Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » rozne
Podobne tagi tematw
rozne

Tematy oznaczone jako rozne
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Ró¿ne rzeczy z PRL-u


Tak jak w temacie - ró¿no¶ci, które maj± wspólny czas powstania - PRL (pocztówka okoliczno¶ciowa z Chorzowa, pismo firmowe ZSP, etc.).
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza:-)/.
17185 38

[Offer] Ró¿ne dodatki z chipsów


Wymieniê na inne dodatki do mojej kolekcji.Karty Heroes IV:
Valynne Z³odziej - na odwrocie: Szko³a Magii - Magia +5
Hastner Nekromanta - na odwrocie: Kopalnia Kryszta³ów - Si³a +3
Archilus Nekromanta - na odwrocie: Uniwersytet Magiczny - Magia +6
Tina Mag - na odwrocie: Zbroja Chaosu - Si³a +2
Kathleen Kap³an - na odwrocie: Kaplica Magii - Magia +4
Calyphona Mag - na odwrocie: Uniwersytet Magiczny - Magia +6
Astral Mag - na odwrocie: O³tarz ¦wiat³a - Si³a +5
Frini Rycerz - na odwrocie: Jednoro¿ec - Magia +5
Abagael Lord - na odwrocie: Biblioteka - Magia +3
Bron Barbarzyñca - na odwrocie: Behemot - Si³a +6
Rex Mundi Rycerz - na odwrocie: Wyspa Piratów - ...
15040 4

[Offer] Chipicao, Danonki, Monte - ró¿ne dodatki
Oferujê ro¿ne dodatki, które ukazywa³y siê do tej pory w rogalikach Chipicao:

- karty Chipikao 3D Magician - nr. 8, 10, 49
- Ben 10 (karta bez naklejki) - nr. 8 i 37
- Ben 10 Omniverse (w oryginalnych opakowaniach) - nr. 3, 15, 15, 22, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 31, 32, 32, 32, 32, 34, 36, 37, 37, 38, 38, 40, 46, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 53, 55, 56, 56, 56, 61, 61, 61, 63, 65, 68, 69, 70,


Poni¿ej kilkana¶cie kart Chipikao 3D z pierwszej serii i 3 karty z drugiej serii SportMagnesy od Danonków i innych. Na dole karty o Australii od Danonków.

13327 3

[Offer] Pocztówki lotnicze ró¿ne


Mam do wymiany 1500 pocztówek, polskich i zagranicznych, o tematyce lotniczej - samoloty pasa¿erskie, wojskowe, cywilne, szybowce, ¶mig³owce, porty lotnicze, spadochroniarze...
11512 18

[Offer] RÓ¯NE: pi³karze z Lay's, Star foods i inne


Wymieniê na ulotki filmowe lub naklejki Panini Harry Potter

zapraszam równie¿ do dodatków z Chipicao
10651 7

Podstawki piwne ró¿ne


Jak w temacie - od wspó³czesnych do podstawek z lat 80. XX wieku.
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza :-) /.
10606 15
10423 10

[OFFER] ró¿ne kapsle z piwa
Wszelkiej ma¶ci polskie i zagraniczne kapsle piwne.

Zakrêtki z napojów.
U góry nakrêtki z soków z ciekawostkami wewn±trz,
Równie¿ na górze wszelkie widoczne zakrêtki w tym kapsel Frugo - 1szy u góry pochodzi z pierwszej edycji Frugo z lat 90.

Na dole kapsle Frugo z ¶miesznymi podpisami z lat 2012+

Wszelkie widoczne kapsle wymieniê na inne ciekawe kapsle, ale tak¿e na dodatki z gum i chipsów, kinderki, stare zabawki, lub co¶ z moich WANT.
8968 16

[Offer] Zapa³ki - pude³ka ró¿ne


Jak w temacie - ró¿ne pude³ka. Trzy pude³ka bez "szufladki" z zapa³kami (te napoleoñskie - z lat 60. XX wieku), reklamówki: papierosów, firm i wyborcza, pozosta³e ró¿ne ("Szewczyk" z Ukrainy, a kot - te¿ importowany, jaka¶ niemiecka z lat 80. - 90.), ta "Zwalczajmy s³odyszka rzepaku" - z Muzeum w Koz³ówce, nawet jedna z rozrywk± intelektualn± :-) .
Zamieniê na inne autografy lub pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/.
8686 2

[Offer] Ró¿ne dodatki do chipsów, rogalików chipicao i inne


Do wymiany:

http://kasiucha.web-album.org/album/39166,dodatki-do-chipsow-napojow

dodatkowo naklejki do albumu Gormiti chipicao o numerach: 23, 25, 46, 48
8662 1

ró¿ne rzeczy z chipsów i innych


Witam, mam na wamianê takie oto rzeczy, wymieniê siê na bilety komunikacji miejskiej polskie i zagraniczne :)
s± tu naklejki scooby do , ben10
trójwymiarowe tazo kung fu panda z chipsow i inne
8470 16

Puszki piwne ró¿ne


Wymieniê na kapsle lub klocki Lego. Puszki trochê zakurzone, ale ogólnie w dobrym stanie. Nie mia³em cierpliwo¶ci posprawdzaæ które piwo gdzie wyprodukowane czy rozlane. Z tego co pamiêtam to np czerwone Tyskie rozlane w Ozorkowie, a który¶ Wiking wyprodukowany w Po³czynie. W razie w±tpliwo¶ci proszê o pytania.
7741 2

[Offer] Pocztówki ró¿ne zagraniczne (nie tylko z Moraw)


Jak w temacie - zestaw pocztówek z Po³udniowych Moraw (niestety niekompletny: 21 sztuk, a ostatnia ma numer 33, ale za to bardzo ³adne pocztówki o wymiarach 15,8 cm x 21 cm - 2 przyk³adowe skany) oraz 5 pocztówek z Brna (czyste, bez obiegu, wszystkie z napisem, jedna z herbem).
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
7711 6

Pocztówki z Polski (ró¿ne)


Witam wszystkich,

Mam do zaoferowania na wymianê nastêpuj±ce widokówki:
PS. Gdyby by³y potrzebne zdjêcia lepszej jako¶ci proszê o informacjê.

1. ¯ychlin


2. Wroc³aw


3. Tarnowskie Góry


4. Krynica Morska


5. Kro¶cienko


6. D±browa Górnicza


7. B³edne ska³y - pocztówka/bilet wstêpu


8. Liptovsky Mikulas


Wymieniê w/w pocztówki na pocztówki których poszukujê (lista poni¿ej):

-POLSKA:
Woj. ¶l±skie:
Gliwice (dzielnica So¶nica),
Borowa Wie¶ (Ko¶ció³ drewniany pw. sw. Miko³aja),
Katowice (dzielnice Brynów, Giszowiec),
Bujaków (Sanktuarium Matki Boskiej),
Wilcza (Ko¶ció³ drewniany sw. Miko³aja),
Strumieñ,
Buków,
Marklowice.
[br ...
7309 10

[Offer] Bilety rozne


Jak na skanach:

Dodatkowo kinowe
6826 3

Podstawki niepiwne ró¿ne (alkoholowe te¿)


Jak w temacie - ta od Whisky Buchanan`s Reserve z lat 80. XX wieku jest o wiele ³adniejsza ni¿ na skanie (z³ota grafika na ciemnym tle).
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
6556 4

[Offer] Ró¿ne bilety


Jak na skanie.
6496 2

[Offer] Ró¿ne dodatki.


https://get.google.com/albumarchive/110977361049601032774/album/AF1QipP3cnkx_hVyofxnXO078qZAuBkv6JTBnc8nSQ9F?source=pwa&authKey=CKnUgoabocXrHQ
5599 9

Ró¿ne karty telefoniczne.


Koledzy, podczas robienia porz±dków znalaz³em kilka kart telefonicznych. Mia³em ich wiêcej i jak tylko je znajdê zostan± dodane do galerii.
Jestem sk³onny wymieni siê, za obrazki Turbo, karty Kwartet, karty MOTOMANIA (Star Foodf) itd. Ogólnie chodzi o obrazki zwi±zane z motoryzacj±.

ZDJÊCIA
5545 3

Ró¿ne znaczki pocztowe.


Koledzy, podczas robienia porz±dków znalaz³em kiedy¶ uszykowane 20 kompletów znaczków.
Jestem sk³onny wymieni siê, za obrazki Turbo, karty Kwartet, karty MOTOMANIA (Star Foodf) itd. Ogólnie chodzi o obrazki zwi±zane z motoryzacj±.
Zdjêcia ustawione chronologicznie (od 1 do 20 zestawu).

ZDJÊCIA
5455 5

[Offer] Ró¿ne komunikacje krajowe


Na zbyciu, moje zainteresowania w podpisie.
5443 2

[Offer] Ksi±¿ki ró¿ne


Na pocz±tek "Xenia Grey. Ksiê¿na Chicago" Bogus³awa Kaczyñskiego (w stanie idealnym). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
5341 15

RÓ¯NE KOLEKCJE 2 NOWE


Mam sporo rzeczy z ró¿nych kolekcji ( dodatki do chipsów oraz rogalików chipicao a tak¿e gum).
Posiadam m.in:
- Gormiti album chipicao
- Karty English School Mr.Snaki
- Karty zwierzęta Dziwne i Śmieszne oraz zwierzęta Snaki
- Album Sezon na misia (Open Season) Chipicao
- KENT obrazki z gum
- Power Rangers naklejki Panini
- Epoka Lodowcowa karty
- Pokemon Big metal Tazo
- Pokemon Tazo naklejki 2000 rok,
- Naklejki, karty, tazo itp różne kolekcje m.in z lat 90 tych
- Obrazek z gumy Arnold Lata 90

Oraz wiele wiele innych :)

Niektóre na zdjêciach poniżej, jeśli ktoś coś potrzebuje pisać priv, sprawdzę czy to mam :)
5338 8

[Offer] Ró¿ne smycze


Oferujê kilka róznych smyczy za opakowania po czekoladach. Pozdrawiam :)

5281 3

Ró¿ne pocztówki


Zamieniê na pocztówki z polskich miast lub co¶ innego z moich zainteresowañ.
5248 2

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne