Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » tylko
Podobne tagi tematw
tylko, tylko..., tylko.

Tematy oznaczone jako tylko
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 
16894 19

[Offer] Podstawki piwne i nie tylko


Do wymiany podstawki piwne i nie tylko:

http://kasiucha.web-album.org/album/40726,podstawki-piwne-i-nie-tylko
10405 3

[Offer] Opakowania po papierosach i nie tylko


Mam paczki z pod papierosów. Kto zbiera takie rzeczy, zwracajcie siê. Wymieniê na banknoty.
Bêdê wystawia³ obraz paczek. Nie¶piesznie.

8890 49

[Offer] Pocztówki ró¿ne zagraniczne (nie tylko z Moraw)


Jak w temacie - zestaw pocztówek z Po³udniowych Moraw (niestety niekompletny: 21 sztuk, a ostatnia ma numer 33, ale za to bardzo ³adne pocztówki o wymiarach 15,8 cm x 21 cm - 2 przyk³adowe skany) oraz 5 pocztówek z Brna (czyste, bez obiegu, wszystkie z napisem, jedna z herbem).
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
7735 6

Otwieracze piwne i nie tylko


JESIENNA PROMOCJA
Wszystkie otwieracze zamieniê na zwyk³e szare klocki LEGO. Mog± byæ te¿ skosy, ³uki, p³ytki. Wa¿ne, ¿eby szare. Ewentualnie ciemno-szare. Promocja jest wa¿na do po³owy grudnia. Po tym terminie znów powróci wymiana na ciekawe klocki Lego i kapsle.
6217 0

Herby miast (i nie tylko) na pinach i szpilce.


Wymiana na inne herby miast. Grubo ponad 100 pinów i drugie tyle szpilek
5656 7

(offer) ró¿ne dodatki z chipsów i nie tylko


Witam,
Wymieniê wszystko na co¶ z moich zainteresowañ, najlepiej smyczki ale równie¿ nie pogardzê jakimi¶ rzeczami z sagi Star Wars.
Je¿eli co¶ zainteresowa³a wtedy zrobiê dok³adne zdjêcia na ¿yczenie.
To nie jest wszystko co posiadam z tego typu rzeczy mo¿na ¶mia³o pisaæ je¿eli kto¶ co¶ kolekcjonuje a tego tu nie ma.
5080 2

Mam jakie¶ banknoty tylko to nie wiem jakie s±, pomó¿cie !!


Mam jakie¶ znalezione banknoty, ale nie wiem sk±d one s±, pomo¿ecie trochê?? Zdjêcie jest w za³±czniku.
4789 9

Piny,odznaki z herbami(i nie tylko) na wymianê


Wymieniê na inne piny,szpilki z herbami miast,gmin,powiatów,województw lub ewentualnie na odznaki turystyczne,z ro¶linami,ptakami,motylami,powozami z czasów PRL.
4324 2

Pond 100 pinów z herbami miast i nie tylko


Pond 100 pinów z herbami miast i nie tylko. Oprócz tego odznaki na ¶rubkê i agrafkê. Mogê wymieniæ na inne piny z herbami lub te¿ herby miast i gmin na szpilce.
4321 0

Tazo- Star Foods i nie tylko


Witam posiadam na zamiane tazo z chipsów :)
- z bajki Hercules
- Kosmiczny mecz
- Gwiezdne wojny

poszukuje kart Wielkie bitwy , sporty mr Snaki jednak rozwaze kazd± oferte :) Link poni¿ej


https://picasaweb.google.com/lh/photo/dwo4XM5vdMxtKtHnVLF0BKk2b8_QcV4cp5af8bX2Kyw?feat=directlink
4186 3

[Offer] dodatki do chipsów i nie tylko


wymieniê

https://drive.google.com/drive/folders/1PSi0bCbG9rq_m9VXjKHmRE1LkS3If4MT?usp=sharing
4126 2

Mix klocków LEGO i nie tylko 16kg


Zamieniê mix klocków LEGO cobi i innych z instrukcjami. Wszystko wa¿y ok. 16kg. Zamieniê najchêtniej za kurtkê Rst tractech evo lub za laptopa. Wiêcej zdjêæ pode¶lê zainteresowanym.
4069 3

[Offer] Dodatki do czipsów Heroes Yu-Gi-Oh i nie tylko


Witam,
mam do zaoferowania dodatki do czipsów i p³atków Nestle:
- karty z Heroes IV
- karty z W³adcy Pier¶cieni Dru¿yna Pier¶cienia
- metal tazo Yu-Gi-Oh
- tazo dodawane do Chipicao - Madagaskar
- karty do gry z Epoki lodowcowej
- karty do gry z Kung Fu Panda
- Cheetos extreme sports
- seria Chupa caps glow in the dark
Wymieniê siê za tazo Pokemony albo co¶ z W³adcy Pier¶cieni b±d¼ Gwiezdnych Wojen. Ewentualnie karty Cartoon Show b±d¼ Dragon Ball. Ewentualnie jako¶ siê dogadamy.
Pozdrawiam
Przemek
3760 1

Oko³o 150 pinów z herbami (i nie tylko) na wymianê


Nazbiera³o mi siê trochê dubli i nie tylko. Gdyby kto¶ by³ zainteresowany wymian± - zapraszam do wspó³pracy. Ostatni rz±d na pierwszej karcie nie wchodzi w rachubê. On zostaje w moich zbiorach mimo, ¿e nie do koñca jest to przedmiot mojego zainteresowania kolekcjonerskiego
3568 2

[Want] Komiks /tylko polski/


Poszukuje jakikolwiek komiks, byle polskiego rysownika/autora/?
Nie chodzi mi o tresc tylko o technike rysunku.
Ewentualna rada co do autora rowniez milo widziana.
3466 3

Stare zagraniczne pkp i nie tylko


Wymieniê te bilety https://goo.gl/photos/N8JxTyDwGUHYXxLc8 tylko i wy³±cznie na polskie bilety komunikacji miejskiej
3397 2
3322 0

Wymieniê kapsle i nie tylko


Wymieniê kapsle na inne kapsle. Posiadam tak¿e trochê biletów pkp i mpk oraz monety, wszystko na wymianê za kapsle. Osoby zainteresowane proszê o odpowied¼, a wy¶lê zdjêcie tego co potrzeba.
3289 0

Pocztówki - Polski i nie tylko


Witam ! Mam do zaoferowanie kilkadziesi±t pocztówek , chêtnie wymieniê siê na monety próbne z PRl-u lub monety 2 z³ NG . Dla zainteresowanych mogê podes³aæ wiêcej zdjêæ. Pozdrawiam!
3217 2

[Offer] p³ytyi nie tylko


wumieniê
https://drive.google.com/drive/folders/1QDwgbI89cTuZOZfAMf12ydCKX88CWSNh?usp=sharing
3142 1

[Offer] Magazyny / Czasopisma / Gazety studenckie (i nie tyl


Mam ca³e mnóstwo przeró¿nych magazynów studenckich (z AGH w Krakowie) - i nie tylko studenckich, miêdzy innymi:

- Innowacyjny start,
- Eurostudent - Nr od 190 (2010 r) do 232 (2015 r) chyba wszystkie + kilka jeszcze nowszych,
- SMS (Stykowy Magazyn Studencki) - Nr 20-26 + Nr 3,
- BIS (Biuletyn Informacyjny Studentów AGH) - 12 numerów jednego formatu + 16 numerów nowszego formatu,
- Tryby - Katolicki Magazyn Studencki --> tematy nie tylko katolickie, ca³kiem ciekawe - 15 numerów,
- Pod Pr±d - 12 numerów,
- Manko - 11 numerów
- Podaj Dalej - Nr 1 - 6,
- Semestr - magazyn semestralny, 7 numerów,
- Biuletyn AGH - a¿ 42 numery;
- kilka innych pism - Kraków.pl, Do Celu .eu, Vademecum studenta, etc.

Je¶li kto¶ by³by zainteresowany to mogê podaæ dok³adne ...
2833 1

Autografy zmar³ych i nie tylko


Kilka autografów na wymianê osób nie¿yj±cych, i inne ciekawe podpisy
1. Bohdan Tomaszewski[+] sprawozdawca radiowo telewizyjny
2. Tadeusz Konwicki [+] jeden z najlepszych polskich pisarzy 20 wieku
3.Gerard Cie¶lik [+] jeden z najlepszych pi³karzy w historii polskiego footbalu
4. Roman Korynt [+] pi³karz 50-lecia woj Pomorskiego,reprezentant Polski.
5. Papcio Chmiel-Henryk Chmielewski,twórca Tytusa.
6. Liv Ullman-znakomita aktorka znana z filmów Bergmana.
7. Dagmar Patrasova-aktorka m.in Arabela
8.Magdalena Neuner-multimedalistka olimpijska
9.Pavel Ploc-skoczek Czechos³owacki,medalista olimpijski.
10.Jerzy fedorowicz-aktor,re¿yser ,pose³.

wymienie na inne podpisy.
2737 7

Bileteka Pomorska - kolekcja biletów z Pomorza i nie tylko


Pozwolê sobie zarekomendowaæ w³asn± stronê FB swojej kolekcji o nazwie Bileteka Pomorska: https://www.facebook.com/biletekapomorska/

Strona dotyczy mojej kolekcji biletów komunikacji miejskiej oraz kolejowych. Na stronie staram siê umieszczaæ na bie¿±co:
- nowo¶ci, które dosz³y do kolekcji
- starocie, które niegdy¶ by³y emitowane w ró¿nych miastach Pomorza
- ciekawostki/artyku³y z zakresu biletów na Pomorzu

Je¶li kto¶ ma konto na FB - gor±co zachêcam do polubienia strony. ;-)
2596 0

PIN-y z herbami polski/zagranicznymi i nie tylko na wymianê


Witam !
Mam du¿± ilo¶æ przypinek PIN na wymianê. S± to wpinki z herbami polski i zagranicznych miast oraz inne. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu mailowego: [email protected]


Zapraszam tak¿e do odwiedzenia mojego bloga "Gad¿ety na dobry dzieñ", gdzie mo¿na znale¼æ moj± ca³± kolekcjê PIN-ów - która liczyæ obecnie a¿ 2464 wpinki
https://gadzetydobrydzien.blogspot.com/p/moja-kolekcja-przypinek-pin.html

2542 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne