Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » karteczki
Podobne tagi tematw
karteczki

Tematy oznaczone jako karteczki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Karteczki notesowe


Mam na wymianê bardzo du¿o karteczek notesowych, na które by³a mania w latach 90'.

7150 5

Karteczki do segregatora !


Cze¶æ Wszystkim,
Jeszcze za czasów dzieciaka zbiera³am karteczki, teraz maj±c ju¿ kilka wiosen za sob± :lol: nadal je kolekcjonujê i czerpiê z tego ogromn± przyjemno¶æ.
Nadal odkrywam wzory, których wcze¶niej nie spotka³am i nadal wci±¿ poszukujê wzorów, które pamiêtam za czasów dzieciñstwa, jednak teraz s± ciê¿kie do zdobycia. Mo¿e macie gdzie¶ jeszcze swoje zbiory, gdzie¶ na strychu? Chêtnie uzupe³niê swoje braki i zarazem powiêkszê swoj± kolekcjê :-) Najbardziej interesuj± mnie bajki jak: pocahontas, mulan, lilo i stich, potwory i spó³ka, toy story i wiele, wiele innych. ZAPRASZAM ! :-D
6769 6

[Want] Karteczki do segregatora oraz karteczki z notesików


Witam:)

Jestem kolekcjonerem karteczek do segregatora oraz karteczek z notesików z lat 90-tych, przedstawiaj±cych postacie Disneya.
Mam sporo na wymianê :)

Chêtnie przygarnê równie¿ papeteriê, pocztówki lub znaczki równie¿ z tematyk± Disney.

Czekam na wiadomo¶ci ;)

Pozdrawiam wszystkich :)
4093 7

[Offer] karteczki do segregatorów i notesików


Mam na wymianê karteczki do segregatorów i notesików. Poni¿ej zdjêcia pogl±dowe, jak i lista dostêpnych sztuk danego wzoru.
Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie lub zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.

• MA£E karteczki
3T 1 szt., Star Wars 1 szt., Tom&Jerry 27 szt., psia 1 szt., Hercules (¿ó³te t³o) 3 szt., Hercules (b³êkitne t³o) 4 szt., klaun 2 szt., Bo¿onardzeniowe 1 szt., Rocky IV 3 szt., Batman 2 szt., Bolek i Lolek 23 szt., rybki 2 szt.


• DU¯E karteczki
Porsche 1 szt., Bambi 3 szt., Kaczor Donald 1 szt., sportowa 1 szt., Sailor Moon 1 szt., Tom&Jerry 1 szt., Anastazja 2 szt., psia 3 szt., panda 7 szt., Space Jam 12 szt., Bo¿onarodzeniowe 16 szt.


karteczki OD NOTESIKÓW
Kubu¶ Puchatek 8 szt., Arielka 12 szt., zebra 5 szt., ma³y ...
3922 11

[Offer] Karteczki - banknoty i banknoty - dodatki


Jak w temacie - karteczki z notesów, ale tylko z widokiem banknotów. Co bardziej wnikliwi zauwa¿±, ¿e wiêkszo¶æ z nich (oprócz oczywi¶cie 200-z³otówek) musz± to byæ okazy sprzed 1.01.2002 roku (bo euro tu nie ma). S± chyba jednak trochê starsze - obstawiam pocz±tek lat 90. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice. Oczywi¶cie mile bardzo widziane autografy.
3058 1

[WANT] Owijki karteczki z Batman i Robin


Czy kto¶ mia³by siê wymieniæ za owijki z tej¿e gumy ?
2908 0

[Want] Karteczki, wk³ady do segregatora ze Spider-manem


Witam :)
Tak jak w tytule tematu, chêtnie przygarnê karteczki (najlepiej format A5) z tematyk± Spider-mana :) Proszê pisaæ! :)
2887 1

[Offer] Karteczki do segregatorów


Witam
mam ca³kiem sporo karteczek do segregatorów. Wymieniê na co¶ ze swoich zainteresowañ. Posiadam karteczki z:
- Kreskówki Hercules
- Garfield
- Bolek i Lolek
- Kaczor Donald
- Kubu¶ Puchatek
- Tytanic
- karteczki z koszykarzami i pi³karzami
Karteczek jest du¿o wiêc, je¶li kogo¶ zainteresuje to pode¶lê zdjêcia.
Pozdrawiam
Przemek
2833 2

[Offer] karteczki


wymieniê
https://drive.google.com/file/d/1cphNcEQawgPQWfNbJHEFhU3CGPnNJtH7/view?usp=sharing
dla zainteresowanych zrobiê dok³adne zdjecia
2770 4

Karteczki do segregatora wymienie na bilety kom. miej,


Postanowi³am rozstaæ siê ze swoimi uzbieranymi za dzieciaka karteczkami ;)
karteczki s± z ró¿nych lat - my¶lê ¿e tak najbardziej z 2000 roku
Du¿e, ma³e, zestawy ma³a i du¿a
Jest tu sporo karteczek z Witch, kubusiem puchatkiem, troche z Disneya
jest tez co¶ z Herkulesem, Czarodziejk± z ksiê¿yca, Tiny Toon - a nawet bolek i lolek i Wilk i zaj±c

Wymienie je na bilety komunikacji miejskiej. Tylko z Polski.
Mog± to byc bilety jednorazowe, miesiêczne - najchêtniej jakie¶ starsze miesiêczne, karnety, karty miejskie itp itd..

Wszystkie karteczki mo¿na zobaczyæ tu https://goo.gl/photos/Gtdawb6FjK23sZ668
2680 0

[Want] Karteczki z koszykarzami NBA. Koszykówka


Poszukujê karteczek takich jak na foto:

Brakuj±ce numery:
8,10,11,15,16,17,25,26,28,30,31,34,35,37,38,40,41,43,50,53,55,56,61,62,66,71,73,75,77,78,80,81,84,86,89,91,93,96,98,101,109,119,121,126,144
2482 0

[Offer] Karteczki z notesików


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ.

Kontakt: [email protected]
2461 0

Karteczki do segregatoraCZARODZIEJKI Z KSIʯYCA


Dzieñ dobry :)

moja córka obejrza³a kolekcjê moich starych karteczek, urzek³y j± te z motywem Czarodziejek z ksiê¿yca :) postanowi³ysmy, ¿e zaczniemy je zbierac

[mod]Chêtnie odkupiê te formatu "du¿e"[/mod]Z góry dziêkuje za propozycje i Pozdrawiam wszystkich :)

[pieniadze_mod:90e180418a]
[regulamin_mod:90e180418a]
2452 1

Kubu¶ Puchatek i Bambi


Witam, kolekcjonujê wszelkie rzeczy z Kubusia Puchatka i Bambi ;)
Rzeczy dla niemowlaków na razie odpadaj±, ale to zale¿y co tak naprawdê. Ka¿d± propozycjê rozpatrzê.

Najbardziej interesuj± mnie z Kubusia: puzzle, filmy, karteczki, naklejki, ksi±¿eczki, pocztówki, puszki blaszane, p³yty CD
Najbardziej interesuj± mnie z Bambiego: puzzle, karteczki, naklejki, pocztówki
2161 2

Karteczki do segregatora szukam


Witam, kolekcjonuje karteczki
Mam ich dosyæ sporo ale te¿ sporo mi brakujê. Zbieram od starych do nowych. Bardzo proszê o zdjêcia tych co s± chêtni sprzedaæ.
1681 0

Karteczki z koszykarzami nba z lat 90tych


Witam, poszukujê karteczek z koszykarzami NBA z lat 90tych. Gdyby kto¶ mia³ - bardzo proszê o kontakt.
1405 2

Karteczki do segregatora kolekcjonowania kupie i wymieniê


Zapraszam osoby, które chca maja karteczki do segregatora[mod] na sprzedaz badz [/mod]wymianê, za karteczki b±d¼ cos innego.
Najlepiej proszê o email na [email protected]

Pozdrawiam
Justyna

[pieniadze_mod:9201a876f7]
[regulamin_mod:9201a876f7]
1327 0

Karteczki notesikowe wymiana poszukiwania


Hej, ostatnio zaczê³am siê natykaæ na oferty kupna/sprzeda¿y karteczek z ma³ych notesików. Odkopa³am swoje zbiory z dzieciñstwa i stwierdzi³am,¿e chcia³abym uzupe³niæ kolekcjê. Mam sporo karteczek na wymianê :)

Czy kto¶ jeszcze posiada jakie¶ karteczki na wymianê?
844 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne