Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » miast
Podobne tagi tematw
miast

Tematy oznaczone jako miast
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Want] Odznaki-herby miast polskich <warczp>


Postanowi³em zebraæ komplet odznak z herbami miast w Polsce. Niekiedy tak¿e wsie lub dzielnice miast tez maj± swoje herby, a tak¿e wydane odznaki-herby.
Póki co zbyt du¿o mi jeszcze ich brakuje ¿ebym pisa³ czego poszukujê.

Mogê zaoferowaæ (na ¿yczenie prze¶lê zdjêcie, ale koniecznie najpierw sprawdzê czy mam):

Babimost
Bia³a Piska
Bia³ystok
Bielsko-Bia³a
Brzeg
Bydgoszcz
Bytom
Chodzie¿
Chojnice
Chorzów
Choszczno
Cieszyn
Czêstochowa
Dar³owo
D±browa Górnicza
Dêbno
Dobre miasto
Drawsko Pomorskie
Drezdenko
Frombork (aktualna) (2 postacie)
Gdañsk
Gdynia
Gliwice
Gniezno
Goleniów
Gorzów Wielkopolski
Grudzi±dz
Hel
Karpacz
Katowice (st.wz.) (ramiê sko¶nie)
Kêdzierzyn (d.m.,dz..K-K)
Kêpno
Kêtrzyn
Kielce
Ko³obrzeg (n.wz.)
Kostrzyn
Koszalin
Ko¶cian
Ko¼le (d.m., dzi¶ dz..K-K)
Kraków
...
7192 1

[Offer] Odznaki-herby miast polskich <warczp>


Poni¿sze odznaki-herby miast chêtnie wymieniê na inne odznaki-herby (miast, wsi, dzielnic miast, ale nie gmin, powiatów, województw). Wyj±tkowy odznaki do wymiany tylko za odznaki (nie za korki).
Najchêtniej przyjmê odznaki na szpilce.
Proszê pytaæ - opiszê dok³adniej oraz ewentualnie dam zdjêcie konkretnej odznaki.

Lista (aktializacja 20140211):
Bêdzin(¶l±skie)
Bia³a Podlaska(lubelskie)
Bia³ystok(podlaskie)
Bielsko-Bia³a (pojed.)(¶l±skie)
Brzeg(opolskie)
Busko Zdrój(¶wiêtokrzyskie)
Bydgoszcz(kuj.-pom.)
Bytom(¶l±skie)
Che³m(lubelskie)
Chojna(zach.pom.)
Chojnice(pomorskie)
Chorzów(¶l±skie)
Choszczno(zach.pom.)
Chrzanów (n.wz.)(orze³)(ma³op.)
Ciechanów(mazow.)
Cieszyn(¶l±skie)
Czêstochowa(¶l±skie)
Dar³owo(zach.pom.)
D±browa Górnicza(¶l±skie)
Dêbno(zach.pom.)
Drawsko Pomorskie(zach.pom.)
Drezdenko(lubuskie)
Elbl±g(warm.-maz.)
Frombork (akt.) (2 postacie)(warm.-maz.)
Gdañsk(pomorskie)
Gdynia (b³.wz.)(nieb.t³o)(pomorskie)
Gdynia (czerw.t³o)(pomorskie)
Gi¿ycko (dawniej Lec)(warm.-maz.)
Gliwice(¶l±skie)
Gniezno(wielkop.)
Goleniów(zach.pom.)
Gorzów Wielkopolski(lubuskie)
Grudzi±dz(kuj.-pom.)
Hel(pomorskie)
Inowroc³aw(kuj.-pom.)
Kalisz(wielkop.)
Karpacz(dolno¶l.)
Katowice (st.wz.) (ramiê sko¶nie)(¶l±skie)
Kêdzierzyn (d.m.,dzi¶ dzieln.Kêdzierzyna-Ko¼le)(opolskie)
Kêtrzyn ...
6532 14

Plany miast - Cambridge,Roma,Geteborg,Angola,Australia.....


Jak w temacie - wymieniê na co¶ ze swoich zainteresowañ.
5713 11

Herby miast (i nie tylko) na pinach i szpilce.


Wymiana na inne herby miast. Grubo ponad 100 pinów i drugie tyle szpilek
5650 7

Poszukujê pinów z herbami miast


Pojawi³o siê trochê nowo¶ci. Na wymianê mam miêdzy innymi breloki, buttony, widokówki, znaczki, mapy, plany miast i inne piny. Dla zainteresowanych wiêcej informacji i fot na priv
5491 3

Znaczki na piny z herbami miast


Ewentualnie inne propozycje.
Przypinek z Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz z Konfrontacji Kulturalnych M³odych Po³czyn Zdrój mam kilka.
5296 1

Herby miast, gmin i powiatów do wymiany


Z przyjemno¶ci± wymieniê posiadane w nadmiarze herby miast, gmin i powiatów na inne herby miast polskich.
5152 10

Pond 100 pinów z herbami miast i nie tylko


Pond 100 pinów z herbami miast i nie tylko. Oprócz tego odznaki na ¶rubkê i agrafkê. Mogê wymieniæ na inne piny z herbami lub te¿ herby miast i gmin na szpilce.
4306 0

Breloczki za piny z herbami miast


Witam - chêtnie podzielê siê brelokami - w wiêkszo¶ci z serii "Cudze chwalicie", w zamian za piny z herbami miast i gmin. W razie potrzeby wy¶lê wiêcej zdjêæ na priv
4243 0

Herby miast i gmin Polski


Poszukujê herbów miast i gmin Polski.Moja kolekcja liczy ponad 2500 sztuk i stale ro¶nie.
4240 5

D³ugopisy za piny z herbami miast


Oddam w dobre rêce ca³kiem spor± kolekcjê d³ugopisów. Poszukujê w zamian pinów z herbami miast (g³ównie polskich)
4048 0

[Want] Szukam wpinek i pinów z konkretnych miast


Szukam wpinek / pinów (wstyd się przyznać, ale nie znam poprawnego terminu) z następujących miast / miasteczek:

Brudnice
Częstochowa
Dworek
Elbląg
Frombork
Karpień
Lądek Zdrój
Mińsk Mazowiecki
Nowy Dwór Gdański
Ocypel
Olsztyn
Piątek
Polska (ok, to nie miasto ;-) )
Poznań
Prabuty
Pułtusk
Uniwersytet Warszawski (ponownie nie miasto ;-) )
Warszawa
Wieżyca
Władysławowo

Najlepiej żeby to były te, których powierzchnia jest płaska, nie żłobiona (czyli chyba po prostu nowszy typ), ale w ostateczności może też być stara wersja. Rzeczy na wymianę znajdują się w mojej sygnaturce.
4000 4

[Want] £y¿eczki z herbami pañstw i miast


Witam,
Chêtnie nawi±¿e kontakt z kolekcjonerem ³y¿eczek, widelczyków (srebrnych i nie tylko) z herbami pañstw, miasta i stanów USA.
Mogê wymieniæ[mod] lub odkupiæ[/mod]. Moja kolekcja liczy ponad 200 sztuk ³y¿eczek z ca³ego ¶wiata.

[pieniadze_mod:2eb50a8148]

[ Komentarz dodany przez: domimuseums: 2016-08-15, 10:03 ]
Zapoznaj siê z regulaminem forum
3967 0

[Want] POCZTÓWKI Z MIAST POLSKI


Witam :-)

Szukam pocztówek z ró¿nych miast Polski. Interesuj± mnie pojedyncze pocztówki wypisane (na mój adres i z wiadomo¶ci± do mnie) i ze znaczkiem z piecz±tk± z miejscowo¶ci z której jest wys³ana kartka. W zamian oferujê pocztówki z mojego miasta (Suchej Beskidzkiej) lub innych miejscowo¶ci. (obecnie Tenczyn, Zawoja, ¯ywiec, Kalwaria Zebrz.)
3817 3

[Offer] Przypinki z herbami miast polskich


Kilka przypinek z miastami - ZOBACZ

Wymieniê za polskie kapsle piwne.
3808 1

Wymieniê na inne szpilki z herbami miast


Wymieniê na inne szpilki z herbami miast
3712 1

[Want] Widokówki z herbami dolno¶laskich miast


Poszukujê widokówek, takich z lat 80/90 lub te¿ obecnych, z herbami miast, ale tylko z Dolnego ¦l±ska. Na wymianê mam kilkana¶cie ró¿nych widokówek z Polski i zagranicy.
3631 3

Motoryzacyjne za piny za herbami miast


Tradycyjnie - interesuj± mnie piny (ewentualnie, ale w mniejszym stopniu szpilki) z herbami miast
3289 1

[Offer] mapy z ró¿nych miast Polski (XX i XXI wiek)


Mam na wymianê mapy z Polski z ró¿nych lat: od lat '70 XX wieku po wspó³czesne. Zdjêcia pogl±dowe w za³±czniku.

Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie / zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.

3244 0

biletyy z ró¿nych miast na wymianê!


witam. mam na wymianê z miast polski bileciki .. szukam biletów z ¦winouj¶cia ,Polic,¿ywca, Pruszcza Gdañskiego ,Stargardu gd. bia³ej podlaskiej, Sochaczewa mielca,krosna i innych ma³ych mie¶cinek


to co tu widzicie to sa moje powtórki. Przemy¶l,Opoczno, Tomaszów(nowe i stare), Piotrków £owicz, £ód¼,Kutno w³oc³awek,jelenia góra Tarnów ,Rzeszów,szczecin, W±growiec, itp..
3085 3

Znaczki z PRL, Kuby, Rumunii, NRD, ZSRR... za herby miast


Znalaz³em klaser ze starymi znaczkami. Dominuj± w nim polskie znaczki z prze³omu lat 70/80 ubieg³ego wieku, znaczki z ZSRR, Kuby, NRD, Wêgier i Rumunii. Mam te¿ opieczêtowan± kartê pocztow± z VIII zjazdu PZPR. Chêtnie oddam je za herby miast na pinie i na szpilce. Zapraszam do kontaktu na [email protected] Zainteresowanym mogê podes³aæ równie¿ inne foty.
2956 0

[Offer] mapy z ró¿nych miast na Pomorzu (stare i wspó³czesne


Mam na wymianê mapy z ró¿nych miast na Pomorzu, drukowane od lat '70 XX wieku po wspó³czesne. Zdjêcia pogl±dowe w za³±czniku.

Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie / zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.

2359 0

[Offer] Herby miast


Witam
Mam do wymiany zestaw znaczków herby miast, które najchêtniej wymieniê na monety XXX PRL z 1974 roku o nominale 200 z³ lub za zestaw medali i odznaczeñ. Wymieniê siê równie¿ na okoliczno¶ciowe 5z³ i 2 z³ z III RP. Jestem otwarty na propozycje z Waszej strony, zawsze mo¿ecie co¶ zaproponowaæ z mojego krêgu zainteresowañ. Nie wymieniam siê na znaczki 1 maja.
Istnieje mo¿liwo¶æ wymiany pojedynczych sztuk.
2023 0

[Want} Drewniane ksi±¿eczki, pami±tki z miast


Witam
poszukujê takich oto ksi±¿eczek jak na zdjêciach poni¿ej, które mo¿na kupiæ w miastach i nie tylko. Czy kto¶ z Was posiada takie? Mam juz kilka lecz wiem, ¿e na pewno jest ich wiêcej :)
1705 7

[Want] Odznaki Herby miast - 1 Maja.Zbiór i wymiana.


Witam.
Zaczynam swoj± przygodê z odznakami Herby miast w miniaturkach oraz odznaki 1 maja.
Gdyby który¶ z kolegów znalaz³ w¶ród moich odznak na wymianê co¶ interesuj±cego a mia³ co¶ do mojej kolekcji
bardzo proszê o kontakt.
Odznaki 1 maja:

Odznaki Herby miast:

Odznaki które mam na wymianê.

1672 2

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne