Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » identyfikacji
Podobne tagi tematw
identyfikacji, identyfikacji.

Tematy oznaczone jako identyfikacji
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Odznaki do identyfikacji - ZOS, ZPATiG, Ludowa Armia Chin


Witam, proszê o id odznak ze zdjêcia, dziêkujê i pozdrawiam.

PS. Na tej chiñskiej (?) na odwrocie pisze 1943.

6397 20

Zdjêcia do identyfikacji


Witam, chcia³bym Was prosiæ o identyfikacji kilku zdjêæ. Ka¿de ze zdjêæ wraz z informacjami, które do tej pory uda³o mi siê o nim uzbieraæ wrzucê do nowej, kolejnej wiadomo¶ci. Je¿eli jest taka mo¿liwo¶æ to prosi³bym o stosowanie szablonu - nie jest to jednak konieczne.

:: Kraj (pochodzenie zdjêcia):
Rok, okres (w przybli¿eniu):
Formacja:
Ubiór (polowy, galowy itp.):
Stopieñ:
Odznaczenia:
Uzbrojenie:
Pojazdy:
Tekst (widoczny na zdjêciu):
Informacje dodatkowe: ::

Bardzo dziêkujê i pozdrawiam.
6253 26

¯eton?? Pomoc w identyfikacji


Witajcie!

Czy kto¶ móg³by pomóc mi w identyfikacji poni¿szego ¿etonu. Nie jest to moneta, prawdopodobnie ¿eton telefoniczny, ale na pewno nie polski. Awers i rewers (czyli obie strony) s± takie same:

https://picasaweb.google.com/116960338124699655031/1Sierpnia2013?authkey=Gv1sRgCNv5gMiezb-TPA#5907036494860892690
5002 4

Pro¶ba o pomoc w identyfikacji


Witam.
Czy to co¶ jest warte [mod]jaki¶ pieniêdzy[/mod]? I do jakiej kategorii mo¿na to zaliczyæ? Znalaz³em u dziadka na strychu, podejrzewam ze trochê to tam le¿a³o.


4978 1

Co to za odznaka, pomoc w identyfikacji


Witam,

Chcia³em wystawiæ na aukcjê nastêuj±ce odznaczenie i szuka³em informacji na jego temat, niestety bez sukcesu. Mo¿e który¶ z szanownych forumowiczów siê orientuje. Je¶li tak by³bym bardzo wdziêczny za pomoc.

---
1949jan
4735 9

¯etony do identyfikacji


Proszê o identyfikacjê kilku ¿etonów. Bêdê wdziêczny za ka¿d± informacjê.
4489 7

Proszê o pomoc w identyfikacji


Witam serdecznie, czy kto¶ móg³by zidentyfikowaæ co to jest??dosta³em to jako gratis do innych zakupów.
4291 1

Proszê o pomoc w identyfikacji pocztówki


Witajcie Forumowicze!
Nie znam siê na pocztówkach zupe³nie, ale znalaz³am jedn±, która wygl±da na star±. Chcia³abym siê dowiedzieæ co to za miasto. Ma kto¶ jaki¶ pomys³?

Z pozdrowieniami,
drzewka.

P.S. Dodam, ¿e zosta³a znaleziona w Chorzowie.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/0IibNAl7hWIUcyflRKsJgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/tY_HV9EBHeBsRZOkgcJGjdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
4009 0

Proszê o pomoc w identyfikacji monet zagranicznych


Witam. Bardzo proszê o pomoc w identyfikacji tych dwóch monet. Z góry serdecznie dziêkujê
3937 1

Pomoc w identyfikacji starego modelu wozu strazy. Nagroda


Witam ,

Od kilku lat poszukujê jakichkolwiek informacji na temat modeli wozow strazackich takich jak na zdjeciach ponizej. Modele byly popularne w latach 1990 - 1993 - bawi³em siê nimi gdy bylem dzieckiem. Wydawa³o by siê ¿e by³y one do¶æ popularne poniewa¿ mo¿na je by³o znale¼æ w sklepach Pewex na terenie calej polski - niestety jakikolwiek ¶lad po nich zagin±³. Uda³o mi siê zachowaæ dwa modele z serii. Je¶li ktokolwiek wie cokolwiek lub posiada jakies egzemplarze na strychu ( nawet z³om , resztki , polamane elementy ) albo bawi sie nimi nadal w piaskownicy :) proszê i info. [mod]Odkupiê [/mod] ka¿dy najmniejszy element tego modelu w celu rekonstrukcji mojej kolekcji. Za podanie producenta lub jakiejkolwiek nazwy handlowej przewidujê nagrodê.


[pieniadze_mod:e6fabea9b8]
3787 3

pomoc w identyfikacji


Sk±d pochodzi ten kapsel?
3595 3

Witam Wszystkich i proszê o pomoc w identyfikacji roku


Nie mam pojêcia wiêc pytam tych którzy siê interesuj± pocztówkami i proszê o pomoc.
W starych zdjêciach znalaz³em pocztówkê.Jest niemiecka,nie umiem okre¶liæ z jakiego jest roku i co na niej pisze.
Je¿eli kto¶ po¶wiêci chwilkê aby na ni± zerkn±æ i mi pomóc to bêdê wdziêczny.
Pozdrowionka i zdrowia przede wszystkim
Remik
1591 4

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne