Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » lego
Podobne tagi tematw
lego, lego.

Tematy oznaczone jako lego
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Seria ludzików LEGO


Je¶li ktokolwiek chcia³ siê wymieniæ ze mn±, ale nie mia³ na co, to teraz bêdzie mia³ okazjê.
Od czerwca bêd± dostêpne w sklepach kolekcjonerskie figurki lego. Zasada jest taka, ¿e kupuj±c opakowanie nie wiadomo co jest w ¶rodku. Co¶ jak jajko z niespodziank±.

W ramach wymiany mogê przyj±æ ka¿d± ich ilo¶æ.
Oferta jest wa¿na ca³y czas, bo we wrze¶niu lub pa¼dzierniku wyjdzie druga seria, a w przysz³ym roku w styczniu i w kwietniu maj± wyj¶æ serie trzecia i czwarta.
20119 31

LEGO w Gdyni.


Mo¿e to nie gie³da, ale spotkanie budowniczych lego, na którym bêdzie mo¿na podziwiaæ ich budowle. Ja te¿ tam bêdê ze swoj± budowl±, której rozbiórka bardzo siê opó¼ni³a z powodu tego spotkania.
Je¶li kto¶ bêdzie w okolicy to serdecznie zapraszam.
6415 12

George03


Witam.
Jako, ¿e jestem nowy - a wiadomo - lepiej interesy robi siê z osobami o których cokolwiek siê wie, to przedstawiê siê tutaj przynajmniej na tyle, na ile to potrzebne ;) Jako, ¿e jestem przeciw ekshibicjonizmowi w sieci to nie znajdziecie mnie na ¿adnej naszej klasie czy innym facebooku.

Mam na imiê Jurek i mieszkam we Wroc³awiu. Rocznikowo mam ju¿ 31 lat i pracujê jako serwisant komputerowy (czyli zajmujê siê w zasadzie wszystkim co zwi±zane z komputerami prócz programowania ;)) Z racji zawodu (który przy okazji jest tak¿e moim hobby) jaki¶ czas temu zacz±³em kolekcjonowaæ stare procesory. Moja kolekcja jest na razie do¶æ skromna ale my¶lê, ¿e z czasem siê powiêkszy.

Za m³odu - kiedy koledzy z klasy zbierali puszki po piwie - ja, bêd±c z rodziny niepal±cej, postanowi³em zbieraæ twarde opakowania po papierosach. Nastêpnie przyczepia³em je na s³omiance nad ³ó¿kiem. Hobby ...
6379 3

[Offer] 42 smycze (+ trochê dubli) na wymianê za klocki LEGO


Wymieniê smycze na klocki lego. Oczekujê, ¿e klocki bêd± w dobrym stanie, czyli nie pogryzione, nie pomazane i nie ubabrane w plastelinie.

Je¶li czego¶ nie widaæ na zdjêciach, to s³u¿ê dodatkowymi informacjami.
5743 1

Mix klocków LEGO i nie tylko 16kg


Zamieniê mix klocków lego cobi i innych z instrukcjami. Wszystko wa¿y ok. 16kg. Zamieniê najchêtniej za kurtkê Rst tractech evo lub za laptopa. Wiêcej zdjêæ pode¶lê zainteresowanym.
4060 3

Poszukujê klocków lego :)


WItam poszukujê klocki lego wszelkiej ma¶ci jakie kto¶ posiada posiadam wiele rzeczy na wymianê prosze o oferty w po¶cie kto co posiada i co za to by chcia³ :)
3805 0

Lego Technic Slizer lata 90


Witam,
szukam robotów z serii lego Slizers.
Posiada z Was kto¶ takowe ?

2 seria
Spark - fioletowy,
City - wielki zestaw slizera na motorze.

Mam straszny sentyment z dzieciñstwa do tych zabawek.
Mo¿e kto¶ posiada ?
chêtnie wymieniê. napewno siê dogadamy w tej kwestii , tak¿e piszcie piszcie .
3697 5

[WANT] Ksi±¿eczki, katalogi LEGO lata 80/2000


Jak w temacie.
Ksi±¿eczki lego z lat 80/2000 chêtnie przygarnê.
Mog± byæ w kiepskim stanie nawet, bez ok³adek itd.
Przygarnê te¿ ulotki, tzn takie katalogi lego np 1kartka z lat poni¿ej 80.
Wiem, ¿e powstawa³y takie nawet w latach 70tych.

Mo¿e kto¶ co¶ ?
3532 0

Zamieniê kolekcjê wizytówek na klocki Lego


Szanowni!

W moje rêce wpad³a kolekcja ponad 350 wizytówek pochodz±cych z pocz±tku lat 90 XXw. W¶ród nich znaczna czê¶æ to wizytówki przedstawicieli Polonii, zw³aszcza amerykañskiej. Jest te¿ kilka wizytówek polityków i urzedników pañstwowych (np. Lech Falandysz). Sporo jest wizytówek ludzi biznesu z Polski i zagranicy, s± nawet egzemplarze z Japonii. Wizytówki s± w czterech folderach, które tak¿e oddam.

W zamian chcia³bym pozyskaæ klocki lego w ilo¶ci 2 kilogramów, nieuszkodzone, czyste. Innych ograniczeñ nie ma.
3454 4

Naklejki Lego City


Mo¿e do kolekcji lego
3373 0

[Offer] Elementy Lego


Zamieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).
3259 0

Znaczki, exlibrisy, monety, kinder niespodzianki za LEGO


Poszukuje lego dla corki mam na wymiane: znaczki pocztowe, exlibrisy, monety, kinder niespodzianki, zabawki z PRL, i wiele innych.

Poszukuje rowniez barbie i akcesoriow do niej z lat 80-90 bo zbieram i tez sie chetnie powymieniam :)
3238 0

[Offer] Trochê klocków LEGO


Wymieniê za kapsle lub otwieracze z browarów.
3127 1

[Offer] LEGO


Kilka gar¶ci klocków lego i legopodobnych. Wymieniê na otwieracze z browarów, kapsle.
2878 0

[Offer] Katalog Lego - Nexo Knights


CO prawda to nie zabawka, ale lego, wiêc wstawiam posta tutaj.
Album na naklejki, kilka naklejek wklejonych + luzem jakie¶ karty i naklejki.
2707 0

[Want] Karty Star Wars oraz karty LEGO


Hej,

Jestem zainteresowany ka¿d± ilo¶ci± kart Star Wars (carrefour, zarówno z 2015/2016 jak i 2019/2020) oraz lego. Interesuje mnie stan idealny kart.
Czekam na wiadomo¶ci prywatne.

Pzdr,
1834 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne