Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » korki
Podobne tagi tematw
korki

Tematy oznaczone jako korki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Want] Korki od win


Mam ju¿ trochê korków jednak jest to temat otwarty bo ci±gle przybywaj± nowe.
Je¶li masz takie na wymianê napisz - mo¿e uda siê wymieniæ (mam ró¿ne walory na wymianê).

Oczywi¶cie mam te¿ podwójne :-)
Gdyby by³ kto¶ zainteresowany wymian± korki-korki to rewelka :!:

Z powodu ró¿norodno¶ci korków od win KOLEKCJONOWANIE KORKÓW OD SZAMPANÓW I WIN MUSUJ¡CYCH ODK£ADAM NA CZAS BLI¯EJ NIEOKRE¦LONY :-)

Dla jak najlepszej jasno¶ci (o ile to mo¿liwe) poproszê o zdjêcia:
- g³ównego motywu,
- fragmentu korka gdzie s± dodatkowe literki (najczê¶ciej jest to prz koñcu/ po³±czeniu nadruku)
- korka z góry (je¶li jest tam jaki¶ nadruk np. rocznik, herb, itp.).
Poni¿ej przyk³adowe zdjêcia.
28264 141

Stare korki z browaru w Czêstochowie


Wymieniê na kapsle lub co¶ innego.
7666 3

Pieczarek


Cieszê siê, ¿e mogê wystawiæ pierwszy komentarz. Tym bardziej siê cieszê, ¿e jest to w pe³ni pozytywny komentarze.
Dziêkujê za solidn± paczuszkê korków. korki okaza³y siê bardzo trafione - przyby³o mi kilkana¶cie sztuk.
Polecam wymiany z Pieczarkiem! :-)
3925 0

[Offer] Korki od win


Wymieniê korki od win ze zdjêæ.

Oba zdjêcia przedstawiaj± te same korki w ró¿nych ujêciach.

Kontakt: [email protected]
3364 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne