Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » roznych
Podobne tagi tematw
roznych

Tematy oznaczone jako roznych
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Ogromna ilo¶æ ró¿nych ró¿no¶ci z chipsów itp.


Karty z Heroes IV,stadiony i pi³karze mistrzostw 2002,chipicao,metalowe Yu-Gi-Oh,w³adca pier¶cieni i inne.
12610 3

Banknoty ró¿nych krajów na wymianê na banknoty


Wszystkich gratulujê z Nowym 2017 rokiem.
Przedtem stworzy³em dwa tematy.
Zaproponowa³ dla wymiany banknotu Uzbekistanu i banknotu Tad¿ykistanu.
http://collections.pl/banknoty-uzbekistanu-na-wymiane-vt25527.htm
http://collections.pl/banknoty-tadzykistanu-na-wymiane-vt25827.htm

Jeszcze stworzy³em temat, w którym zaproponowa³ na wymianê loteryjne bilety ZSRR.
http://collections.pl/loterie-vt25906.htm

A¿ w tych tematach wynik zero.
Po tym, stwarzam nowy temat.
W niej bêdê wystawia³ obraz obecnych u mnie banknotów ró¿nych krajów. Proponujê te banknoty ró¿nych krajów na wymianê. Wymiana na banknoty Polski czy drugich krajów. Szukam te banknoty, których nie ma u mnie w kolekcji. Proponujcie. Rozpatrzê i omówiê wszystkie wasze propozycje.
Banknotów u mnie du¿o. Wystawiaæ obraz banknotów bêdê po trochê. Kto zainteresuje siê, piszcie. Przy¶lê spis wszystkich swoich banknotów.
Rozpoczynam z banknotów Angoli.


...
10336 73

E-maile do ró¿nych firm


Witam

Czy kto¶ z U¿ytkowników pisa³ e-maile po ró¿ne przedmioty do firm?

Jak to pros³ibym o:

Nazwe firmy (adres e-mail lub ich stronke)
Jaki Produkt
I czy dostalisæie to o co prosili¶cie.

Pozdrwiam Mat524
5722 15

[Offer] Kilka ró¿nych dodatków z chipsów


Jak w temacie - znalaz³em kilka kart (?) z chipsów (wszystkie jeszcze w folii). Kolejno - Inwazja Ciemno¶ci - 2 szt. numery 6 i 23), REX - 3 szt. (numery 1, 5 i 21) i Monster Truck - 6 szt. (numery 4, 7, 23, 24, 25 i 26). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
4024 7

[Offer] Vlepki ró¿nych klubów polskich


Wymieniê vlepki ze zdjêæ na:
Bilety, vlepki lub inne pami±tki:
JKS Jaros³aw
GKS Katowice
Stal Sanok
Unia Nowa Sarzyna
Sokó³ Sieniawa
MKS Kañczuga
Banik Ostrava
inne podkarpackie kluby i Reprezentacja
4000 0

[Offer] Wiele ró¿nych dodatków z chipsów


Cze¶æ!

Postanowi³em wrzuciæ zdjêcia wszystkich dodatków z chipsów, jakie mam na wymianê. Wszystko co mam na wymianê jest

pod tym linkiem...
oraz pod tym...
i pod tym...
oraz tu...
i ostatnie!

A to co mnie interesuje znajduje siê:
TUTAJ

Wiem, ¿e du¿o tego przegl±dania, ale piszcie jak co¶ prywatne wiadomo¶ci :)

Dziêki!
3823 3

[Offer] Karty Panini z ró¿nych lat + plansza


Witam, mam na wymianê karty panini z ró¿nych sezonów widoczne na zdjêciu. wymieniê na rzeczy zwi±zane z Dragon Ball i Pokemon3745 1

Trochê ró¿nych d³ugopisów na wymianê.


Mam takie d³ugopisy na wymianê.
Z racji i¿ pracujê w szpitalu , czêsto s± to d³ugopisy dodawane do leków w celach promocyjnych, wiêc na wolnym rynku tych wzorów zbytnio nie ma.
Mo¿e kogo¶ zainteresuj± bo przymierzam siê do wywalenia sporej czê¶ci.

ps. niestety w strzykawce p³yn wyparowa³. a szkoda :/3652 2

Wymiana, poszukujê polskich niekasowanych z ró¿nych lat


Jak w temacie. Oto co mam na wymianê:


https://goo.gl/photos/KXnqqrRS2VS6fYSA6

oraz kilka kart pocztowych:

https://goo.gl/photos/8ZihvybtwQiAid3x6

Pozdrawiam serdecznie,
K.S.
3592 1

[Offer] Trochê rzeczy z ró¿nych kolekcji (aktualizacja)


Witam.
Oferujê w tym w±tku rzeczy jakie posiadam i które chêtnie wymieniê.
Je¶li kto¶ bêdzie zainteresowany kolekcj± spinnerów Beyblade, zrobiê osobne zdjêcia gdy¿ jest ich sporo.
Zapraszam.

Spinnery Beyblade wraz z obiema arenami:


Pokemon tazo, ró¿ny stan, wiêkszo¶æ ³adnie zachowana. Tutaj oddzielne zdjêcia mogê zrobiæ dla zainteresowanych gdy¿ sporo tego:Star Wars z Chio:


Motomania z Star Foods:


Wielkie Bitwy, 2 plansze i kilka kart:Chipicao trójwymiarowe:


Transformers z Star Foods:


Pi³karskie ze Star Foods i Lays:


Pozosta³e:


Plansza W pustyni i w puszczy uzupe³niona 30% naklejek:...
3592 3

Naklejki i obrazki z gum. Mam ponad 1000 ró¿nych obrazków!


Pozdrowienia! Nazywam siê Sta¶. Jestem kolekcjonerem Ukrainie. I zbieraæ naklejki, ok³ady, wk³adki i uszczelnione star± prze¿uwa. Mam do wymiany ponad 1000 ró¿nych elementów. Napisz do mnie a ja skieruje ciê do zdjêæ. Mój e-mail: [email protected]

Hello! My name is Stas. I'm a collector from Ukraine. I collect stickers, wrappers, liners and unopened old bubble gum. I have to exchange more than 1000 different pieces. Write to me and I'll send you photos. My e-mail: [email protected]
3460 1

[Offer] Monety bimetaliczne Euro z ró¿nych krajów


Na wymianê posiadam monety 1 i 2 Euro z ró¿nych krajów - ten sam awers, ró¿ne rewersy. Monety obiegowe, aktualne.
Wymieniê na ciekawe polskie kapsle
3373 0

[Offer] mapy z ró¿nych miast Polski (XX i XXI wiek)


Mam na wymianê mapy z Polski z ró¿nych lat: od lat '70 XX wieku po wspó³czesne. Zdjêcia pogl±dowe w za³±czniku.

Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie / zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.

3253 0

[Offer] Karty SIM - 127 ró¿nych + powtórki


Chêtnie zamieniê moj± ca³a kolekcje kart SIM (pe³ne ramki) z ró¿nych pañstw (link do galerii dla zainteresowanych) na kolejkê w skali H0.
3241 0

biletyy z ró¿nych miast na wymianê!


witam. mam na wymianê z miast polski bileciki .. szukam biletów z ¦winouj¶cia ,Polic,¿ywca, Pruszcza Gdañskiego ,Stargardu gd. bia³ej podlaskiej, Sochaczewa mielca,krosna i innych ma³ych mie¶cinek


to co tu widzicie to sa moje powtórki. Przemy¶l,Opoczno, Tomaszów(nowe i stare), Piotrków £owicz, £ód¼,Kutno w³oc³awek,jelenia góra Tarnów ,Rzeszów,szczecin, W±growiec, itp..
3091 3

[Offer] Wymieniê 360 ró¿nych ulotek filmowych.


Wymieniê 360 ró¿nych polskich ulotek filmowych (kinowych) na kalendarzyki reklamowe lub skasowane bilety autobusowe.
3058 0

[Offer] Tatry z ró¿nych lat


Najstarsza z roku 1948 (ta z lewej).
2878 0

[WANT] Karty z ró¿nych gier karcianych


Hej, jak w temacie. poszukujê kart do kolekcji z ró¿nych gier karcianych jak np. kult, legenda piêciu krêgów, thorgal itp itd.
dos³ownie po 1 lub 2 karty do kolekcji.

oraz karty kolekcjonerskie - jak np spider man , bohaterowie (np. shadow) itp.
trudno mi wymieniæ co konkretnie bo jest tego na rynku naprawdê sporo.

je¶li co¶ macie, chêtnie zobaczê. proszê o priv.


ps. WA¯NE !!!
nie przysy³aæ proszê:
a) Doom Trooper
b) MTG
c) Yugioh
d) kart lego typu nexo knight, ninjago itp
e) kart pi³karskich panini
f) kart sportu
2506 0

[Offer] mapy z ró¿nych miast na Pomorzu (stare i wspó³czesne


Mam na wymianê mapy z ró¿nych miast na Pomorzu, drukowane od lat '70 XX wieku po wspó³czesne. Zdjêcia pogl±dowe w za³±czniku.

Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie / zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.

2365 0

[Offer] starsze mapy turystyczne z ró¿nych rejonów Polski


Mam na wymianê starsze mapy turystyczne z ró¿nych rejonów Polski. Zdjêcia pogl±dowe w za³±czniku.

Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie / zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.
2296 0

[Offer] mapy samochodowe/drogowe z ró¿nych lat


Mam na wymianê mapy samochodowe/drogowe z ró¿nych lat. Zdjêcia pogl±dowe w za³±czniku.

Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie / zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.2290 0

Zmieniam pocztowe marki ró¿nych krajów na banknoty.


Zmieniam pocztowe marki ró¿nych krajów na banknoty.
Mnie interesuj± Polski jak prastare tak i wspó³czesne.
S± ciekawe i banknoty innych krajów.
Rozpatrzê i gotowy omówiæ wszystkie wasze propozycje.

To nie wszystko moje pocztowe marki.
Pokazywaæ bêdê nie¶piesznie.
Je¶li kto to chce popatrzeæ wszystkie marki od razu, piszcie.
Przy¶lê ich obraz.

1504 7

[Offer] Karty Panini pojedyncze karty z ró¿nych wydañ


Wymieniê na nastêpuj±ce rzeczy wypisane w tym temacie:
TO KOLEKCJONUJÊ898 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne