Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » rozne
Podobne tagi tematw
rozne

Tematy oznaczone jako rozne
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 
5149 2

(offer) ró¿ne dodatki z chipsów i nie tylko


Witam,
Wymieniê wszystko na co¶ z moich zainteresowañ, najlepiej smyczki ale równie¿ nie pogardzê jakimi¶ rzeczami z sagi Star Wars.
Je¿eli co¶ zainteresowa³a wtedy zrobiê dok³adne zdjêcia na ¿yczenie.
To nie jest wszystko co posiadam z tego typu rzeczy mo¿na ¶mia³o pisaæ je¿eli kto¶ co¶ kolekcjonuje a tego tu nie ma.
4984 2

Ró¿ne bilety wstêpu


Mam do zaoferowania bilety wstêpu jak na zdjêciach. Starsze i nowsze.

W podpisie rzeczy na które siê wymieniê
4735 2

Ró¿ne rzeczy ze strychu do wyceny


Je¶li ju¿ mamy ten dzia³ to mo¿e kto¶ pomóc w wycenie tych walorów?
-masa kart pocztowych i kopert z piecz±tkami okoliczno¶ciowymi.Ka¿dej jest po kilka
-karta telefoniczna chyba bu³garska
-ksi±¿ka pocztówek do wyrywania z 1958 roku
-kilka etykiet piwnych
Szczególnie tych pocztowych rzeczy jestem ciekawy.
4726 3

[Offer] Przypinki, piny, przywieszki - ró¿ne


Do wymiany. Polskie - plastykowe na szpilkê, niemiecki metalowy na agrafkê.
CDN
4594 17
4435 1

[Offer] Ró¿ne tazo z chipsów


Witam wszystkich :)
Zdjêcia poszczególnych sztuk wysy³am na priv.

4306 6
4126 4

Widokówki ró¿ne


Jak w temacie - walentynkowe, ¶mieszne, z reklam± papierosów - wymieniê na czyste widokówki Wroc³awia.
4084 6

[Offer] Zakrêtki PET ró¿ne napoje


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).

Zakrêtki mo¿na obejrzeæ tutaj.
3979 5

Ró¿ne dodatki do czipsów na wymianê


Witam, poni¿ej moje karty i ¿etony, które posiadam na wymianê. Potrzebujê elementy tych samych kolekcji co na zdjêciach, braki s± dosyæ spore wiêc piszcie pw je¿eli pasuje wam co¶ ze zdjêæ wraz ze zdjêciami waszych ofert, ponadto mam te¿ dwa albumy na naklejki pokemon z chipicao czê¶ciowo uzupe³nione, w jednym 70 naklejek w drugim 20. pozdrawiam3853 9

[Offer] Stra¿ Po¿arna ró¿ne


Po ma³ych porz±dkach okaza³o siê, ¿e mam jeszcze ma³y zestaw naszywek stra¿y po¿arnej.
3832 10

Pocztówki Polska - ró¿ne


Witam,
Na wymianê pocztówki polskie z ró¿nych miast, plus Bieszczady i Tatry.
Czyste, bez obiegu.

https://drive.google.com/file/d/0B8ZqWE3PvXRdVFlRNFZLLTZkMUE/view?usp=sharing

Wymieniê za znaczki, zagraniczne pocztówki czarno-bia³e, podstawki do piwa zagraniczne.
3766 8

szaliki ró¿ne


Witam do wymiany szaliki, wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ czyli 2 z³ NG, kapsle, bilety komunikacji miejskich, podstawki, d³ugopisy, karty telefoniczne.
3742 1

[Offer] Ró¿ne papierki, g³ównie PRL


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).
3700 0

[Offer] Ró¿ne: Bajki, ¶wi±teczne, 3D


Pocztówki ró¿ne: bajki(Król Lew, 101dalmatyñczyków), ¶wi±teczne, zwierzêta, nappisy itp. wymieniê na monety z podpisu lub ciekawe banknoty.
https://picasaweb.google.com/105114250149070140363/Pocztowkirozne?authkey=Gv1sRgCKvr3Mzwkf-kFg
3676 1

[Offer] Podstawki ró¿ne, Polska i ¦wiat


Wymieniê najchêtniej na polskie kapsle piwne (ewentualnie bilety).
Podstawki mo¿na obejrzeæ tutaj .

Galeria aktualizowana na bie¿±co - oferta mo¿e siê czêsto zmieniaæ.
3580 0

[Offer] ró¿ne


wymieniê
https://drive.google.com/drive/folders/1zJYEkoVgjKB64rNr2-QRCbDU-bqLqEU8?usp=sharing
3574 2

[Offer] Ró¿ne dodatki z chipsów


Karty Heroes IV
Widok z przodu (awers)Widok z ty³u( rewers)AwersRewers

3568 2

[Offer] Odznaki ró¿ne


Wymienie na bilety sportowe
3568 0

[Offer] Pocztówki ró¿ne


Mam ca³kiem spor± ilo¶æ pocztówek przywo¿onych z ró¿nych imprez targowych dotycz±cych turystyki. Mo¿e znajdzie siê kto¶ nimi zainteresowany. Zdjêcia szczegó³owe wy¶lê na konkretne zapytania.
3538 6

[Offer] ró¿ne dodatki z chipsów


jak w temacie, zamieniê na co¶ z Dragon Ball, Pokemon, Naruto

3523 1

[Offer] Monety ró¿ne


Tak jak w temacie - monety ró¿ne (na pocz±tek NRD). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza:-)/.
Wykaz roczników:
- 2 marki (brak na skanie) - rok 1977;
- 1 marka - 1972, 1977;
- 50 fenigów - 1958, 1968, 1971, 1972, 1973, 1981, 1982;
- 20 fenigów - 1969, 1971, 1980, 1984;
- 10 fenigów - 1963, 1965, 1967, 1968, 1971, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983;
- 5 fenigów - 1968, 1972, 1973, 1975, 1978, 1979, 1980, 1983;
- 1 fenig - bardzo du¿o i nie posegregowa³em ;-)
Monety s± z obiegu ...
3505 1
3499 4

[Offer] Ró¿ne otwieracze


Otwieracze wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).

http://bileteria.web-album.org/album/43370,otwieracze-bottle-openers
3481 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne