Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » inne
Podobne tagi tematw
inne

Tematy oznaczone jako inne
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 
16894 19

[Offer] RÓ¯NE: pi³karze z Lay's, Star foods i inne


Wymieniê na ulotki filmowe lub naklejki Panini Harry Potter

zapraszam równie¿ do dodatków z Chipicao
10657 7

[Offer] Stryjeñska - Góral i inne


Pocztówki z serii "Polskie typy ludowe", wydanej w roku 1932. Niezapisane.
9760 0

[Offer] Ró¿ne dodatki do chipsów, rogalików chipicao i inne


Do wymiany:

http://kasiucha.web-album.org/album/39166,dodatki-do-chipsow-napojow

dodatkowo naklejki do albumu Gormiti chipicao o numerach: 23, 25, 46, 48
8668 1

[Offer] ksi±¿ki - powie¶ci, poradniki, albumy i inne


mam wiele ksiazek do wymiany

Balzac - Ojciec Goriot (Pere Goriot)
Adolf Dygasiñski - Zaj±c
Czes³aw J. Centkiewicz - Czeluskin
Janusz Roszko i Stefan Bratkowski - Ostatki staropolskie
Yackta-Oya - Le¶ny goniec
Joseph Conrad - Korsarz
Henry James - Daisy Miller
Józef Stompor - Niewierna - opowie¶æ ³om¿yñska
Albin Kryñski - My¶liwskie opowie¶ci
Tadeusz £opalewski - Prawo przyja¼ni
Albin Siekierski - Odchodz±ce niepokoje
Leonid Sobolew - Dusza Morska
Lew To³stoj - Wojna i pokój t. II
H. Fast - Amerykanin
Czes³aw Michalski - Western i jego bohaterowie
Julita Mikulska - Inanna
Gustaw Morcinek - Po kamienistej drodze
Janina Macierzewska - Drogi wyciête mieczem
Robert Lewis Taylor - Podró¿ do Matecumbe
Lech Niekrasz - Zaczê³o siê w Oriente
Wies³aw Mirecki - Wozem Tespisa po obcych drogach
Nora ...
7621 11

[Want] PL-ki i inne z wyró¿nikami krajów (D, F, UA, RUS)


A konkretnie te naklejki z bran¿y petrochemicznej (Shell, Mobil, Texaco, CPN, Lotos,...).

Mam ponad 150 takich naklejek.

To hobby jest prawie skoñczone jak chodzi o nowe polskie naklejki - ale mo¿e znajdzie kto¶ jeszcze starsze polskie lub zagraniczne (szczególnie zza wschodniej granicy).
Na pewno brakuje mi:
* PL Lotos mineralny (zielony)
*PL Fuchs
Mo¿e kto¶ znajdzie takie PL-ki lub naklejki ukraiñskie UA, rosyjskie RUS, francuskie F, niemieckie D i inne, ale koniecznie olejowe lub paliwowe.
6496 17

[Offer] Znaczki rosyjskie i inne


Mam na wymianê znaczki rosyjskie z pe³nymi z±bkami i ze stemplem:Zainteresowanych zapraszam na PW.
6163 3

[Offer] Foldery emisyjne NBP i inne


Mam nastêpuj±ce foldery emisyjne NBP lub inne:
5791 3

Ulotki koncertowe, poci±gowe, turystyczne, inne


Jak w temacie...
Mam na wymianê sporo ulotek koncertowo-muzycznych [m.in. z klubów studenckich], ulotki z ofertami komunikacyjnymi, poci±gowe [pkp], turystyczne [hotele, muzea], ulotki o korepetycje [formatu tradycyjnych ulotek], gastronomiczne [restauracje], ulotki informacyjne banków i innych instutycji...

ulotki g³ownie polskie

ponadto mam ulotki kinowe:
http://collections.pl/ulotki-filmowe-vt8021.htm

zainteresowanych zapraszam na mejla: [email protected]

mam ich sporo, dlatego zdjêcia s± tylko przyk³adowe w linku:
http://picasaweb.google.com/sierzputowska2/Ulotki#

ponadto proszê pisaæ jakie ulotki zbieracie, a postaram siê co¶ za³atwiæ...


pozdrawiam
iza
5533 3

[Offer] Smyczki na wymiane na inne smyczki i inne.


Witam,
Wymieniê smyczki ze zdjêcia na inne oferty proszê kierowaæ do mnie jak i pisaæ do mnie o inne rzeczy mam wiele ciekawych przedmiotów takich jak wizytówki, pocztówki, znaczki itd, dla ka¿dego co¶ siê znajdzie, Proszê pisaæ a ja bêdê poszukiwa³ w swoich zbiorach co posiadam, wymieniê oczywi¶cie na inne smyczki :D

Czekam na propozycje Pozdrawiam.
5032 6

[Offer] Koszulki na monety, banknoty i inne rzeczy


Oferujê koszulki, które mi zbywaj± a mog± przydaæ siê komu¶ do przechowywania swoich skarbów.

W komentarzu do zdjêcia z dan± koszulk± wpisa³am ich ilo¶æ i format. Niektóre koszulki s± lekko u¿ywane, inne w ogóle, wszystkie s± w stanie bdb.
Wyj±tkiem s± koszulki na bilety, które sama robi³am (format A4, groszkowe). Mo¿e przydadz± siê jakiemu¶ kolekcjonerowi biletów lub nadadz± siê na co¶ innego. Ja wszystkie koszulki zmieni³am na b³yszcz±ce, st±d zosta³o mi ponad 80 sztuk standardowych koszulek mieszcz±cych 14 biletów, lub 28 przy wk³adaniu ich dwustronnie.

Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ lub na co¶ do uzgodnienia. W razie pytañ lub potrzeby zobaczenia wiêkszych zdjêæ proszê o kontakt.
4900 15

Wymiana znaczków pocztowych na inne znaczki pocztowe


Witam,

Zainteresowane osoby zapraszam do wymiany znaczków pocztowych.

Znaczki jakie mam na wymianê mo¿na obejrzeæ tu:
http://colnect.com/pl/stamps/countries/swap_list/MarekJurek

Znaczki, które poszukujê:
http://colnect.com/pl/stamps/countries/wish_list/MarekJurek
4852 1

Poznañ + Lwów + inne


Na wymianê mam bilety komunikacyjne Gdañska (wiêkszo¶æ) i Poznania. Chêtnym prze¶lê zdjêcie. Je¶li szukacie konkretnych, to jestem do dyspozycji - pytajcie ¶mia³o.


Zupe³na aktualizacja tematu - w za³. zdjêcie.

Wymieniê na cokolwiek.

Gniezno, Poznañ, Gdañsk (MPK + tramwaj wodny), Wroc³aw, Kraków, Warszawa, Berlin, Budapeszt.
4840 6

[Offer] Psy, koty i inne zwierzêta <warczp>


Niespodziewanie zdoby³em wiêksz± ilo¶æ pocztówek ze zwierzêtami.
Mo¿na je zobaczyæ rozpoczynaj±c od tego zdjêcia.
Wiêkszo¶æ niezapisanych, czê¶æ zagraniczna. S± w ró¿nym stanie - gdy kto¶ bêdzie chcia³ opiszê mu konkretne egzemplarze.
4702 3

[Offer] Pokemon tazo karty i inne


Mam na wymianê du¿± ilo¶æ pokemon tazo oraz innych gad¿etów takich jak kart pokemon, dracomania, breloczki, star foods stransformers, korki pokemon naklejki i gry. Poszukujê Innych rzeczy z pokemonami, starszych konsol nintendo jak i gier do nich b±d¼ inne dodatki spo¿ywcze.
4669 2
4480 1
4246 1

Kartki na miêso prl- wymiana za inne


Mam kilka kartek ale wszystkie takie same, wiêc wymieniê siê na inne. Zaopatrzeniowe z PRL, te¿ takie nieu¿ywane.
3946 11

Wymieniê na inne szpilki z herbami miast


Wymieniê na inne szpilki z herbami miast
3724 1

[Want] Legitymacje, ksi±¿eczki wojskowe i inne dokumenty.


Witam,

poszukujê starych legitymacji i innych dokumentów tego typu. Chêtnych zapraszam na PW.

Pozdrawiam, Pawe³
3697 1
3514 3
3439 0

[Offer] Monety ¶wiata zamieniê na inne


Witam!
Posiadam na wymianê ponad 2200 monet ¶wiata do wymiany, ró¿ne kraje, roczniki ,odmiany itp., Zbieram monety ¶wiata z podzia³em na roczniki, odmiany itp., je¶li kto¶ ma podobne zainteresowania zapraszam do kontaktu, Chêtnie wymieniê siê na podobne monety, oczywi¶cie te których nie mam. Pozdrawiam i zapraszam.
3433 3

[Offer] Karty i naklejki z biedronki, Danone, inne


Witam, mam do zaoferowania takie oto karty i naklejki, wymieniê na rzeczy zwi±zane z Pokemon i Dragon Ball3427 2

Bilety cyrkowe i inne bilety wstêpu.


Witam
Posiadam kilka biletów cyrkowych oraz kilka biletów wstêpu.
Z przyjemno¶ci± zamieniê ja na bilety komunikacji MZK
Zapraszam do wymiany.

Bilety cyrkowe:inne bilety wstêpu:

3349 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne