Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » panini
Podobne tagi tematw
panini

Tematy oznaczone jako panini
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Harry Potter - naklejki PANINI


Mam na wymianê:

01. album Harry Potter i Kamieñ filozoficzny - WYMIENIONY
02. album Harry Potter i Czara Ognia - WYMIENIONY
03. album Harry Potter i Zakon Feniksa - WYMIENIONY
04. naklejki Harry Potter i Czara Ognia- WYMIENIONE
05. naklejki Harry Potter i Zakon Feniksa
06. naklejki Harry Potter i Ksi±¿ê Pó³krwi

Oto szczegó³y:

01. album Harry Potter i Kamieñ filozoficzny - WYMIENIONY

album jest troszeczkê podniszczony, dwie kartki s± wyrwane, naklejek wklejonych jest 123, oto zdjêcia:02. album Harry Potter i Czara Ognia - WYMIENIONY

ten album jest trochê lepszym stanie od poprzedniego, jedna kartka jest wyrwana, wk³adka na naklejki 3D jest do¶æ zniszczona, naklejek wklejonych jest 212, oto zdjêcia:03. album Harry Potter i ...
13432 3

[Offer] Karty i naklejki Panini


Witam.

Poni¿sze karty/naklejki panini wymieniê na:
- World Cup 2018 Russia
- panini Champions Legue 2011/12
- panini World Cup South Africa 2010

Posiadam na wymianê:

KARTY panini EKSTRAKLASA 2017-18:
1, 11, 39, 54, 71, 72, 146, 152, 175
Wschodz±ce gwiazdy: 235
Ulubieñcy fanów: 243
Zmieniaj±cy grê: 273

KARTY FIFA 365 (edycja 2018)
Team Mate: 43, 54, 77, 81, 93, 110, 135, 153, 182, 186, 203, 204, 218, 236, 239, 258, 276, 304, 305, 312

KARTY ROAD TO RUSSIA 2018
DEN: 18
FIN: 07
HUN: 16
NED: 07
NOR: 01
POR: 10
ROU: 10
SUI: 02
ARG: 10
BRA: 04
CHI: 05 (*)

KARTY panini EKSTRAKLASA 2016/2017:
Gracze zespo³owi: 33, 63, 92, ...
12574 2

[Offer] Panini - UEFA Champions League 2007-2008


Album UEFA Champions League 2007-2008 (pusty) - skan poni¿ej.
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza ;-) /.
11641 11

snajper91


Witam. Jestem Micha³. Zbieram monety - g³ównie Polskie (ró¿ne okresy), ale tak¿e zagraniczne.

Oto moje przedmioty, które posiadam na wymianê:

zdjêcia--> RZECZY NA WYMIANÊ

1) Karty z pi³karzami - Mistrzostwa Star Foods 2002:
R. Majdan
A. Matysek
T. Rz±sa
J. Krzynówek
T. Hajto
B. Karwan x2
J. Dudek
T. K³os
J. B±k
J. Zieliñski
A. Juskowiak
A. B±k
M. Kukie³ka
R. Gilewicz
P. ¦wierczewski
T. Iwan
Marcin ¯ew³akow
T. Wa³doch
M. Ko¼miñski
R. Ka³u¿ny
Micha³ ¯ew³akow
T. Zdebel

2) Karty z krajami - Mistrzostwa Star Foods 2002:
Hiszpania
Portugalia
Argentyna
Urugwaj
Meksyk
S³owenia
Kanada
Korea P³d.
Senegal
Arabia Saudyjska
Kostaryka
Ekwador
...
9157 1

[OFFER] Naklejki Panini Euro 2016 wymiana


Mam na wymianê te numery naklejek: 21, 42(x4), 52, 74, 103(x2), 111, 115(x2), 119, 129, 133, 160, 168, 249, 257, 260, 264, 270, 279, 283(x2), 298, 321, 324(x2), 327, 331, 353, 361, 369, 381, 434, 448, 467, 495, 517,521, 529, 543, 547, 559, 563, 616, 649.

W albumie jeszcze du¿e braki, tak¿e je¶li jeste¶ zainteresowany wiêcej ni¿ 5 naklejkami, pisz PW ze swoimi propozycjami i na pewno siê dogadamy :)
8620 41

[Offer/Want] Albumy Panini Harry Potter


Mam do zaoferowania 15 albumów panini:

Harry Potter i Kamieñ Filozoficzny (wersja filmowa) - 25 naklejek wklejonych
Harry Potter i Wiêzieñ Azkabanu - 54 lub 79 naklejek wklejonych
Harry Potter i Czara Ognia - 76, 42 lub 9 naklejek wklejonych
Harry Potter i Zakon Feniksa - 226, 71, 6 naklejek wklejonych lub pusty
Harry Potter i Ksi±¿ê Pó³krwi - 36 lub 11 naklejek wklejonych
Harry Potter i Insygnia ¦mierci cz. 1 - 148 naklejek wklejonych lub pusty
Harry Potter i Insygnia ¦mierci cz. 2 - pustyWymieniê na album:

Harry Potter i Komnata Tajemnic

lub na wiêksz± ilo¶æ naklejek z czê¶ci 1-4


wymiana naklejkami Harry Potter
8134 11

Adecki


:arrow: POSZUKUJÊ:


•Historia Polski:
Wszelkiej ma¶ci ksi±¿ki,artyku³y,wycinki, broszury, i inne materia³y mówi±ce o naszej historii.

•Sport:
Ksi±¿ki, przedmioty i tym podobne odnosz±ce siê do dru¿yny AC Milan oraz plakaty i biografie bramkarzy z ca³ego ¶wiata.
A tak¿e:
panini
Skarby Kibica

• Turystyka
Mapy i przewodniki miejsc Polski.


Pozdrawiam Adecki.
8074 2

[Offer] Wymiana naklejek Panini EURO FRANCE 2016


WITAM! Jako, ¿e dzisiaj wystartowa³y u nas naklejki EURO 2016 to wrzucam ju¿ swoje powtórki do wymiany:

1, 21, 29, 33, 42, 49, 50, 51, 52, 63, 67, 68, 89, 91, 95, 99, 111, 129, 133, 134, 135, 136, 141, 144, 145, 149, 168, 172, 183, 194, 212, 241, 265, 274, 283, 286, 302, 314, 315, 319, 320, 321, 324, 361, 364, 365, 379, 389, 392, 394, 397, 401, 412, 428, 434, 467, 492, 495, 498, 506, 520, 521, 524, 525, 534, 538, 539, 559, 563, 564, 565, 566, 568, 579, 591, 598, 604, 606, 608, 628, 632, 633, 636, 637, 640, 648, 649, 651, 652, 659, 670, 674, 675, 678

A to moje brakuj±ce:

5, 9, 10, 11, 12, 43, 122, 126, 128, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 255, 256, 341, 346, 347, 348, 461, 462, 508, 512, ...
7894 32

Kody Panini Adrenalyn XL - Euro 2016


Witam, za³o¿y³em stronê z kodami z kart. Codziennie w ró¿nych godzinach bêdê dodawa³ kod. W sumiee to bêdzie oko³o 5 kodów na dzieñ.
Zapraszam na: Kody panini Euro 2016
7009 0

[Offer] Naklejki PANINI


Jak na skanie. Odwrotka jednej ma za zadanie pokazac, co to za seria.
6745 3

[Offer/Want] Naklejki PANINI Harry Potter


Naklejki, które oferujê:

Harry Potter i Kamieñ Filozoficzny (wersja filmowa):

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 87, 91, 92, 96, 102, 104, 106, 107, 114, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 131, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 151, 154, 160, 166, 169, 173, 174, 178, 181, 185, 187, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 199, 204, 205, 206, 207, 214


Harry Potter i Wiêzieñ Azkabanu:

108


Harry Potter i Czara Ognia:

3, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 33, 36, 42, 45, 49, 51, 52, ...
6709 11

[OFFER] Naklejki Panini Euro 2016


Naklejki panini Euro 2016

Poszukujê:
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100,
101, 103, 105, 107, 109, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 197, 198,
202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, ...
6577 31

EWON


:: ::
* Karty :
- CHIPICAO 3D - 45 szt. kart 3d z rogalików.
- Parada Muzyki - 37/50 kart z chipsów Star Foods + 61 powtórek.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Heroes IV - ok 175 szt. kart z chipsów Lay's. Praktycznie wszystkie karty s± w folijkach.
- Karty telekomunikacyjne - Wiele kart telefonicznych polskich oraz kilka niemieckich.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~

* Inne :
- EURO 2012 panini - Album + 183szt. naklejek.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Podstawki pod piwo - ró¿ne - Kilka ró¿nych tekturowych podstawek pod piwo polskich oraz niemieckich.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Podstawki pod piwo Braniewo - 43 szt. tekturowych podstawek pod piwo Braniewo.
~ ...
6316 1

Panini (Karty/Naklejki)


Posiadam na wymianê:

:arrow: Naklejki panini:
Mistrzostwa ¦wiata 2006
46,79,187,204,269,316,351,357,406,412,421,492,583,593

Champions League 2006/2007
125

Mistrzostwa Europy 2008
13,22,31,46,47,48,48,49,54,54,75,82,84,89,101,101,115,119,120,121,126,127,144,
157,158,158,162,164,166,175,182,182,220,222,232,233,237,240,242,256,261,286,
289,301,301,303,304,306,317,321,323,325,332,338,338,348,348,377,377,379,379
,412,414,427,435,440,468,473,480,488,490,498,503,503,523,528.

Champions League 2008/2009
58,59,112,149,150,151,187,191,258,
259,260,362,364,365,398,399

Ekstraklasa 08/09
13,14,56,57,122,123,138,139,165,166,268,269

:arrow: Puste albumy na naklejki panini
-Champions League 2008/2009
-Ekstraklasa 2008/2009

:arrow: Karty panini:
Mistrzostwa Europy 2008
-Matusiak
-Mertesacker
-Plasil
-Allback

Champion League 2010/2011 (Adrenalyn XL)
M. Bougherra (Rangers)

:arrow: Karty S³ynne Kluby Pi³karskie

Poszukujê:

Naklejki panini:

Mistrzostwa ¦wiata 2006
0,3,4,7,31,40,50,53,55,63,77,89,100,114,123,129,134,149,153,166,
178,180,183,186,198,199,202,210,213,214,219,221,222,244,248,252,
259,261,265,270,272,274,279,282,284,295,299,328,361,367,376,393,
402,408,413,418,429,430,433,439,450,455,457,474,480,481,495,502,
520,523,525,532,533,537,549,556,572,476,578,587,592.

Champion League 2006/2007
...
6232 4

[Offer] Album i naklejki Panini EURO2012


Jak w temacie - album oraz komplet 250 naklejek z pi³karzami, do umieszczenia w albumie. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza /.
6190 19

[Want] Poszukujê naklejek do albumu Panini Liga Polska 97/98


Witam wszystkich kolekcjonerów!

Poszukujê naklejek do starych albumów panini. Interesuj± mnie naklejki nowe, wyciête/odklejone z albumów lub ka¿da inna forma oryginalnych naklejek nadaj±ca siê na wklejenie do albumu. W ostateczno¶ci by³bym tak¿e zainteresowany ca³ymi albumami, w których s± wklejone poszukiwane przeze mnie naklejki.

Mam do zaoferowania ponad 300 naklejek nowych (wiêkszo¶æ w idealnym stanie) oraz kilkaset wyciêtych z albumów do ni¿ej wymienionych albumów, a tak¿e do albumów Liga Polska 96/97, Liga Polska 98/99, UEFA Champions League 1999/2000, Los Mejores Equipos de Europa 1997/98, Euro 2000, Euro 2012, NBA Upper Deck 1996/97 i panini NBA Basketball 98/99.
Je¶li chcieliby¶cie w zamian co¶ innego ni¿ naklejki, to napiszcie, czym jeste¶cie zainteresowani, a na pewno siê dogadamy.

Jestem zainteresowany nawet pojedynczymi naklejkami – je¶li macie co¶ z listy moich braków, to proszê piszcie koniecznie.


Pozdrawiam wszystkich kolekcjonerów!
...
5962 3

oen


Witam wszystkich,

poni¿ej aktualna lista moich braków.

Pozdrawiam i ¿yczê wielu okazji uzupe³nienia swojej kolekcji,
oen


Moje braki - Ulker - Obrazek - Gumy - Lazer 1-70 - ¶rodek::

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, , 14, , 16, 17, , 19,
21, 22, , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, , , , 35, , , 38, 39, 40
41, 42, 43, , , 46, 47, 48, 49, , 51, , 53, 54, 55, , , , , 60
61, 62, , , 65, 66, 67, , 69, 70
::
Moje braki - Bombibom - Obrazek - Gumy - Bombibom 4 - szerokie bez b::

, 2, , , , , , ...
5881 3

[Offer] Album Panini Harry Potter i Zakon Feniksa


Posiadam Album panini "Harry Potter i Zakon Feniksa". Chêtnie siê za niego wymieniê. Ko³o 60% (jakie¶ 175) naklejek jest ju¿ wklejonych.
5812 8

[Offer] Naklejki Panini: Auta (Cars) Auta2 (Cars2)


Witam.

Mam do zaoferowania nastêpuj±ce naklejki panini z serii AUTA (CARS) oraz AUTA 2 (CARS 2):
Z chêci± wymieniê siê na znaczki pocztowe lub pi³karskie karty panini (World Cup RPA 2010, Champions League 2011/12, FIFA365 Update Edition, Road to World Cup 2018 Russia)

Auta (Cars):
A1, A6, P1, P2, P5, P12,
11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, ...
5797 3

[Offer] Album Panini - Liga Polska 96/97


Jak w temacie - znalaz³em stary album panini Liga Polska 96/97 z wklejon± czê¶ci± naklejek (68 sztuk, o ile dobrze przeliczy³em i 3 sztuki - "kancery"). Góra albumu delikatnie pofa³dowana /wilgoæ/.
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza /.
5692 2

[Offer] naklejki Panini EURO 2012


mam na wymiane naklejki panini - EURO 2012
naklejek nie zbieram, wiec prosze nie proponowac swoich.
wymienie na monety, banknoty, znaczki pocztowe lub widokowki.

numery:
269,298,325,359,147,131
65,87,130,382,161,322
5617 2

Strona dla kolekcjonerów naklejek PANINI


Witam wszystkich kolekcjonerów naklejek panini.
Je¶li chcesz mieæ ³atwiejszy kontakt z kolekcjonerami to koniecznie zapraszam Ciebie tutaj => www.panini.ugu.pl
Znajdziesz tam najpopularniejsze serie naklejek panini :-)
Je¶li jakiej¶ tam brakuje, to daj znaæ. Znajdê woln± chwilê to dodam j± na stronkê :-)
W tej chwili znajduje siê na niej ponad 40 ró¿nych serii i wci±¿ przybywa tam nowych :-)
5362 3

Kolekcjonowanie naklejek Panini


Witajcie, zastanawiam siê od kilku dni jak Wy kolekcjonujecie naklejki panini, tzn. w czym je przechowujecie? Zdajê sobie sprawê, ¿e s± kolekcjonerzy, którzy wklejaj± naklejki do odpowiedniego albumu, ale równie¿ istnieje druga po³owa ludzi, którzy ich nie wklejaj±, ja zaliczam siê do tego drugiego grona i zastanawiam siê jak je "trzymaæ" :-D.

Czekam na Wasze wypowiedzi, mo¿e kto¶ podsunie jaki¶ ciekawy pomys³ na co bardzo liczê :-).
5341 20

Karty S³ynne kluby pi³karskie


Na wymianê posiadam karty z serii "S³ynne kluby pi³karskie":

Liverpool:
Finnan (18)*
Kuyt (28)

Valencia:
Baraja (39)

Benfica:
Leo (66)
Nelson (76)
Coentrao (79)

AS Roma:
Cassetti (95)

Olympique Lyon:
Kallstrom (100)

Arsenal:
Hleb (121)


Bayern:
Ribery (166)
Toni (167)
Jansen (172)

Inter Mediolan:
Dacourt (188)

Manchester United:
Brown (197)
Carrick (204)
Fletcher (206)

Real Madryt:
Sneijder (222)

Celtic:
McGeady (239)


Poszukujê:
Kart z wizerunkiem bramkarzy, oraz zawodników AC Milan z tej samej serii.

*Liczba w nawiasie oznacza nr danej karty.
5266 3

[Offer] Naklejki Panini


Mam do zaoferowania naklejki panini do albumów: CL 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2012/13, EURO 2008, WORLD CUP 2006 oraz Harry Potter i Zakon Feniksa. Moj± ofertê zamie¶ci³em na tej stronie: www.panini.ugu.pl mój nick taki sam jak tutaj.

W zamian poszukujê równie¿ naklejek do tych albumów oraz dodatków do chipsów (tazo, spinery itp.), Chipcao i naklejek z wafelków Dragon Ball Z

Aktualizacja:
Dodajê naklejki na Euro 2016, zamieniê siê równiez za rzeczy wy¿ej wymienione
Nr naklejek na wymianê: 17, 24, 30, 31, 33, 41, 42, 49, 78, 80, 82, 84, 95, 100, 103, 108, 115, 136, 140, 144, 160, 168, 172, 174, 176, 194, 205, 249, 253, 260, 275, 279, 280, 283, 287, 288, 295, 299, 304, 314, 320, 321, 324, 336, 356, 362, 373, 374, 375, 382, 389, 398, 429, 435, 441, 444, 445, 468, 476, 479, 483, 487, 488, 489, 494, 495, ...
5065 9

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne