Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » polskich
Podobne tagi tematw
polskich

Tematy oznaczone jako polskich
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Want] Szale polskich klubów i ³±czone


Poszukujê szali polskich klubów i szali ³±czonych. Wymiana do uzgodnienia. :)
9232 1

[Want] Kowalsik: POSZUKIWANE kapsle z polskich serii!


Szukam kapsli z tzw. serii reklamowych. Skre¶lone na zdjêciach MAM.

Alfabet nie mam:

9
O (nie zero, szerokie)

Szachy (mam):

czarna wie¿a
czarny skoczek
czarny goniec
czarny król
czarny hetman
czarny pionek
bia³y skoczek
bia³y goniec
bia³y król
bia³y hetman
bia³y pionek

Klauni - mam w ca³o¶ci, sport tez, jedne piwa tez.

I drugi rzut, tym razem ponad 300 kapsli Browaru Kormoran.

Braki:

Samochody 1 (24/24)
Benz Victoria (1893)
Ford T (1912)
Darracq SS (1907)
De Dion-Bouton (1904)
Roll-Royce Silver Ghost (1925)

Samochody 2 (24)
Buick GSX (1970)
Chevrolet Camaro SS (1967)
Oldsmobile Toronado (1966)
Plymouth Roadrunner (1970 )
Pontiac Firebird ...
8908 3

[Offer] Wymiana monet polskich i zagranicznych


Proponujê wymianê poni¿szych monet. Monety te zamieniê na inne, najlepiej z obcych/egzotycznych/historycznych pañstw. Je¿eli interesuj± Pañstwa które¶ konkretne okazy i potrzebne s± zdjêcia, proszê pisaæ. W nawiasach podajê roczniki, a dalej ilo¶æ sztuk, które posiadam. Najchêtniej zamieniê w sposób: 1 moneta za 1 monetê. Poni¿szy spis jest aktualny i aktualizujê go na bie¿±co.

Bu³garia:
- 10 stotinek (1999) x1

Litwa:
- 10 centów (1997/98) x5

Euro:
- 1 cent (2002) x3 [Niemcy]
- 20 centów (2007) x1 [Niemcy]
- 50 centów (2002) x1 [W³ochy]

Wielka Brytania:
- 1 penny (1994/99/2000/01) x7 [monety posiadaj± dwa wzory wizerunku królowej: 2x typ starszy + 5x typ nowszy]
- 2 pensy (1997) x1

USA:
- 1 cent (1983/93) x4

Czechy:
- 50 halerzy (2000) x1
- ...
7669 2

[Want] Odznaki-herby miast polskich <warczp>


Postanowi³em zebraæ komplet odznak z herbami miast w Polsce. Niekiedy tak¿e wsie lub dzielnice miast tez maj± swoje herby, a tak¿e wydane odznaki-herby.
Póki co zbyt du¿o mi jeszcze ich brakuje ¿ebym pisa³ czego poszukujê.

Mogê zaoferowaæ (na ¿yczenie prze¶lê zdjêcie, ale koniecznie najpierw sprawdzê czy mam):

Babimost
Bia³a Piska
Bia³ystok
Bielsko-Bia³a
Brzeg
Bydgoszcz
Bytom
Chodzie¿
Chojnice
Chorzów
Choszczno
Cieszyn
Czêstochowa
Dar³owo
D±browa Górnicza
Dêbno
Dobre Miasto
Drawsko Pomorskie
Drezdenko
Frombork (aktualna) (2 postacie)
Gdañsk
Gdynia
Gliwice
Gniezno
Goleniów
Gorzów Wielkopolski
Grudzi±dz
Hel
Karpacz
Katowice (st.wz.) (ramiê sko¶nie)
Kêdzierzyn (d.m.,dz..K-K)
Kêpno
Kêtrzyn
Kielce
Ko³obrzeg (n.wz.)
Kostrzyn
Koszalin
Ko¶cian
Ko¼le (d.m., dzi¶ dz..K-K)
Kraków
...
7192 1

Katalog banknotów Polskich


Witam,
Czy kto¶ posiada katalog banknotów polskich?
Jestem zainteresowany takim katalogiem.
6937 8

[Offer] Odznaki-herby miast polskich <warczp>


Poni¿sze odznaki-herby miast chêtnie wymieniê na inne odznaki-herby (miast, wsi, dzielnic miast, ale nie gmin, powiatów, województw). Wyj±tkowy odznaki do wymiany tylko za odznaki (nie za korki).
Najchêtniej przyjmê odznaki na szpilce.
Proszê pytaæ - opiszê dok³adniej oraz ewentualnie dam zdjêcie konkretnej odznaki.

Lista (aktializacja 20140211):
Bêdzin(¶l±skie)
Bia³a Podlaska(lubelskie)
Bia³ystok(podlaskie)
Bielsko-Bia³a (pojed.)(¶l±skie)
Brzeg(opolskie)
Busko Zdrój(¶wiêtokrzyskie)
Bydgoszcz(kuj.-pom.)
Bytom(¶l±skie)
Che³m(lubelskie)
Chojna(zach.pom.)
Chojnice(pomorskie)
Chorzów(¶l±skie)
Choszczno(zach.pom.)
Chrzanów (n.wz.)(orze³)(ma³op.)
Ciechanów(mazow.)
Cieszyn(¶l±skie)
Czêstochowa(¶l±skie)
Dar³owo(zach.pom.)
D±browa Górnicza(¶l±skie)
Dêbno(zach.pom.)
Drawsko Pomorskie(zach.pom.)
Drezdenko(lubuskie)
Elbl±g(warm.-maz.)
Frombork (akt.) (2 postacie)(warm.-maz.)
Gdañsk(pomorskie)
Gdynia (b³.wz.)(nieb.t³o)(pomorskie)
Gdynia (czerw.t³o)(pomorskie)
Gi¿ycko (dawniej Lec)(warm.-maz.)
Gliwice(¶l±skie)
Gniezno(wielkop.)
Goleniów(zach.pom.)
Gorzów Wielkopolski(lubuskie)
Grudzi±dz(kuj.-pom.)
Hel(pomorskie)
Inowroc³aw(kuj.-pom.)
Kalisz(wielkop.)
Karpacz(dolno¶l.)
Katowice (st.wz.) (ramiê sko¶nie)(¶l±skie)
Kêdzierzyn (d.m.,dzi¶ dzieln.Kêdzierzyna-Ko¼le)(opolskie)
Kêtrzyn ...
6535 14

[Want] Poszukujê obrazków z polskich gum balonowych.


Witam. Poszukujê historyjek z polskich gum balonowych. Posiadam wiele rzeczy na wymianê jak co¶ to PW lub e-mail.
6199 8

Sto marek polskich 1919 r.


Proszê kolekcjonerów banknotów o gar¶æ informacji o tym banknocie i ewentualnie wycenê (stan,jak widaæ kiepski).Z góry dziêkujê.
5239 5

Pokemon - naklejki do polskich albumów


Mam na wymianę naklejki do polskich albumów:

Album Pierwszy
Mam na wymianę:
S 14 - Muk
S 17 - Weezing
S 31 - Gary
S 33 - prof. Oak
S 35 - Jessie
7
11
19
35
43
48
55
74
104
112
123
140
150 (minimalna wada - mały "wężyk" od długopisu po boku)
154
169
171
180
191
Brakuje mi:
01, 04, S3, 05, 12, 14, S5, 17, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 37, 42, 44, 45, S8, S9, 50, 53, S11, 58, 59, 61, 64, 65, 69, 70, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 93, 94, 96, 102, 109, 111, 113, 114, S27, S29, S32, S34, S36, 117, 118, 120, 122, S19, 126, ...
5218 7

124 proporczyki klubów polskich


Witam, na zbyciu 124 proporczyki klubów polskich (brak 1 na fotkach - Legia-Atletico).Podzieli³em województwami:

Lubelskie, Dolno¶l±skie, Opolskie, Kujawko-Pomorskie:
http://zapodaj.net/48f7d4f9e8b18.jpg.html
http://zapodaj.net/8743c2c6dc229.jpg.html

Podkarpackie:
http://zapodaj.net/ba0bcf424778e.jpg.html
http://zapodaj.net/857036a02ce60.jpg.html

http://zapodaj.net/a020d628bc5ca.jpg.html
http://zapodaj.net/dc62566cbecce.jpg.html

Mazowiecki, £ódzkie:
http://zapodaj.net/ebb718723fb38.jpg.html
http://zapodaj.net/8c456db36ffde.jpg.html

¦l±skie (w tym Zag³êbie D±browskie) + 1 sztuka Odry Opole:
http://zapodaj.net/03c023dcb776f.jpg.html
http://zapodaj.net/026a3bd603045.jpg.html

Pomorskie:
http://zapodaj.net/6f512a6de5af2.jpg.html
http://zapodaj.net/c4895e71e5d84.jpg.html

Ma³opolskie + 1 Wis³oki Dêbica:
http://zapodaj.net/7801679f264d9.jpg.html
http://zapodaj.net/95a48519ac6ae.jpg.html

http://zapodaj.net/3858f1858fcc1.jpg.html
http://zapodaj.net/e5ba329458115.jpg.html


Ponad 95% proporczyków jest w stanie bardzo dobrym/idealnym.Kilka sztuk jest uszkodzonych lub troszkê brudnych.Bardzo du¿o proporczyków m.in. z lat 70-ych, 80-ych.
5182 10

Dla kolekcjonerów polskich biletów komunikacji miejskiej


Artyku³ po¶wiêcony kolekcjonowaniu biletów komunikacji miejskiej zamieszczony w sierpniowym numerze (rok 1989) "Relaks i Kolekcjoner Polski". Zawiera kilka informacji pomocnych w identyfikacji biletów sprzed 1989 roku (ceny, nadruki).
5179 1

[Offer] Wymiana polskich i zagranicznych kart telefonicznych


Witam,
Chcê nabyæ:
katalog polskie karty telefoniczne 2002/2003 - wydanie jubileuszowe,

polskie karty magnetyczne: 43a,
1178,1178a,
1340 z napisem, 1343 z napisem, 1347 z napisem , 1351 z napisem.

polskie karty komercyjne magnetyczne: 8bh,
20,21bh,
30 zibh,31bh,32,33,34,36 zibh,37 zibh,38 zibh,39 zibh,
40 zibh,41 zibh,42 zibh,43zh,44 zibh,45 zibh,47,49 zibh,
51 zibh,52 zibh,53 zibh,54 zibh,55 zibh,56 zh,58 zibh,59 zibh,
60 zibh,61 zibh,62 zibh,63 zh,64 zibh,65,66,67,68,69,
70,71 zibh,72 zibh,73 zibh,74 zibh,75 zibh,76 zibh,77 zibh,78 zibh,79 zibh,
80 zibh,81 zibh,82 zibh,83 zibh,88 zibh,89,
90,91,92,93,94 zibh,95 zibh,96 bh,97,98,99,
100,101,102,103,104,105,106,107,108 zibh,109 zibh,
110 zibh,111,112,113,114,116,117,119,
120,121,122 zibh,123,129 zibh,
130 zibh,131 zibh,132 zibh,133 zibh,134 zibh,135 zibh,136 zibh,137 zibh,138 zibh,139 zibh,
140 zibh,141 zibh,142 zibh,143 zibh,144,145,146.

telekomunikacja dêbicka, pilicka, karty próbne, serwisowe.

Posiadam kilkaset kart chipowych i magnetycznych zagranicznych, zdrapki, ...
4723 2

blog.czajkus.com - Blog o historii polskich alkoholi itp.


Witam,
Zapraszam do obejrzenia mojego bloga
http://blog.czajkus.com

Blog dotyczy alkoholi pod k±tem moich zainteresowañ tj. historii polskich alkoholi i ich Wytwórców, miniaturek alkoholi i innych tematów z alkoholami mocnymi zwi±zanych jak np. Polmos, etykietki, du¿e butelki.

Wraz z poznawaniem wordpressa bêdê bloga ulepsza³, a jestem do¶æ uparty :)

Pozdrawiam
Czajkus
4480 2

[Offer] Trochê starszych piwnych kapsli polskich


... wymieniê równie¿ na starsze kapsle - ZOBACZ
4354 17

szale polskich klubów


[Offer] Szaliki polskich klubów. Wiêcej informacji na pw. Je¿eli jeste¶ zainteresowany proszê o podanie maila a wy¶lê fotê szali. Mam: Kmita Zabierzów, Concordia Knurów, Petra, Chrobry G³ogów, S³upia S³upsk, Ceramed Bielsko Bia³a, Ceramika Opoczno, KSZO, Sokó³ Kleczew, Wis³a Kraków, ¦l±sk Wroc³aw, KS Weso³a, Korona Kielce, Siarka Tarnobrzeg, Radomiak, Freskovita Wys. Maz. , Zawisza Bydgoszcz, Kasztelania Santok, Arka Gdynia, Lechia Gdañsk, Sandecja Nowy S±cz, Jarota Jarocin, Górnik Walbrzych, Olimpia Zambrów Szombierki Bytom, Polonia Bytom, GKS Stawiski.
4084 1

[Offer] Vlepki ró¿nych klubów polskich


Wymieniê vlepki ze zdjêæ na:
Bilety, vlepki lub inne pami±tki:
JKS Jaros³aw
GKS Katowice
Stal Sanok
Unia Nowa Sarzyna
Sokó³ Sieniawa
MKS Kañczuga
Banik Ostrava
inne podkarpackie kluby i Reprezentacja
4000 0

pocztówki z polskich ogrodów zoologicznych


Poszukuje pocztówek z polskich ogrodów zoologicznych ( stare, z PRL oraz z lat 2 w¶ i starsze ), musi byæ jednak napisane z pocztówka jest z polskiego zoo.
W zmian oferuje pocztówki polskie (miasta, tematyczne m.in. mapki, herby, zwierzêta ).
3946 1

[Offer] Przypinki z herbami miast polskich


Kilka przypinek z miastami - ZOBACZ

Wymieniê za polskie kapsle piwne.
3808 1

Wymiana, poszukujê polskich niekasowanych z ró¿nych lat


Jak w temacie. Oto co mam na wymianê:


https://goo.gl/photos/KXnqqrRS2VS6fYSA6

oraz kilka kart pocztowych:

https://goo.gl/photos/8ZihvybtwQiAid3x6

Pozdrawiam serdecznie,
K.S.
3592 1

Poszukujê na wymianê katalog banknotów Polskich!


Witam tak jak w temacie poszukuje jaki kolwiek katalog banknotów polskich wa¿ne ¿eby by³ wszystkie banknoty Polskie. Piszcie priv a powiem co na wymianê.
3589 0

wymieniê na bilety odznaki lub proporce polskich klubów pi³k


Witam,
wymieniê bilety na bilety Arki, Lechii, lub wszystkie z sezonu 17/18, proporce lub odznaki polskich klubów pi³karskich.
Zainteresowanych proszê o kontakt na maila [email protected]

LIGA POLSKA 1990-99

AMICA WRONKI - £KS £ÓD¬ '97
AMIKA WRONKI - WIS£A KRAKÓW '97
BE£CHATÓW-KORONA KIELCE '98
CERAMIKA OPOCZNO ' 95
CERAMIKA OPOCZNO '97
CHEMIK POLICE - POLONIA GDAÑSK '97
CHROBRY G£OGÓW ' 95
GOPLANIA INOWROC£AW '95
GWARDIA KOSZALIN ' 96
GÓRNIK WA£BRZYCH ' 94
HUTNIK KRAKÓW ' 95
JEZIORAK I£AWA - STOMIL OLSZTYN ' 95
KANIA GOSTYÑ ' 95
KOTWICA KO£OBRZEG ' 94
BA£TYK GDYNIA ' 96
KORONA KIELCE - CERAMIKA OPOCZNO '98
ASPN LEGIA ' 92
MIED¯ LEGNICA ...
3460 0

[Offer] Katalogi polskich kart telefonicznych


Mam na zbyciu:
Polskie Karty Telefoniczne - Katalog 97/98 - Monika Æwikowska, Wojciech Æwikowski - Bielsko-Bia³a 1997
Polskie Karty Telefoniczne 98 -Telekomunikacja Polska S.A. - Zak³ad Handlu
Polskie Karty Telefoniczne - mini katalog jesieñ '99 - Monika Broda, Wojciech Æwikowski - Bielsko-Bia³a 1999

Oddam za worek polskich kapsli piwnych :mrgreen:
3433 0

Du¿o kapsli polskich!


Witam mam na zamianê du¿o polskich kapsli g³ównie piwnych. Starsze oraz nowsze. Zamieniê na monety, banonott lub co¶ co mnie zainteresuje!
3310 1

Starka - Per³a w koronie polskich trunków


Witam,
W 2011 na moim "rodzimym" forum kolekcjonerów miniaturek alkoholi Ja wraz z kolegami stworzyli¶my miniaturki Starek: Banquet 30 y.o. i Piêædziesiêcioletniej w kryszta³owych karafkach. http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/polmos-szczecin-starka-w-malych-krysztalach-62194.html

Teraz przygotowa³em jeszcze ksi±¿eczkê o Starce i naszym Projekcie (dzisiaj wys³a³em wersjê ostateczn± do drukarni).
Ksi±¿eczka ma tytu³ "Starka - Per³a w koronie polskich trunków w historii i miniaturce", format 147 x 132 mm (jest ma³a, poniewa¿ ma siê zmie¶ciæ do pude³ka od Starki Piêædziesiêcioletniej), 74 str., ok³adka miêkka, papier pó³mat, full kolor.
Jej nie bêdzie w ksiêgarniach, nak³ad to 300 sztuk (z czego du¿a czê¶æ ju¿ posz³a). Stwierdzi³em, ¿e trochê mogê ich rozdrystybuowaæ na forach dot. alkoholu, Facebook-u i na tym forum na których jestem zarejestrowany, a my¶lê, ¿e warto, bo publikacji na temat polskich alkoholi w ksiêgarniach nie ma, a Polska to niby potêga w produkcji wódki? Ksi±¿eczka jest bogato ilustrowana, zawiera etykietki starek, butelki, reklamy, ...
3304 1

[Offer] Kilka podstawek polskich i nie


Wymieniê. Hotelowe nie s± pod piwo bo za ma³e.
3121 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne