Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » piny
Podobne tagi tematw
piny

Tematy oznaczone jako piny
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Przypinki i piny do wymiany.


Interesuj± mnie w zamian guziki mundurowe,banknoty,przypinki i piny z herbami polskich miast.
7105 1

Podwójne piny z przeznaczeniem do wymiany.


Wymieniê za zestawy pocztówek, d³ugopisy lub piny. Pozdrawiam!
5425 27

Znaczki na piny z herbami miast


Ewentualnie inne propozycje.
Przypinek z Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz z Konfrontacji Kulturalnych M³odych Po³czyn Zdrój mam kilka.
5296 1
5131 1

[Want] Polskie Linie Lotnicze LOT - odznaki, piny, identyfik


Poszukujê pinów, odznak, identyfikatorów itp. zwi±zanych z Polskimi Liniami Lotniczymi "LOT" i spó³ek pokrewnych np. EuroLOT, Petrolot itd.

Dla u³atwienia:
- Znaczki z ¿urawiem
- Znaczki z logiem LOT
- Znaczki rocznicowe
- Odznaka „Za 1 000 000 przelecianych kilometrów w PLL LOT”
- Odznaka „Za zas³ugi dla PLL LOT”
- Odznaki i znaczki zwi±zków zawodowych
- Znaczki spó³ek PLL LOT
- Kluby i ko³a dzia³aj±ce w PLL LOT
- Znaczki na nakrycia g³owy stewardess
- Identyfikatory personalne pracowników
- Ró¿ne (pozosta³e)
4873 12

Piny i przypinki z browarów


Wymieniê na otwieracze z browarów, kapsle lub monety z wizerunkiem w³adców Wielkiej Brytanii.
W górnym rzêdzie piny, a poni¿ej odznaki z agrafk±.
4729 6

[Offer] Przypinki, piny, przywieszki - ró¿ne


Do wymiany. Polskie - plastykowe na szpilkê, niemiecki metalowy na agrafkê.
CDN
4714 17

Piny,odznaki z herbami(i nie tylko) na wymianê


Wymieniê na inne piny,szpilki z herbami miast,gmin,powiatów,województw lub ewentualnie na odznaki turystyczne,z ro¶linami,ptakami,motylami,powozami z czasów PRL.
4318 2

Piny, buttony i inne w zamian za piny z herbami miast i gmin


To co na zdjêciach do wymiany. Wiêcej na priv
4288 4

Breloczki za piny z herbami miast


Witam - chêtnie podzielê siê brelokami - w wiêkszo¶ci z serii "Cudze chwalicie", w zamian za piny z herbami miast i gmin. W razie potrzeby wy¶lê wiêcej zdjêæ na priv
4243 0

D³ugopisy za piny z herbami miast


Oddam w dobre rêce ca³kiem spor± kolekcjê d³ugopisów. Poszukujê w zamian pinów z herbami miast (g³ównie polskich)
4048 0

Piny z herbami na wymianê


Wymieniê te piny na inne o takiej samej tematyce czyli herby lub loga gmin, miast, powiatów, województw polskich. Przyjmê te¿ piny lub wpinki PZW (wêdkarskie).
3997 2

Szpilki, piny, agrafki


To co mam na wymiankê za herby miast. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu na priv
3967 6

[Offer] Korpusówki, piny, miniaturki medali i odznaczeñ, odz


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ.
Zdjêcia w linku poni¿ej.
https://www.magentacloud.de/share/oh7nlzfodw
3757 0

Oko³o 200 pocztówek z ca³ej Polski za piny z herbami miast


Witam. Mam do oddania oko³o 200 pocztówek z ca³ej Polski. Chêtnie oddam je w dobre rêce w zamian za piny z herbami miast. Wiêcej na priv.
3745 2

Sporo nowo¶ci do wymiany


Mam ju¿ oko³o 50 ró¿nych pinów z herbami dla zainteresowanych wymian±. Chêtnie pozbêdê siê te¿ d³ugopisów (ponad 80 - g³ównie samorz±dówka), buttonów, breloków. Wszystko jest kwesti± dogadania
3601 2

[Want] Piny Hard Rock Cafe


Pilnie poszukuje. Mam do zaoferowania znaczki od XIX wieku do teraz, inne piny, naszywki i odznaczenia wojskowe, mundury, ksiazki, komiksy. Jesli masz wspomniane piny to daj znac, dogadamy sie.
3550 1

[Offer] Piny sportowe


To co na zdjêciu w zamian za bilety

3544 2

[Want] Polska motoryzacja piny, przypinki, odznaki itp.


Poszukuje do tematu POLSKA MOTORYZACJA znaczków (odznaki, piny, przypinki itd.) z logiem firmy, rocznicowych, s³u¿bowych, za zas³ugi, service, zwi±zków zawodowych, klubów i kó³, identyfikatorów pracowników itp.

Tematy wiod±ce:
FSO
FSM
FSC
FSD
SFA
URSUS
POLSKI FIAT, SYRENA, WARSZAWA, POLONEZ, MIKRUS, ¯UK, NYSA, STAR, SAN, AUTOSAN, JELCZ, JELCZ/BERLIET

Tematy uzupe³niaj±ce:
BEHAMOT, MOTOIMPORT, MOTOEXPORT, MOTOZBYT, POLMOZBYT, POL-MOT, POLMO
CPN
PKS
STOMIL
MOTOCYKLE: WFM, SHL, WSK ¦WIDNIK
PZM
AUTOMOBILKLUB
RAJDY SAMOCHODOWE
INNE

Równie¿ inne przedmioty m.in. prospekty, pocztówki, plakietki.
3448 2

PIN-y na wymianê


Witam !
Mam oko³o 100 przypinek PIN które w mojej kolekcji siê powtarzaj± dubluj± (zaznaczone w czarny ramkach)
http://gadzetydobrydzien.blogspot.com/p/przypinki-i-pin-y-na-wymiane.html

Mile widzia³bym za zamianê PIN-y z gmin/miast/powiatów Polski ale te¿ i inne.
Zapraszam do kontaktu [email protected]
3418 5

Motoryzacyjne za piny za herbami miast


Tradycyjnie - interesuj± mnie piny (ewentualnie, ale w mniejszym stopniu szpilki) z herbami miast
3289 1

[Offer] Ró¿ne piny


Mam na wymianê ró¿ne piny - polskie miasta, prl, zarganiczne, wsk. Zbieram breloki do kluczy (prl, zagranica)
3166 2

Du¿o nowego


Ponad 100 pinów na wymianê i nie tylko. Interesuj± mnie piny z herbami miast. Na fotach nie ma agrafek - uparta fota nie chcia³a wej¶æ. A tu m.in. dwustronny Medal za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej i kilka innych (fotê mogê wys³aæ meilem) dlaOprócz tego co na fotach - oko³o 100 d³ugopisów, 300 widokówek, kilkaset map, planów miast... i nie tylko. Zainteresowanych proszê o kontakt na priv.
3142 3

Breloki, magnesy, otwieracze z herbem Zamo¶cia za piny


Wpad³ mi bardzo interesuj±cy zestaw breloków, otwieraczy, magnesów z herbem Zamo¶cia. Czê¶æ z otwieraczy jest na magnesie, mo¿na to zebraæ z lodówki. Seria jest solidnie wykonana i nowiu¶ka. Przed chwil± powyci±ga³em poszczególne egzemplarze z woreczków. Je¶li kto¶ reflektuje - oddam w zamian za piny z herbami miast i gmin. Wiêcej informacji na priv.
3064 0

Herby miast na wymianê


To co aktualnie mam na wymianê za inne herby miast
3031 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne