Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » turystyczne
Podobne tagi tematw
turystyczne, turystyczne.

Tematy oznaczone jako turystyczne
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Ró¿no¶ci turystyczne (foldery, hotele, etc.)


Kilka folderów turystycznych wspó³czesnych (równie¿ hotele) oraz kilka z lat 70. ubieg³ego wieku (Kudowa Zdrój, Boles³awiec i okolice, 1,2,3 dni - we Wroc³awiu, w kotlinie jeleniogórskiej, w regionie wa³brzyskim oraz 3 mini-przewodniki na niedzielê - Lasy Koz³owieckie, Z Pu³aw za Wis³ê, Nad Jeziora Piaseczno, Zag³êbocze , Krasne i inne..)
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza:-)/.
11005 13

[Offer] Bielsko-Bia³a - plan miasta,atrakcje turystyczne


mam na wymiane plan miasta Bielsko-Bia³a z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi:

6754 1

[Offer] Wizytówki turystyczne


Mam na wymianê nastêpuj±ce wizytówki turystyczne (?turystyczne karty informacyjne) z Poznania.

1 L P - Ko¶ció³ ¶w. Jana Jerozolimskiego
2 L P - Nowe ZOO
3 L - Kolejka Parkowa Maltanka
4 L - Jezioro Maltañskie
5 L P - Centrum Sportowo-Rekreacyjne Malta Ski
6 L P - Ko¶ció³ ¶w. Kazimierza
7 L P - Ko¶ció³ ¶w. Ma³gorzaty
8 L - Katedra
9 L - Ko¶ció³ Naj¶wiêtszej Marii Panny
10 L P - Ko¶ció³ Wszystkich ¦wiêtych
11 L P - Muzeum Etnograficzne
12 L - Ko¶ció³ Bernardynów
13 L - Kolegium Pojezuickie
14 L - Ko¶ció³ Farny ¶w. Stanis³awa
15 L P - Dawna Szko³a Jezuicka
16 L P - Muzeum Archeologiczne
17 -
18 L - Stary Rynek
19 L - Ratusz
19 L - Muzeum ...
6358 1

[Want] stemple, piecz±tki okoliczno¶ciowe, np. turystyczne


Witam,
zbieram stemple / piecz±tki okoliczno¶ciowe, np. turystyczne, ze zlotów, jarmarków, schronisk, instytucji, muzeów, ko¶cio³ów, informacji turystycznych i innych.

W zasadzie ka¿dy stempel, który nie jest zwyk³± piecz±tk± firmow± to bêdzie potencjalnie dobry stempel.

Stemple polskie i zagraniczne.

Niekiedy ozdobne stemple wydaje poczta. Takie te¿ s± w krêgu moich zainteresowañ.

Je¿eli kto¶ co¶ to zapraszam do kontaktu: [email protected]
5647 36

Ulotki koncertowe, poci±gowe, turystyczne, inne


Jak w temacie...
Mam na wymianê sporo ulotek koncertowo-muzycznych [m.in. z klubów studenckich], ulotki z ofertami komunikacyjnymi, poci±gowe [pkp], turystyczne [hotele, muzea], ulotki o korepetycje [formatu tradycyjnych ulotek], gastronomiczne [restauracje], ulotki informacyjne banków i innych instutycji...

ulotki g³ownie polskie

ponadto mam ulotki kinowe:
http://collections.pl/ulotki-filmowe-vt8021.htm

zainteresowanych zapraszam na mejla: [email protected]

mam ich sporo, dlatego zdjêcia s± tylko przyk³adowe w linku:
http://picasaweb.google.com/sierzputowska2/Ulotki#

ponadto proszê pisaæ jakie ulotki zbieracie, a postaram siê co¶ za³atwiæ...


pozdrawiam
iza
5440 3

Targi Turystyczne.


Od 24 do 26 kwietnia w Warszawie w nowym centrum wystawienniczym MT ruszaj± Targi turystyczne. Jestem tam co roku i naprawdê warto odwiedzic tê imprezkê. Szczególnie polecam j± kolekcjonerom; pocztówek , kalendarzyków , smyczy, zak³adek, map i folderów turystycznych. Wstêp wolny.
5425 7

Piny,odznaki z herbami(i nie tylko) na wymianê


Wymieniê na inne piny,szpilki z herbami miast,gmin,powiatów,województw lub ewentualnie na odznaki turystyczne,z ro¶linami,ptakami,motylami,powozami z czasów PRL.
4222 2

[Offer] Polskie atrakcje turystyczne


Kilkadziesi±t wej¶ciówek z ró¿nych miejsc Polski: ZOBACZ

Zamieniê na co¶ z moich zainteresowañ.
3157 1

Herby, turystyczne, sportowe... szpilki za herby


Nazbiera³o mi siê trochê powtórek z herbami. Do tego sporo innych szpilek. Wymieniê na herby miast na szpilce i na pin. Zapraszam do kontaktu za po¶rednictwem [email protected]
2971 0

[Offer] Zagraniczne atrakcje turystyczne


Trochê biletów wstêpu na ró¿ne atrakcje turystyczne: ZOBACZ

Zamieniê na co¶ ze swoich zainteresowañ.
2944 4

[Offer] Odznaki turystyczne


Jak w temacie - odznaki turystyczne, PTTK, schroniska, rajdy po polskich górach - GALERIA
Zamieniê chêtnie na polskie kapsle piwne lub co¶ ciekawego do innych wymian (np. nietoperze, rysie, kopertki herbaciane, bilety komunikacyjne itp.)
2344 0

[Offer] starsze mapy turystyczne z ró¿nych rejonów Polski


Mam na wymianê starsze mapy turystyczne z ró¿nych rejonów Polski. Zdjêcia pogl±dowe w za³±czniku.

Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie / zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.
2215 0

[Offer] Podziemne trasy turystyczne


Wymieniê na bilety z imprez sportowych.
2026 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne