Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » lub
Tematy oznaczone jako lub
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 
5911 2
5041 1

Zbieram polskie karty telefoniczne. Wymieniê lub przyjmê.


Witam,
Zbieram polskie karty telefoniczne.
Lista brakuj±cych polskich kart magnetycznych:
43a,
1178,1178a,
1340 z napisem (bocian), 1343 z napisem (³abêd¼), 1347 z napisem (rybo³ów).


Lista brakuj±cych polskich kart magnetycznych komercyjnych:
8 bh,
30 zibh,31bh,33,34,36zibh,37zibh,38zibh,39zibh,
40zibh,41zibh,42zibh,43zh,44zibh,45zibh,47,49zibh,
51zibh,52zibh,53zibh,54zibh,55zibh,56zh,58zibh,59zibh,
60zibh,61zibh,62zibh,63zh,64zibh,65,66,67,68,69,
70,71zibh,72zibh,73zibh,74zibh,75zibh,76zibh,77zibh,78zibh,79zibh,
80zibh,81zibh,82zibh,83zibh,88zibh,89,
90,91,92,93,94zibh,95zibh,96bh,97,98,99,
100,101,102,103,104,105,106,107,108zibh,109zibh,
110zibh,111,112,113,114,116,117,119,
120,121,122zibh,123,129zibh,
130zibh,131zibh,132zibh,133zibh,134zibh,135zibh,136zibh,137zibh,138zibh,139zibh,
140zibh,141zibh,142zibh,143zibh,144,145,146.

zh- z hologramem, bh – bez hologramu, zibh – z i bez hologramu


Mam te¿ kilka tysiêcy kart polskich i zagranicznych, magnetycznych, chipowych, komórkowych na wymianê :)
4720 8

oddam wizytówki w zamian za bilety KM lub kapsle, otwieracze


Witam, tak jak w temacie, oddam wizytówki w zamian za bilety KM lub kapsle albo otwieracze. Mam du¿± ilo¶æ oko³o 300-400 sztuk.
3685 5

wymieniê na bilety odznaki lub proporce polskich klubów pi³k


Witam,
wymieniê bilety na bilety Arki, Lechii, lub wszystkie z sezonu 17/18, proporce lub odznaki polskich klubów pi³karskich.
Zainteresowanych proszê o kontakt na maila [email protected]

LIGA POLSKA 1990-99

AMICA WRONKI - £KS £ÓD¬ '97
AMIKA WRONKI - WIS£A KRAKÓW '97
BE£CHATÓW-KORONA KIELCE '98
CERAMIKA OPOCZNO ' 95
CERAMIKA OPOCZNO '97
CHEMIK POLICE - POLONIA GDAÑSK '97
CHROBRY G£OGÓW ' 95
GOPLANIA INOWROC£AW '95
GWARDIA KOSZALIN ' 96
GÓRNIK WA£BRZYCH ' 94
HUTNIK KRAKÓW ' 95
JEZIORAK I£AWA - STOMIL OLSZTYN ' 95
KANIA GOSTYÑ ' 95
KOTWICA KO£OBRZEG ' 94
BA£TYK GDYNIA ' 96
KORONA KIELCE - CERAMIKA OPOCZNO '98
ASPN LEGIA ' 92
MIED¯ LEGNICA ...
3370 0

Portfolio z kolekcj± na smartfonie lub tablecie


Nie wiem jak Wam, ale mi sprawia problem przeniesienie wszystkim okazów, by móc siê nimi chwaliæ. Zrobi³am ich zdjêcia, umie¶ci³am w internecie i teraz mogê podsy³aæ linki do ogl±dania. A co je¶li istnieje mo¿liwo¶æ bym mia³a tak± galeriê w swojej komórce? I kod QR, który pozwala³by ka¿demu ¶ci±gn±æ sobie aplikacjê z moimi zbiorami? By³oby fajnie mieæ co¶ takiego...
3310 4

[Offer] Smycze za kapsle lub otwieracze piwne


Jak w temacie, zamieniê posiadane smyczki na polskie kapsle piwne lub otwieracze z polskich browarów.
Moje smyczki bêdê zamieszcza³ TUTAJ
3265 0

Poszukiwany: kolekcjoner z krakowa lub okolic!


Nietypowa sytuacja: ostatnio dosta³em e-mail z informacj± o wygranej w konkursie, w którym nagrod± by³ Voucher na sok lub koktajl w jednym z krakowskich barów.
Opis konkursu
Jako ¿e w najbli¿szym czasie nie wybieram siê w te okolice, pomy¶la³em - szkoda ¿eby siê zmarnowa³o. Mo¿e wiêc znajdzie siê jaki¶ kolekcjoner z Krakowa chêtny napiæ siê soku. Kto pierwszy tel lepszy ;-) .
Potrzebujê jedynie imienia i nazwiska tej osoby, ¿eby wys³aæ potwierdzenie.
3163 0

Medal lub odznaczenie - pro¶ba o identyfikacjê


Jestem w posiadaniu takiego oto medalu/odznaczenia. By³bym niezwykle wdziêczny gdyby kto¶ mi móg³ napisaæ co to dok³adnie jest, gdy¿ szuka³em informacji na jego temat i niewiele znalaz³em.
3106 2

[Offer] Zamieniê piny na Naszywki lub odznaki wojskowe


Jak w temacie. Zamieniê za wszelakie insygnia wojskowe i policyjne.

2737 0

[Offer] wymieniê podstawki pod modele za zlom modelarski lub


Mam 10 podstawek pod modele w skali 1/43 (ale bez problemu nadaj± siê rownie¿ do innych skal). Dodatkowo uchowa³y siê nawet dwa dystanse do podczepiania modeli metalowych aut. Napisy na podstawkach mo¿na usun±æ bezinwazyjnie (zrobiê to za free jak kto¶ bedzie chcia³). Zamiana na z³om modelarski w skali 1/43 (polonezy, fiaty, ¿uki i inne polskiej produkcji) lub na model w skali 1/43 (gotowy) lub na DOWOLNY inny do sklejania (plastyk, karton, itd)Oczywi¶cie zamiana równie¿ na to co w podpisie :D
2473 0

Wymieniê siê na piny z herbami urzedów lub sprzedam


Mam du¿o pinów z herbami urzêdów naszego kraju województw miast gmin powiatów zainteresowane osoby proszê pisaæ pode¶le zdjêcia. Mo¿ecie te¿ na email [email protected]
922 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne