Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » telefoniczne
Podobne tagi tematw
telefoniczne

Tematy oznaczone jako telefoniczne
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Karty telefoniczne - polskie i zagraniczne


Witam serdecznie,

mam do zaoferowania na wymianê karty telefoniczne polskie w ilo¶ci 823 sztuk z czego 434 s± kartami pojedynczymi reszta to powtórki. Karty w gorszym stanie s± oznaczone kolorem czerwonym (w za³±czniku). Dla u³atwienia karty s± ponumerowane wed³ug katalogu Æwikowskich 2003/2004 oraz tematycznie wg. mojego uznania na : seria URMET, seria inne (np. Walentynki), seria miasta (karty z miastami, których wg katalogu Æwikowskich jest > 1, seria pojedyncze miasta (karty z miastami, których wg katalogu Æwikowskich jest <2) oraz pojedyncze karty, których nie mo¿na przypisaæ do pozosta³ych grup.

:: Skany polskich kart telefonicznych: ::
:: ::
:: ::
:: ::
Dodatkowo posiadam zagraniczne karty telefoniczne z takich krajów jak: W³ochy, Niemcy, Kanada, Karta do EuroDisneylandu.

:: Skany zagranicznych kart telefonicznych: ::


Chêtnie dokonam wymiany moich kart polskich i zagranicznych na karty ...
9091 5
8677 2

[Offer] Karty Telefoniczne


Wymieniê na vlepki kibicowskie.6631 2

Telefoniczne kartki. Wymiana na banknoty i monety.


Mam du¿o telefonicznych kartek. Ró¿nych krajów. Chcê zamieniæ ich na banknoty czy monety. Rozpatrzê wszystkie propozycje. W ilustracjach s± pokazane nie wszystkie kartki. U mnie ich wiêcej. Zwracajcie siê. Przy¶lê jeszcze obrazy.
6598 37

[Offer] Polskie karty telefoniczne


Mam do zaoferowania kilkana¶cie kart telefonicznych.:

6529 2

EWON


:: ::
* Karty :
- CHIPICAO 3D - 45 szt. kart 3d z rogalików.
- Parada Muzyki - 37/50 kart z chipsów Star Foods + 61 powtórek.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Heroes IV - ok 175 szt. kart z chipsów Lay's. Praktycznie wszystkie karty s± w folijkach.
- Karty telekomunikacyjne - Wiele kart telefonicznych polskich oraz kilka niemieckich.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~

* Inne :
- EURO 2012 PANINI - Album + 183szt. naklejek.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Podstawki pod piwo - ró¿ne - Kilka ró¿nych tekturowych podstawek pod piwo polskich oraz niemieckich.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Podstawki pod piwo Braniewo - 43 szt. tekturowych podstawek pod piwo Braniewo.
~ ...
6307 1
6013 2

Album na karty telefoniczne / wizytówki


Album na wizytówki lub karty telefoniczne.
W ¶rodku 12 koszulek, w ka¿dej miejsce na 3 karty/wizytówki.


5746 1

[Offer] Zagraniczne karty telefoniczne


Witam
Mam do wymiany sporo zagranicznych kart telefonicznych
Wymieniê na inne zagraniczne karty telefoniczne!

Zdjêcia kart znajduj± siê tutaj:
https://picasaweb.google.com/109524322167132390587/KartytelefoniczneZagraniczne?authuser=0&feat=directlink
5518 5

Karty telefoniczne zagraniczne


Karty zagraniczne telefoniczne.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
5326 13

Pytanie o karty telefoniczne


Witam,
móg³by mi kto¶ wyt³umaczyæ czym siê ró¿ni± karty magnetyczne ³uszcz±ce od nie³uszcz±cych? Jak je rozró¿niæ?
Z góry dziêkujê za odpowied¼ i przepraszam je¿eli w z³ym dziale, ale lepszego nie znalaz³em.
5263 8

[Offer] Karty telefoniczne <warczp>


Mam na wymianê nastêpuj±ce karty polskie:

[numer katalogowy; nazwa; jednostki; nak³ad]
18; Oferujemy us³ugi; 50; 9400000
43; My ³±czymy ludzi; 50; 1963400
54; Poznañ-ratusz; 50; 905900
55; £ód¼-plac Wolno¶ci; 25; 657500
92; My ³±czymy ludzi; 50; 1048000
108; Dzia³dowo; 50; 400600
115; Olimpiada Specjalna; 50; 336400
131; Olsztyn; 50; 395900
196; Frombork; 25; 421000
198; Jêdrzejów; 50; 273800
299; Telekomunikacja Polska S.A. oferuje; 100; 71400
306; Telekomunikacja Polska S.A. £±czy; 25; 1137700
314; Karkonosze X; 25; 418100
348; ¦wiêty Krzy¿; 25; 285400
373; Skulsk; 25; 408800
375; Spis telefonów '97/98 woj. poznañskiego; 25; 276400
402; Stopnica; 50; 536500
404; Natolin; 100; 420389
406; Malbork; 50; 413500
411; Krasne; 25; 415100
417; Sztum; 50; 393000
442; Malbork; 50; 330200
459; Reklama mojej firmy na karcie; ...
5209 3

[Want] Zagraniczne karty telefoniczne


Poszukujê kart do poni¿szych moich serii: (na zdjêciach awersy i rewersy)

Linki z zdjêciami proszê wysy³aæ mi na PW. Je¶li posiadasz jak±¶ inn± serie sk³adaj±c± siê co najmniej z dwóch kart to te¿ przygarnê.
5116 3

[Offer] Zagraniczne karty telefoniczne


Mam do zaoferowania kilkana¶cie zagranicznych kart telefonicznych m.in. z Niemiec, z Litwy i z Rosji (zdjêcia awersów i rewersów):Zainteresowanych zapraszam na PW.
4924 2

[Offer] Karty telefoniczne


Witam.
Mam na wymianê poni¿sze karty telefoniczne.
Wymieniê je na znaczki pocztowe (najchêtniej zagraniczne), dukaty lokalne lub karty pi³karskie PANINI.

1. POLSKIE KARTY MAGNETYCZNE

18 TP S.A. - Oferujemy us³ugi
43 TP S.A. - My ³±czymy ludzi
70 Sandomierz
109 Lucky Strike
146 Che³mno
147 Czerwinsk
161 Malbork
167a Karkonosze II
177 100 lat telefonów lubelskich
227 W s³u¿bie osobom niepe³nosprawnym
240 MK Cafe-Mistrzostwa ¦wiata ILC 40 Pireus '96
250 Modlin
292 Motorowodne Mistrzostwa ¦wiata - ¯nin 1997
293 Kraków - Wawel
297 Telekomunikacja Polska
306 TP S.A. - My ³±czymy ludzi
318 Warszawa - Grób Nieznanego ¯o³nierza
380 Kraków
404 Natolin
408 VI fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy
433 Szyd³ów
445 Nagano'98 - hokej
462 Bia³ogard - 700 ...
4312 1

Cztery polskie karty telefoniczne


Hej,
orientuje się może ktoś z Was, ile poszczególne sztuki są warte na chwilę obecną? Dodam, że wszystkie cztery są w stanie idealnym:

Z góry dziękuję :-)
4279 4

[Offer] Etykiety piwne na karty telefoniczne


Zamieniê etykiety piwne na karty telefoniczne.
W innej ofercie kapsle piwne.
4171 2

Karty telefoniczne (polskie i zagraniczne) wymieniê


karty telefoniczne polskie i zagranicze (równie¿ w postaci puzzli) wymieniê na pocztówki, albo ulotki filmowe.
Kart mam oko³o tysi±ca wiêc ³atwiej by³oby mi wiêksz± parti± ni¿ pojedyncze sztuki wygrzebywaæ.
3877 1

karty telefoniczne


Witam!
Mam na wymianê komplet 49 kart telefonicznych belgijskich.
https://drive.google.com/open?id=0B8ZqWE3PvXRdZFNwVHRsZFpRdXM
Wymieniê na znaczki lub piny dot. Warszawy, Lublina, wojskowo¶ci.
:-)
3655 1

Karty telefoniczne - zestaw kart zagranicznych

Chêtnie wymieniê za karty telefoniczne z pi³karzami lub za co¶ innego z moich zainteresowañ. Proszê obserwowaæ te¿ inne moje posty z rzeczami na wymianê poniewa¿ s± aktualne.
3529 1

[Offer] Karty telefoniczne


Wymieniê poni¿sze karty za dzwonki (te z duszami, dzwoni±ce):


https://goo.gl/photos/9Aph1CNxjBiorJLV8
3364 1

Karty Telefoniczne


Mam na wymianê karty telefoniczne. Na kartach zaznaczone s± ich warto¶ci (25,50 lub 100)


Zobacz ca³± galeriê | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro
3286 1

karty telefoniczne rosyjskie


witam. wymieniê karty telefoniczne na kino ulotki.
3268 0

[Offer] Zagraniczne karty telefoniczne


Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej, kolejowe (do kasowania typu np. WKD, SKM). Mog± byæ polskie i z krajów europejskich.
3265 3

[Offer] Karty telefoniczne


Pozbede sie moich kart telefonicznych w ilosci oko³o 150 sztuk wszystkie w stanie bardzo dobrym.Info priv
3193 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne