Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » polski
Podobne tagi tematw
polski

Tematy oznaczone jako polski
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Pocztówki z Polski (ró¿ne)


Witam wszystkich,

Mam do zaoferowania na wymianê nastêpuj±ce widokówki:
PS. Gdyby by³y potrzebne zdjêcia lepszej jako¶ci proszê o informacjê.

1. ¯ychlin


2. Wroc³aw


3. Tarnowskie Góry


4. Krynica Morska


5. Kro¶cienko


6. D±browa Górnicza


7. B³edne ska³y - pocztówka/bilet wstêpu


8. Liptovsky Mikulas


Wymieniê w/w pocztówki na pocztówki których poszukujê (lista poni¿ej):

-POLSKA:
Woj. ¶l±skie:
Gliwice (dzielnica So¶nica),
Borowa Wie¶ (Ko¶ció³ drewniany pw. sw. Miko³aja),
Katowice (dzielnice Brynów, Giszowiec),
Bujaków (Sanktuarium Matki Boskiej),
Wilcza (Ko¶ció³ drewniany sw. Miko³aja),
Strumieñ,
Buków,
Marklowice.
[br ...
7309 10

[Offer] Widokówki z Polski


Do wymiany:

http://kasiucha.web-album.org/album/39737,widokowki-polska
7198 1

Duuu¿o widokówek z ca³ej Polski


Wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.

1. Warszawa - Bazylika
2. Warszaw - Pa³ac Lubeckiego
- pocztówka by³a wklejona chyba w zeszycie, bo ma z ty³u i z przodu ¶lady kleju
3. Warszawa - Rynek Starego Miasta
4. Warszawa - kino Praha
5. Warszawa - Trasa W-Z
- z ty³u ledwo widoczne ¶lady kleju
6. Warszawa - Nowe Miasto
7. Warszawa - Pa³ac Zamoyskich
8. Warszawa - S.G.P.i S.
9. Warszawa - Krakowskie Przedmie¶cie
7126 24

Tereny obecnej Polski sprzed 1945


Mam trochê pocztówek przedwojennych do wymiany.Wszystkie zosta³y wydane przed 1945r.,natomiast niektóre z ziem odzyskanych by³y w obiegu po wojnie i czê¶c ma zamazane niemieckie nazwy i wydrukowane polskie.Pocztówka z nadrukiem ¦wieradów Zdrój po niemiecku jest podpisana:Panorama von Ullersdorf bei Glatz,a wiêc w t³umaczeniu Widok na O³drzychowice K³odzkie i Jeleniów.Kartka z Krakowa z ty³u ma piecz±tkê Komitetu Budowy Kopca Pi³sudskiego.W zamian chcia³bym otrzymac banknoty,guziki mundurowe lub pocztówki przedwojenne z Podlasia.
5551 5

Ostatni medal w grupie Polski?


Pozdrowienia z Australii!
Przymocowane do munduru radzieckiego ZSRR Piechoty Morskiej. Te ostatnie polski?


Thank you and cheers!
JD
4648 4

Kilka pocztówek z Polski


Witam,

zamieniê na banknoty z ca³ego ¶wiata.
4603 6

Pocztówki z polski (kilka z zagranicy)


Witam, chetnie wymienie pocztówki (czyste b±d¼ obiegowe) oraz widokówki, na co¶ zwi±zanego ze sportem, np. albumy (euro 2004, m¶ 2002, m¶ france 98') naklejki panini euro 2012 (lub euro 2008 i germany 2006), karty telefoniczne, karty adrenalyn xl, szaliki pi³karskie, odznaki, piny, plakaty pi³karskie których nie mam (z lat 1970-1990), szklanki po piwie. Zainteresowanym wrzucê zdjêcia :) zapraszam
4450 4

Herby miast i gmin Polski


Poszukujê herbów miast i gmin polski.Moja kolekcja liczy ponad 2500 sztuk i stale ro¶nie.
4240 5

Pocztówki z Polski


Witam ! Posiadam ponad 70 pocztówek z Ca³ej polski na wymianê !
Chêtnie wymieniê siê na banknoty 1 dolar amerykañski lub jakie¶ figurki lego Star Wars ! Pozdrawiam !!!3898 2

[Want] POCZTÓWKI Z MIAST POLSKI


Witam :-)

Szukam pocztówek z ró¿nych miast polski. Interesuj± mnie pojedyncze pocztówki wypisane (na mój adres i z wiadomo¶ci± do mnie) i ze znaczkiem z piecz±tk± z miejscowo¶ci z której jest wys³ana kartka. W zamian oferujê pocztówki z mojego miasta (Suchej Beskidzkiej) lub innych miejscowo¶ci. (obecnie Tenczyn, Zawoja, ¯ywiec, Kalwaria Zebrz.)
3817 3

[Offer] Pocztówki kolorowe z Polski


Ufff - wreszcie zabra³em siê za porz±dki, "zdj±³em", wklei³em i opisa³em - vide: LINK

£adne pocztówki szukaj± nowego w³a¶ciciela. Kto¶ chêtny do przygarniêcia?
W zamian mo¿na mnie obdarowaæ kapslami i pocztówkami Tarnowskich Gór.

Zapraszam do wymian.
Krzysiek
3589 2

[Want] Komiks /tylko polski/


Poszukuje jakikolwiek komiks, byle polskiego rysownika/autora/?
Nie chodzi mi o tresc tylko o technike rysunku.
Ewentualna rada co do autora rowniez milo widziana.
3460 3

Ksi±¿ki,czasopisma,artyku³y itp.- HISTORIA POLSKI


Tak jak w temacie, interesuj± mnie ksi±¿ki,czasopisma artyku³y i wzmianki z gazet dotycz±ce historii polski,sylwetek wielkich Polaków itp.
3433 2

[Offer] mapy z ró¿nych miast Polski (XX i XXI wiek)


Mam na wymianê mapy z polski z ró¿nych lat: od lat '70 XX wieku po wspó³czesne. Zdjêcia pogl±dowe w za³±czniku.

Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie / zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.

3244 0

Pocztówki - Polski i nie tylko


Witam ! Mam do zaoferowanie kilkadziesi±t pocztówek , chêtnie wymieniê siê na monety próbne z PRl-u lub monety 2 z³ NG . Dla zainteresowanych mogê podes³aæ wiêcej zdjêæ. Pozdrawiam!
3202 2

Czarno-bia³e pocztówki z Polski


Kilka czarno-bia³ych pocztówek z polski. Ta przedstawiaj±ca K³odzko z 1949 roku Galeria
3175 3

[Offer] Podk³adka pod myszkê z reprezentacj± Polski


Wymieniê tak± oto podk³adkê, (nowa, nieu¿ywana, w folii) na co¶ z moich zainteresowañ - link w podpisie.
3031 0

Wêdkarz Polski z 1995r. 3egzemplarze


Chêtnie pozbêde siê gazet na foto poni¿ej. Pozdrawiam.
2545 0

wymieniê na dziewicze kapsle z Polski


Wymieniê na dziewicze kapsle z polski.
Zainteresowanych proszê pisaæ na [email protected] lub pw
2467 0

[Offer] zamienie p³yty CD na Blues polski i zagraniczny


Zamienie p³yty CD na Blues polski i zagraniczny ,szukam p³yty CD Izabela Trojanowska Tadeusz Nalepa Po¿egnalny Cyrk z checi± sie na ni± wymieniê , piszcie na e mail [email protected]


p³yt mam wiêcej oraz kaset magnetofonowych i winyli

2356 0

[Offer] starsze mapy turystyczne z ró¿nych rejonów Polski


Mam na wymianê starsze mapy turystyczne z ró¿nych rejonów polski. Zdjêcia pogl±dowe w za³±czniku.

Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie / zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.
2284 0

Kilkaset pinów i szpilek z Polski, Niemiec, Skandynawii...


Dawno mnie tu nie by³o, a mam trochê pinów, szpileczek (zdarzaj± siê agrafki) na wymianê. Je¶li s± zainteresowani - zapraszam do wspó³pracy. Poka¿cie, co macie, a je¶li traficie w moje braki - bêdziecie mogli przebieraæ w ca³kiem sporej ilo¶ci herbów, logotypów itp
892 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne