Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » opakowania
Podobne tagi tematw
opakowania

Tematy oznaczone jako opakowania
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Opakowania po czekoladach


Witam,
poni¿ej aktualizacja opakowañ po czekoladach...

wymieniê na bilety komunikacyjne (tylko ma³e miasta), 2z³ NG lub miniaturki alkoholi ostatnio równie¿ ca³ostki pocztowe (stemple, frankatury, eRki)...


wszelkie oferty proszê sk³adaæ na mejla: [email protected]


pozdrawiam
iza


https://picasaweb.google.com/113776103326808050206/Czekolada
8953 3

[Offer] Opakowania po papierosach i nie tylko


Mam paczki z pod papierosów. Kto zbiera takie rzeczy, zwracajcie siê. Wymieniê na banknoty.
Bêdê wystawia³ obraz paczek. Nie¶piesznie.

8890 49

[Offer] Opakowania po czekoladach


Jak na skanie skanach:

http://wymiana.web-album.org/album/41532,chocolade-wrappers-for-swap
8041 6
6658 1

Stare opakowania - tytoñ, tabaka, papierosy


Witam.

Mam tu jeszcze 3 znaleziska :mrgreen: Niestety niekompletne lub uszkodzone, przez co utrudnia b±d¼ uniemo¿liwia pozyskanie pe³nej informacji o przedmiocie.

1). Papierowe opakowanie chyba po tytoniu czy tabace (?)
Zagiêcia oraz wytarcia na naro¿nikach pozwalaj± poznaæ wymiary - prostopad³o¶cian ok. 9,5x5,5x3,5 cm
Na bocznych ¶ciankach widaæ nazwê firmy: Wilh. Ermeler & Co. in Berlin a na drugiej bocznej - za³o¿enie (firmy) w 1808.
Na tylnej ¶ciance widaæ jaki srebrny medal dosta³ za osi±gniêcia w bran¿y i w którym roku.
Niestety przednia ¶cianka jest uszkodzona i jedyne co widaæ, co 2 facetów z fajami i napisem Fabrik marke, a na górze - pewnie tytu³ Feiner......
Na ¶rodku jest jaka¶ ilustracja.

Nie mogê znale¼æ co to by³ za produkt no i w jakich latach móg³ byæ produkowany. Znalaz³em jedynie info kiedy siê urodzi³ i umar³ Wilhelm Ermeler, ...
5650 3

[Offer] Opakowania i zawieszki herbaciane


Witam
Mam do wymiany kilka pustych opakowañ i zawieszek herbacianych, oraz kilka ca³ych opakowañ z herbatk±.
Wymieniê za karty telefoniczne

Zdjêcia znajduj± siê tutaj:
https://picasaweb.google.com/109524322167132390587/opakowaniaIZawieszkiHerbaciane?authuser=0&feat=directlink
5407 2

[Offer] Trzy opakowania po ¿yletkach


na zbyciu, moje zainteresowania na dole
5257 2

[Offer] Opakowania od czekolad <warczp>


Mam ca³kiem gruby plik opakowañ czekoladowych na wymianê, ale.. brak mi motywacji ;-) ¿eby je zeskanowaæ.
Czy mo¿e jaki¶ Kolekcjoner owijek czekoladowych ma na wymianê korki?

Skany opakowañ od czekolad.

Edit
Oferta uleg³a zmianie (uby³y i doby³y podk³adki) - zaktualizujê podk³adki na ¿yczenie.
4729 1

Kowalsik: opakowania po ciastkach na zbyciu


Jak na skanie - ladna seryjka...
4471 2

[Offer] Opakowania z papierosów /aktualne/


Jak w temacie - opakowania papierosowe przyniesione z piwnicy. Jedno historyczne /Caro/ wzmocnione chyba jakim¶ pude³kiem zapa³ek (ale nie rozpakowujê),jakie¶ opakowania bu³garskie, limitowana edycja West-ów z 2012. Spora czê¶æ zachowana jest razem ze z³otkiem (sreberkiem ?) przykrywaj±cym papierosy w ¶rodku oraz znakiem akcyzy. Czê¶æ paczek (Malboro, Spike i Viceroy) ma swoje dublety z ró¿nymi "gro¼bami" zdrowotnymi. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.

A ja nie palê 53 dzieñ :-).
4282 9

[OFFER] kompletne opakowania z gum orbit + pude³ko


Wymieniê tak± rzadko¶æ.
Owijki gum orbit z ró¿norak± grafik± z pude³kiem do ich przechowywania.
4150 1

Opakowania tytoniowe


Witam forumowiczów :-)

Mam tu klika uszkodzonych przedmiotów do identyfikacji.


1. 10 stuck zigaretten, Cigarettes (...)hlesse

2. Opakowanie chyba po papierosach. Z boku pude³ka napis: 10 JUNO co¶ tam co¶ tam. S³owo JUNO wystêpuje te¿ na przedzie pude³ka.
Nazwa papierosów to zapewne to s³owo na "J" które wystêpuje 3x na pude³ku (czcionka pisana nie drukowana)

3. Pude³ko z napisami: No 35, Marque of Posen, Fabrique (...), Ganowicz & Wlekliñski A.G. Posen

4. Fragmenty pasków (nie wiem od czego). Stern Weiss, 40, no i chyba Stern Schw(arz)

5. sztywny papier z napisem (...)teilungen

6. rolka ze sztywnego papieru, po rozwiniêciu nie mamy prostok±ta tylko trapez prostok±tny - jak na skrêta to trochê za sztywne :mrgreen:

7. Engelhardt Cigare(...) MAZER(...)
...
4018 2

[Offer] Opakowania cukierków


6 opakowañ z krówek sandomierskich z zabytkami Sandomierza:
-zamek
-dzwonnica x2
-ratusz
-collegium gostomanum x2
3727 2

[Offer] opakowania zapa³czane


Witam,

posiadam kilka nowych opakowañ zapa³czanych widocznych na za³±czonych zdjêciach,

pozdrawiam :)
3592 0

Guzik + deska z niemieckiego opakowania


Do identyfikacji 2 przedmioty:

-guzik(raczej nie jest wojskowy):
https://plus.google.com/photos/116960338124699655031/albums/5991475337554819809/5991475539072217378?banner=pwa&pid=5991475539072217378&oid=116960338124699655031

-deska pochodz±ca z niemieckiego opakowania-drewnianej skrzynki (przypuszczam, ¿e jest z II wojny ¶wiatowej, rysunek na desce- trupia czaszka i s³owo Gift! oraz numer seryjny):
https://plus.google.com/photos/116960338124699655031/albums/5991475337554819809?banner=pwa
3511 3

Opakowania / papierki z gum Orbit


Mam do wymiany ró¿ne opakowania z gum Orbit. Poni¿ej zdjêcie podgl±dowe.

Zainteresowanym mogê przes³aæ zdjêcia z wiêkszym wyborem.
3391 0

[Offer] Opakowania po czekoladach


To co w za³±czniku poni¿ej. Mo¿e kogo¶ zainteresuje.

opakowania po czekoladach na wymianê
3265 0

[Offer] czekolada - opakowania


Hej,
Mam trochê egzotycznych opakowañ po czekoladzie
https://drive.google.com/open?id=0B8ZqWE3PvXRdeVZMVS1pSWtoV1U
Wymieniê na znaczki :-)
3190 1

[Offer] Opakowania czekoladek HOBBY i KOLEKCJONER


Na wymianê z hobby/kolekcjonera mam:

Seria A:
1 - Hobby - RWD-2
2 - Kolekcjoner - RWD - 5 bis
3 - Hobby - RWD-6
4 - Hobby - RWD-8
5 - Kolekcjoner - RWD - 11
6 - Hobby - RWD 10
7 - Hobby - PZL - P.24 III
8 - Hobby - RWD 13
9 - Kolekcjoner - RWD - 16 bis
10 - Hobby - D.K.D. 4
11 - Kolekcjoner - RWD - 9
12 - Kolekcjoner - PZL - £ 2
13 - Kolekcjoner - PZL - 26
14 - Kolekcjoner - PZL - P 1
15 - Kolekcjoner - PZL - P 50 "Jastrz±b"
16 - Hobby - PZL - P11c
17 - Kolekcjoner - PZL - P 6
18 - Hobby - ...
3178 4

Opakowania po czekoladach wymienie na bilety kom miejskiej


opakowania do wymiany za bilety komunikacji miejskiej z Polski
https://photos.app.goo.gl/9D8u3Yd157gdLoRq2
3145 0

[Want] Opakowania czekoladek HOBBY i KOLEKCJONER


Jak w temacie - chêtnie siê wymieniê za inne z tej samej serii lub co¶ innego.


Poszukujê:
A: 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 37
B: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78
C: 1, 2, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30
D: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 39, 41, 46, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, ...
2959 2

[Offer] Opakowania po kinderkach


Witam
Zbiera kto¶ opakowania po zabawkach Kinder?
Nie chodzi mi o kapsu³ki, tylko wszelkie kolorowe kartonowe pude³ka.
Mam tego trochê ze starych czasów, ale nie robiê fotek, bo mo¿e nie bêdzie zainteresowania.
2836 2

Cukier i inne opakowania


Wymieniê na otwieracze z browarów lub kapsle.
2527 1

[Want] Stare opakowania od cukierków i karmelk&#242;w


Witam, poszukujê starych etykiet, papierków po cukierkach i przedwojennych karmelkach. Posiadam sporo w kolekcji , wiêc je¿eli
masz i chcia³by¶ wesprzeæ mnie w powiêkszeniu kolekcji to zapraszam do kontaktu.Oferujê na wymianê równie¿ stare podwójne opakowania po cukierkach lub inne przedmioty kolekcjonerskie.
1234 0
0 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne