Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » piwne
Podobne tagi tematw
piwne, piwne.

Tematy oznaczone jako piwne
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Polskie podstawki piwne


Podstawki z obu stron takie same:
11032 11

Podstawki piwne ró¿ne


Jak w temacie - od wspó³czesnych do podstawek z lat 80. XX wieku.
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza :-) /.
10621 15

[Offer] Podstawki piwne i nie tylko


Do wymiany podstawki piwne i nie tylko:

http://kasiucha.web-album.org/album/40726,podstawki-piwne-i-nie-tylko
10405 3
8710 8

Kowalsik: Piwne plakaty na zbyciu


Na razie rozkladowka Zywca - z jednej strony jak widac opisy ilustrowane etykietami, z drugiej - plakat Polakom gratulujemy ¯ywca.
8611 2

[Offer] Kowalsik: Polskie piwne 0,33


Jak na obrazkach - Cooler jeszcze pe³ny...
8485 1

[Offer] Etykiety piwne starsze


Jak w temacie - polskie etykiety piwne (g³ównie z lat 70. kilka z pocz±tku lat 80.).
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza ;-) /.
8359 10

NRD - etykiety piwne z lat 70.


Jak w temacie /po³owa lat 70. - oczywi¶cie ubieg³ego wieku:-)/. Poniewa¿ nazwa NRD ju¿ niektórym osobom nic nie mówi :-) , wiêc dopiszê ¿e to etykiety ze wschodnich landów Niemiec z lat 70. (oczywi¶cie ubieg³ego stulecia). Etykiety przywiezione przez kolegê z MOHP-u (M³odzie¿owy Ochotniczy Hufiec Pracy - czasami jedyna mo¿liwo¶æ wyjazdu zagranicznego do krajów demoludu) w NRD (pracowa³ w browarze); nie by³y nigdy naklejane na butelki.
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
7822 3

Puszki piwne ró¿ne


Wymieniê na kapsle lub klocki Lego. Puszki trochê zakurzone, ale ogólnie w dobrym stanie. Nie mia³em cierpliwo¶ci posprawdzaæ które piwo gdzie wyprodukowane czy rozlane. Z tego co pamiêtam to np czerwone Tyskie rozlane w Ozorkowie, a który¶ Wiking wyprodukowany w Po³czynie. W razie w±tpliwo¶ci proszê o pytania.
7753 2

E-maile Po piwne etykiety


Cze¶æ mam sprawê a mianowicie czy wysy³ali¶cie kiedy¶ maile do Polskich lub zagranicznych browarów e-mail z pro¶b± o przes³anie etykiet kapsli itp czy w waszym przypadku to wypali³o ?
z góry dziêki za odpowiedz
7690 21

podstawki piwne zagranica


Mam na zbyciu. Skan 01 - jednostronne, 02 - trzy pierwsze jednostronne, dwie dolne - obie strony takie same, 03, 04 i 05 - parami awers i rewers
7318 5

[Offer] Etykiety piwne


Etykiety piwne na wymianê. Trzy komplety.
7081 5
6700 3

Podstawki piwne - Polska, Czechy, Niemcy


Do wymiany za to co zbieram lub ewentualnie za co¶ innego.

Pozdrawiam
6559 2

Otwieracze piwne i nie tylko


JESIENNA PROMOCJA
Wszystkie otwieracze zamieniê na zwyk³e szare klocki LEGO. Mog± byæ te¿ skosy, ³uki, p³ytki. Wa¿ne, ¿eby szare. Ewentualnie ciemno-szare. Promocja jest wa¿na do po³owy grudnia. Po tym terminie znów powróci wymiana na ciekawe klocki Lego i kapsle.
6217 0
5587 2

[Offer] Kapsle piwne i niepiwne Polska i ¶wiat


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie) - najchêtniej na inne polskie kapsle.
Kapsle promocyjne bez wygranych - chyba, ¿e obok umie¶ci³am zdjêcie kapsla z wygran± odwrotk±.
Je¶li zbierasz na sygnatury - zapytaj (kapsle u³o¿one bez rozró¿niania sygnatur).

Kapsle polskie

Kapsle zagraniczne

Kapsle niepiwne polskie i zagraniczne

UWAGA! Zdjêcia aktualizujê na bie¿±co, dlatego zachêcam do regularnego zerkania w linki :-)
5536 12

[Offer] Kapsle Piwne


Witam, mam na wymianê kapsle piwne, kilkadziesi±t ró¿nyc + powtarzaj±ce siê. Dla chêtnych oczywi¶cie udostêpniê szczegó³owe zdjêcia. Jestem otwarty na wszelkie propozycje :) pozdrawiam
5263 10

Etykiety piwne - Radom


Wymieniê na kapsle piwne lub klocki Lego, najchêtniej z tego tematu.
4996 1

[Offer] <warczp> Kapsle piwne (g³ównie)


Mam na wymianê takie kapsle:
http://warczp.web-album.org/album/38902,kapsle

Znakomita wiêkszo¶æ kapsli jest w stanie bardzo dobrym i dobrym.
Wszystkie s± zapakowane w foliê - wiem jak siê potrafi± porysowaæ jedne o drugie.
Zauwa¿y³em, ¿e woreczki mog± przek³amywaæ stan (na plus jak i na minus) i dla tego na ¿yczenie mogê konkretne zeskanowaæ bez opakowania.

Uwaga: lista moich kapsli w czê¶ci jest nieaktualna.
4807 5

Etykiety piwne - Warszawa


Wymieniê na kapsle piwne lub klocki Lego, najchêtniej z tego tematu.
4804 0

Podstawki Piwne [£asuch]


Witam

Mam na wymianê kilka podstawek piwnych
- Pierwsza podstawka pochodzi z lokalnego browaru zlokalizowanego we W³oszech w miejscowo¶ci Alleghe
- Druga to Czeska podstawka piwa Starobrno
- Trzecia to równie¿ czeska podstawka od piwa Pilsner Urquell

Wymieniê na birofilie
4729 3

Etykiety piwne - Sarnaki


Wymieniê na kapsle piwne lub klocki Lego, najchêtniej z tego tematu.
4585 0

Etykiety piwne - Konstancin


Wymieniê na kapsle piwne lub klocki Lego, najchêtniej z tego tematu.
4471 1

Etykiety piwne - Ciechanów


Wymieniê na kapsle piwne lub klocki Lego, najchêtniej z tego tematu.
4435 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne