Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » prl
Tematy oznaczone jako prl
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Kowalsik: banknoty z PRL na zbyciu


Posiadam:

10 z³otych - 1 VI 1982 - 1 sztuka, nówka, seria A

20 z³otych - 1 VI 1982 - 1 sztuka, nówka, seria AA

50 z³otych - 1 XII 1988 - 10 sztuk, nówki, seria KG, HZ (numery od 5877636 do 5877642, czyli 7 kolejnych, i 5877644)

100 z³otych - 1 VI 1986 - 11 sztuk, nówki, seria SA (dwa razy po 3 kolejne), SB (w tym trzy kolejne), SM
100 z³otych - 1 XII 1988 - 20 sztuk, nówki, seria SY, TN, TM (w tym 4 pod rzad), TG (3 pod rz±d), TE (4 pod rz±d)

200 z³otych - 1 XII 1988 - 1 sztuka, obiegowy, Seria EP

500 z³otych - 1 VI 1982 - 50 sztuk, nówki, seria FB (3, 4, 4, 4, i 5 pod rz±d), GB, ...
9208 8

[Want] Piosenki dla dzieci ko³ysanki z PRL ma³y winyl


Poszukujê ko³ysanek albo piosenek dla dzieci , ko³ysanki by³y na ma³ym winylu z lat 80 ok³adka by³a z rysunkiem ksiê¿yca, nie pamiêtam. Muszê zobaczyæ zweryfikujê i przypomnê sobie czy to ta. Wstawiajcie fotkê nawet je¶li nie macie na sprzeda¿ bo wtedy sobie przypomnê tytu³ i bêde móg³ ju¿ konkretniej szukaæ.

Chêtnie te¿ inne p³yty winylowe z lat 60-80
8326 2

[Offer] Monety 2z³ NG, 5z³ oraz PRL


Witam wszystkich kolekcjonerów.
Posiadam na wymianê monety 2 z³ NG, 5 z³ oraz prl
Wymieniê je na dukaty lokalne, monety prl, zagraniczne znaczki pocztowe oraz autografy sportowców.

2z³ NG:
1. 2005 - 350-lecie obrony Jasnej Góry
2. 2006 - 500-lecie wydania Statutu £askiego
3. 2007 - 750-lecie lokacji Krakowa
4. 2008 - Igrzyska XXIX Olimpiady – Pekin 2008
5. 2010 - 65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau
6. 2010 - Miasta w Polsce: Trzemeszno
7. 2010 - Miasta w Polsce: Kalwaria Zebrzydowska
8. 2011 - Historia jazdy polskiej – u³an II Rzeczpospolitej
8. 2013 - Zwierzêta ¶wiata: ¿ubr

5 Z£:
1. 2014 - 25 lat Wolno¶ci
2. 2014 - Zamek Królewski w Warszawie
3. 2015 - Ratusz w Poznaniu
4. 2015 - Kana³ Bydgoski[br ...
6613 1

[Offer] Oryginalne kompletne lornetki polowe PRL


Witam,
jak w temacie.Pierwsza (dwa pierwsze zdjecia) jest z roku 1993,druga (nastepne zdjecia) z roku 1963,kompletna , sa nawet jakies filtry.
Zamieniê na monety srebrne.
6511 2

PAPIEROSY Z PRL do 1989 roku


Witam posiadam ma³a kolekcje widoczna na zdjeciu papierosow z czasow prlu. Gdyby kto¶ mia³ papierosy z tego czasu których tu nie ma na zdjêciu to chetnie [mod]kupie [/mod]na pewno siê dogadamy. [mod]Proszê pisaæ na [email protected] [/mod]Dziêkujê. Chêtnie te¿ nawi±¿e kontakt z innym kolekcjonerami papierosow.


[pieniadze_mod:d887a5fc85]
6454 1

[Offer] Na wymianê ok. 200 sztuk pocztówek z czasów PRL


Mam na wymianê ok. 200 sztuk pocztówek z czasów prl-u , g³. z Polski ( ale równie¿ innych krajów przygranicznych ) (pocztówki czarno-bia³e )za odznaczenia monety znaczki militaria stare banknoty i papiery warto¶ciowe

Pocztówki z :
Koroszczyn,Sofia,Saale,Kijów, Kobylany, Neple, Ma³aszewicze, Ustka, Opinogóra, Kraków, Wi¶lica, Jelenia Góra Pu³awy,Kazimierz Dolny, Schwarzatal, I³¿a , Zamo¶æ, Nieborów, Kórnik, Oporów , Wo³gograd, Lublin, Wieliczka , Warszawa, Karpacz, Odessa, Wagen, Wroc³aw , Wojciechowice, Budapeszt, Zagrzeb, Swidnik, Poznañ, Bia³a Podlaska, Ka³uszyn, £ack, Wyszogród, Rathen, Mazury, ¦widnica, Rzeszów, Wolsztyn, Siedlce, Wroc³awek , O¶wiêcim, ¯elazowa Wola, Moskwa, Z³otów, Nieporêt, Bieszczady , Siedlce , Malbork, Baranów, Terespol, Pieniny, P³ock, Gdañsk , Polkowice, Tatry, Otwock, Gniezno , Karkonosze, Olsztyn, £añcut, Krynica, Ustroñ , Kielce , Koszalin, Zielona Góra, Nowy S±cz, Ciele¶nica, Lesko , Rudolstandt , Czêstochowa, Olkusz, Garwolin , ¦rem, Gi¿ycko , Bruksela ,Toruñ , Ostrowiec ¦wiêtokrzyski,
Ojców
Pocztówki z miast ... ró¿nych miejsc , ...
6388 13

Wycena monet PRL i trzech zagranicznych


Witam. Bardzo prosi³bym o pomoc w wycenie monet. Kompletnie siê na nich nie znam, a chcia³bym wiedzieæ np. ile kapsli sobie za nie za¿yczyæ lub na odwrót: ile monet za kapsel ;-)

10 gr -1970,73, 74,77
20 gr -1970,72,75,76,78,80,81
50 gr -1949,65,83-87
1 z³ - 1968,74,75,77,78,82,83,84,85,86,88,89
2 z³ - 1976,76,77,79,80,81,83-90
5 z³ - 1975,76,77,81-88,90
10 z³ - 1975,83-90
20 z³ - 1976(Nowotko,Rzeczpospolita Ludowa), 78(Konopnicka), 86-90
50 z³ - 1981 ¦wiatowy Dzieñ ¯ywno¶ci
100 z³ - 1984(40 lat prl), 85(Przemys³aw II), 88(70 rocznica powstania wielkopolskiego), 90
500 z³ - 1989(50 rocznica wojny obronnej narodu polskiego)
10000z³ - 1990 ( Solidarno¶æ 1980-1990)
20000z³ - 1994 (Zygmunt Stary(
100000z³ - 1990 ( Solidarno¶æ 1980-1990)

+ zagraniczne:
1 leu 1966
100 lei 1994
25 sentimo 1984 Republika NG Pilipinas
[br ...
6094 1

[Offer] banknoty PRL


oferuje banknoty prl, rozne serie i stany zachowania


5236 1

Wymieniê monety PRL i 2 GN na monety II RP


Wymieniê monety prl i 2 GN na monety II RP

Monety polskie 2,- z³ GN na wymianê:
2000 - Rok 2000
6 czerwca 2001 - 100 Rocznica Urodzin Ksiêdza Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
12 wrze¶nia 2001 - XII Miêdzynarodowy Konkurs im. Henryka Wieniawskiego
2003 - Gen. broni Stanis³aw Maczek 1892-1994
24 maja 2004 - 15-lecie Senatu III RP
2004 - Województwo Podkarpackie
27 kwietnia 2005 - Dzieje z³otego - ¯aglowiec (2 z³ i 5 z³ z 1936 r.) 2 szt.
6 maja 2005 - 60. rocznica zakoñczenia II wojny ¶wiatowej
24 sierpnia 2005 - 350-lecie obrony Jasnej Góry
20 stycznia 2005 - Miko³aj Rej (1505-1569) - 500. rocznica urodzin
24 stycznia 2006 - Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn
28 lutego 2006 - Zwierzêta ¦wiata - ¦wistak (Marmota marmota)
...
5122 2

[Offer] monety obiegowe PRL


mam na wymiane monety obiegowe prl:

5 gr aluminium - 79 szt (roczniki 1958-1972)
10 gr aluminium - 88 szt (roczniki 1961-1985)
20 gr aluminium - 97 szt (roczniki 1949-1985)
50 gr aluminium - 225 szt (roczniki 1949-1987)
1 zl duze aluminium - 264 szt (roczniki 194901988)
1 zl male aluminium - 27 szt (roczniki 1989-1990)
2 zl mosiadz - 236 szt (roczniki 1975-1988)
2 zl male aluminium - 35 szt (roczniki 1989-1990)
5 zl mosiadz - 143 szt (roczniki 1975-1988)
5 zl male aluminium - 24 szt (roczniki 1989-1990)
10 zl miedzionikiel (Adam Mickiewicz) - 31 szt (roczniki 1975-1976)
10 zl miedzionikiel (Boleslaw Prus) - 80 szt (roczniki 1975-1984)
10 zl miedzionikiel - 129 szt (roczniki 1984-1988)
10 zl mosiadz manganowy - 44 szt (roczniki 1989-1990)
20 zl duze miedzionikiel - 39 ...
5098 1

[Offer] Pocztówki z PRL Stroje Ludowe w 1000-leciu Pañstwa P


Witam
Mam do wymiany prawie ca³± serie czystych pocztówek z czasu prl-u.
"Stroje Ludowe w 1000-leciu Pañstwa Polskiego"
Ca³a seria sk³ada³a siê z 64 pocztówek - do wymiany mam tylko 59 pocztówek (bez numerów: 1, 3, 4, 6, 7)

Wymieniê za karty telefoniczne

Zdjêcia znajduj± siê tutaj:
https://picasaweb.google.com/109524322167132390587/PocztowkiprlStrojeLudowe?authuser=0&feat=directlink
5005 3

[Offer] Papierosy PRL


Witam wszystkich kolekcjonerów.

Chcia³bym was zabraæ w podró¿ do przesz³o¶ci do czasów prl-U.
Moim zainteresowaniem s± stare Polskie Papierosy prl.
Kolekcja obecnie wynosi oko³o 160 pe³nych paczek Polskich Papierosów( ka¿da paczka zosta³a wyprodukowana przed rokiem 2000 ).
My¶lê ¿e jest to bardzo ciekawe zainteresowanie i chcia³bym siê z pañstwem nim podzieliæ.
Codziennie dodaje posty na stronie na facebooku. Dodaj±c szczegó³owe zdjêcia oraz opis paczki.

Link do strony na facebooku: https://www.facebook.com/Polskie.Papierosy.prl/

A jakie wy macie wspomnienia zwi±zane z tymi czasami ?. Czy posiadacie w domu jakie¶ stare paczki papierosów ?. Napiszcie w komentarzach i na facebooku.

Zapraszam równie¿ na jedyna grupe Polskich Kolekcjonerów Papierosów

Link do grupy na facebooku: https://www.facebook.com/groups/196035467619306/

Je¶li kto¶ posiada jakie¶ paczki na [mod]sprzeda¿ [/mod]prosze o wiadomo¶æ tutaj w komentarzu lub na facebooku.
4900 13

[Want] Monety PRL


Poszukuje nastêpuj±cych monet:
1949
2 grosze Al
10 gr MN
50 gr MN
1 z³ MN

1957
20gr
1z³

1958
5z³

1959
2z³
10z³ Kopernik
10z³ Ko¶ciuszko

1960
5z³
10z³ Kosciuszko

1962
10gr
20gr

1963
10gr

1965
5gr
10z³ Kolumna Zygmunta
10 z³ Warszawska Nike
10z³ Kopernik

1966
10z³ kolumna Zygmunta
10 z³ Ko¶ciuszko
100 z³ MIeszko i D±bróka

1967
50 gr
1z³
10 z³ KOpernik

1968
50 gr
1z³
10zl KOpernik

1969
1 z³
10z³ Kopernik
10z³ Ko¶ciouszko

1970
...
4846 6

[Want] Poszukuje gumowych figurek Smerfów z PRL


Poszukuje gumowych figurek Smerfów z prl ewentualnie figurek z Star Wars równie¿ gumowych z prl, [mod]odkupiê lub [/mod]wymieniê na inne figurki :-)

4600 2

moneta 200 z³ XXX lat PRL


Szukam informacji na temat pewnego szczegó³u na monecie 200 z³ 'XXX lat prl" z 1974 r. Otó¿ na awersie monety, u do³u, widaæ litery w u³o¿eniu: "J M -N".:

https://picasaweb.google.com/116960338124699655031/XxxLatprl?authkey=Gv1sRgCPLxzrOx69TyJA#5965499273191988818

Mo¿e kto¶ z Was wie, o co chodzi³o autorowi;)
4510 1
4315 1

[Want] Poszukujê Elementarza i innych ksi±¿ek PRL dla dzieci


Poszukujê Elementarza i innych ksi±¿ek prl dla dzieci - wa¿ne aby by³y w dobrym stanie gdy¿ nadal bêd± u¿ytkowane przez najm³odszych.

W zamian?
Co chcecie to za³atwiê ale nie¶mia³o siê przyznam ¿e mogê poszukaæ w¶ród ciekawych starych pocztówek z polskich miast te¿ z prl-u.
4225 5

Bombki z okresu PRL


Witam, kolekcjonujê stare bombki z okresu prl. Interesuj± mnie g³ównie ciekawe kszta³ty bmbek typu: miko³ajki, ba³wanki, zwierzêta, ludziki, owoce, dzwonki, ksiê¿yce, gwiazdki, szyszki , owoce itp. Mogê zaoferowaæ na wymianê pocztówki i widokówki, odznaki, herby miast itp.- wszystko do ustalenia. Bombek mam ok 1000 sztuk oto kilka z nich:
4159 11

[Offer] Banknoty PRL


Wymieniê na otwieracze z browarów, kapsle, polskie monety lub z wizerunkiem w³adców Wielkiej Brytanii.
4039 1

Kartki na miêso prl- wymiana za inne


Mam kilka kartek ale wszystkie takie same, wiêc wymieniê siê na inne. Zaopatrzeniowe z prl, te¿ takie nieu¿ywane.
3946 11

[Offer] Ró¿ne papierki, g³ównie PRL


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).
3805 0

Talony za surowce wtórne z okresu PRL- wymiana


Talony za surowce wtórne - wymiana, mo¿e kto¶ posiada i potrzebuje co¶ innego.
3289 4

Poszukujê bony,kartki z PRL wymieniê.


Wymieniê za jakie¶ banknoty,znaczki stare zeszyty, bilety, kapsle lub inne przedmioty z mojej kolekcji.
3280 0

[Offer] Odznaczenia PRL


Witam

Posiadam na wymianê :
- br±zowy medal „Zas³u¿onym na Polu Chwa³y 1944"
- br±zowy medal "Za zas³ugi dla obronno¶ci kraju"
- odznakê Grunwald - Berlin 1410 -1945
3253 2

[Offer] Medal PRL Spartakiada Gliwice


Zamieniê za co¶ z moich zainteresowañ

3091 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne