Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » swiat
Podobne tagi tematw
swiat, swiat.

Tematy oznaczone jako swiat
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Weso³ych ¦wi±t!


Niech zbli¿aj±ce siê ¦wiêta Bo¿ego Narodzenia bêd± dla Was czasem niezwyk³ym wype³nionym tym, co najpiêkniejsze, a Nowy 2013 Rok niech przyniesie Wam i Waszym domom szczê¶cie i pomy¶lno¶æ.
7858 62

[Offer] Kapsle piwne i niepiwne Polska i ¶wiat


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie) - najchêtniej na inne polskie kapsle.
Kapsle promocyjne bez wygranych - chyba, ¿e obok umie¶ci³am zdjêcie kapsla z wygran± odwrotk±.
Je¶li zbierasz na sygnatury - zapytaj (kapsle u³o¿one bez rozró¿niania sygnatur).

Kapsle polskie

Kapsle zagraniczne

Kapsle niepiwne polskie i zagraniczne

UWAGA! Zdjêcia aktualizujê na bie¿±co, dlatego zachêcam do regularnego zerkania w linki :-)
5458 12

Wymiana znaczki Polska i ¶wiat


Witam,

Wymieniê znaczki polskie i zagraniczne dostêpne pod tym linkiem:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8ZqWE3PvXRddmw2UUxxdmloTEk&usp=sharing

Wymieniê tylko na inne znaczki.
4708 6

Weso³ych ¦wi±t


Co prawda ju¿ rozes³a³em ¿yczenia do wszystkich z osobna, ale jeszcze tutaj Wam trochê po¿yczê.
No i jak kto¶ bêdzie chcia³ do³±czyæ siê do ¿yczeñ to bêdzie mia³ gdzie.

¯yczê Wam, ¿eby te ¦wiêta by³y wytchnieniem od codziennej krz±taniny.
Niech bêdzie weso³o, serdecznie i rodzinnie.
I niech karetka nie jedzie do Was na sygnale z powodu zakleszczenia siê miêdzy krzes³em i sto³em.Je¶li kto¶ chce do³±czyæ siê do ¿yczeñ, to mile widziane bêd± kolektybilia z waszego krêgu zainteresowañ z motywem bo¿onarodzeniowym.
Niekoniecznie z waszych zbiorów.
4432 5

Pocztówki "Modny ¶wiat XVIIIw."


Pocztówki s± spore. Ka¿da o wymiarach ~15x21cm.
Wymieniê na co¶ ciekawego
4204 0

[Offer] Kilka banknotów - Polska i ¶wiat


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).

Banknoty mo¿na obejrzeæ tutaj.
3706 0

[Offer] Podstawki ró¿ne, Polska i ¦wiat


Wymieniê najchêtniej na polskie kapsle piwne (ewentualnie bilety).
Podstawki mo¿na obejrzeæ tutaj .

Galeria aktualizowana na bie¿±co - oferta mo¿e siê czêsto zmieniaæ.
3583 0

pocztówki ¶wiat


Pocztówki mo¿na zobaczyæ tutaj:

https://drive.google.com/file/d/0B8ZqWE3PvXRdMHZzcEhaVExGdkE/view?usp=sharing

Kraje jak w tytule, plus jedna z Luksemburga.

W dobrym stanie, bez obiegu.

Wymieniê za znaczki, lub pocztówki zagraniczne czarno-bia³e.
3547 3

[Szukam] Video ¦wiat Hanna-Barbera


Szukam czasopisma Video ¦wiat Hanna-Barbera, wszystkie numery z 1992.
3481 0
3337 0

[Want] Czasopisma " ¦wiat M³odych "


Witam, szukam starych czasopism " ¦wiat M³odych ". Mam na wymianê wiele ró¿nych rzeczy np. stare obrazki z gum, papierki po cukierkach i inne. Je¿eli kto¶ posiada to proszê o kontakt.
1345 0

[Offer] Czasopisma " ¦wiat M³odych " z 1972/73, Ka


Witam, posiadam na wymianê 28 komiksów Kapitan ¯bik z pierwszego wydania i dwa komiksy z drugiego wydania a tak¿e pe³no nie rozciêtych w bardzo ³adnym stanie czasopism ¦wiat M³odych zawieraj±cych miêdzy innymi komiksy z Tytusem, Kajko itp.
865 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne