Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » stare
Podobne tagi tematw
stare

Tematy oznaczone jako stare
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Stare zrywki Tymbark


Witam - kilkadziesi±t sztuk takich zrywek, je¶li kto¶ bêdzie zainteresowany to zrobiê spis napisów z odwrotek.
8263 4

Bilety wstêpu stare i nowe - Polska


Mam bilety wstêpu starsze i nowe. Wymieniê za opakowania po czekoladzie.
7948 9

Stare instrukcje


Kilka starych instrukcji
7879 0

Pocztówki stare /lata 60./ - panoramy


Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza :-) /.
7714 13

Stare korki z browaru w Czêstochowie


Wymieniê na kapsle lub co¶ innego.
7672 3

Stare o³owianki


Wymieniê na kapsle lub co¶ innego.
7294 1

[Offer] 2 stare, metalowe zapalniczki


link do fotek zaplniczek:
https://picasaweb.google.com/103800706246040636306/Zapalniczki
6433 6

Stare opakowania - tytoñ, tabaka, papierosy


Witam.

Mam tu jeszcze 3 znaleziska :mrgreen: Niestety niekompletne lub uszkodzone, przez co utrudnia b±d¼ uniemo¿liwia pozyskanie pe³nej informacji o przedmiocie.

1). Papierowe opakowanie chyba po tytoniu czy tabace (?)
Zagiêcia oraz wytarcia na naro¿nikach pozwalaj± poznaæ wymiary - prostopad³o¶cian ok. 9,5x5,5x3,5 cm
Na bocznych ¶ciankach widaæ nazwê firmy: Wilh. Ermeler & Co. in Berlin a na drugiej bocznej - za³o¿enie (firmy) w 1808.
Na tylnej ¶ciance widaæ jaki srebrny medal dosta³ za osi±gniêcia w bran¿y i w którym roku.
Niestety przednia ¶cianka jest uszkodzona i jedyne co widaæ, co 2 facetów z fajami i napisem Fabrik marke, a na górze - pewnie tytu³ Feiner......
Na ¶rodku jest jaka¶ ilustracja.

Nie mogê znale¼æ co to by³ za produkt no i w jakich latach móg³ byæ produkowany. Znalaz³em jedynie info kiedy siê urodzi³ i umar³ Wilhelm Ermeler, ...
5650 3

Stare ksi±¿ki


Witam, kupi³em ostatnio na gie³dzie paczkê starych ksi±¿ek. Przedstawiaj± one jak±¶ warto¶æ, czy to zwyk³e starocie ? Seria "Wielka Bibljoteka" to rok 1930
http://przeklej.net/image_details/125042.html
http://przeklej.net/image_details/125044.html
4969 7

Breloki stare i nowe (du¿o)


Wymieniê za herby na pinie lub na szpilce. Wiêcej zdjêæ i szczegó³ów na priv.
4864 5

Stare M³ynki do Kawy


Witam


Znalaz³em wczoraj na strychu 3 stare m³ynki do kawy (sprawne)


Jest mo¿e kto¶ zainteresowany ?
4501 2

[WANT] Stare, gumowe ludziki do wyginania.


Poszukujê do¶æ starych ludzików, z czasów PRL, które mo¿na by³o wyginaæ do woli :) Obecnie podobne s± w sklepach zabawkowych/kioskach, ale te stare by³y nieco wiêksze. Gdyby kto¶ posiada³ takow± zabawkê, proszê o info :) Szukam tak¿e innych gumowych ludzików, które lata temu mo¿na bylo nabyæ np na odpustach. Zdjêcia przyk³adowe:
4447 15

[Want] Owijki po krówkach i stare opakowania.


Witam, czy posiada kto¶ na wymianê owijki po krówkach i stare opakowania po cukierkach, dropsach z PRL ?
4387 4

Stare pocztówki z herbami


Witam.

Chcia³bym siê dowiedzieæ czego¶ na temat tych pocztówek.
Czy spotka³ siê kto¶ ju¿ z takimi. Ile mog± byæ warte?
Jestem zielony w tym temacie.
4357 2

Stare gazetki,ulotki zabawek G I Joe, He Man, Matchbox itp


Hej,
szukam ulotek i gazetek reklamowych odnosnie starych zabawek.
np jak nadmieni³em ulotki i gazetki ofert zabawek:
He Man,
G I Joe,
TRansformers,
Spider Man,
Batman,
Matchbox,
Hot Wheels,

i inne ró¿ne serie figurek czy samochodzików.

Kto¶ takie posiada ?
4291 5

stare metalowe guziki


guziki stare z or³em w koronie i bez - chêtnie wymieniê
4192 0

Stare Znaczki do sprawdzenia


Ostatnio znalaz³em kilka rzeczy na strychu i moze mi kto¶ powiedzieæ, czy te znaczki, sa co¶ warte?
4186 1

Du¿e stare, sto³owe gabinetowe zapalniczki m.in. Ronson MTC


Witam serdecznie. Posiadam na wymianê stare zapalniczki widoczne na zdjêciach. Ró¿nych firm - m.in. Ronson, Penguin, M.T.C i inne z wielu krajów ¶wiata - Japonia, W³ochy, Anglia, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Dania...

Lata pochodzenia zapalniczek - od lat 50 do 90 XXw.

W razie zainteresowania, pytaæ o szczegó³y, dostêpno¶æ, dodatkowe zdjêcia konkretnego egzemplarza/rzy, sk³adaæ propozycje itp.

Z chêci± wymieni± siê na rzeczy mnie interesuj±ce...
- Zbieram rzeczy zwi±zane z trafik± - w szczególno¶ci stare rzadkie papierosy z czasów PRL - proszê ewentualnie sk³adaæ propozycje, poniewa¿ wiele paczek ju¿ mam
- Samochodziki DeAgostini z cyklu Kultowe Auta PRL - interesuj± mnie modele powy¿ej 90 numeru i niektóre modele specjalne
- Monety - szczególnie okoliczno¶ciowe 2z³ z lat 95-99 - (ca³y rok 1995, a pó¼niej to ju¿ wybrane monety)
- Banknoty - szczególnie Album - Polskie Banknoty Obiegowe 1975 - ...
4135 2

2 stare pocztówki zgraaniczne, Rosja i Niemcy (?)


2 pocztówki
jedna Rosyjska ¶wi±teczno noworoczna
druga Niemiecka ?
Stany dobre
Wymienie na jakie¶ ciekawe polskie bilety komunikacji miejskiej
4066 1

Bony posi³kowe PKP z 1987 oraz 1988 stare okazja


Zamieniê [mod]/sprzedam[/mod] 2 bony na darmowy posi³ek dla pracowników PKP z 1987 oraz 1988 roku.
Wymiana, interesuj± mnie monety Polskie RP, ewentualnie czekam na inne propozycje wymiany.

Jest mo¿liwo¶æ wysy³ki

[pieniadze_mod:ef1a436af3]
3688 4

Stare obrazki z gum do ¿ucia


Obrazki z lat 70-tych. Mo¿e kto¶ zbiera.
Wymieniê na otwieracze z browarów, kapsle lub monety z wizerunkiem w³adców Wielkiej Brytanii.
3547 1

stare pocztówki - czy to jest co¶ warte??


Mam do oddania, wymiany stare pocztówki. Czy maja one jak±¶ warto¶æ? kto¶ je chce??
3454 0

[Offer] breloki za breloki stare


2 nowe w opakowaniu i firma sbaeuro, a reszta u¿ywane breloki, wymieniam na breloki

3436 0

Stare zagraniczne pkp i nie tylko


Wymieniê te bilety https://goo.gl/photos/N8JxTyDwGUHYXxLc8 tylko i wy³±cznie na polskie bilety komunikacji miejskiej
3397 2

[Offer] Paczki po papierosach - nowe i stare


Witam.

Puste paczki po papierosach w ró¿nym wieku, stanie jak i krajów.
Chêtnie zamieniê na co¶ z moich zainteresowañ - kapsle najchêtniej polskie
Wiêcej informacji na [email protected]
3253 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne