Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » naklejki
Podobne tagi tematw
naklejki

Tematy oznaczone jako naklejki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Og³oszenie dla osób wystawiaj±cych naklejki do wymiany


Zauwa¿y³em, ¿e wielu u¿ytkowników wystawiaj±cych do wymiany naklejki robi to w jednym, konkretnym temacie. Zalecane jest, aby ka¿dy tworzy³ osobny temat ze swoimi naklejkami, jednak nie jest to wymagane.

Zwracam jednak uwagê na pewn± rzecz: je¿eli autor tego tematu zamie¶ci pro¶bê o oczyszczenie go z niepotrzebnych postów, to wszystkie te posty zostan± usuniête i po 7 dniach w Postodsiewni nie bêdzie mo¿liwo¶ci przywrócenia ich.
14485 0

[Offer] Harry Potter - naklejki PANINI


Mam na wymianê:

01. album Harry Potter i Kamieñ filozoficzny - WYMIENIONY
02. album Harry Potter i Czara Ognia - WYMIENIONY
03. album Harry Potter i Zakon Feniksa - WYMIENIONY
04. naklejki Harry Potter i Czara Ognia- WYMIENIONE
05. naklejki Harry Potter i Zakon Feniksa
06. naklejki Harry Potter i Ksi±¿ê Pó³krwi

Oto szczegó³y:

01. album Harry Potter i Kamieñ filozoficzny - WYMIENIONY

album jest troszeczkê podniszczony, dwie kartki s± wyrwane, naklejek wklejonych jest 123, oto zdjêcia:02. album Harry Potter i Czara Ognia - WYMIENIONY

ten album jest trochê lepszym stanie od poprzedniego, jedna kartka jest wyrwana, wk³adka na naklejki 3D jest do¶æ zniszczona, naklejek wklejonych jest 212, oto zdjêcia:03. album Harry Potter i ...
13432 3

[Offer] Karty i naklejki Panini


Witam.

Poni¿sze karty/naklejki Panini wymieniê na:
- World Cup 2018 Russia
- Panini Champions Legue 2011/12
- Panini World Cup South Africa 2010

Posiadam na wymianê:

KARTY PANINI EKSTRAKLASA 2017-18:
1, 11, 39, 54, 71, 72, 146, 152, 175
Wschodz±ce gwiazdy: 235
Ulubieñcy fanów: 243
Zmieniaj±cy grê: 273

KARTY FIFA 365 (edycja 2018)
Team Mate: 43, 54, 77, 81, 93, 110, 135, 153, 182, 186, 203, 204, 218, 236, 239, 258, 276, 304, 305, 312

KARTY ROAD TO RUSSIA 2018
DEN: 18
FIN: 07
HUN: 16
NED: 07
NOR: 01
POR: 10
ROU: 10
SUI: 02
ARG: 10
BRA: 04
CHI: 05 (*)

KARTY PANINI EKSTRAKLASA 2016/2017:
Gracze zespo³owi: 33, 63, 92, ...
12574 2

[Offer] obrazki, naklejki i tatuaze z gum do zucia


alf, turtles i banknoty swiata oraz inne:obrazki z gum cola:z gum DONALD i inne:z gum FINAL, CIN&CIN i innych (przedzial 1990-1994r.):z gum LAZER (poczatek lat 90-tych):

10060 5

[Offer] Naklejki z owoców <warczp>


Mam na wymianê takie naklejki:
http://warczp.web-album.org/album/38907,naklejki-z-owocow

Oferta uleg³a zmianie (uby³y i doby³y podk³adki) - zaktualizujê podk³adki na ¿yczenie.
9958 2

Naklejki do albumu Twoja przygoda z polsk± przyrod±


Mam do wymiany naklejki do Carrefour'owskiego albumu "Twoja przygoda z polsk± przyrod±":
8, 11, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 37,
40, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 60, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 78, 79,
81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 101, 102, 104, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119,
120, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 143, 146, 150, 152, 155, 159, 160

czê¶æ z tych naklejek mam w wiêkszych ilo¶ciach
9844 1

snajper91


Witam. Jestem Micha³. Zbieram monety - g³ównie Polskie (ró¿ne okresy), ale tak¿e zagraniczne.

Oto moje przedmioty, które posiadam na wymianê:

zdjêcia--> RZECZY NA WYMIANÊ

1) Karty z pi³karzami - Mistrzostwa Star Foods 2002:
R. Majdan
A. Matysek
T. Rz±sa
J. Krzynówek
T. Hajto
B. Karwan x2
J. Dudek
T. K³os
J. B±k
J. Zieliñski
A. Juskowiak
A. B±k
M. Kukie³ka
R. Gilewicz
P. ¦wierczewski
T. Iwan
Marcin ¯ew³akow
T. Wa³doch
M. Ko¼miñski
R. Ka³u¿ny
Micha³ ¯ew³akow
T. Zdebel

2) Karty z krajami - Mistrzostwa Star Foods 2002:
Hiszpania
Portugalia
Argentyna
Urugwaj
Meksyk
S³owenia
Kanada
Korea P³d.
Senegal
Arabia Saudyjska
Kostaryka
Ekwador
...
9157 1

Turtwig - zbieram Pokemon Tazo oraz naklejki do albumów fana


Witam wszystkich :)

Zbieram: Pokemon Tazo, naklejki do albumów Pokemon - zagranicznych oraz dwóch polskich Albumów Fana, japońskie karty telefoniczne, monety 2 GN, figurki/gadżety kaczek i żółwi, niektóre gadżety związane z Archiwum X oraz z Michaelem Jacksonem, odznaki z herbami miast. Szczegóły wraz z listą rzeczy na wymianę zostały przedstawione poniżej razem z podziałem tematycznym.

UWAGA: to, że link nie działa wcale nie oznacza, że oferta jest nieaktualna! Proszę zawsze pytać!

----------------------------------------------------------

Pokemon tazo - polskie, zagraniczne oraz różne podróbki.

Posiadam następujące żetony do wymiany:

- pierwsza seria i metalowe

- trójwymiarowe

- nietypowe, podróbki i zappery

- flash i duo bez naklejek

- duo z naklejkami

- TRI tazo
[br ...
9112 1

[Offer] dodatki z Chipicao: naklejki, karty Chipi


Wymieniê na ulotki filmowe, cokolwiek zwi±zanego z Harry'm Potterem (naklejki Panini, wycinki z gazet itp.) lub co¶ innego, czekam na propozycje :)
zapraszam równie¿ do dodatków z chipsów
8905 3

[Offer] Naklejki i albumy z wafli Dragon Ball Z


Mam do zaoferowania troche naklejek z wafli i dwa albumy. naklejki s± przyklejone na folie. W zamian poszukujê naklejek, których mi brakujê oraz tazo pokemon.

Moje braki:
Czerwony album:

- Android (ten z prawej strony)
- Garlic
- Gogita
- Giant Monkey
- Giran
- Chi Chi
- Gohan (ma³y w ¿ó³tym stroju)
- Gohan (symbol)

Niebieski Album (numery):
2, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 37, 39, 41, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 65,67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 89, 90, 91, 92, 97, 98.

Na wymiane:
Poszukujê tak¿e:
- karty Chio Dragon Ball we folii (proszê pytaæ ...
8863 9

Kilka kart z pi³karzami i dwie naklejki


Wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.
8734 9

[OFFER] Naklejki Panini Euro 2016 wymiana


Mam na wymianê te numery naklejek: 21, 42(x4), 52, 74, 103(x2), 111, 115(x2), 119, 129, 133, 160, 168, 249, 257, 260, 264, 270, 279, 283(x2), 298, 321, 324(x2), 327, 331, 353, 361, 369, 381, 434, 448, 467, 495, 517,521, 529, 543, 547, 559, 563, 616, 649.

W albumie jeszcze du¿e braki, tak¿e je¶li jeste¶ zainteresowany wiêcej ni¿ 5 naklejkami, pisz PW ze swoimi propozycjami i na pewno siê dogadamy :)
8620 41

[Offer] [Offer]Album + Naklejki Euro 2016


Witam, na wymianê mam album z naklejkami oraz naklejki. Wymieniê na rzeczy zwi±zane z Pokemon i Dragon Ball. Album jest mniej wiêcej w po³owie zape³niony, zainteresowanym pode¶le dok³adny spis.8362 2

[Offer] Pokemon Tazo / Naklejki Boomer


Na wymiane pokemon tazo, du¿o w stanie idealnym:

Poszukujê pokemon tazo w idealnym stanie:

Pierwsza seria: 5, 13, 23, 35, 47, 50, 96, 97
flesh: 23, 24, 29
3d:,20,27,51,54,,65,66,67,73,74,79,87
trio: 4,5,7
master: 105,106
metal tazo advence:
2 3 5 6 8 9 12 16 17 19 22 24 26 28 33 35 40 49
metal tazo z pierwszej serii- wszystkie
metal tazo attack- wszystkie

Poszukujê tak¿e:
- karty Chio Dragon Ball walki we folii (proszê pytaæ o numery bo jest tego du¿o). http://collections.pl/offer-chio-dragon-ball-we-folii-vt21881.htm#95818
- naklejki dragon ball star foods. http://collections.pl/off...l-z-vt21579.htm

Proszê nie pytaæ o mo¿liwo¶æ sprzeda¿y, tazo tylko na wymianê.
8287 9

[Want] Naklejki Dragon Ball Boomer


Witam, szukam naklejek Dragon Ball Boomer. naklejki s± bez ¿adnych napisów, numeracja czarne kó³ka - to znaki szczególne :)
8173 0

Adecki


:arrow: POSZUKUJÊ:


•Historia Polski:
Wszelkiej ma¶ci ksi±¿ki,artyku³y,wycinki, broszury, i inne materia³y mówi±ce o naszej historii.

•Sport:
Ksi±¿ki, przedmioty i tym podobne odnosz±ce siê do dru¿yny AC Milan oraz plakaty i biografie bramkarzy z ca³ego ¶wiata.
A tak¿e:
PANINI
Skarby Kibica

• Turystyka
Mapy i przewodniki miejsc Polski.


Pozdrawiam Adecki.
8074 2

[Offer] Chipicao - Garfield - albumy i naklejki


albumy czesciowo uzupelnione, do tego kilkadziesiat naklejek nierozpakowanych:


7027 2

[ Offer & Want] Pokemon - naklejki do ameryka&#324;s


Witam,
mam na wymianê naklejki do amerykañskiego albumu pokemon:
Pr 09 - scenka ze Staryu (brak oryginalnego ty³u, zamiast tego nowa ta¶ma klej±ca dwustronna, wiêc mo¿na nalepiæ; poza tym stan idealny)
Pr 38 - Misty
09 - Blastoise (brak oryginalnego ty³u, zamiast tego nowa ta¶ma klej±ca dwustronna, wiêc mo¿na nalepiæ; poza tym stan idealny)
19 - Rattata
21 - Spearow
29 - Nidoran
31 - Nidoqueen
39- Jigglypuff
40 - Wigglytuff
41 - Zubat
49 - Venomoth (brak oryginalnego ty³u, zamiast tego nowa ta¶ma klej±ca dwustronna, wiêc mo¿na nalepiæ; poza tym stan idealny)
69 - Bellsprout
79 - Slowpoke
81 - Magnemite
82 - Magneton
87 - Dewgong
89 - Muk
90 - Shellder (brak oryginalnego ty³u, zamiast tego nowa ta¶ma klej±ca ...
6778 8

[Offer] Naklejki PANINI


Jak na skanie. Odwrotka jednej ma za zadanie pokazac, co to za seria.
6745 3

[Offer/Want] Naklejki PANINI Harry Potter


naklejki, które oferujê:

Harry Potter i Kamieñ Filozoficzny (wersja filmowa):

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 87, 91, 92, 96, 102, 104, 106, 107, 114, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 131, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 151, 154, 160, 166, 169, 173, 174, 178, 181, 185, 187, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 199, 204, 205, 206, 207, 214


Harry Potter i Wiêzieñ Azkabanu:

108


Harry Potter i Czara Ognia:

3, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 33, 36, 42, 45, 49, 51, 52, ...
6709 11

[OFFER] Naklejki Panini Euro 2016


naklejki Panini Euro 2016

Poszukujê:
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100,
101, 103, 105, 107, 109, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 197, 198,
202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, ...
6577 31

Naklejki z lat '90 - pro¶ba o identyfikacjê


Witam
Mam dosyæ sporo naklejek, które dosta³em w okolicach roku 1993. Kole¿anka nie mia³a co z nimi zrobic wiêc wspania³omy¶lnie mi je przekaza³a. Wtedy nie interesowa³o mnie z jakiej to jest serii czy kto w ogóle wyda³ te naklejki.
I tak przle¿a³y w szafie ponad 20 lat...
Mo¿e kto¶ kojarzy t± seriê? Przedstawia ró¿ne budowle i widoki z ca³ego ¶wiata. Niestety ty³ jest czysty - brak jakichkolwiek nadruków na papierze.
Najwy¿szy numer jaki posiadam to chyba 133. W razie czego mogê zrobiæ wiêcej zdjêæ.

Pozdrawiam i z góry dziêkujê za pomoc.
6553 6

zbierasz naklejki z owocow?


zbierasz naklejki z owocow? napisz od kiedy je zbierasz i ile ich masz?
pojedynczych oczywiscie! =)
6364 11

Panini (Karty/Naklejki)


Posiadam na wymianê:

:arrow: naklejki Panini:
Mistrzostwa ¦wiata 2006
46,79,187,204,269,316,351,357,406,412,421,492,583,593

Champions League 2006/2007
125

Mistrzostwa Europy 2008
13,22,31,46,47,48,48,49,54,54,75,82,84,89,101,101,115,119,120,121,126,127,144,
157,158,158,162,164,166,175,182,182,220,222,232,233,237,240,242,256,261,286,
289,301,301,303,304,306,317,321,323,325,332,338,338,348,348,377,377,379,379
,412,414,427,435,440,468,473,480,488,490,498,503,503,523,528.

Champions League 2008/2009
58,59,112,149,150,151,187,191,258,
259,260,362,364,365,398,399

Ekstraklasa 08/09
13,14,56,57,122,123,138,139,165,166,268,269

:arrow: Puste albumy na naklejki Panini
-Champions League 2008/2009
-Ekstraklasa 2008/2009

:arrow: Karty Panini:
Mistrzostwa Europy 2008
-Matusiak
-Mertesacker
-Plasil
-Allback

Champion League 2010/2011 (Adrenalyn XL)
M. Bougherra (Rangers)

:arrow: Karty S³ynne Kluby Pi³karskie

Poszukujê:

naklejki Panini:

Mistrzostwa ¦wiata 2006
0,3,4,7,31,40,50,53,55,63,77,89,100,114,123,129,134,149,153,166,
178,180,183,186,198,199,202,210,213,214,219,221,222,244,248,252,
259,261,265,270,272,274,279,282,284,295,299,328,361,367,376,393,
402,408,413,418,429,430,433,439,450,455,457,474,480,481,495,502,
520,523,525,532,533,537,549,556,572,476,578,587,592.

Champion League 2006/2007
...
6232 4

naklejki z owoców


Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej Polskie i zagraniczne
6226 10

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne