Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » poszukuje
Podobne tagi tematw
poszukuje, poszukuje.

Tematy oznaczone jako poszukuje
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Poszukujê odznak z muzeów, Nocy Muzeów i Hard Rock Cafe


Poszukujê znaczków, odznak, przypinek z muzeów, zoo, skansenów, galerii sztuki i akwariów morskich (publicznych) oraz oceanariów z ca³ego ¶wiata. Równie¿ interesuj± mnie odznaki niemieckich obozów koncentracyjnych, jenieckich oraz sowieckich ³agrów i miejsc ka¼ni Polaków. Przyjmê na wymianê równie¿ odznaki zwi±zków by³ych wiê¼niów obozów. Poszukujê tak¿e odznaczenia Krzy¿ O¶wiêcimski.
Interesuj± mnie odznaki Hard Rock Cafe.
Bierzcie proszê dla mnie odznaki - pinsy, buttony, agrafki, plakietki i znaczki plastikowe - co Wam wpadnie w rêce w muzeach a mo¿na wpi±æ i ma jakie¶ mocowanie lub zosta³ po nim ¶lad. Czasem wyci±gaj± z przepastnych szuflad i szaf ró¿ne stare graty, m.in odznaki, sprzed 20 laty i starsze, z jaki¶ wystaw, imprez okoliczno¶ciowych. Nawet je¶li nie jeste¶cie pewni czy siê nie zdubluj± bo byæ mo¿e mam je w kolekcji - i tak bierzcie bo a nu¿ widelec nie mam... :-D A jak mam to i tak obiecujê ¿e siê z Wami wymieniê ...
18853 134

[Want] Poszukujê papierowych pude³ek po amunicji do strzelb


Cze¶æ :-D

Tym razem poszukujê papierowych pude³ek z wk³adkami (plastikowymi lub nie) po amunicji do strzelb.

Dajcie znaæ jak co¶ macie.

Dziêki! :-D
10174 43

Poszukujê pocztówek z Wroc³awia


Poszukujê pocztówek z Wroc³awia, niezapisanych, zw³aszcza starszych - z lat 60-tych i wcze¶niejszych. W zamian oferujê d³ugopisy, zapalniczki, znaczki z listów i "R-ki", ksi±¿ki, widokówki, kartki okoliczno¶ciowe czyste i zapisane, bilety KM Warszawy, kalendarzyki listkowe, karty telefoniczne.
8572 36

[Want] Poszukujê pocztówek z Warszawy


Poszukujê pocztówek z Warszawy starych i nowych.
Bez spiny, na spokojnie. Co¶ na wymianê znajdê :-D

edit.:
a tu mam link do moich pocztówek z Syrenkami
http://museum.web-album.org/album/43934,pocztowki-syrenka-varsaviana
Gdyby¶cie mieli co¶ innego albo nawet powtórki (mo¿e bêdzie inny rocznik wydania karty) .

Nastêpne bêdzie reszta warszawskich pocztówek. Mo¿e w majówkê :-D

edit.: i jest:
http://museum.web-album.org/album/43979,pocztowki-varsaviana-warszawa
7798 62

[Want] Poszukujê nastêpuj±ce obrazki z gum do ¿ucia.


Witam. Poszukujê nastêpuj±ce obrazki z gum do ¿ucia:
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2255
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=414
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=276
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3028
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3029
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3031
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2817
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2254
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=1019
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2687
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3493
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=316&p=2
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3064&p=3
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3040
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=4526
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=687
oraz owijki turbo, naklejki z wafli Kukuryku i naklejki Turbo Power.
Na wymianê posiadam du¿o ciekawych rzeczy.
6928 12

Poszukujê


Poszukujê biletów z takich miejscowo¶ci

Piwniczna
Wieliczka
Mielec
Bielsk Podlaski
Sanok
Be³chatów
Czerwonak
Kra¶nik
Gi¿ycko
Mr±gowo
Kêtrzyn
Brodnica
Krotoszyn
¯agañ
Boles³awiec
6454 18

[Want] POSZUKUJÊ OPAKOWAÑ PO CZEKOLADACH WEDEL-HOBBY


Witam! Poszukujê opakowañ z czekolad Wedel- hobby, je¶li kto¶ jakie¶ posiada na wymianê to proszê siê odezwaæ na PW na pewno siê dogadamy co do wymiany.
6370 10

Panini (Karty/Naklejki)


Posiadam na wymianê:

:arrow: Naklejki Panini:
Mistrzostwa ¦wiata 2006
46,79,187,204,269,316,351,357,406,412,421,492,583,593

Champions League 2006/2007
125

Mistrzostwa Europy 2008
13,22,31,46,47,48,48,49,54,54,75,82,84,89,101,101,115,119,120,121,126,127,144,
157,158,158,162,164,166,175,182,182,220,222,232,233,237,240,242,256,261,286,
289,301,301,303,304,306,317,321,323,325,332,338,338,348,348,377,377,379,379
,412,414,427,435,440,468,473,480,488,490,498,503,503,523,528.

Champions League 2008/2009
58,59,112,149,150,151,187,191,258,
259,260,362,364,365,398,399

Ekstraklasa 08/09
13,14,56,57,122,123,138,139,165,166,268,269

:arrow: Puste albumy na naklejki Panini
-Champions League 2008/2009
-Ekstraklasa 2008/2009

:arrow: Karty Panini:
Mistrzostwa Europy 2008
-Matusiak
-Mertesacker
-Plasil
-Allback

Champion League 2010/2011 (Adrenalyn XL)
M. Bougherra (Rangers)

:arrow: Karty S³ynne Kluby Pi³karskie

Poszukujê:

Naklejki Panini:

Mistrzostwa ¦wiata 2006
0,3,4,7,31,40,50,53,55,63,77,89,100,114,123,129,134,149,153,166,
178,180,183,186,198,199,202,210,213,214,219,221,222,244,248,252,
259,261,265,270,272,274,279,282,284,295,299,328,361,367,376,393,
402,408,413,418,429,430,433,439,450,455,457,474,480,481,495,502,
520,523,525,532,533,537,549,556,572,476,578,587,592.

Champion League 2006/2007
...
6226 4

[Want] Poszukujê obrazków z polskich gum balonowych.


Witam. Poszukujê historyjek z polskich gum balonowych. Posiadam wiele rzeczy na wymianê jak co¶ to PW lub e-mail.
6193 8

Poszukujê lalek,klouny


Lalki i klauny z porcelanowymi czê¶ciami,moga byæ lalki w strojach regionalnych(niekoniecznie porcelanowe)
6010 14

[Want] Poszukujê naklejek do albumu Panini Liga Polska 97/98


Witam wszystkich kolekcjonerów!

Poszukujê naklejek do starych albumów Panini. Interesuj± mnie naklejki nowe, wyciête/odklejone z albumów lub ka¿da inna forma oryginalnych naklejek nadaj±ca siê na wklejenie do albumu. W ostateczno¶ci by³bym tak¿e zainteresowany ca³ymi albumami, w których s± wklejone poszukiwane przeze mnie naklejki.

Mam do zaoferowania ponad 300 naklejek nowych (wiêkszo¶æ w idealnym stanie) oraz kilkaset wyciêtych z albumów do ni¿ej wymienionych albumów, a tak¿e do albumów Liga Polska 96/97, Liga Polska 98/99, UEFA Champions League 1999/2000, Los Mejores Equipos de Europa 1997/98, Euro 2000, Euro 2012, NBA Upper Deck 1996/97 i Panini NBA Basketball 98/99.
Je¶li chcieliby¶cie w zamian co¶ innego ni¿ naklejki, to napiszcie, czym jeste¶cie zainteresowani, a na pewno siê dogadamy.

Jestem zainteresowany nawet pojedynczymi naklejkami – je¶li macie co¶ z listy moich braków, to proszê piszcie koniecznie.


Pozdrawiam wszystkich kolekcjonerów!
...
5959 3

Poszukujê kilku kinderków i zabawek z chupa chups


To tak, szukam kilku konkretnych kinderków:

1. Faraomiao - Sarcofagus 8, Tutanmiao 3


2. Leo Venturas - Fussy Fred 6, Bobby the Bold 7


3. Vampirelli - nr 2 i 10


4. krasnale ? - nr 9, 10, 11, 12


5. Hippo Star Wars - Obi Wan 1, Vader 3, Luke 8


A teraz co¶ z chupa chups

6. Chupa Chups Wild Spy - ten pajêczy mózg ;)


7. Chupa Chups Dr X Ray - Dr. X Ray - pierwszy z góry, Frankenstein - czwarty u góry


8. Nestle Hunchback of Notre Dame - 7 trzy gargulce, Frollo chyba 15


Kto¶ co¶ posiada ...
5920 17

Poszukujê pinów z herbami miast


Pojawi³o siê trochê nowo¶ci. Na wymianê mam miêdzy innymi breloki, buttony, widokówki, znaczki, mapy, plany miast i inne piny. Dla zainteresowanych wiêcej informacji i fot na priv
5491 3

[Want] Poszukujê tych o to serii.


Witam! Poszukujê tych o to serii obrazków z gum:
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2255
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=414
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=276
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=758
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2817
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3064
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3040
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=4526
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3039
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2552
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=1684
W zamian mam na wymianê du¿o ciekawych rzeczy oraz inne serie obrazków z gum do ¿ucia.
5437 4

[Want] Poszukujê opakowañ po cukierkach Foreign Made i Irysó


Witam! Poszukujê opakowañ po cukierkach Foreign Made oraz opakowañ po irysach z PRL z motywem: ¿o³nierzy, samochodów i kwiatów. W zamian na wymianê mam obrazki z gum do ¿ucia oraz wiele innych rzeczy. Jak co¶ to pisaæ tutaj, na PW lub e-maila.
5245 11

[Offer] Turbo 2014 oferujê i poszukujê


Wymieniê nastêpuj±ce obrazki z gumy Turbo 2014 na obrazki brakuj±ce lub inne rzeczy, jakich poszukujê (link w podpisie).

Numery obrazków na wymianê:

002
003
005
006
008
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
022
023
024
026
028
029
030
032
033
035
036
039
041
042
043
046
047
048
049
050
053
054
056
057
058
059
060
062
063
064
065
066
068
069
070
071
072
073
075
076
077
078
080
081
082
083
...
5191 20

[Want] Poszukujê naklejek po wafelkach Kukuryku.


Witam. Poszukujê naklejek po wafelkach Kukuryku. W zamian mam na wymianê wiele ciekawych rzeczy. Jak co¶ to pisaæ tutaj lub na PW.
5158 7

[Want] Poszukujê obrazków z tych serii


Witam, Poszukujê obrazków z gum z tych serii. W zamian mogê zaoferowaæ te¿ obrazki z tych serii lub z innych. Posiadam sporo ró¿nych obrazków, opakowañ na wymianê. Mogê zaproponowaæ dobry wspó³czynnik. Przesy³am zdjêcia przyk³adowych obrazków z tych serii które potrzebujê.4945 22

[Want] Poszukujê ¿etonów Dni Otwarte NBP, WO¦P i Noc Muzeów


Jak w temacie poszukujê ¿etonów Dni Otwarte NBP, WO¦P i Noc Muzeów wybijanych przez Mennicê Polsk±. W tym roku NBP organizuje Dni Otwarte w nastêpuj±cych terminach.
16-22 maja Olsztyn
30 maja - 5 czerwca Wroc³aw
13-18 czerwca Katowice
12-17 wrze¶nia Szczecin
26 wrze¶nia - 2 pa¼dziernika Bydgoszcz
10-16 pa¼dziernika Lublin

Gdyby kto¶ mia³ okazjê zdobyæ ¿eton wybijany w tym czasie chêtnie siê wymieniê. Na pewno siê dogadamy.
4663 8

[Want] Poszukujê etykiet zapa³czanych.


Witam, poszukujê takich o to etykiet zapa³czanych, mo¿e kto posiada takie i chêtnie by je wymieni³?
4624 4

[Want] Poszukuje gumowych figurek Smerfów z PRL


poszukuje gumowych figurek Smerfów z PRL ewentualnie figurek z Star Wars równie¿ gumowych z PRL, [mod]odkupiê lub [/mod]wymieniê na inne figurki :-)

4585 2

Poszukuje odznak klubow pilarskich


Witam,
poszukuje odznak klubow pilkarskich z Polski.
W zamian bilety pilkarskie, smyczki, vlepki
4408 1

[Want] Poszukuje akcesorii Turbo.


Witam! Czy posiada kto¶ wszelkie akcesoria zwi±zane z gum± turbo typu: plakaty, przypinki, pude³ka, gumy, owijki, naklejki itp. W zamian na wymianê mia³bym historyjki z gum do ¿ucia.
4369 3

[Want] Poszukujê biletów z woj. podlaskiego


Poszukujê biletów z miejscowo¶ci
Augustów
Bielsk Podlaski
Hajnówka
£om¿a
Siemiatycze
Sokó³ka
Suwa³ki
i oczywi¶cie Bia³ystok

Je¶li co¶ masz, daj znaæ :)
4285 2

[Want] Poszukujê Elementarza i innych ksi±¿ek PRL dla dzieci


Poszukujê Elementarza i innych ksi±¿ek PRL dla dzieci - wa¿ne aby by³y w dobrym stanie gdy¿ nadal bêd± u¿ytkowane przez najm³odszych.

W zamian?
Co chcecie to za³atwiê ale nie¶mia³o siê przyznam ¿e mogê poszukaæ w¶ród ciekawych starych pocztówek z polskich miast te¿ z PRL-u.
4222 5

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne