Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » ownetic
Podobne tagi tematw
ownetic

Tematy oznaczone jako ownetic
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Ownetic - Platforma dla kolekcjonerów


Chcia³bym Wam przedstawiæ now± platformê dla kolekcjonerów — ownetic, która umo¿liwia digitalizacjê, prezentacjê i organizacjê w³asnych zbiorów i przedmiotów kolekcjonerskich oraz tworzenie w³asnego, profesjonalnego profilu kolekcjonera.

Ka¿dy obiekt kolekcjonerski mo¿na dok³adnie skategoryzowaæ i skatalogowaæ wed³ug kolekcji, opisaæ u¿ywaj±c odpowiednich parametrów. ownetic to idealne narzêdzie do zarz±dzania swoj± kolekcj± i do udostêpniania jej w ³atwy sposób innym kolekcjonerom. Monety, ksi±¿ki, plakaty, pocztówki, fotografie — to tylko czê¶æ przedmiotów, które mo¿na znale¼æ na platformie.

ownetic jest w pe³ni darmowy i dostêpny w 2 wersjach jêzykowych (po polsku i po angielsku).

Przyk³ad profilu: https://ownetic.com/profile/01C9CRFPGQGQA4GN037PTXT4XH
Kolekcje: https://ownetic.com/collections/01CJZ1R3W3CG6RYSKJ9AXMSF3S/lata-siedemdziesi%C4%85te-rakieta
Prezentacja przedmiotu: https://ownetic.com/items/01CK78J6PS5VX0FX9W74G5DWMS/hazuki-17-scale-nekomimi-dress-ver

Buduj±c platformê mocno opieramy siê o feedback przekazywany nam przez u¿ytkowników. Bêdziemy wdziêczni za wszystkie sugestie!

Zachêcamy tak¿e do zadawania pytañ, chêtnie na nie odpowiemy.
3760 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne