Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » gilus32
Podobne tagi tematw
gilus32

Tematy oznaczone jako gilus32
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

gilus32


Dziêkujê za udan± wymianê. Tym bardziej mi mi³o, ¿e jako pierwsza Ci dziêkujê :-)
24187 102

Gilus32


W maju minie 2 lata odk±d zacz±³em bywaæ na forum, wiêc mo¿e czas siê przedstawiæ ;-) .
Mam co najmniej 3 razy wiêcej lat ni¿ po³owa uczestników forum, a odk±d pamiêtam, zawsze co¶ zbiera³em. Teraz skupi³em siê na swojej okolicy i moje zainteresowania s± dosyæ niszowe - zbieram pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ - i to raczej starsze, szczególnie je¶li chodzi o Wieluñ - staram siê bowiem wy³apaæ wszystkie nowo¶ci. A Wieluñ to naprawdê piêkne miasto: http://collections.pl/wielun-miastem-pokoju-i-pojednania-vt6627.htm
Trzy lata temu zacz±³em zbieraæ autografy (pojedyncze mia³em ju¿ wcze¶niej), ale raczej ma³o interesuj± mnie autografy typu Doda, Mandaryna lub inna Rutowicz - interesuj± mnie m±drzy i ciekawi ludzie (co najgorsze albo maj± po 80. albo ju¿ nie ¿yj± :-( ). Czasami w moich postach pojawia siê mo¿liwo¶æ: :: ewentualnie mog± byæ zak³adki ...
11323 2

[Offer] Smycze od Gilus32 (na nowo)


Jak w temacie - ró¿ne smycze. Poprzedni temat ze smyczami trochê siê zdezaktualizowa³, wiêc wystawiam na nowo. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice. Oczywi¶cie mile bardzo widziane autografy.
3526 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne