Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » karty
Podobne tagi tematw
karty

Tematy oznaczone jako karty
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Karty i naklejki Panini


Witam.

Poni¿sze karty/naklejki Panini wymieniê na:
- World Cup 2018 Russia
- Panini Champions Legue 2011/12
- Panini World Cup South Africa 2010

Posiadam na wymianê:

karty PANINI EKSTRAKLASA 2017-18:
1, 11, 39, 54, 71, 72, 146, 152, 175
Wschodz±ce gwiazdy: 235
Ulubieñcy fanów: 243
Zmieniaj±cy grê: 273

karty FIFA 365 (edycja 2018)
Team Mate: 43, 54, 77, 81, 93, 110, 135, 153, 182, 186, 203, 204, 218, 236, 239, 258, 276, 304, 305, 312

karty ROAD TO RUSSIA 2018
DEN: 18
FIN: 07
HUN: 16
NED: 07
NOR: 01
POR: 10
ROU: 10
SUI: 02
ARG: 10
BRA: 04
CHI: 05 (*)

karty PANINI EKSTRAKLASA 2016/2017:
Gracze zespo³owi: 33, 63, 92, ...
12574 2

[Want] Karty pi³karze Top Star - Szukam


Witam, poszukuje takich kart : http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=5527 Mo¿e który¶ ze zbieraczy kart pi³karskich uchowa³ gdzie¶ takie przez lata.
Brakuje mi do kompletu 12szt. w zamian mogê zaoferowaæ podwójne z tej serii lub inne. Posiadam te¿ na wymianê karty football stars firmy Akas kolor zielony, zó³ty oraz karty football 1990 wszystkie trzy serie ( niebieska, zielona, czerwona ). Mogê takie karty wymieniæ tylko za karty wskazane w linku. Ewentualnie mogê znale¼æ co¶ innego.
11071 8

[Offer] Karty telefoniczne - polskie i zagraniczne


Witam serdecznie,

mam do zaoferowania na wymianê karty telefoniczne polskie w ilo¶ci 823 sztuk z czego 434 s± kartami pojedynczymi reszta to powtórki. karty w gorszym stanie s± oznaczone kolorem czerwonym (w za³±czniku). Dla u³atwienia karty s± ponumerowane wed³ug katalogu Æwikowskich 2003/2004 oraz tematycznie wg. mojego uznania na : seria URMET, seria inne (np. Walentynki), seria miasta (karty z miastami, których wg katalogu Æwikowskich jest > 1, seria pojedyncze miasta (karty z miastami, których wg katalogu Æwikowskich jest <2) oraz pojedyncze karty, których nie mo¿na przypisaæ do pozosta³ych grup.

:: Skany polskich kart telefonicznych: ::
:: ::
:: ::
:: ::
Dodatkowo posiadam zagraniczne karty telefoniczne z takich krajów jak: W³ochy, Niemcy, Kanada, Karta do EuroDisneylandu.

:: Skany zagranicznych kart telefonicznych: ::


Chêtnie dokonam wymiany moich kart polskich i zagranicznych na karty ...
9103 5

[Offer] dodatki z Chipicao: naklejki, karty Chipi


Wymieniê na ulotki filmowe, cokolwiek zwi±zanego z Harry'm Potterem (naklejki Panini, wycinki z gazet itp.) lub co¶ innego, czekam na propozycje :)
zapraszam równie¿ do dodatków z chipsów
8905 3
8686 2

[Offer] /[Want] Karty Wielkie Bitwy Star Foods


Witam,

Mam do zaoferowania 95 kart z serii Wielkie Bitwy z dawnej firmy Star Foods.
Jestem zainteresowany wymian± na karty które s± w lepszym stanie ni¿ moje.
Interesuj± mnie tak¿e plansze, które dotycz± bitew z tej serii.
Proszê pisaæ do mnie na PW, b±d¼ na mój adres email: [email protected]

Oto moje referencje:
[URL]http://collections.pl/tomek2020-vt24794.htm

Pod spodem zamieszczam trzy listy.
Pierwsza z nich dotyczy kart, które ju¿ posiadam, ale Ty mo¿esz mieæ je w lepszym stanie ni¿ moje.
W drugiej li¶cie wypisa³em plansze, które chcia³bym zdobyæ.
Trzecia lista zawiera spis wszystkich powtórek jakie posiadam.

1. karty, KTÓRYCH SZUKAM - WYMIANA NA LEPSZE JAKO¦CIOWO:

Maraton: 9
Grunwald: 12
Trafalgar: 3
Verdun: 12

2. PLANSZE, KTÓRYCH SZUKAM:
Grunwald, Verdun, Anglia, Kursk, Monte ...
7798 7

Karty bankomatowe. Rosja.


karty bankomatowe. Rosja.
karty bankomatowe. Rosja. Zmieniam na banknoty Polski i drugich krajów.

7651 50

[Offer] Karty Star Wars do albumu z Carrefoura


karty do albumu Star Wars Przebudzenie Mocy z Carrefoura.

Ja mam ju¿ komplet :-)

Pozosta³e wymieniê na co¶ z nowego do mojej kolekcji: ;-)

2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 32, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 69, 75, 79, 80x2, 87, 89, 98, 99, 100, 102, 103, 116, 118, 119
7552 1

[Offer] Karty Telefoniczne


Wymieniê na vlepki kibicowskie.6634 2

[Offer] Polskie karty telefoniczne


Mam do zaoferowania kilkana¶cie kart telefonicznych.:

6532 2

Star Wars Carrefour karty


Witam,
je¶li kto¶ to jeszcze zbiera, mam na wymianê karty Star Wars, które by³y dodawane do zakupów w Carrefour. Chêtnie siê ich pozbêdê :)
Posiadam nastêpuj±ce numery(niektóre karty siê powtarzaj±):
1, 4, 5, 8, 9, 23, 26, 31, 32, 33, 36, 38, 48, 59, 67, 69, 70, 74, 75, 84, 90, 93, 99, 101, 102
W zamian chcia³bym co¶ z Gwiezdnych Wojen, W³adcy Pier¶cieni, co¶ z Marvela. Ewentualnie co¶ z dodatków do chipsów lub innych artyku³ów spo¿ywczych jak np. Dragon Ball, Cartoon Show lub Pokemony tazo. Je¶li masz co¶ innego, pisz mo¿e siê dogadamy.
Pozdrawiam
Przemek
6346 6

EWON


:: ::
* karty :
- CHIPICAO 3D - 45 szt. kart 3d z rogalików.
- Parada Muzyki - 37/50 kart z chipsów Star Foods + 61 powtórek.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Heroes IV - ok 175 szt. kart z chipsów Lay's. Praktycznie wszystkie karty s± w folijkach.
- karty telekomunikacyjne - Wiele kart telefonicznych polskich oraz kilka niemieckich.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~

* Inne :
- EURO 2012 PANINI - Album + 183szt. naklejek.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Podstawki pod piwo - ró¿ne - Kilka ró¿nych tekturowych podstawek pod piwo polskich oraz niemieckich.
~ LINK DO OG£OSZENIA I FOTO ~
- Podstawki pod piwo Braniewo - 43 szt. tekturowych podstawek pod piwo Braniewo.
~ ...
6316 1

Panini (Karty/Naklejki)


Posiadam na wymianê:

:arrow: Naklejki Panini:
Mistrzostwa ¦wiata 2006
46,79,187,204,269,316,351,357,406,412,421,492,583,593

Champions League 2006/2007
125

Mistrzostwa Europy 2008
13,22,31,46,47,48,48,49,54,54,75,82,84,89,101,101,115,119,120,121,126,127,144,
157,158,158,162,164,166,175,182,182,220,222,232,233,237,240,242,256,261,286,
289,301,301,303,304,306,317,321,323,325,332,338,338,348,348,377,377,379,379
,412,414,427,435,440,468,473,480,488,490,498,503,503,523,528.

Champions League 2008/2009
58,59,112,149,150,151,187,191,258,
259,260,362,364,365,398,399

Ekstraklasa 08/09
13,14,56,57,122,123,138,139,165,166,268,269

:arrow: Puste albumy na naklejki Panini
-Champions League 2008/2009
-Ekstraklasa 2008/2009

:arrow: karty Panini:
Mistrzostwa Europy 2008
-Matusiak
-Mertesacker
-Plasil
-Allback

Champion League 2010/2011 (Adrenalyn XL)
M. Bougherra (Rangers)

:arrow: karty S³ynne Kluby Pi³karskie

Poszukujê:

Naklejki Panini:

Mistrzostwa ¦wiata 2006
0,3,4,7,31,40,50,53,55,63,77,89,100,114,123,129,134,149,153,166,
178,180,183,186,198,199,202,210,213,214,219,221,222,244,248,252,
259,261,265,270,272,274,279,282,284,295,299,328,361,367,376,393,
402,408,413,418,429,430,433,439,450,455,457,474,480,481,495,502,
520,523,525,532,533,537,549,556,572,476,578,587,592.

Champion League 2006/2007
...
6232 4

Karty NBA


Na wymianê
6214 4
6016 2

[Offer] Karty dragon ball chio folia


Mam na zamianê karty dragon ball chio w oryginalnej folii.
Zamieniê za brakuj±ce mi karty w folii i karty bez folii w stanie idealnym.

karty których mi brakuje w folii
DBZ kolekcjonerskie 5, 20, 25, 29, 30, 49.
karty do gry DBZ 22
Edycja specjalna X
karty walk DBZ 10, 30
karty walk DBGT 20,25, 26.

karty których mi brakuje bez folii
DBGT kolekcjonerskie 10, 15
Walki DBZ 2,4,5,8,14,15, 16,19,20,21,29, 30
Walki DBGT 3,4, 8,9, 10, 11, 17, 22,23,24,25

karty w oryginalnej folii który mam na zamianê :
DBZ kolekcjonerskie 4,8, 11, 13, 15, 16, 16, 17,19,23,28,31,33,36,38,39,41,41,44,48
DBZ do gry 1, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 14, 16, 17, 18,18, 19, 20,23, 24, 25, 27, 28,28, 29,29, 30
DBGT kolekcjonerskie 2, 5, ...
5971 6

Album na karty telefoniczne / wizytówki


Album na wizytówki lub karty telefoniczne.
W ¶rodku 12 koszulek, w ka¿dej miejsce na 3 karty/wizytówki.


5755 1

Ró¿ne karty telefoniczne.


Koledzy, podczas robienia porz±dków znalaz³em kilka kart telefonicznych. Mia³em ich wiêcej i jak tylko je znajdê zostan± dodane do galerii.
Jestem sk³onny wymieni siê, za obrazki Turbo, karty Kwartet, karty MOTOMANIA (Star Foodf) itd. Ogólnie chodzi o obrazki zwi±zane z motoryzacj±.

ZDJÊCIA
5548 3

[Offer] Zagraniczne karty telefoniczne


Witam
Mam do wymiany sporo zagranicznych kart telefonicznych
Wymieniê na inne zagraniczne karty telefoniczne!

Zdjêcia kart znajduj± siê tutaj:
https://picasaweb.google.com/109524322167132390587/kartyTelefoniczneZagraniczne?authuser=0&feat=directlink
5527 5

[Want] Karty TOP STAR I AKAS


Witam, poszukujê kart po gumie do ¿ucia firm: Akas football stars i Top Star. Posiadam na wymianê wiele rzeczy.
5497 13

Karty telefoniczne zagraniczne


karty zagraniczne telefoniczne.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
5332 13

Pytanie o karty telefoniczne


Witam,
móg³by mi kto¶ wyt³umaczyæ czym siê ró¿ni± karty magnetyczne ³uszcz±ce od nie³uszcz±cych? Jak je rozró¿niæ?
Z góry dziêkujê za odpowied¼ i przepraszam je¿eli w z³ym dziale, ale lepszego nie znalaz³em.
5266 8

Karty S³ynne kluby pi³karskie


Na wymianê posiadam karty z serii "S³ynne kluby pi³karskie":

Liverpool:
Finnan (18)*
Kuyt (28)

Valencia:
Baraja (39)

Benfica:
Leo (66)
Nelson (76)
Coentrao (79)

AS Roma:
Cassetti (95)

Olympique Lyon:
Kallstrom (100)

Arsenal:
Hleb (121)


Bayern:
Ribery (166)
Toni (167)
Jansen (172)

Inter Mediolan:
Dacourt (188)

Manchester United:
Brown (197)
Carrick (204)
Fletcher (206)

Real Madryt:
Sneijder (222)

Celtic:
McGeady (239)


Poszukujê:
Kart z wizerunkiem bramkarzy, oraz zawodników AC Milan z tej samej serii.

*Liczba w nawiasie oznacza nr danej karty.
5266 3

[Offer] Karty telefoniczne <warczp>


Mam na wymianê nastêpuj±ce karty polskie:

[numer katalogowy; nazwa; jednostki; nak³ad]
18; Oferujemy us³ugi; 50; 9400000
43; My ³±czymy ludzi; 50; 1963400
54; Poznañ-ratusz; 50; 905900
55; £ód¼-plac Wolno¶ci; 25; 657500
92; My ³±czymy ludzi; 50; 1048000
108; Dzia³dowo; 50; 400600
115; Olimpiada Specjalna; 50; 336400
131; Olsztyn; 50; 395900
196; Frombork; 25; 421000
198; Jêdrzejów; 50; 273800
299; Telekomunikacja Polska S.A. oferuje; 100; 71400
306; Telekomunikacja Polska S.A. £±czy; 25; 1137700
314; Karkonosze X; 25; 418100
348; ¦wiêty Krzy¿; 25; 285400
373; Skulsk; 25; 408800
375; Spis telefonów '97/98 woj. poznañskiego; 25; 276400
402; Stopnica; 50; 536500
404; Natolin; 100; 420389
406; Malbork; 50; 413500
411; Krasne; 25; 415100
417; Sztum; 50; 393000
442; Malbork; 50; 330200
459; Reklama mojej firmy na karcie; ...
5209 3

[Want] Zagraniczne karty telefoniczne


Poszukujê kart do poni¿szych moich serii: (na zdjêciach awersy i rewersy)

Linki z zdjêciami proszê wysy³aæ mi na PW. Je¶li posiadasz jak±¶ inn± serie sk³adaj±c± siê co najmniej z dwóch kart to te¿ przygarnê.
5119 3

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne