Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » gum
Tematy oznaczone jako gum
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] obrazki, naklejki i tatuaze z gum do zucia


alf, turtles i banknoty swiata oraz inne:obrazki z gum cola:z gum DONALD i inne:z gum FINAL, CIN&CIN i innych (przedzial 1990-1994r.):z gum LAZER (poczatek lat 90-tych):

10060 5

[Want] Poszukujê nastêpuj±ce obrazki z gum do ¿ucia.


Witam. Poszukujê nastêpuj±ce obrazki z gum do ¿ucia:
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2255
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=414
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=276
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3028
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3029
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3031
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2817
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2254
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=1019
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2687
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3493
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=316&p=2
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3064&p=3
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=3040
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=4526
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=687
oraz owijki turbo, naklejki z wafli Kukuryku i naklejki Turbo Power.
Na wymianê posiadam du¿o ciekawych rzeczy.
6931 12

[Offer] Obrazki z gum turbo z samochodami i motorami


Wymieniê na co¶ :) W razie zainteresowania proszê pisaæ :


https://goo.gl/photos/1n8WpvdJFq8MU12s6
6751 2
6658 1

[Want] Poszukujê obrazków z polskich gum balonowych.


Witam. Poszukujê historyjek z polskich gum balonowych. Posiadam wiele rzeczy na wymianê jak co¶ to PW lub e-mail.
6211 8

Obrazki z gum do ¿ucia


Witam

Mam do zbycia obrazki, owijki i parê tatua¿y z gum do ¿ucia. Starocie. 8-)
Za³±czam przyk³adowe 4 strony, pozosta³e 10 na ¿yczenie mogê przes³aæ @.

pozdrawiam

8-)
5383 16

[WANT] Kapsle kapselki, tazo tazosy z gum i chipsów (chyba)


Szukam kapsli z tych linków.
jakakolwiek ilo¶æ.
mog± byæ nawet po 1szt - ale jak to siê mówi, im wiêcej tym lepiej.

Goosebumps
http://www.milkcapmania.co.uk/285-Goosebumps-Scaredy-Caps.html
dungeon and dragons
http://www.milkcapmania.co.uk/272-Dungeons-Dragons.html
harry potter
http://www.milkcapmania.co.uk/914-Harry-Potter-Caps.html
X men
http://www.milkcapmania.co.uk/286-Hardees-X-Men.html
unreal tournament
http://www.milkcapmania.co.uk/538-Unreal-Tournament.html
spooky
http://www.milkcapmania.co.uk/545-Spooky-Milkcaps.html
monsters ninja warrior
http://www.milkcapmania.co.uk/334-Monster-Ninja-Warriors-in-my-pocket.html
monsters in my pocket
http://www.milkcapmania.co.uk/1013-Monster-in-my-pocket.html
nemesis
http://www.milkcapmania.co.uk/344-Nemesis.html
marvel masterpieces
http://www.milkcapmania.co.uk/328-Marvel-Masterpieces.html
Mad caps
http://www.milkcapmania.co.uk/323-Mad-Caps.html
horror
http://www.milkcapmania.co.uk/835-horror-%C2%B7-%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B.html
spawn
http://www.milkcapmania.co.uk/273-Eclipse-Spawn-Spogz.html
darkball monsters
http://www.milkcapmania.co.uk/470-Darkball-Monsters.html


Wielcy nieobecni na linkach:
Seria Mortal Kombat
Seria Space Combat
Seria Street FighterKto¶ co¶ ?
B³agam, napiszcie , ¿e kto¶ co¶ :cry:
4654 1

[Want/Offer] Dragon Ball Z naklejki z gum


Witam wszystkich kolekcjonerów, :-)

Poszukujê naklejek z gum do ¿ucia Dragon Ball (¿ó³ty numerek w czerwonym kó³ku - ca³a seria liczy 56 naklejek, ale s± to inne ni¿ Fleer czy Dunkin - tych posiadam kompletne albumy):
9, 11, 13

Przyk³adowe naklejki, których nie posiadam:
LINK DO OBRAZKA

Uwaga je¿eli posiadasz wszystkie / wiêkszo¶æ naklejek, których szukam jestem w stanie wymieniæ siê za album do tych naklejek z wklejonymi praktycznie wszystkimi numerami.
Brakuje jedynie tych naklejek: 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 32
LINK DO ALBUMU

Je¿eli masz któr±¶ z poszukiwanych przeze mnie naklejek napisz !!!

Z naklejek Dragon Ball z tej serii na wymianê posiadam nastêpuj±ce numery:
16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 52 ...
4195 0

[OFFER] kompletne opakowania z gum orbit + pude³ko


Wymieniê tak± rzadko¶æ.
Owijki gum orbit z ró¿norak± grafik± z pude³kiem do ich przechowywania.
4150 1

Czy s± gie³dy z obrazkami z gum do ¿ucia?


Witam, czy wie kto¶ mo¿e czy s± gie³dy z obrazkami z gum do ¿ucia ??
3856 2

papierki z gum orbit


mam tego 2 reklamówki oddam za rzeczy które mnie interesuj±, tj. kapsle, otwieracze, podstawki, d³ugopisy, monety 2 z³ NG, pude³ka od zapa³ek, bilety mzk
3667 2

Naklejki i obrazki z gum, chipicao i chipsów.


Na wymianê mam wszelakie naklejki z gum i rogali chipicao.Tak jak widaæ na zdj.
Wszelakie ró¿norakie naklejki.
Kto¶ czym¶ zainteresowany ?

Z chêci± wymieniê na inne naklejki, kapsle z gum i chipsów, karty itp.
3664 1

Stare obrazki z gum do ¿ucia


Obrazki z lat 70-tych. Mo¿e kto¶ zbiera.
Wymieniê na otwieracze z browarów, kapsle lub monety z wizerunkiem w³adców Wielkiej Brytanii.
3547 1

[OFFER] kapsle z gum do ¿ucia (maska, drupi dripl itp)


Wymieniê kilka takich kapsli.

tematyka wymiany w podobieñstwie, ale ogó³em mo¿emy sie dogadaæ w privie na pozosta³em rzeczy.
3505 1

Opakowania / papierki z gum Orbit


Mam do wymiany ró¿ne opakowania z gum Orbit. Poni¿ej zdjêcie podgl±dowe.

Zainteresowanym mogê przes³aæ zdjêcia z wiêkszym wyborem.
3391 0

[OFFER] kapsle z gum Pinokio


Na wymianê takie oto kapsle:


Wymieniê w g³ównej mierze na owijki i naklejki z gum.
Ale równie¿ na wszelkie kapsle z gum i chipsow z dawnych lat. podkre¶lam kapsle !
3154 2

Kolekcjonerzy naklejek z gum


CZe¶æ,
zastanawiam siê czy w Polsce s± jacy¶ pro kolekcjonerzy naklejek z gum ?
nie mówiê tu o posiadaniu kolekcji he mana czy g i joe, ale naklejki, które raczej nie pojawi³y siê u nas.
np co¶ takiego
http://wrappers.ru/index.php?act=coll&acm=coll&id=1627
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=4950
albo tego typu naklejki marvel
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=8990
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=10704
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=5472
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=1266
czy np takie batmany
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=4314

i multum innych tego typu naklejek raczej chyba, podkre¶lam chyba nie dostêpnych w Polsce.
3040 0

Albumy z gum do ¿ucia


Witam, poszukujê tych albumów z gum do ¿ucia.
Na wymianê znajdê ró¿ne ciekawe, obrazki/historyjki/karty/naklejki/inne albumy z gum do ¿ucia.

:: https://ibb.co/5W5gHHk ::
:: https://ibb.co/n1cVnFY ::
:: https://ibb.co/10c9HX4 ::
:: https://ibb.co/gzFzxGc ::
:: https://ibb.co/9qKYKjt ::
2974 2

Poszukujê strony zwi±zane z naklejkami z gum balonowych


Czy s± jakie¶ strony na których mogê obejrzeæ pe³ne sety naklejek z gum do ¿ucia ?
konkretnie chodzi mi by znale¼æ sety naklejek
Duck Tales,
G I Joe,
He Man,
Muminki

Wiem, ¿e takie strony istniej± np dla kinderków czy choæby kapsli z gum.
Ale zwi±zane z naklejkami niestety nie uda³o mi siê znale¼æ.

kto¶ obeznany w temacie pomo¿e ?
pro¶ba.
2896 3

Obrazki z gum TURBO


Mam na wymianê obrazki z gum Turbo o nr:

036 (Range Rover)
079 (Cadillac Elmiraj)
084 (Toyota FT86)

Zdjêcia dodam wkrótce, albo wy¶lê zainteresowanym.

Wymieniê na znaczki pocztowe, monety, czy banknoty.
2731 2

Chewing Gum Wrappers


Hello:

I am a collector of chewing gum wrappers from Chile, I am interested in exchange with other collectors, I have other items like candy wrappers, chocolate wrappers, sugar bags, fruit stickers that i can exchange for chewing gum wrappers.

You can contact me to

[email protected]
2212 0

South America gum wrappers


Hello:
I am a peruvian wrapper collector, and I have diifferents wrapers from South America for swap
I have, and need wrappers with cartoons,
My email is:
el_co[email protected]
Paul
1624 5

[offer] karty z gum turbo oraz cincin


Wymieniê najlepiej na bilety sportowe lub szale polskich dru¿yn, ewentualnie do dogadania
Ok. 400 kart z samochodami z gum turbo, dok³adniejsze zdjêcia i numery mogê podes³aæ na maila, numery od 1 do 490
Turbo, turbo sport, turbo classic i inne

Prawie 100 kart z pi³karzami z cincin
1345 0

[WANT] historyjki z gum . opis wewn.


Cze¶æ,
szukam historyjek z gum ale:
chodzi mi o wszelakie historyjki jak np flinstones, tipi top, jakies arabskie kosmiczne, SF, knight rider, tom i jerry - tego typu.

Donald i Turbo ju¿ posiadam, tak¿e tych nie chcê !!!


Kto¶ co¶ posiada z tych co wymieni³em i nie tylko z wymienionych ? Podsy³ajcie fotki, rzucê okiem.

Stan nie gra roli, moga byæ nawet takie wy¶wiechtane.


ps. historyjki z gum basketball - przygarnê dru¿ynê chicago bulls i Lakers je¶li kto¶ ma.
1186 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne