Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » polskie
Podobne tagi tematw
polskie

Tematy oznaczone jako polskie
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Kowalsik: Polskie plastykowe zakretki na zbyciu


I po przebudowie, mo¿na wybierac, wszystko pokazane.
12796 4

[Offer] Polskie podstawki piwne


Podstawki z obu stron takie same:
11029 11

[Offer] Znaczki polskie i zagraniczne


Wymieniê na nastêpuj±ce rzeczy wypisane w tym temacie:
TO KOLEKCJONUJÊ

Je¶li zdjêcia s± za ma³e, napisz, prze¶lê w oryginalnej rozdzielczo¶ci.

https://goo.gl/photos/VFiRGixWzanDZw7UA

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH PRZEGL¡DARKI MOG¡ NIE POKAZAÆ ZMIAN, DLATEGO WSZYSTKIM WCHODZ¡CYM PONOWNIE W GALERIÊ ZALECAM PRZE£ADOWAÆ CACHE PRZEGL¡DARKI (CTRL+F5), CELEM ZAKTUALIZOWANIA ZDJÊÆ.
10270 9

[Offer] Karty telefoniczne - polskie i zagraniczne


Witam serdecznie,

mam do zaoferowania na wymianê karty telefoniczne polskie w ilo¶ci 823 sztuk z czego 434 s± kartami pojedynczymi reszta to powtórki. Karty w gorszym stanie s± oznaczone kolorem czerwonym (w za³±czniku). Dla u³atwienia karty s± ponumerowane wed³ug katalogu Æwikowskich 2003/2004 oraz tematycznie wg. mojego uznania na : seria URMET, seria inne (np. Walentynki), seria miasta (karty z miastami, których wg katalogu Æwikowskich jest > 1, seria pojedyncze miasta (karty z miastami, których wg katalogu Æwikowskich jest <2) oraz pojedyncze karty, których nie mo¿na przypisaæ do pozosta³ych grup.

:: Skany polskich kart telefonicznych: ::
:: ::
:: ::
:: ::
Dodatkowo posiadam zagraniczne karty telefoniczne z takich krajów jak: W³ochy, Niemcy, Kanada, Karta do EuroDisneylandu.

:: Skany zagranicznych kart telefonicznych: ::


Chêtnie dokonam wymiany moich kart polskich i zagranicznych na karty ...
9103 5
8614 10

[Offer] Kowalsik: Polskie piwne 0,33


Jak na obrazkach - Cooler jeszcze pe³ny...
8476 1
7558 5

Znaczki pocztowe polskie i zagraniczne


W podpisie rzeczy na które siê wymieniê
7090 2

Polskie zakrêtki metalowe na zbyciu


Zakrêtki metalowe na zbyciu. Niektore sie powtarzaja, stan jak widac. Podpisy pod niektórymi pokazuja napisy na z±bkach.
7066 2

[Offer] Polskie karty telefoniczne


Mam do zaoferowania kilkana¶cie kart telefonicznych.:

6532 2

[Offer] Pocztówki Polskie


Wymieniê na nastêpuj±ce rzeczy wypisane w tym temacie:
TO KOLEKCJONUJÊ

Wysowa:
----------------------------------------------
£añcut:


----------------------------------------------
Bieszczady:


----------------------------------------------
Tatry:

----------------------------------------------
Warszawa:


----------------------------------------------
Pozosta³e:
Pieniny, Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, O¶wiêcim, Poznañ,
Bielsko-Bia³a, Kraków, Rzeszów, Szczyrk, Duszniki, Przemy¶l,
Wroc³aw, Gdañsk, Hala £abowska, Jelenia Góra, GorliceI jeszcze mix:


----------------------------------------------
Reprinty:
6358 3

[Offer] kapsle polskie


Witam
Posiadam trochê zdublowanych kapsli - ZOBACZ

Wymieniê chêtnie na takie, których mi brakuje.
Zestawienie braków mogê przes³aæ zainteresowanym na adres e-mail (plik .pdf).
pozdrawiam
Krzysiek

P.S. Zestawienie kapsli zagranicznych w przygotowaniu.
5797 8
5698 1
5140 2

[Want] Polskie Linie Lotnicze LOT - odznaki, piny, identyfik


Poszukujê pinów, odznak, identyfikatorów itp. zwi±zanych z Polskimi Liniami Lotniczymi "LOT" i spó³ek pokrewnych np. EuroLOT, Petrolot itd.

Dla u³atwienia:
- Znaczki z ¿urawiem
- Znaczki z logiem LOT
- Znaczki rocznicowe
- Odznaka „Za 1 000 000 przelecianych kilometrów w PLL LOT”
- Odznaka „Za zas³ugi dla PLL LOT”
- Odznaki i znaczki zwi±zków zawodowych
- Znaczki spó³ek PLL LOT
- Kluby i ko³a dzia³aj±ce w PLL LOT
- Znaczki na nakrycia g³owy stewardess
- Identyfikatory personalne pracowników
- Ró¿ne (pozosta³e)
4873 12

Zbieram polskie karty telefoniczne. Wymieniê lub przyjmê.


Witam,
Zbieram polskie karty telefoniczne.
Lista brakuj±cych polskich kart magnetycznych:
43a,
1178,1178a,
1340 z napisem (bocian), 1343 z napisem (³abêd¼), 1347 z napisem (rybo³ów).


Lista brakuj±cych polskich kart magnetycznych komercyjnych:
8 bh,
30 zibh,31bh,33,34,36zibh,37zibh,38zibh,39zibh,
40zibh,41zibh,42zibh,43zh,44zibh,45zibh,47,49zibh,
51zibh,52zibh,53zibh,54zibh,55zibh,56zh,58zibh,59zibh,
60zibh,61zibh,62zibh,63zh,64zibh,65,66,67,68,69,
70,71zibh,72zibh,73zibh,74zibh,75zibh,76zibh,77zibh,78zibh,79zibh,
80zibh,81zibh,82zibh,83zibh,88zibh,89,
90,91,92,93,94zibh,95zibh,96bh,97,98,99,
100,101,102,103,104,105,106,107,108zibh,109zibh,
110zibh,111,112,113,114,116,117,119,
120,121,122zibh,123,129zibh,
130zibh,131zibh,132zibh,133zibh,134zibh,135zibh,136zibh,137zibh,138zibh,139zibh,
140zibh,141zibh,142zibh,143zibh,144,145,146.

zh- z hologramem, bh – bez hologramu, zibh – z i bez hologramu


Mam te¿ kilka tysiêcy kart polskich i zagranicznych, magnetycznych, chipowych, komórkowych na wymianê :)
4816 8

Znaczki polskie


Te trochê znaczków wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.
4756 0

Podstawki polskie


Wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.

Je¶li kogo¶ interesuj± zdrapki z podstawek "Królewskiego" to:
Na pierwszym zdjêciu s±:
- Baw siê dalej
- Dalej szukaj szczê¶cia
- Strzelaj dalej
- Próbuj dalej
Na drugim zdjêciu s±:
- paluszki
- Spróbuj jeszcze raz
- Nastêpnym razem bêdzie lepiej
4750 3

[Offer] Koperty z obiegu zagraniczne i polskie


AlbaniaRumunia


Estonia


Wielka BrytaniaPolska
4735 6

Odznaki - herby polskie


Chcia³em zapytaæ Kolekcjonerów odznak z herbami miast polskich jakie kryteria przyjmujecie co do zbierania odznak?
Zbieracie herby miast czy te¿ innych jednostek: wsi, dzielnic miast, gmin, powiatów, województw?
A jak podchodzicie do tematu zmian wizerunku herbu na przestrzeni lat? Czy to jest oddzielny walor w Kolekcji czy liczy siê fakt jednego herbu z danego miasta niezale¿nie od wzoru?
4714 0

Wizytówki polskie


Wymieniê na co¶ co mnie interesuje


Trochê starsze:
4618 1

Zdrapki Polskie i zagraniczne


Zdrapki wymienie na bilety komunikacji miejskiej
4336 2

[Offer][Want] ¯etony polskie


Chêtnie wymieniê siê na inne polskie ¿etony.

Nowe ¿etony 30.11.16

Przyk³adowe ¿etony których potrzebuje.


¯etony które mam na wymianê:
4336 3

Kapsle polskie na wymianê


Mam w ofercie trochê kapsli polskich na wymianê. GALERIA
4306 6

Cztery polskie karty telefoniczne


Hej,
orientuje się może ktoś z Was, ile poszczególne sztuki są warte na chwilę obecną? Dodam, że wszystkie cztery są w stanie idealnym:

Z góry dziękuję :-)
4279 4

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne