Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » strona
Podobne tagi tematw
strona

Tematy oznaczone jako strona
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Nowa strona internetowa dotycz±ca falerystyki


Witam! Zapraszam do zapoznania siê z now± stron± internetow±, dotycz±c± falerystyki radzieckiej i polskiej: www.czasybohaterow.pl
7564 2

Strona dla kolekcjonerów naklejek PANINI


Witam wszystkich kolekcjonerów naklejek Panini.
Je¶li chcesz mieæ ³atwiejszy kontakt z kolekcjonerami to koniecznie zapraszam Ciebie tutaj => www.panini.ugu.pl
Znajdziesz tam najpopularniejsze serie naklejek Panini :-)
Je¶li jakiej¶ tam brakuje, to daj znaæ. Znajdê woln± chwilê to dodam j± na stronkê :-)
W tej chwili znajduje siê na niej ponad 40 ró¿nych serii i wci±¿ przybywa tam nowych :-)
5344 3

Tania strona internetowa... chêtnych zapraszam do dyskusji.


Witam,
chcia³bym siê zorientowaæ czy byliby chêtni na "tani± stronê internetow±".

To znaczy (za³o¿enia) :

1) - strona ma pe³niæ funkcjê ekspozycyjn± - rewelacyjne rozwi±zanie do sk³adania ofert przy wymianach
..... (zw³aszcza miêdzynarodowych), do prezentacji w³asnego zbioru... i.t.p.

2) - strona, adres, serwer i opieka ... razem wydatek jednorazowy za pierwszy rok ok. 200 z³ ,
.... (przy dodatkowych nietypowych wymaganiach ... mo¿e wzrosn±æ do ok. 300 z³).
.... A zatem nie trzeba samemu za³atwiaæ adresu i serwera.

3) - przez nastêpne lata... adres, serwer i opieka ... koszt do 100 z³ rocznie.

4) - Oczywi¶cie strona jest w³asno¶ci± nabywcy, nikt obcy nie ma mo¿liwo¶ci ingerencji. Brak reklam, spamu... i.t.p.
.... Samodzielna aktualizacja swoich fotek czy skanów w poszczególnych galeriach .
.... Preferowana liczba galerii : ...
4777 8

W³asna strona


Obieca³em szersze rozwiniêcie tematu, wiêc rozwijam.


:: Widze, ze i ja musze przyjac pstryczek w ucho nos czy na klate.
[quote:66f01ae602]A tak swoj± drog±, to niby w czym strona www.odznakizuzlowe.pl.tl jest lepsza od galeria-marcinw.blogspot.com? ::
Znow rykoszet.
Kto Cie Prankster w taki blad wprowadzil. Kto mowi, ze niby lepsza.
Co to za pomysl zeby to wogole porownywac. Inne rzeczy, inna forma prezentacji.[/quote:66f01ae602]

Nie mam zapisanej nigdzie dyskusji z usuniêtej czê¶ci w±tku o hostingu, wiêc pos³u¿ê siê swoj± niedoskona³± pamiêci±.
Sam tam mówi³e¶, ¿e taka strona powinna mieæ jakie¶ tam opisy przedmiotów. Jeszcze tam parê rzeczy wymieni³e¶. Kluczowe pytanie - dlaczego swoich porad nie wykorzysta³e¶ na w³asnej stronie?

Zacznê jednak od tego, ¿e obie wasze strony to w zasadzie galerie przedmiotów z waszych kolekcji, przy czym w przypadku strony Marcina dowiedzia³em siê ...
4363 1

W³asna strona www


Witam wszystkich forumowiczów.
Chcia³em zaprosiæ do odwiedzenia mojej strony internetowej, któr± niedawno uda³o siê ukoñczyæ. Graficznie nie wygl±da jeszcze najlepiej ale uda³o siê w 100% dodaæ wszystkie pañstwa i skany banknotów z kolekcji, któr± posiadam i rozwijam.
Zapraszam do odwiedzania:
www.banknotesmaniac.cba.pl
4348 7

Ciekawa strona o maskach gazowych


http://www.gasmasks.bialystok.pl/index.html
3913 1

Strona o ulotkach filmowych


Witam

Chcia³abym zaprosiæ do odwiedzenia i polubienia mojej strony o ulotkach filmowych. Na stronie chcê przedstawiæ ca³± moj± kolekcjê ulotek, która ma ponad 3500 ulotek kinowych. Dodatkowo na stronie bêdzie mo¿na obejrzeæ ulotki z innych krañców ¶wiata np. Japonia, Czechy, Ukraina, Rosja czy Bu³garia.

www.ulotki-filmowe.pl

Zachêcam do polubienia na FB : Ulotki filmowe

Pozdrawiam
Paulinka :)
3460 0

W³asna strona www


Witam, chcia³bym siê zapytaæ - jak zrobiæ w³asn± stronê www? Chodzi mi g³ównie o serwery typu cba.pl - ¿adne tnb.pl. Z góry dziêkujê za odpowied¼, oraz ewentualne porady ; )
3367 11

Kolekcja rysi - moja strona internetowa


Witajcie

Uda³o siê! Ukoñczy³em prace nad moj± stron± internetow±. Trochê to trwa³o, ale oto jest:
http://lynx007.wixsite.com/lynx

Teraz ka¿dy kto posiada co¶ dla mnie na wymianê mo¿e od razu sprawdziæ czy mam ju¿ dany przedmiot w kolekcji czy nie. Na stronie zamieszczone s± wszystkie przedmioty z mojej kolekcji. W chwili obecnej to 755 rysi.

Jestem pewien ¿e na stronie znajd± siê jeszcze jakie¶ niedoci±gniêcia - ale to moja pierwsza w ¿yciu w³asna strona. Jakby kto¶ co¶ zauwa¿y³, chêtnie przyjmê uwagi.
3184 19

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne