Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » czasopisma
Podobne tagi tematw
czasopisma

Tematy oznaczone jako czasopisma
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Czasopisma sportowe, skarby kibica itp.


Chêtnie wymieniê:

:arrow: Wielkie Kluby Europy
• Olimpique Marsylia
• AS Roma

:arrow: Polskie Kluby w Europie
• Widzew £ód¼-Broendby IF

:arrow: Mundial 2006
•odcinek 16

:arrow: Euro 2008
• Eliminacje
• Wielcy Nieobecni
• Historia Mistrzostw (2)
• Legendarni Pi³karze (2)
• Historia Mistrzostw Europy (3)
• Legendarni Pi³karze (3)
• Finali¶ci-Grupa A
• Finali¶ci-Grupa B
• Finali¶ci-Grupa C

:arrow: Skarb Kibica
• Mistrzostwa ¦wiata 2006
• Liga Mistrzów 07/08
• I-IV Liga Polska 07/08
• Liga Hiszpañska 07/08
• Liga Angielska 07/08
• Liga W³oska 07/08
• Ekstraklasa - Transfery 2008
• Mistrzostwa Europy 2008
• Liga Hiszpañska 08/09
• Liga Angielska 2011/2012
• Liga Francuska 2011/2012
• ...
4792 1

[Offer] Ksi±¿ki, czasopisma zwi±zane z UFO


Witam serdecznie,

mam do zaoferowania ksi±¿eczki Fenomen numery od 1 do 4

Oto skany:

:: ::

Dwumiesiêcznik UFO numer 3 oraz 4

Oto skany:

:: ::

Ksi±¿ki:

Ksiêgi Tajemnic - Nieproszeni go¶cie z UFO - Nick Pope

UFO Kontakty

Oto skany:

:: ::

Chêtnie wymieniê na polskie karty telefoniczne magnetyczne i chipowe.

Pozdrawiam
Fonokartysta £ukasz
3904 2

Czasopisma


Mam kilka ró¿nych czasopism do wymiany na to co kolekcjonujê.Oprócz tych na zdjêciach mam tak¿e
¯agle 12/ 1994,
¯agle 4/1995
Poznaj ¶wiat 3/1995
3886 3

[Offer] Czasopisma o grach komputerowych + dodatki, plakaty


Witam, na wymianê mam czasopisma PC z ró¿nych lat oraz dodatki. Wymieniê na rzeczy zwi±zane z Dragon Ball lub Pokemon3484 1

Ksi±¿ki,czasopisma,artyku³y itp.- HISTORIA POLSKI


Tak jak w temacie, interesuj± mnie ksi±¿ki,czasopisma artyku³y i wzmianki z gazet dotycz±ce historii Polski,sylwetek wielkich Polaków itp.
3433 2

[Offer] czasopisma komputerowe: PC World Komputer, Chip, PC


posiadam wiele numerow czasopism komputerowych:

PC World Komputer
PC Kurier
Enter
Chip
Gambler
CD Action
Secret Service
Click
i inne

posiadam rowniez wiele plyt CD dolaczanych do tych tytulow.
3424 1

[Offer] Karty z czasopisma Bravo Sport


Wymieniê na rzeczy zwi±zane z Pokemon lub Dragon Ball3328 1

Ksi±¿ki i czasopisma film pol, czes, niem, ros z lat 70-90


Witam

Mam na zbyciu ksi±¿ki o tematyce filmowej - polskie i rosyjskie, pojedyñcze w innych jêzykach.

Du¿± ilo¶æ czasopism filmowych:
polskich - Film, Ekran, Filmowy Serwis Prasowy, Cinema Press Video, Kino
czeskich: Kino
niemieckich: Filmspiegel

Prawie wszystkie pochodz± z lat 70-90.

Stan bardzo dobry i dobry.
3295 6

[Offer] Naklejki z czasopisma Bravo Sport


Wymieniê na rzeczy zwi±zane z Pokemon lub Dragon Ball

3265 1

[Offer] Czasopisma dla hobbistów


Jak w temacie - dwa egzemplarze czasopisma HOBBY z pocz±tku lat 90. ubieg³ego wieku. Ma³y format (A-5), króciutkie artykuliki, ale ju¿ bardziej kolorowe ni¿ Kolekcjoner Polski. Zamie¶ci³em spisy tre¶ci obu czasopism, mo¿e kogo¶ zainteresuj±. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
3193 3

czasopisma erotyczne


oddam czasopisma erotyczne z przed kilku lat, foto na maila, bo to porz±dne forum i nie ma co golizny tu pokazywaæ :)

oddam za kapsle, bilety KM
2884 0

[Offer] Magazyny / Czasopisma / Gazety studenckie (i nie tyl


Mam ca³e mnóstwo przeró¿nych magazynów studenckich (z AGH w Krakowie) - i nie tylko studenckich, miêdzy innymi:

- Innowacyjny start,
- Eurostudent - Nr od 190 (2010 r) do 232 (2015 r) chyba wszystkie + kilka jeszcze nowszych,
- SMS (Stykowy Magazyn Studencki) - Nr 20-26 + Nr 3,
- BIS (Biuletyn Informacyjny Studentów AGH) - 12 numerów jednego formatu + 16 numerów nowszego formatu,
- Tryby - Katolicki Magazyn Studencki --> tematy nie tylko katolickie, ca³kiem ciekawe - 15 numerów,
- Pod Pr±d - 12 numerów,
- Manko - 11 numerów
- Podaj Dalej - Nr 1 - 6,
- Semestr - magazyn semestralny, 7 numerów,
- Biuletyn AGH - a¿ 42 numery;
- kilka innych pism - Kraków.pl, Do Celu .eu, Vademecum studenta, etc.

Je¶li kto¶ by³by zainteresowany to mogê podaæ dok³adne ...
2827 1

czasopisma Back&Black ca³a seria


Mam do wymiany ca³± seria tego czasopisma, wychodzi³o dosyæ krótko, chyba ze 2 lata. Dla fanów ciê¿kiej muzyki.
2788 0

[Offer] Ró¿ne czasopisma o grach komputerowych


Witam
Posiadam nastêpuj±ce pisma:
-gry komputerowe 40 sztuk, 9/95, 2/96, od 11/96 do 07/00, brak: 06-10/97, 06/00
-secret service 43 sztuki, od 11/96 do 06/00 +03/01, 10/01
-reset 33 sztuki, od 10/97 do 06/00 + 11/00, brak 05/98
-komputer ¶wiat gry 05/01
-katalog gier komputerowych-magia gier komputerowych 1/94
wszystkie czasopisma s± w idealnym stanie, przechowywane w koszulkach i segregatorach.
zdjêcia wy¶lê zainteresowanym.
2737 0

Czasopisma rolnicze Agrochemia M³ody Rolnik


czasopisma rolnicze z lat 1985-1989 Agrochemia 46 szt. M³ody Rolnik 130 szt w ró¿nym stanie. Wymienie na co¶ równie¿ na rzeczy niekolekcjonerskie. Zbieram kapsle nakrêtki PET i metalowe https://m.fotosik.pl/u/danielz49/album/2493139
2623 0

[Want] Czasopisma " ¦wiat M³odych "


Witam, szukam starych czasopism " ¦wiat M³odych ". Mam na wymianê wiele ró¿nych rzeczy np. stare obrazki z gum, papierki po cukierkach i inne. Je¿eli kto¶ posiada to proszê o kontakt.
1426 0

[offer] czasopisma o urz±dzaniu mieszkañ


Proponujê na wymianê czasopisma o urz±dzaniu mieszkañ: Cztery K±ty, Moje Mieszkanie, M jak Mieszkanie itp.:

http://bartonfink.web-album.org/album/52308,czasopisma-mieszkaniowe

Wymieniê przede wszystkim na pocztówki lotnicze, prospekty reklamowe producentów samolotów, podstawki piwne, monety, albo ewentualnie co¶ innego.
1291 0

[offer] francuskie czasopisma przyrodnicze


proponujê na wymianê francuskie czasopisma przyrodnicze: "Terre Sauvage" i czasopismo dla dzieci "Wapiti" z lat 90. Niestety nie ma w nich nic o nietoperzach ani bassetach.

http://bartonfink.web-album.org/album/52312,czasopisma-przyrodnicze

Wymieniê przede wszystkim na pocztówki lotnicze, prospekty reklamowe producentów samolotów, podstawki piwne, monety albo ewentualnie co¶ innego.
1249 0

[offer] czasopisma militarne


Proponujê na wymianê czasopisma o tematyce militarnej: Nowa Technika Wojskowa, Armia, Strza³, Special Ops, Raport WTO i inne:

http://bartonfink.web-album.org/album/52307,czasopisma-militarne

Wymieniê przede wszystkim na pocztówki lotnicze, prospekty reklamowe producentów samolotów, podstawki piwne, monety, albo ewentualnie co¶ innego.
1219 0

[Offer] Czasopisma " ¦wiat M³odych " z 1972/73, Ka


Witam, posiadam na wymianê 28 komiksów Kapitan ¯bik z pierwszego wydania i dwa komiksy z drugiego wydania a tak¿e pe³no nie rozciêtych w bardzo ³adnym stanie czasopism ¦wiat M³odych zawieraj±cych miêdzy innymi komiksy z Tytusem, Kajko itp.
919 1

[Want] Cd-Action 1996-1997 i inne czasopisma komputerowe


Witam!
Chcia³bym uzupe³niæ kolekcjê czasopism komputerowych o nastêpuj±ce pozycje:
- Cd-Action od 1996 do marca 1998
- Action Plus (muszê zaktualizowaæ listê brakuj±cych numerów)
- Man!ak - wszystkie numery
- Gameboy Magazyn - wszystkie numery
- NEO - nr 1
- Engarde - wszystkie numery
- CDMagazyn - wszystkie numery

W zamian mogê zaproponowaæ unikaln± szansê. Mianowicie bêdê lecia³ z Seulu w Korei Po³udniowej do Polski w lipcu, mogê przywie¼æ co¶ unikalnego z Korei co wzbogaci Twoj± kolekcjê, w zale¿no¶ci co zbierasz - monety, znaczki, ró¿ne gad¿ety itp. itd.
Gdyby kto¶ posiada³ wspomniane czasopisma i by³ zainteresowany wymian±, zapraszam do kontaktu :)

Propozycja aktualna jedynie do pocz±tku lipca :)
742 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne