Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » polska
Podobne tagi tematw
polska

Tematy oznaczone jako polska
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Bilety komunikacji miejskiej - Polska


Aktualizacja z 11.06.2010
Bilety komunikacji miejskiej Bydgoszcz 1,10 sprzed 31.10.2008 i 1,30 i 2,60 od 1.11.2008, miesiêczny normalny 62z³,dziesiêcioprzejazdowy ulgowy i normalny.
Starocie 4,50, .
Zamieniê za opakowania po czekoladzie.
10291 19

Naklejki do albumu Twoja przygoda z polsk± przyrod±


Mam do wymiany naklejki do Carrefour'owskiego albumu "Twoja przygoda z polsk± przyrod±":
8, 11, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 37,
40, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 60, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 78, 79,
81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 101, 102, 104, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119,
120, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 143, 146, 150, 152, 155, 159, 160

czê¶æ z tych naklejek mam w wiêkszych ilo¶ciach
9847 1

[Offer] Bilet POLSKA - UKRAINA 6.10.2001 STADION ¦L¡SKI


Witam posiadam na wymianê bilet z meczu polska - UKRAINA odbytym na stadionie ¶l±skim w Chorzowie.8248 2

Adecki


:arrow: POSZUKUJÊ:


•Historia Polski:
Wszelkiej ma¶ci ksi±¿ki,artyku³y,wycinki, broszury, i inne materia³y mówi±ce o naszej historii.

•Sport:
Ksi±¿ki, przedmioty i tym podobne odnosz±ce siê do dru¿yny AC Milan oraz plakaty i biografie bramkarzy z ca³ego ¶wiata.
A tak¿e:
PANINI
Skarby Kibica

• Turystyka
Mapy i przewodniki miejsc Polski.


Pozdrawiam Adecki.
8074 2

Bilety wstêpu stare i nowe - Polska


Mam bilety wstêpu starsze i nowe. Wymieniê za opakowania po czekoladzie.
7954 9

Monety Polska 5 z³ / Czechos³owacja / Austria


Wymieniê monety poni¿ej na inne monety, banknoty, albo znaczki:

polska:

okoliczno¶ciowe:

5 z³ Ksiê¿y M³yn w £odzi 2016

50 z³ ¦wiatowy Dzieñ ¯ywno¶ci 1981
500 z³ 50 rocznica Wojny obronnej Polski 1989
10 000 z³ Solidarno¶æ 1990
100 z³ Przemys³ II 1985
500 z³ W³adys³aw Jagie³³o 1989


polska obiegowe:

1 gr 1949
5 gr 1968, 1970, 1971
10 gr 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
20 gr 1973, 1975, 1976 (oba typy), 1977, 1978, 1979, 1981, 1985
50 gr 1949, 1973, 1974, 1975, 1977, 1983, 1985, 1986
1 z³ 1974, 1975 (ze znakiem mennicy i bez), 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
2 z³ 1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
5 z³ ...
6679 4

Podstawki piwne - Polska, Czechy, Niemcy


Do wymiany za to co zbieram lub ewentualnie za co¶ innego.

Pozdrawiam
6559 2

Poczta Polska - podwy¿ki cen


Taki prezencik noworoczny dla osób które korzystaj± z us³ug Poczty Polskiej - od stycznia nowe wiêksze ceny znaczków, nowy cennik http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/pliki/cennik_2013/Cennik_krajowe_powszechne.pdf

Ciekawe jak bêdzie z listami zagranicznymi - podskocz± w górê czy nie...
6217 38

[Offer] Cukry , Polska i zagranica,troche rzadkosci


Witam,
szukam monet 2 z³ GN do 2006.

Aktualizacja
Jest tu takze dosc rzadki cukier z restauracji w klasztorze de Sant Pere do Rodes Hiszpania.
6094 11

Polska - zestawy pocztówek


Jak w temacie - 2 zestawy pocztówek (sk³adanki - "harmonijki"): Zabytki £odzi i Muzeum Wsi Opolskiej.
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza ;-) /.
6091 8

[Want] Poszukujê naklejek do albumu Panini Liga Polska 97/98


Witam wszystkich kolekcjonerów!

Poszukujê naklejek do starych albumów Panini. Interesuj± mnie naklejki nowe, wyciête/odklejone z albumów lub ka¿da inna forma oryginalnych naklejek nadaj±ca siê na wklejenie do albumu. W ostateczno¶ci by³bym tak¿e zainteresowany ca³ymi albumami, w których s± wklejone poszukiwane przeze mnie naklejki.

Mam do zaoferowania ponad 300 naklejek nowych (wiêkszo¶æ w idealnym stanie) oraz kilkaset wyciêtych z albumów do ni¿ej wymienionych albumów, a tak¿e do albumów Liga polska 96/97, Liga polska 98/99, UEFA Champions League 1999/2000, Los Mejores Equipos de Europa 1997/98, Euro 2000, Euro 2012, NBA Upper Deck 1996/97 i Panini NBA Basketball 98/99.
Je¶li chcieliby¶cie w zamian co¶ innego ni¿ naklejki, to napiszcie, czym jeste¶cie zainteresowani, a na pewno siê dogadamy.

Jestem zainteresowany nawet pojedynczymi naklejkami – je¶li macie co¶ z listy moich braków, to proszê piszcie koniecznie.


Pozdrawiam wszystkich kolekcjonerów!
...
5965 3

[Offer] Album Panini - Liga Polska 96/97


Jak w temacie - znalaz³em stary album Panini Liga polska 96/97 z wklejon± czê¶ci± naklejek (68 sztuk, o ile dobrze przeliczy³em i 3 sztuki - "kancery"). Góra albumu delikatnie pofa³dowana /wilgoæ/.
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza /.
5692 2

[Offer] Kapsle piwne i niepiwne Polska i ¶wiat


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie) - najchêtniej na inne polskie kapsle.
Kapsle promocyjne bez wygranych - chyba, ¿e obok umie¶ci³am zdjêcie kapsla z wygran± odwrotk±.
Je¶li zbierasz na sygnatury - zapytaj (kapsle u³o¿one bez rozró¿niania sygnatur).

Kapsle polskie

Kapsle zagraniczne

Kapsle niepiwne polskie i zagraniczne

UWAGA! Zdjêcia aktualizujê na bie¿±co, dlatego zachêcam do regularnego zerkania w linki :-)
5536 12

Wymiana znaczki Polska i ¶wiat


Witam,

Wymieniê znaczki polskie i zagraniczne dostêpne pod tym linkiem:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8ZqWE3PvXRddmw2UUxxdmloTEk&usp=sharing

Wymieniê tylko na inne znaczki.
4786 6

Twoja przygoda z polsk± przyrod±


Witam
posiadam na wymianê prawie kompletny album "Twoja przygoda z polsk± przyrod±".
Zapraszam do wymiany
4291 0

Polska - kapsle butelkowane i niebutelkowane


Witam, poszukujê kapsli niebutelkowanych.

Moje duble s± tutaj: http://pokazywarka.pl/mgizrt/ (staram siê aktualizowaæ na bie¿±co ale proszê pytaæ bo w ka¿dej chwili mo¿e co¶ doj¶æ :mrgreen: )

Zainteresowanych wymian± proszê pisaæ na: [email protected]mail.com
4285 1

Poczta polska - listy wysy³ane z granice (monety)


Wysy³a³ kto¶ z Was jakie¶ monety, banknoty za granice ?
Jak to jest z ich wysy³k±? Czyta³am teraz na stronie poczty polskiej ¿e w³a¶ciwie to takich rzeczy nie mo¿na wysy³aæ zwyk³ymi listami, tylko tymi z zadeklarowan± warto¶ci±
Nigdy tak nie wysy³a³am. Czy poczta jako¶ skanuje te listy. Sprawdza co w ¶rodku jest ?
Czy jak wy¶lê zwyk³ym priorytetem, dobrze zapakuje aby nikt tam paluszków nie wsadzi³ to list dotrze bez problemu ?
Ma ktos do¶wiadczenie z wysy³aniem monet za granice (do Europy) ?
4045 14

[Offer] Odznaki ¿u¿lowe Polska + zagraniczne na wymianê


http://olx.pl/oferta/odznaki-zuzlowe-polska-i-zagranica-zuzel-speedway-CID767-IDd4E8t.html#b063946ee7

Sporo odznak ¿u¿lowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, wymieniê na odznaki Stali Rzeszów.
3895 1

Pocztówki Polska - ró¿ne


Witam,
Na wymianê pocztówki polskie z ró¿nych miast, plus Bieszczady i Tatry.
Czyste, bez obiegu.

https://drive.google.com/file/d/0B8ZqWE3PvXRdVFlRNFZLLTZkMUE/view?usp=sharing

Wymieniê za znaczki, zagraniczne pocztówki czarno-bia³e, podstawki do piwa zagraniczne.
3862 8

[Offer] Kilka banknotów - Polska i ¶wiat


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).

Banknoty mo¿na obejrzeæ tutaj.
3781 0

[Offer] Podstawki ró¿ne, Polska i ¦wiat


Wymieniê najchêtniej na polskie kapsle piwne (ewentualnie bilety).
Podstawki mo¿na obejrzeæ tutaj .

Galeria aktualizowana na bie¿±co - oferta mo¿e siê czêsto zmieniaæ.
3667 0

[Want] Polska motoryzacja piny, przypinki, odznaki itp.


Poszukuje do tematu polska MOTORYZACJA znaczków (odznaki, piny, przypinki itd.) z logiem firmy, rocznicowych, s³u¿bowych, za zas³ugi, service, zwi±zków zawodowych, klubów i kó³, identyfikatorów pracowników itp.

Tematy wiod±ce:
FSO
FSM
FSC
FSD
SFA
URSUS
POLSKI FIAT, SYRENA, WARSZAWA, POLONEZ, MIKRUS, ¯UK, NYSA, STAR, SAN, AUTOSAN, JELCZ, JELCZ/BERLIET

Tematy uzupe³niaj±ce:
BEHAMOT, MOTOIMPORT, MOTOEXPORT, MOTOZBYT, POLMOZBYT, POL-MOT, POLMO
CPN
PKS
STOMIL
MOTOCYKLE: WFM, SHL, WSK ¦WIDNIK
PZM
AUTOMOBILKLUB
RAJDY SAMOCHODOWE
INNE

Równie¿ inne przedmioty m.in. prospekty, pocztówki, plakietki.
3451 2

Zbieram widokówki z miast i miejscowo¶ci w Polsce i poza ni±


Witam
Jestem tu w zasadzie nowy :) Kolekcjonujê widokówki z miast i mniejszych miejscowo¶ci polskich i zagranicznych, w zasadzie od dziecka, tak bez napinki uzbiera³o siê ju¿ 381 szt :) Nie wiem czy to du¿o czy ma³o, ale powoli poszerzam kolekcjê dalej, gdy mam okazjê. Chêtnie nawi±za³bym kontakt z kolekcjonerami z innych regionów polski (lub mieszkaj±cych zagranic±?) którzy mogliby zdobyæ dla mnie co¶ nowego. W zamian oferujê mo¿liwe do zdobycia widokówki z mojej okolicy (Czêstochowa + okolice Jury Krakowsko-Czestochowskiej), mam tez trochê róznych pocztówek na wymianê, które dla mnie siê nie nadaj±.Mogê tez pomóc zdobyæ jakie¶ lokalne okazy do innych kolekcji z mojego miasta. Nawet pojedyncze widokówki mnie uciesz± :) na PW napisze wiêcej, na razie nie zamieszczam listy tego co sam mogê zaoferowaæ, bo to miks wszystkiego, choæ g³ównie te¿ z miast.

Osoby chêtne mi pomóc czy nawi±zaæ wspó³pracê proszê o PW, napisze dok³adniej ...
3418 12

Notgeldy Polska - Wymiana na Talony za surowce wtórne


Poszukujê talonów za surowce wtórne z okresu PRL
3292 2
3094 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne