Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » pamiatek
Podobne tagi tematw
pamiatek

Tematy oznaczone jako pamiatek
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych w Warszawie


Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych w Warszawie odbêdzie siê 27 listopada jak co kwarta³ w Muzeum Sportu i Turystyki.
W tym roku ju¿ po raz ostatni.

Wiêcej informacji:
http://www.muzeumsportu.waw.pl/wystawy-i-wydarzenia/imprezy/113-gielda-kolekcjonerow-pamiatek-sportowych

E-mail do Dzia³ Edukacji i Promocji MSiT:
[email protected]


Czy kto¶ bêdzie z forumowiczów? :)
13585 69

Gie³dy pami±tek sportowych w £odzi


W ka¿d± pierwsz± sobotê miesi±ca w £odzi w hali MOSiR (d.Pa³ac Sportu) przy ul. Skorupki w Muzeum Sportu (1 piêtro) odbywa siê tradycyjnie od kilku lat gie³da pami±tek sportowych, w godz. 9-12, wstêp 5 z³ (w tym stolik !).
6517 0

V Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej


V Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji MiejskiejSerdecznie zapraszamy na V Gie³dê Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej, która odbêdzie siê w naszym Muzeum w sobotê 17 wrze¶nia 2011 roku. Podczas Gie³dy bêdzie mo¿na wystawiæ swoje zbiory na specjalnie przygotowanych stanowiskach.

Godziny otwarcia gie³dy: 8.00 - 14.00

Cena wykupu stanowiska: 6,00

Ceny biletów wstêpu dla zwiedzaj±cych: 2,40 z³ /1,20 z³

Podczas gie³dy zostanie rozstrzygniêty konkurs na najcenniejsz± pami±tkê zwi±zan± z komunikacj± miejsk±.

¬ród³o: http://muzeum.mpk.lodz.pl/wydarzenia_2011.htmNosz kurka wodna, Akurat muszê mieæ wtedy pierwszy zjazd w szkole :(

A kto¶ z bileciarzy siê wybiera ?
5665 4

Zaproszenie Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych


Zaproszenie

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych odbêdzie siê 15 listopada 2008 r. na terenie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ul. Wybrze¿e Gdyñskie 4.
Gie³da czynna w godzinach 9.00 - 14.00.
Op³ata za stolik: 10 z³, wstêp 2 z³.

Informacji dodatkowych udziela
Dzia³ Naukowo-O¶wiatowy Muzeum Sportu i Turystyki
tel. 022 560 37 86
e-mail: [email protected]

link:http://www.muzeumsportu.waw.pl/pl/wystawy-imprezy/imprezy/gieldy.html
5527 0

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych w Krakowie


Juz jutro tj 08-12-2012

GIE£DA W KRAKOWIE Z NOW¡ LOKALIZACJ¡ !!!
Polski Klub Kolekcjonerów Sportowych informuje ¿e najbli¿sza gie³da w Krakowie, 8 grudnia 2012 r. odbêdzie siê w restauracji "TAJEMNICZY OGRÓD" mieszcz±cej siê przy Placu Nowym 9. Dojazd z przystanku Dworzec G³ówny Tunel tramwajem linii "50" (w kierunku os. Kurdwanów 6 przystanków) oraz z przystanku Dworzec Galeria Krakowska tramwajem linii "3" i "19" (w kierunku os. Kurdwanów i Bie¿anów Nowy 3 przystanki).
Wysiadaæ na przystanku "Miodowa".
Gie³da odbêdzie siê w godz. 9.00 - 14.00.
5161 0

Pytanie do kolekcjonerów pami±tek sportowych.


Ile jest warty "Informator Kibica" zespo³u siatkarskiego Indykpol AZS UWM Olsztyn z w³asnorêcznymi autografami wszystkich zawodników i czê¶ci sztabu szkoleniowo-medycznego?

Proszê nie pisaæ spawd¼ sobie na allegro, bo ju¿ to zrobi³em.

Pozdrawiam
5074 0

VII Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej


VII Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej -> Od Muzeum Komunikacji MPK £ÓD¬:
Serdecznie zapraszamy na VII Gie³dê Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej, która odbêdzie siê w naszym Muzeum w sobotê 21 wrze¶nia 2013 roku. Podczas Gie³dy bêdzie mo¿na wystawiæ swoje zbiory na specjalnie przygotowanych stanowiskach.
Godziny otwarcia gie³dy: 8.00 - 14.00
Cena wykupu stanowiska: 6,00 z³
Ceny biletów wstêpu dla zwiedzaj±cych: 2,40 z³ /1,20 z³
Podczas gie³dy zostanie rozstrzygniêty konkurs na najcenniejsz± pami±tkê zwi±zan± z komunikacj± miejsk±.

Kontakt z Muzeum:tel. (42) 672-12-07, e-mail: [email protected]
3898 0

Poszukujê wszelkich pami±tek po ORMO


Witam Wszystkich,mam na imiê Adrian,od jakiego¶ czasu staram siê kolekcjonowaæ wszelkiego rodzaju pami±tki po organizacji ORMO,medale,odznaki,umundurowanie,itp itd,co tylko wi±¿e siê z tym tematem.Je¶li mia³by kto¶ z Szanownych Kolegów jakie¶ pami±tki z ORMO,bardzo chêtnie zamieniê siê za jakie¶ ró¿ne inne rzeczy,a mam sporo ciekawostek-ksi±¿ki,zdjêcia(ró¿ne epoki),kapsle,butelki,scyzoryki,itp itd:)Pozdrawiam i liczê na dobr± wspó³pracê;)
3892 4

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne