Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » oraz
Podobne tagi tematw
oraz

Tematy oznaczone jako oraz
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Podstawy obróbki zdjêæ oraz ich wstawianie przez Fotosika


Dlaczego warto robiæ obróbkê zdjêæ?

Jest kilka powodów dlaczego warto robiæ obróbkê zdjêæ. Mo¿na w ten sposób zrekompensowaæ swoje (lub sprzêtowe) niedoskona³o¶ci, lepiej zaprezentowaæ przedmiot, zmniejszyæ wymiary i rozmiar zdjêcia, czy poprawiæ ich jako¶æ.

Wielokrotnie widzia³em na Allegro skany monet czy znaczków maj±ce format kartki A4 i gdzie¶ w rogu by³a ledwo widoczna moneta. Równie¿ zdarza³o mi siê trafiæ na zdjêcia, gdzie robiono zdjêcie przedmiotu na stole i w tle by³o widaæ ba³agan na tym stole.


Wybór programu

Sam Windows udostêpnia bardzo prymitywne narzêdzia, wiêc trzeba siê posi³kowaæ dodatkowymi programami, których jest przeogromna liczba. Programy do obróbki grafiki s± bardzo ró¿norodne, od zwyk³ych przegl±darek grafiki (Pogl±d obrazów w Windows) czy prostych programów typu Paint po zaawansowane i rozbudowane programy typu Photoshop.

Do naszych podstawowych potrzeb wystarczy pierwsza lepsza przegl±darka grafik. Mo¿e to ...
15670 16

Turtwig - zbieram Pokemon Tazo oraz naklejki do albumów fana


Witam wszystkich :)

Zbieram: Pokemon Tazo, naklejki do albumów Pokemon - zagranicznych oraz dwóch polskich Albumów Fana, japońskie karty telefoniczne, monety 2 GN, figurki/gadżety kaczek i żółwi, niektóre gadżety związane z Archiwum X oraz z Michaelem Jacksonem, odznaki z herbami miast. Szczegóły wraz z listą rzeczy na wymianę zostały przedstawione poniżej razem z podziałem tematycznym.

UWAGA: to, że link nie działa wcale nie oznacza, że oferta jest nieaktualna! Proszę zawsze pytać!

----------------------------------------------------------

Pokemon tazo - polskie, zagraniczne oraz różne podróbki.

Posiadam następujące żetony do wymiany:

- pierwsza seria i metalowe

- trójwymiarowe

- nietypowe, podróbki i zappery

- flash i duo bez naklejek

- duo z naklejkami

- TRI tazo
[br ...
9112 1

[Offer] Monety 2z³ NG, 5z³ oraz PRL


Witam wszystkich kolekcjonerów.
Posiadam na wymianê monety 2 z³ NG, 5 z³ oraz PRL
Wymieniê je na dukaty lokalne, monety PRL, zagraniczne znaczki pocztowe oraz autografy sportowców.

2z³ NG:
1. 2005 - 350-lecie obrony Jasnej Góry
2. 2006 - 500-lecie wydania Statutu £askiego
3. 2007 - 750-lecie lokacji Krakowa
4. 2008 - Igrzyska XXIX Olimpiady – Pekin 2008
5. 2010 - 65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau
6. 2010 - Miasta w Polsce: Trzemeszno
7. 2010 - Miasta w Polsce: Kalwaria Zebrzydowska
8. 2011 - Historia jazdy polskiej – u³an II Rzeczpospolitej
8. 2013 - Zwierzêta ¶wiata: ¿ubr

5 Z£:
1. 2014 - 25 lat Wolno¶ci
2. 2014 - Zamek Królewski w Warszawie
3. 2015 - Ratusz w Poznaniu
4. 2015 - Kana³ Bydgoski[br ...
6613 1

Rozwa¿ania o niestosownym zachowaniu na Forum. Oraz...


Moi drodzy...

Nie jestem "wielkim" kolekcjonerem,
nie jestem te¿ "zas³u¿onym" kolekcjonerem tego forum
(do którego to Forum czujê wielki szacunek).
Dlatego rzadko zabieram g³os na inne tematy ni¿ kolekcjonerskie.

My¶lê, ¿e tworzymy na Naszym Forum jedno z najwiêkszych
spo³eczno¶ci w porównaniu z innymi.
Tworzymy spo³eczno¶æ ludzi "pozytywnie zakrêconych"
o wysokiej kulturze i szanuj±cych siê nawzajem.

Przyznaæ jednak muszê, ¿e niektóre zjawiska mnie martwi±.
A nawet ura¿aj± mojej godno¶ci jako cz³owieka i kolekcjonera.
Mam na my¶li zachowania osób, które ¶wiadomie ³ami± nie tylko
regulamin ale i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego i etyki.
Wpisuj±c posty obra¼liwe i niegodne naszego zainteresowania.

Praktycznie tak jak zareagowa³a DANA (od kubków na sprzeda¿)...
...wybaczcie, nie bêdê komentowa³, bo poruszy³o mnie to bardzo.

Mam jednak propozycjê - zaostrzyæ kryteria mo¿liwo¶ci "bycia ...
6580 11

Butelki po niemieckim piwie oraz kilka po perfumach


Kilka butelek w kolorze br±zowym
5989 1
5863 4

[Wymiana] Naszywki stra¿y po¿arnej, oraz Wojska Polskiego


na wymianê posiadam
Stra¿ Po¿arna

- JRG Tychy
- JRG Pszczyna
- JRG Miko³ów
- JRG Katowice
- WSP Bielsko-Bia³a
- LSRG Warszawa Okêcie
- OSP Bieruñ Nowy
- OSP Bieruñ Stary
- OSP Lêdziny
- OSP Mas³owice

Wojsko Polskie
- Naszywka pilota (orze³ + napis Polska)
- Kompania Reprezentacyjna 2 Korpusu Zmechanizowanego
- Wojska Ochrony Pogranicza (wszystkie)
5437 3

WIELKIE BITWY karty oraz plansze z STAR FOODS


Szukam kart oraz plansz WIELKIE BITWY z Star Foods.

Jestem zainteresowany wymian± [mod]albo kupnem[/mod].

Proszê o kontakt na priv albo maila [email protected] lub nr tel 509-256-230
4216 5

[Want] Karteczki do segregatora oraz karteczki z notesików


Witam:)

Jestem kolekcjonerem karteczek do segregatora oraz karteczek z notesików z lat 90-tych, przedstawiaj±cych postacie Disneya.
Mam sporo na wymianê :)

Chêtnie przygarnê równie¿ papeteriê, pocztówki lub znaczki równie¿ z tematyk± Disney.

Czekam na wiadomo¶ci ;)

Pozdrawiam wszystkich :)
4096 7

Naklejki Panini Euro 92 oraz M¦ 1998 we Francji


Witam poszukuje dwóch naklejek z Euro 92 w Szwecji numery 126 i 183 oraz naklejek z Mistrzostw ¦wiata we Francji z roku 1998:
1, 3, 33, 50, 68, 98, 99, 103, 117, 121, 139, 157, 158, 169, 178, 193, 198, 208, 211, 214, 224, 227, 229, 233, 238, 244, 246, 269, 277, 282, 288, 318, 319, 327, 329, 330, 336, 338, 343, 347, 354, 376, 379, 388, 390, 392, 393, 398, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 446, 467, 468, 477, 481, 495, 499, 500, 504, 506, 517, 540, 549, 550, 552.W zamian oferuje naklejki z innych kolekcji.Pozdrawiam
3880 0

[WantJimi Hendrix oraz Tadeusz NALEPA na CD DVD Vinyl Kaset


Szukam wszystkiego Jimi Hendrix oraz Tadeusza Nalepy = Breakout na kasetach magnetofonowych p³ytach CD oraz DVD na p³ytach winylowych single oraz du¿e p³yty mo¿e kto¶ ma zdublowane na zbyciu ?


W zamian mam du¿o winyli 400 ró¿nych , kast magnetofonowych ponad 100 i kilkanascie CD


piszcie na maila :

[email protected]

lista winyli :


Rock - Metal trash :
2 The Haunted - Unseen
3 Firewind - Days of Defiance
4 Arch Enemy - Khaos Legions
5 Architects- Daybreaker
6 Turisas - Stand Up And Fight
14 Southern Storm – deathmetal Krisiun m³ucka
15 Gorement - Within The Shadow Of Darkness m³ucka straszna -
16 DISGORGE - GORE BLESSED TO THE WORMS NUMEROWANY 500/ 012

MALICE[br ...
3808 13

KARTY PANINI EKSTRAKLASA 2014/15 ORAZ 2015/16 [WYMIANA]


Jak w temacie, mam bardzo du¿a ilo¶æ kart z obydwu kolekcji. Zainteresowanych proszê o kontakt pod postem lub na priv.

Poszukujê naklejek logo z kolekcji Ekstraklasa 2016
3700 0

Bony posi³kowe PKP z 1987 oraz 1988 stare okazja


Zamieniê [mod]/sprzedam[/mod] 2 bony na darmowy posi³ek dla pracowników PKP z 1987 oraz 1988 roku.
Wymiana, interesuj± mnie monety Polskie RP, ewentualnie czekam na inne propozycje wymiany.

Jest mo¿liwo¶æ wysy³ki

[pieniadze_mod:ef1a436af3]
3691 4

Etykiety z piwa polskie i zagraniczne, oraz z wina


Wymieniê polskie i zagraniczne etykiety piwne, oraz 3 z wina na bilety komunikacji miejskiej
3652 0

Naklejki Champions League 2015/16 oraz 2014/15 i EURO 2016


Champions League 2015/16
Moje powtórki:

2,3,5,6,7,15,21,22,25,26,31AB,35,43,44,49,58,61AB,64,67,70,78
,79,81,82,84,95,98,100,120,124,128,129,130,133ab,141,151,153,160,162,171,180,189ab,190ab,192,195,196,199,201,202,207,212,213,214,216,219ab,223,227,229,232,
239,240,241,247A,250,251,261ab,265,266,277ab,285,288,297,312,319ab,322,324,326,327,328,331,334ab,350,355,363ab,371,387,389,391ab,406ab,407,408,411,416,
417,420ab,423,424,427,434,437,438,453,460,461,474,481,484,488,489,495,503x2,507ab,510,515,518,520,521,522,523,527,528,531,542,544x2,550ab,555,557,
564ab,567,568,571,572,577,593,598,611,614

Champions League 2015/16
Moje braki:
1,4,8,9,10,11,12,14,18,23,24,28,29,32,33,36,37,38,40,42,45ab,47,48,50,51,53,56,57,59,60ab,66,71,72,74,75ab,77,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,97,99,101,102ab,
106,116,119,122,123,125,126,127,131,132ab,134,135,137,138,140,143,147ab,149,152,157,161,163,164,165,166,175ab,177,179,181,184,186,191,193,194,197,198,
205ab,206,209,210,211,218,222,230,233,234,237,238,242,245,246A,246B,252,261ab,264,268,271,274,276ab,280,284,
286,287,291ab,294,296,301,304,305,306,307,308,311,314,315,318ab,321,323,325,329,330,332,333ab,335,337,342,347,348A,348B,352,359,361,368,372,373,377,
378,379,380,388,390ab,394,400,403,409,412,414,418,421ab,422,426,428,436ab,439,442,443,444,445,449,451,455,456,458,459,462ab,471,472,476,479,480,482,
483,485,491,492ab,493ab,494,496,497,500,505,506,511,513,516,519,524,526,529,532,536,538,540,543,548,552,553,556,561,569,570,576,582,585,589,592,595,
596,600,601,603,604,606,610,618,619


Moje powtórki:
Champions League 2014/15

1,2,8,9,10,11x2,18,20,25,27x2,28,32x3,40,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,71.73,76x2.84,87,88,113,120,123,124,129,131,132,135,137,139,143,144,x2,145,162x2,169,186,189,
197,203,x2,205,213,217,218,219x2,222,226x2,227x2,228,233,238,240x2,243x2,251,258,260x2,263,276,281,285,287x3,289,304,305,306,319,321,328x2,329,344,348,363,
367x3,370,382,383,384,385,386,391, 402,407x2,417,419,426x2,427,428,430,433,435,436,442,447,452,456,457,459,472,478,483,487,489,496x2,497x2,
499,502,505x3,506,518,519,520,524,527,528,534x2,539x3,544x2,546x2,548x2,550,551,566,568,599,600,602,607x2,608,609,617,621x2,623x3,,625,628,629x2,633x2,

Moje braki :
Champions League 2014/15

37,39,43,49,83,91,99,102,111,114,116,118,134,146,147,156,166,168,174,177,180,191,202,207,210,244,248,254,282,284,299,331,335,337,343,349,354,358,
377,380,387,394,395,396,397,399,401,403,414,418,423,432,434,443,448,462,464,466,467,470,482,494,529,565,569,577,595,597,610,614,622

EURO 2016 Moje powtórki

38x2,41,42x3,49x2,67,68,69,88,117, 119,134x4, 135x3,136,144,150,163,166,168,177,178,190x2,192,194x2,221,247,260,273,283,284,285,287,320,321,
323,325,337,339,353,354,357,363, ,394,398,399,408,412,415,420, 427,429,467,474,477,481,483,487,488,495,501,506,507,516,521,527,529,530,533
,534,540,541,554,559,560,562,563,564,565,566,567,
568,586,602,608,609,614,615,619,631,632,638, 641,643,645,652,655,662,665,666,671,675 Plakat: E2 E7 E12 E15

EURO 2012 powtórki
464
3388 0

Karty Panini Ekstraklasa 14/15 oraz 15/16


Jak w temacie mam du¿± kolekcjê powtórek kart z obu kolekcji, zainteresowanych proszê o kontakt priv lub pod tematem
3259 0

[Offer] Karty Panini Dragon Ball Z CCG oraz CHIO


Witam, wymieniê karty i owijki na inne rzeczy zwi±zane z pokemon lub dragon ball.

https://photos.google.com/share/AF1QipOKNHZDyXxbnoalf-ozb6oYUoWyM_MmwEi6pC1Uq14600xx8u9zSQnwN-HE6LypEQ?key=amYwZkx4OHp3aWtDRHU2dHdwZG42Z2lWdWFaaUp3
3085 1

[Offer] Banknot 100 marekpolskich oraz banknoty zsrr


witam
posiadam na wymianê banknot 100 marek polskich z 1919 roku oraz
banknot ZSRR:
-25 rubli z 1961 roku
-5 rubli z 1961 roku
- 3 ruble z 1961 roku
- 1 rubel z 1961roku

a tak¿e 200 rubli bia³oruskich z 1992 roku
2983 0

[Want] Naklejki oraz albumy kolekcjonerskie ze Spider-manem


Witam,
Poszukujê wszelkich albumów kolekcjonerskich z naklejkami (Panini, Merlin Collectors) b±d¼ inne, chêtnie nabêdê pe³ne b±d¼ niepe³ne kolekcje.
Poszukujê tak¿e 3 naklejek do Albumu Panini "Spider Sense Spider-man", s± to numery 72, 84, 87. Na wymianê mam mnóstwo (ponad 250) powtórzonych naklejek do tego albumu. Zapraszam do korespondencji oraz do dyskusji :)
2878 0

Naszywki Stra¿y Po¿arnej i Policji oraz Wojsko Polskie


Witam, kolekcjonujê naszywki s³u¿b mundurowych.
Je¿eli kto¶ ma na przekazanie lub sprzeda¿ proszê o kontakt na priv, a na pewno siê dogadamy.

Pozdrawiam
2761 1

[Offer] Niezapisane zeszyty oraz papier fotograficzny z okre


Witam
Mam do zaoferowania na wymianê kilkana¶cie zeszytów z okresu PRL. S± to zeszyty w linie, niezapisane i niezniszczone mimo up³ywu czasu oraz papier fotograficzny w opakowaniu, jeszcze z plombami.
Zainteresowanym pode¶lê fotki na maila ☺
2692 0

[Offer] Wywiad na gor±co oraz du¿e karty Gooal Club 2002


Witam,
posiadam na wymianê karty z wywiadami z pi³karzami z gor±cych kubków Knoor wydanymi przed M¦ 2002 oraz du¿e karty z kolekcji Lay's Goal Club 2002. Chêtnie wymieniê na moje braki z tych samych kolekcji.


2566 0

[Want] Szukam kart Dracomania oraz Gladiatorzy


Witam, szukam kart Dracomania oraz Gladiatorzy.

Z Dracomani poszukujê: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 25, 27, 28, 29 oraz ewentualnie wszystkie powy¿ej 30 (o ile by³y)
2551 0

[Offer] Monety Polskie, Polskie okoliczno¶ciowe oraz zagrani


Chêtnie wymieniê monety widoczne na zdjêciach.

Na zdjêciach widoczne s± ró¿ne monetki zagraniczne a tak¿e:
10 z³ z roku:
- 1984
- 1988 x 2
- 1987 x 2
- 10 z³ Boles³aw Prus z 1984, 1983 i 1982 roku

20 z³ z roku:
- 1988 x 4
- 1986 x 3
- 1985
- 1987
- 1990
- 1989

Moneta XXX LAT PRL 200 z³

Moneta 20 z³ Marceli Nowotko
2464 0

[Want] To My Kibice oraz ziny


Poszukujê czasopisma To My Kibice, oraz zinów kibicowskich
Wzamian mogê oferowaæ:
Pocztówki
Karty gum turbo, cin cin
Czasopisma i plakaty sportowe
Kapsle piwne i inne

Poszukujê równie¿ szali i biletów sportowych
1480 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne