Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » want
Tematy oznaczone jako want
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Want] Karty pi³karze Top Star - Szukam


Witam, poszukuje takich kart : http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=5527 Mo¿e który¶ ze zbieraczy kart pi³karskich uchowa³ gdzie¶ takie przez lata.
Brakuje mi do kompletu 12szt. w zamian mogê zaoferowaæ podwójne z tej serii lub inne. Posiadam te¿ na wymianê karty football stars firmy Akas kolor zielony, zó³ty oraz karty football 1990 wszystkie trzy serie ( niebieska, zielona, czerwona ). Mogê takie karty wymieniæ tylko za karty wskazane w linku. Ewentualnie mogê znale¼æ co¶ innego.
11071 8

(want) STAR WARS BLIX


Witam,
Z racji tego ¿e zebra³em ju¿ ca³± kolekcjê Star Wars Tazos przyszed³ czas na zebranie do koñca kolekcji STAR WARS BLIX.

Potrzebujê kr±¿ków numer: 1, 6, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 31, 38, 40, 42.

Pisaæ!!! Na pewno siê dogadamy jako¶ :-D
10849 2

[Want] [Offer] Zawieszki herbaciane


Tysi±ce herbacianych zawieszek czeka na kolekcjonera, z którym bêdzie mo¿na siê wymieniæ. Skany na ¿yczenie.

Ja zbieram i usilnie poszukujê!
10573 12

[Want] Bassety - Kolekcja tematyczna


Zbiera³em ró¿ne walory kolekcjonerskie do kolekcji tematycznych innych osób czyli (w kolejno¶ci historycznej): cyrkowe, rysie, nietoperze, a ostatnio syrenki (chyba nic nie pomin±³em).
Piszê "walory kolekcjonerskie do kolekcji tematycznych" w odró¿nieniu od... (nie wiem jak to dobrze nazwaæ) "kolekcji jednorodnych" jak: pocztówki, odznaki, znaczki itp.
Zbieraj±c ró¿no¶ci, ale pod k±tem jednego tematu i mnie tak jako¶ wziê³o, ¿e zacz±³em zbieraæ wszystkie przedmioty kolekcjonerskie zwi±zane z bassetem (czasem bassety pisane s± te¿ "baset" - chyba niezbyt poprawnie).
Póki co moja Kolekcja jest skromna - tym ³atwiej bêdzie siê wymieniæ.
Wa¿ne ¿eby basset by³ "na wierzchu" - zdjêcie np. wewn±trz ksi±¿ki to za ma³o.
Poni¿ej, dla zobrazowania, kilka rzeczy z tych, które ju¿ mam, a ca³o¶æ znajduje siê tutaj.
Doda³em kilka (niby takich samych) pocztówek. Pocztówki te jednak ró¿ni± siê opisami z drugiej strony).
10297 102

[Want] kapsle Witnica AUSTRALIA M¦ 2018, Mistrzostwa ¦wiata


[b]
brakuje mi kapsle WITNICA AUSTRALIA
potrzebuje kilka sztuk

do wymiany mam kapsle Kanada, USA, monety USA, ¿etony Kasyn Casino USA, Pocztówki USA[/b]
9922 3

[Want] Kowalsik: POSZUKIWANE kapsle z polskich serii!


Szukam kapsli z tzw. serii reklamowych. Skre¶lone na zdjêciach MAM.

Alfabet nie mam:

9
O (nie zero, szerokie)

Szachy (mam):

czarna wie¿a
czarny skoczek
czarny goniec
czarny król
czarny hetman
czarny pionek
bia³y skoczek
bia³y goniec
bia³y król
bia³y hetman
bia³y pionek

Klauni - mam w ca³o¶ci, sport tez, jedne piwa tez.

I drugi rzut, tym razem ponad 300 kapsli Browaru Kormoran.

Braki:

Samochody 1 (24/24)
Benz Victoria (1893)
Ford T (1912)
Darracq SS (1907)
De Dion-Bouton (1904)
Roll-Royce Silver Ghost (1925)

Samochody 2 (24)
Buick GSX (1970)
Chevrolet Camaro SS (1967)
Oldsmobile Toronado (1966)
Plymouth Roadrunner (1970 )
Pontiac Firebird ...
8908 3

[WANT] Plany Modelarskie Stra¿ak 14


Poszukujê stary Plan Modelarski statku Stra¿ak 14.
Stan dowolny - byle czytelne.
8443 0

[ Offer & Want] Pokemon - naklejki do amerykańs


Witam,
mam na wymianê naklejki do amerykañskiego albumu pokemon:
Pr 09 - scenka ze Staryu (brak oryginalnego ty³u, zamiast tego nowa ta¶ma klej±ca dwustronna, wiêc mo¿na nalepiæ; poza tym stan idealny)
Pr 38 - Misty
09 - Blastoise (brak oryginalnego ty³u, zamiast tego nowa ta¶ma klej±ca dwustronna, wiêc mo¿na nalepiæ; poza tym stan idealny)
19 - Rattata
21 - Spearow
29 - Nidoran
31 - Nidoqueen
39- Jigglypuff
40 - Wigglytuff
41 - Zubat
49 - Venomoth (brak oryginalnego ty³u, zamiast tego nowa ta¶ma klej±ca dwustronna, wiêc mo¿na nalepiæ; poza tym stan idealny)
69 - Bellsprout
79 - Slowpoke
81 - Magnemite
82 - Magneton
87 - Dewgong
89 - Muk
90 - Shellder (brak oryginalnego ty³u, zamiast tego nowa ta¶ma klej±ca ...
6778 8

[Want] PL-ki i inne z wyró¿nikami krajów (D, F, UA, RUS)


A konkretnie te naklejki z bran¿y petrochemicznej (Shell, Mobil, Texaco, CPN, Lotos,...).

Mam ponad 150 takich naklejek.

To hobby jest prawie skoñczone jak chodzi o nowe polskie naklejki - ale mo¿e znajdzie kto¶ jeszcze starsze polskie lub zagraniczne (szczególnie zza wschodniej granicy).
Na pewno brakuje mi:
* PL Lotos mineralny (zielony)
*PL Fuchs
Mo¿e kto¶ znajdzie takie PL-ki lub naklejki ukraiñskie UA, rosyjskie RUS, francuskie F, niemieckie D i inne, ale koniecznie olejowe lub paliwowe.
6493 17

[Want] Vlepki kibicowskie


Poszukujê vlepek od 30 sztuk w górê. Interesuj± mnie wszystkie kluby (mog± byæ powtarzaj±ce siê)

Mam na wymianê:

:arrow: autografy
:arrow: bilety (koszykówka)
:arrow: bilety (pi³ka no¿na)
:arrow: kalendarzyki kieszonkowe (kibicowskie)
:arrow: kapsle
:arrow: Karty telefoniczne (polskie)
:arrow: Karty telefoniczne (zagraniczne)
:arrow: kopertki z herbaty
:arrow: magnesy na lodówkê (Piast Wroc³awski)
:arrow: medale
:arrow: naklejki (Bravo Sport)
:arrow: naklejki (Panini)
:arrow: naklejki (Pokemon)
:arrow: odznaki
:arrow: plakaty
:arrow: pocztówki (znani)
:arrow: pocztówki (zwierzêta)
:arrow: pokemony
:arrow: proporczyki (kluby pi³karskie)
:arrow: smycze
:arrow: smycze (kluby pi³karskie)
:arrow: szaliki
:arrow: ulotki filmowe
:arrow: vlepki (kibicowskie)
:arrow: zapalniczki
:arrow: zawieszki od herbaty

Ewentualnie postaram siê za³atwiæ rzeczy których poszukujesz.
5977 2

[Want] Cheetos Fiddler x12 Complete Collection


Hi there!!! First of all I want to introduce myself. My name is Miriam and I'm from Spain. I am a Pogs collector especially of Chester Cheetah and Pokemon!

Forgive me if this is not the place to this kind of post!! But I don't know exactly where I could write it.

I have a long longgg longgg (seriously) long time looking for this collection: CHEETOS FIDDLER (12 cards). I put a picture of them. I don't know where I can find it and it's absolutely frustating!!!Please, I am begging for your help. If you know where I can find it, let me know! Or if you have this collection [mod]and you want to sell it![/mod]

Thanks in advance for your attention!!! And of course if you are looking for Spanish ...
5284 8

[WANT] Gumowe, plastikowe ko¶ciotrupy, szkielety :)


Poszukujê wszelkiej ma¶ci gumowych, plastikowych zabawek w postaci szkieletów czy kto tam woli ko¶ciotrupów :) Mog± byæ wspó³czesne, stare z PRL ró¿nej wielko¶ci itd.

W zamian co dusza zapragnie :) Bêdê szuka³a ewentualnych rzeczy na wymianê!

Pozdrawiam!
5200 19

[Want] FDC Ojcowski Park Narodowy, rok 1976


Poszukujê koperty FDC ze znaczkiem Ojcowski Park Narodowy, rok 1976. W zasadzie kopert - przygarne nawet 10 takich samych...

W zamian oferuje liczne koperty FDC z lat 1960-1975 oraz mniej liczne nowsze, opraz wiele innych rzeczy, znajduj±cych siê w ofercie w innych dzia³ach.

Oczywiscie same koperty, oraz inne calostki polskie, chetnie wymienie na interesuj±ce mnie rzeczy - patrz podpis.
5134 2

[WANT] ULOTKI FILMOWE


Witajcie kolekcjonerzy,
jestem na tym forum do¶æ d³ugo, w rezultacie wzbogaci³am siê o mnóstwo unikatowych egzemplarzy ulotek filmowych:)
mimo to du¿o brakuje do perfekcji, w zwi±zku z tym pomy¶la³am, ¿e stworzê listê najbardziej poszukiwanych przeze mnie ulotek filmowych:


TOP SZCZEGÓLNIE poszukiwane:

Vanity Fair
Ca³e szczê¶cie
Amelia
Szko³a uczuæ
Vanilia Sky
Dziewczyna z Alabamy
Z³ap mnie je¶li potrafisz
Mi³osna zagrywka
Madagaskar
D¿ungla
Epoka lodowcowa
Bruce wszechmog±cy
Król Artur
Mi³o¶æ w Nowym Yorku
Za wszelk± cenê
Pó³ na pó³
V jak Vandetta
Sopie School
Trzynastka
Kl±twa skorpiona
Ch³opiec w pasiastej pi¿amie
Gladiator
je¶li kto¶ posiada co¶ z tej listy i jest zainteresowany wymian±, proszê o kontakt PW b±d¼ mail:)
pozdrawiam serdecznie:)
4930 3

[Want] Bilety z zawodow zuzlowych


Jesli ktos ma bilety z zawodow zuzlowych i chce sie ich pozbyc to prosze o kontakt. Nie jest to glowna dziedzina mojego kolekcjonowania, ale do tych co posiadam mam duzy sentyment , bo wiekszosc pochodzi z imprez na ktorych sam bylem, a zeby same w pudelku nie lezaly to postanowilem postarac sie o towarzystwo dla nich.

Pozdrawiam.
4784 22

[Want] [Want] Karty DragonBall z Chio, naklejki Pokemon I se


Witam, interesuj± mnie nastêpuj±ce karty - walki (resztê mam w komplecie). Oto numery:
Z: 9 (Freeza vs Vegeta), 11 (Freeza vs Goku SSJ), 14 (Android #20 vs Piccolo), 16 (Android #18 vs Vegeta), 27 (Buu vs Gotenks SSJ), 30 (Magic Buu vs Goku)
GT: 4 (Goku SSJ vs Regeta), 8 (Goku & Pan vs Lord Lude), 12 (Vegeta vs Bebi Son Gohan), 19 (Cell vs Goku), 22 (Uu Shenron vs Goku), 23 (Ryuu Shenron vs Goku SSJ4), 26 (San Shenron vs Goku SSJ4)Oprócz tego, z chêci± przyjmê naklejki Pokemon z pierwszej edycji, dodatki to rogalików Chipicao od Chipity (bez opisu jaki typ pokemona, z jednokolorowym t³em)
brakuj±ce numery: #06, #09, #11, #12, #13, #16, #17, #19, #39, #40, #45, #52, #55, #63, #79, #81, #82, #96, #101, #127, #130, #131, #145, #147, Brock


[br ...
4705 1

[WANT] Kapsle kapselki, tazo tazosy z gum i chipsów (chyba)


Szukam kapsli z tych linków.
jakakolwiek ilo¶æ.
mog± byæ nawet po 1szt - ale jak to siê mówi, im wiêcej tym lepiej.

Goosebumps
http://www.milkcapmania.co.uk/285-Goosebumps-Scaredy-Caps.html
dungeon and dragons
http://www.milkcapmania.co.uk/272-Dungeons-Dragons.html
harry potter
http://www.milkcapmania.co.uk/914-Harry-Potter-Caps.html
X men
http://www.milkcapmania.co.uk/286-Hardees-X-Men.html
unreal tournament
http://www.milkcapmania.co.uk/538-Unreal-Tournament.html
spooky
http://www.milkcapmania.co.uk/545-Spooky-Milkcaps.html
monsters ninja warrior
http://www.milkcapmania.co.uk/334-Monster-Ninja-Warriors-in-my-pocket.html
monsters in my pocket
http://www.milkcapmania.co.uk/1013-Monster-in-my-pocket.html
nemesis
http://www.milkcapmania.co.uk/344-Nemesis.html
marvel masterpieces
http://www.milkcapmania.co.uk/328-Marvel-Masterpieces.html
Mad caps
http://www.milkcapmania.co.uk/323-Mad-Caps.html
horror
http://www.milkcapmania.co.uk/835-horror-%C2%B7-%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B.html
spawn
http://www.milkcapmania.co.uk/273-Eclipse-Spawn-Spogz.html
darkball monsters
http://www.milkcapmania.co.uk/470-Darkball-Monsters.html


Wielcy nieobecni na linkach:
Seria Mortal Kombat
Seria Space Combat
Seria Street FighterKto¶ co¶ ?
B³agam, napiszcie , ¿e kto¶ co¶ :cry:
4654 1

[WANT] Stare, gumowe ludziki do wyginania.


Poszukujê do¶æ starych ludzików, z czasów PRL, które mo¿na by³o wyginaæ do woli :) Obecnie podobne s± w sklepach zabawkowych/kioskach, ale te stare by³y nieco wiêksze. Gdyby kto¶ posiada³ takow± zabawkê, proszê o info :) Szukam tak¿e innych gumowych ludzików, które lata temu mo¿na bylo nabyæ np na odpustach. Zdjêcia przyk³adowe:
4447 15

[WANT] Minikomiksy Asterix/Asteriks z Nutelli


Szukam minikomiksów Asterix/Asteriks dodawanych kiedy¶ do Nutelli.
By³o ich 5: Asteriks, Obeliks, Idefiks, Kakofoniks i Panoramiks.

https://www.youtube.com/watch?v=kOpn8irLk80&fbclid=IwAR0socQOTmP7hKyi7YfngVtwEj_FHdRBtBCjCka6-QEQ5JXtA38MWpR_IaE
4225 0

[Want] Konsole/Gry


Witam

Poszukuje starych domowych konsoli, gier i akcesoriów z linii Nintendo Game Boy

Jesli nie wiesz co to za sprzêt itp. wyslij mi zdjêcie a ja zweryfikuje co to jest i mo¿e przyst±pimy do wymiany

Pozdrawiam
4135 3

[Want] Bilety i programy sportowe


Poszukujê biletów sportowych

Wzamian:
Pocztówki
Karty z chipsów ró¿ne
Programy Energa Czarni s³upsk
Bilety sportowe
I inne

Spisy i zdjêcia wy¶lê na pw
4114 5

[WANT] Rzeczy zwi±zane z Kaczorem Donaldem. Ogó³em.


Umieszczam ten temat w tym dziale bo dotyczy on ogólnego pojêcia Donalda.
Napewno nie szukam komiksów.

Ale je¶li macie wszelkiego rodzaju:
gumowe figurki,
karteczki,
naklejki,
figurki z kinder niespodzianki,
inne figurki,
znaczki pocztowe,

i wszelkiego rodzaju inne rzeczy zwi±zane tematyk± z Donaldem i spó³k± Disneya to poka¿cie zdj i pogadamy.
Wymieni³em tylko to co wpad³o mi do g³owy, ale zapewne z Donaldem i disneyem jest tego o wiele wiêcej, wszelakich ró¿no¶ci.

Je¶li kto¶ co¶, to piszcie :)
najlepiej maile z fotkami.
4063 8

[Want] Opracowania na temat ¿etonów Mennicy Polskiej


Witam
Jak w temacie poszukujê ksi±¿ek, folderów, katalogów itp. na temat ¿etonów Mennicy Polskiej. Opracowania mog± byæ w formie drukowanej lub pdf. Chodzi mi szczególnie o informacje na temat ¿etonów z Nocy Muzeów, Dni Otwartych NBP, ¿etonów WO¦P, ¿etonów firmowych Mennicy Polskiej. Dodatkowo poszukujê tych wymienionych ¿etonów.
4063 11

[WANT] Rzeczy zwi±zane z Kaczorem Donaldem


Jak w temacie, lubiê postaæ Donalda i szukam rzeczy z nim powi±zanych.
Gumowe figurki, breloki itp


mo¿e jakies naklejki.


kto¶ co¶ ?
3877 11

[Want] [Want] FLAPPER GARFIELD


Witam, poszukujê sk³adanych historyjek FLAPPER GARFIELD. Ma kto¶ mo¿e na wymianê ? Jak tak to proszê pisaæ.;)
3850 12

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne