Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » tematyce
Podobne tagi tematw
tematyce, tematyce...

Tematy oznaczone jako tematyce
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Ksi±¿ki o tematyce stra¿ackiej.


Witam.
Mam kilka ksi±¿ek- poradników szkoleniowych o tematyce po¿arniczej.
- Dzia³ania ratownicze podczas katastrof budowlanych,
- Akcje ratownicze podczas katastrof budowlanych,
- Taktyka dzia³añ ratowniczych - ratownictwo kolejowe,
- ¦rodki ga¶nicze,
- Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i wybuchu oraz rozwoju po¿aru,
- Taktyka dzia³añ ratowniczo- ga¶niczych w budynkach wysokich i wysoko¶ciowych z wykorzystaniem ¶mig³owców.
- Taktyka dzia³añ ratowniczych- wypadki i katastrofy w transporcie lotniczym,
- Ratownicza hydraulika si³owa,
- ¦rodki ognioochronne,
- Podstawy taktyki gaszenia po¿arów,
Wymieniê je na naszywki i odznaki stra¿ackie (Polska).
Zainteresowanych proszê o info to pode¶lê fotki.
5365 1

[Offer] Ksi±¿ki o tematyce wojennej, wspomnienia.


Na wymianê oferujê nastêpuj±ce tytu³y :
Stan oferowanych ksi±¿ek oceniam na praktycznie idealny. Interesuj± mnie ksi±¿ki wojenne. Najlepiej wspomnienia dotycz±ce II Wojny ¦wiatowej, ale nie tylko.
3346 0

Katalog znaczków o tematyce sportowej i ¿eglarskiej


Znaczkami siê nie interesujê , mam taki katolog w jêzyku niemieckim .
Byæ mo¿e komu¶ siê przyda.
Mogê wymieniæ na monety lub ¿etony.
2905 0

[Offer] Ksi±¿ki o tematyce sportowej


Witam, mam kilka ksi±¿ek o tematyce sportowej.
Te ksi±¿ki to:
- Real Madryt. Królewska historia najbardziej utytu³owanego klubu ¶wiata - Phil Ball
- W cieniu ¦l±ska - Micha³ Wyrwa
- Mourinho vs. Guardiola
- Neymar. Nadzieja Brazylii, przysz³o¶æ Barcelony
- 14 minut. Historia legendarnego biegacza i trenera
- Ultramaratoñczyk. Poza granicami wytrzyma³o¶ci
- Barça. Za kulisami najlepszej dru¿yny ¶wiata
- Barca moim ¿yciem
- Messi. Historia ch³opca. który sta³ siê legend±

Zainteresowanych proszê o kontakt. Mogê wtedy wys³aæ zdjêcia ksi±¿ek.
2878 0

[Want] Breloki o tematyce sportowej.


Jak w temacie. Poszukujê breloki, przede wszystkim zwi±zane z pi³k± no¿n±.
Kluby pi³karskie, zwi±zki sportowe, federacje, imprezy takie jak M¦. ME i inne ciekawe.
2875 1

[Offer] Parê pocztówek o tematyce wojskowej


Jak w temacie - trochê polskich pocztówek o tematyce wojskowej. piêæ pierwszych - z wydanej przez "Centroz³om" :-) serii "Wojsko Polskie w Tysi±cleciu" (pokazane s± numery 14, 16, 17, 18 i 19 - dublety), oprócz tego mam prawie ca³y komplet od 1 do 25 sztuk - ale niestety brak numeru 21 - informacja zdezaktualizowana 10.04.2020 - jest komplet :-) . Ostatnia pocztówka - Uroczysta odprawa wart Komendy Garnizonu m.st. Warszawy. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
2821 4

[Offer] 2 karty o tematyce lotniczej


Wymieniê na to co w podpisie.
2770 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne