
Lubiê te klimaty, wiêc temat nieco mnie zainteresowa³, ale komiksu jeszcze w rêkach nie mia³em i zastanawiam siê czy warto poszukaæ po kioskach?
Chodzi o t± konkretnie kolekcjê - [mod]https://www.deagostini.com/pl/kolekcja/starwars/index.html?gclid=EAIaIQobChMI36Xqiqfc2AIVyIKyCh3iRwKXEAAYASAAEgI9evD_BwE

[/mod]


[aukcje_mod:bb2549ee36] [ Komentarz dodany przez: domimuseums: 2018-01-16, 13:10 ] Po co ten link? Reklamujesz?
2503 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne